Befolkningsudvikling og ejendomsmarkedet

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De lange linjer: Befolkningsudvikling i Danmark frem til 2060

Befolkningsudvikling i Danmark frem til 2060. Indbyggerantallet. I hvilke aldersgrupper vil befolkningstilvæksten blive størst? Mænd og kvinder. Familier og husstande. Hvor i landet bliver befolkningstilvæksten størst?

Lisbeth Harbo , Senior Adviser, Danmarks Statistik

10.00 Velstandsstigning

Indkomstfordeling. Velstandsstigning: hvor og hvor meget? Hvor bor de rige? Velstandens geografiske fordeling: København, andre storbyer og resten af landet.

Mikkel Høegh , Afdelingsdirektør for boligøkonomi, Jyske Bank

10.25 Demografi og boligmarkedet

Hvordan er boligmarkedet påvirket af de demografiske forhold? Danmark forventes at vokse med godt ½ million indbyggere frem mod 2060, hvilket i sig selv kommer til at betyde behov for væsentligt flere boliger. Men udviklingen kommer til at være ujævn, med trends som f.eks. urbanisering, en generel aldring af befolkningen og en stigning i antallet af singler – hvilke boligtyper bliver vindere og tabere i fremtiden?

Joseph Alberti , Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech

11.15 Kaffepause
11.20 37 familieformer på boligmarkedet

Familieformer er under forandring. Danmarks Statistik opererer i dag med hele 37 måder at være børnefamilie på, herunder enlig far med samværsbørn, par med mor og fars særbørn og 35 flere. Hvordan bliver udviklingen, hvad familieformerne angår? Vil kernefamilien i sin rene eller modificerede form sejre til sidst? Brylupper, skilsmisser, forøgelse af familen, børn flytter hjemmefra. Hvornår er der behov for en ny bolig og hvilken? Boliger for enlige og for de forskellige familietyper.

Mette Mechlenborg , Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

11.45 Befolkningsudvikling i København: Prognose

Befolkningsudvikling i København: vil stigningen i indbyggertallet fortsætte? Hvilke forhold betinger indbyggervækst i København? Aldersfordeling. Bliver der lige så mange ældre mennesker i København som i resten af landet? Mænd og kvinder. Singler, familier, børn og husstande. Siden 2009 er andelen af inglehusstande i København reduceret med 8 procentpoint fra cirka 52 procent til 44 procent. Kommer antallet af singlehusstande til fortsat at falde? Tilflyttere, fraflyttere: alder og køn. Kan tilflytningen fortsat opveje fraflytningen? Flyttemønstre og pendling. 

Peter Truels Nielsen , kontorchef , Københavns Kommune Den Tværgående Analyseenhed

12.35 Befolkningsvækst og øget behov for offentligt byggeri og infrastruktur

Øget befolkning medfører behov for mere offentligt byggeri i form af skoler, børnehaver, vuggestuer, seniorboliger og alderdomshjem mm. Derudover, med byområdernes vækst bliver der brug for mere infrastruktur, primært veje fjernvarmeledninger mm.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Befolkningstallet stiger og familiestrukturen undergår en kraftig forandring med stadig flere enlige og familier med sammenbragte børn mm. I alt skelner man i dag over 37 forskellige familieformer og også alderssammensætning er under forandring med bl.a. flere og flere ældre mennesker. Alt dette vil i den kommende tid sætte sit aftryk på både boligmarkedet og det offentlige byggeri.

I 2022 består Danmarks befolkning af 5.8 millioner personer. I 2030 vil befolkningstallet ifølge prognoser stige til lidt over 6 millioner og om ca. 40 år i 2060 vil indbyggertallet nå op på 6.4 millioner mennesker.

Der er der knap 2,8 millioner husstande i Danmark, hvilket er 16 procent flere end i 1997, hvor der var knap 2,4 millioner husstande. 

Heraf er lidt over 1 million husstande beboet af 1 person, 929.014 husstande beboet af 2 personer, mens 752.168 husstande bebos af 3 eller flere personer. Det svarer til, at 40 procent af danske husstande bebos af enlige, 33 procent består af par, venner eller søskende mens altså kun 27 procent består af 3 eller flere personer

Det viser en nylig opgørelse fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.

Befolkningen i Københavns Kommune er vokset fra 471.300 i 1995 til 644.431 i 2022

København er samtidig en ung by med landets laveste gennemsnitsalder på 36,1 år. Fra 2020 forventes dog et krafigt stigende antal ældre. I 2030 vil andelen af borgere over 80 år være vokset med næsten 60 procent.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. marts 2023
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

BUILD, Aalborg Universitet

Mette Mechlenborg

DAB

Carina Seifert

Danmarks Statistik

Lisbeth Harbo

Dansk Administrationscenter

Gitte Pedersen
jeanne Holm Roskvist
Amanda R. Pedersen
Marianne klokkerholm

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Joseph Alberti

Futurum ApS

Morten Ib
Kim Andersen
Sean Treichel

Haldager Consult Aps

Jens Haldager

Jyske Bank

Mikkel Høegh

Københavns Kommune Den Tværgående Analyseenhed

Peter Truels Nielsen

Lidl Danmark K/S

Anette Troelsgaard
Diana Kristiansen

test

test

Andre konferencer

Tilmeld dig her