Ballerup: de store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Strategi og prioriteter for Ballerup

Ballerup er kendt som en af hovedstadsområdets stærke erhvervskommuner, men kommunen satser udover at være en førende erhvervsby også på at være en stærk uddannelsesby, et godt sted at bo i, og en grøn kommune i sin Vision 2029. På erhvervssiden satser Ballerup på Life Science og er med 5.700 life science ansatte den tredjestørste kommune i Hovedstadsområdet målt på antal ansatte. Ballerup har også gjort sig bemærket på grund af sin evne til at tiltrække internationale virksomheder og investorer. Hvordan vil Ballerup i fremtiden cementere sin position som erhvervskommune? Vil aman kun satse på high-tech virksomheder eller er der også plads til logistik og industri? Hvilke visioner og strategier har man, og hvordan vil kommunen nå sine mål? Hvordan vil Ballerup være som bosætningskommune?

Jesper Würtzen , Borgmester, Ballerup Kommune

10.00 Konkrete projekter og udviklingsmuligheder i Ballerup

Hvordan ser Ballerups kommende byudviklingsprojekter ud? Hvor er der udlagt grunde til fremtidigt erhvervs- og boligbyggeri? Muligheder for nybyggeri, ombygning og fortætning. Kildedal, Skovlunde Bymidte, Jonstruplejren, arealerne ved Baltorpplænen, byomdannelsesområde omkring Telegrafvej og andre steder i de 6 indsatsområder, kommunen har udpeget i sin Kommuneplan. Boliger, erhverv, detailhandel og institutioner. Kommende lokalplaner.

Steen Pedersen , Centerchef, Ballerup Kommune

10.25 Kildedal: Ny bydel med 2.000 boliger og 10.000 arbejdspladser

For at skabe plads til flere indbyggere og nye erhvervsmuligheder skal der opføres en ny bydel med navn Kildedal på et 367.000 kvm stort areal ved Kildedal Station hvor 297.000 kvm er ejet af Ballerup Kommune, mens 70.000 kvm er ejet af private grundejere. Bydelen med i alt 351.000 kvm boliger og erhverv skal udvikles af et arealudviklingsselskab, der i oktover 2021 er blevet etableret af kommunen og PensionDanmark i tæt samarbejde med Werk Arkitekter. Visionen for den nye bydel blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 2021, og nu er visionen blevet konkretiseret i et udkast til en helhedsplan for området. Den endelige helhedsplan forventes at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ballerup i efteråret 2021. Området forventes udviklet i etaper over en periode på 10 til 15 år med byggestart i 2023.

Thomas Kock , Partner, Arkitekt MAA, Werk Arkitekter

10.50 Kaffepause
11.20 Omdanner industri til 40.000 kvm boliger

Ikano Bolig investerer et 3-cifret millionbeløb i udviklingen af et tidligere industriområde i Ballerup, hvor selskabet i maj 2021 har købt erhvervsskolen TECs areal og bygninger på Telegrafvej. Her vil der blive bygget op til 40.000 kvm nye boliger i form af af både etagebyggeri og 1-plans boliger.

René Brandt , Administrerende direktør, Ikano Bolig

11.45 Boligmarkedet i Ballerup

Ballerup er med sine gode transportforbindelser og nærheden til København en eftertragtet bosætningskommune, omend tilflytningen af nye borgere har i den sidste tid været hæmmet af et begrænset nybyggeri af boliger. Potentilet for ny tilflytnig er dog stort, ikke mindst fordi tilflyttere, der finder boligmarkedet i de mere centrale dele af København for dyrt, finder Ballerup attraktiv. Ifølge befolkningsprognoser skal befolkningen stige fra 48.602 personer i 2020 til lidt under 53.000 i 2032. I samme periode skal der ifl planen bygges 3.261 boliger. Udbud og efterspørgsel på boliger i Ballerup. Prisudvikling. Hvem er købere / lejere i dag og på sigt? Hvad vil udviklingen af de nye boligområder betyde for Ballerup? Behov for studieboliger og seniorboliger.

Susanne Wildbork , Indehaver, ejendomsmægler, MDE, EDC Bolig Poul Erik Bech Ballerup

12.10 Bydelsudvikling af Jonstruplejren

Forsvarets Ejendomsstyrelse har nedlagt det lukkede kaserneområde Jonstruplejren, der blandt andet har huset Flyvevåbnets Officersskole, og det åbner op for ny byudvikling på området. I alt er der tale om et område på 300.000 kvm. Området ligger naturskønt og dele af det er fredskov. Desuden ligger det tæt på den nedlagte Flyvestation Værløse, som har gennemgået en omfattende udvikling. Ballerup Kommune har i efteråret 2021 indkaldt idéer og forslag til bydelens udvikling fra borgerne. Hvilke muligheder for byudvikling er der i området, og hvad er behovet?

Christian Nielsen , Projektleder, Freja Ejendomme

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Ballerup satser i deres Vision 2029 bl.a. på at være en stærk uddannelsesby og en førende erhvervsby i grøn balance. Erhvervsmæssigt satser man primært på danske og nternationale virksomheder inden for Life Science og andre højteknologiske erhvervsgrene.

Alene erhvervsområdet Lautrupgård rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Området betegnes ofte som Øresundsregionens ”Silicon Valley”, med sine næsten 10.000 arbejdspladser i IT og telekommunikation og mere end 5.000 arbejdspladser indenfor Life Science og medico-branchen.

På boligområdet er Ballerup med sin beliggenhed tæt ved København og gode transportmuligheder en eftertragtet bosætningskommune, omend tilflytningen af nye borgere har i den sidste tid været hæmmet af et begrænset nybyggeri af boliger.  Der er derfor fortsat behov for attraktive boliger for at imødekomme den forvente indbyggervækst fra 48.602 personer i 2020 til lidt under 53.000 i 2032. Ifl Kommunens planer skal der i samme periode bygges 3.261 nye boliger.

For at skabe plads til flere indbyggere og nye erhvervsmuligheder er et kæmpe byudviklingsprojekt ved navn Kildedal på tegnebrættet. På en 297.000 kvm stor grund skal opføres en ny bydel med i alt 351.000 kvm boliger og erhverv. Området forventes udviklet i etaper over en periode på 10 til 15 år med byggestart i 2023.

Derudover finder mindre byudviklingsprojekter sted på Baltorpplænen, og omkring Telegrafvej.

Den attraktive kommune har nu i lang tid lokket investorerne fra både indland og udland. Blandt de sidste investeriner er:

  • Telegrafkollegiet i Ballerup solgt for 325 millioner til tyske Catella European Student Housing Fund II (CESFH),
  • Tidligere hovedkontor for Nets i Ballerup solgt for 280 millioner til danske investeringsselskab City Property Holding
  • Kontorejendommen Industriparken 21 i Ballerup solgt til svenske Wihlborgs for 120 millioner. Wihlborgs har i forvejen 10 ejendomme i Ballerup
  • 2E Group sælger 153 boliger til NREPEP for ca. 350 millioner kr.
  

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 14. september 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: World Trade Center…World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 BallerupDeltagere

Ballerup Kommune

Steen Pedersen
Jesper Würtzen

Colliers

Tina Iburg

Coop

Martin Jakobsen

DEAS Asset Management A/S

Claus Skytte

EDC Bolig Poul Erik Bech Ballerup

Susanne Wildbork

EDC Poul Erik Bech

Susanne Wildbork Hansen
Steven Ruest

Freja Ejendomme

Christian Nielsen

GSV Materieludlejning A/S

Jesper Bramming

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Ikano Bolig

René Brandt

Lidl

Christina Birlie

NRE Group A/S

Jacob Eiskjær Olesen

SF Management

Laurits Aae Mouritsen

SF-M ApS

Helene Hjorth Nielsen

Thyholm ApS

Jacob Anker Holm

Werk Arkitekter

Thomas Kock

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her