Baggrund

Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt stigende.

Aarhus' boligpolitiske strategi går blandt andet ud på, at en del af de boliger, der bliver bygget, er almene boliger. Formålet er at undgå, at rige og fattige i stigende grad grupperer sig hver for sig, samt at give folk med almindelige indkomster mulighed for at bo i nogle af de attraktive boligområder. Et eksempel herpå er prestigebyggeriet Lighthouse på havnen, der rummer 55 almene boliger.

Almene boliger bliver derfor en vigtig faktor i de store nye byudviklingsprojekter i blandt andet Lisbjerg, Risskov og Elev.

Der er i den sidste tid en stærk tendens til at give almene boliger et nyt image og tilpasse dem de nyeste samfundstrends. Derfor opstår der nye boligformer - bofællesskaber, økologiske landsbyer og blandede boformer, hvor private og almene boliger blandes. Dette skal blandt andet sikre, at boligorganisationerne kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position i boligmarkedet.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kvalitetsguide til alment nybyggeri
Teknik og Miljø i Aarhus har udgivet en ”Kvalitetsguide til alment nybyggeri”, der skal fungere som et dialogværktøj for drøftelser mellem bygherrer, rådgivere og Aarhus Kommune. Kvalitetsguiden sætter fokus på tre hovedtemaer: Fællesskaber, Byrumsaktiviteter samt Arkitektur og Identitetsskabende bebyggelse.

Stephen Willacy , Stadsarkitekt, Aarhus Kommune

10.00 Gellerupparken - kommende udvikling i en byomdannelse til 7 milliarder
Gellerupparken er landets største almene boligområde bestående af 2.400 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på cirka 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har vedtaget en helhedsplan på mere end 7 milliarder kr., som blandt andet omfatter ny bygade og ny infrastruktur til 550 millioner kr., samt en kvartersomdannelse, der går ud på  at åbne bydelen op for erhverv og uddannelsesinstitutioner over de næste 20 år. Der skal blandt andet etableres et nyt erhvervsområde med 1.000 arbejdspladser i samarbejde med private investorer. Kommende udvikling. Kommende udbud.

Per Frølund , Programleder, Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

10.25 Aarhus Ø: Almene boliger i et fashionabelt kvarter
Boligkontoret Århus har i august 2017 vundet Aarhus Kommunes konkurrence om de 80 kommende boliger, der opføres i området ved byens nye hotel- og konferencecenter i Bassin 7 ved Aarhus Ø. Boligerne bliver integreret i et større områdeudvikling foretaget af en privat bygherre. Hvad skal der bygges og hvordan skal boligerne udformes? Hvordan bygger man med høj kvalitet i et fashionabelt kvarter, samtidigt med at overholde de stramme budgetrammer for alment byggeri? Hvordan foregår samarbejdet med en privat bygherre? Hvordan forenes høje arkitektoniske ambitioner, bæredygtigt byggeri og ønsket om at bygge centralt i byen. Og hvilke andre nybyggeriprojekter har Boligkontoret Århus på bedding i den kommende tid – på egen hånd og i samarbejde med private udviklere?

Morten Homann , Direktør, Boligkontoret Aarhus

10.50 Kaffepause
11.20 Renovering af bevaringsværdig bebyggelse til 450 millioner
Brabrand Boligforening planlægger helhedsrenovering af 444 boliger i den bevaringsværdige bebyggelse Søvangen. Projektet omfatter renovering af blokke i 4 etage- og 70 klyngehuse opført i 1953-59 med i alt 35.000 kvm. Budgettet er på 450 millioner kr. Forventet byggestart i 2019. Opgaven består af en total facade-, altan- og tagudskiftning, ombygning af udvalgte eksisterende boliger og etablering af butikslokale. På længere sigt skal også afdelingens udearealer revitaliseres. Pluskontoret har udarbejdet helhedsplanen og er bygherrerådgiver på projektet. Hvordan moderniserer man bevaringsværdige almene boliger uden at gå på kompromis med de arkitektoniske værdier?

Suna Cenholt , Arkitekt, Partner, Pluskontoret Arkitekter

11.45 Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg
Langkærparken i Tilst producerer nu strøm til eget forbrug med Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg. Med installationen af solceller på de 34 boligblokke realiseres et overskud på 9.000 kr. pr. boligblok efter første driftsår. Navitas Rådgivende Ingeniører med speciale i vedvarende energi har været bygherrerådgiver for AL2bolig. Hvordan er økonomien bag anlægget og hvordan lever man med de skiftende regler for tilskud? Hvordan dimensionerer man ssolcelleanlæg?

Martin Elkjær , Indehaver, Navitas Rådgivende Ingeniører

Henrik Hansen , Bygningsansvarlig, AL2bolig

12.10 DOKK 8000: banebrydende model for fremtidens bofællesskab
En banebrydende århusiansk model for fremtidens bofællesskab kaldt Dokk8000 blev vist på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2016. Idéen bag bofællesskabet er, at det henvender sig til folk i alle aldre - både singler og familier, og med forskellige ressourcer. Initiativtagerne bag projektet har nu indgået samarbejde med den almennyttige boligforening Boligkontoret, Aarhus.

Marianne Gram Thrane , DOKK 8000

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

ABC Pavilloner A/S

Gunnar Fur Øhrberg

AL2bolig

Henrik Hansen

Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S

Svend Å. Christensen

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Per Nielsen
Mads Lindstrøm
Hanne Hammer-Pedersen

Birch Ejendomme

Line Krogh Pedersen
René Birch
Jane Kusk Pedersen
Bettina Birch

Boligkontoret Aarhus

Morten Homann

Carlsen Løgten as

Christian Carlsen

Clemens Advokatpartnerselskab

Hanne Toftgård Sørensen

DOKK 8000

Marianne Gram Thrane

Domea.dk

Lars Faber

Friis & Moltke

Thomas ruus christensen

JCN Bolig

Lars P. Adamsen

Max Bögl International SE

Mikael Schroll-Knudsen

Navitas Rådgivende Ingeniører

Martin Elkjær

NIRAS A/S

Anders Heilmann

Nordea

Søren Trelborg

Per Aarsleff A/S

Henrik Kjær

Planlægningsfirmaet Hans-Jørgen Bøgesø

Hans-Jørgen Bøgesø

Pluskontoret Arkitekter

Suna Cenholt

Vejle kommune

Bente melgaard

VELUX Danmark A/S

Artur Slupinski

Willis Towers Watson

Per Flou Jensen
Jan Linde

Aarhus Kommune

Stephen Willacy

Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

Per Frølund

Årstiderne Arkitekter

Inge Nielsen Skytte
Steen Gissel

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom