Almene boliger: nyeste udvikling

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Byggeri af almene boliger i København

I kommuneplanen er der mål om byggeri af 15.000 nye almene boliger frem til 2031. Københavns Kommune stiller derfor krav om 25 procent almene boliger i de fleste nye lokalplaner. En opgørelse viser dog, at private bygherrer opfører de private ejer-/lejeboliger langt hurtigere end de almene boliger, og nogle steder opføres de almene slet ikke. I den nye evaluering af planloven peges der på muligheden for at hæve kravet til 33 procent samt at kunne sikre, de almene boliger bliver opført. Mens Københavns Kommune venter på regeringens udspil, er der indført forskellige tiltag til fremme af almene boliger, og kommunen vil i efteråret 2021 indgå et partnerskab med pensionskasserne, andre private grundejere og developere for at få sat mere skub i det almene byggeri.

Cecilie Boesen , Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

10.00 Almene boliger og bofællesskab på Papirøen

85 almene boliger fordelt på 63 familieboliger og 22 ungdomsboliger skal opføres med prestigefyldt beliggenhed på Papirøen i Københavns Havn. Af de i alt 63 familieboliger indgår 53 i et bofællesskab. Cobe Arkitekter står for projektet med AKB/KAB som bygherre. Hvad er økonomien bag alment byggeri på et så eksponeret grund? Hvordan skal bofællesskabet fungere og hvorfor har man besluttet sig for at indrette det som et led i projektet?

10.25 Brøndby Strand 2.0: renovering til 1,5 milliarder

Brøndby Strand Parkerne står foran en af Danmarkshistoriens største omdannelser med omfattende bygningsrenovering og gentænkning af udeområderne. Den ikoniske bebyggelse strækker sig over 2 km, indeholder 2.900 boliger i højhuse, lavhuse og rækkehuse. Projektet omfatter bl.a. nedrivning af 5 af de i alt 12 karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB. De huse, der ikke rives ned skal renoveres gennemgribende for 1.5 milliarder kr.

10.50 Nyt koncept: Fleksible boligmoduler mellem eksisterende boliger

Nu bliver det muligt for almene boligselskaber at bygge mere på egne arealer. Dette gælder også tagboliger på taget af eksisterende almene boligejendomme. En lovændring giver kommunerne ret til at give afkald på den særlige tillægskøbesum, når almene boligafdelinger vil bygge mere på egne arealer. Rambøll har sammen med bl.a. Bo-Vest og byggevirksomheden Scandibyg udviklet et koncept for fleksible boliger til kernefamilier, enlige og sammenbragte familier, hvor arealet og placering af døre, vægge og vinduer let kan ændres, hvis forældrene bliver skilt. Det er en blanding af private lejeboliger og almene boliger. Boligerne er tegnet med udgangspunkt i 3 konkrete placeringer: I Nivå, Valby, hvor der indsættes bygge moduler mellem eksisterende almene boliger – og på toppen af indkøbscentret Fields.

Ofri Earon , Arkitekt MAA phd, Rambøll

11.15 Kaffepause
11.45 Strategiske partnerskaber til 9 milliarder: erfaringer og anbefalinger

I 2018 igangsatte fsb og KAB som de første almene bygherrer arbejdet med udbud af strategiske partnerskaber, der begge blev etableret i foråret 2019. Efter godt halvandet år igangsættes i 2020 et fælles udviklingsprojekt, hvis formål det er at skabe ny viden og opsamle erfaring fra praksis om anvendelsen af strategiske partnerskaber i en almen kontekst. De 2 partnerskaber, der udgør rygraden i udviklingsprojektet er: &os bestående af KAB, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, JJW Arkitekter, SLA, Oluf Jørgensen, Norconsult og Rekommanderet. Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 6 mia. kr. og vil være en kombination af renovering og nybyg. Ifl fsb HJEM bestående af fsb, Cowi, NCC, Rubow arkitekter og Smith Innovation Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 3 mia. kr. og vil primært omhandle renovering af eksisterende boligafdelinger.

Lone Zeeberg Nielsen , Bygge- og udviklingschef , FSB

12.10 Tåstrupgård: modernisering og udvikling til 2 milliarder

Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup v/KAB planlægger udviklingsplan for renovering og modernisering af boligafdelingen Taastrupgård. Taastrupgaard omdannes over de næste 10 år til en bæredygtig bydel, der knyttes til Selmoseområdet og Taastrup Hovedgade gennem et nyt kulturstrøg. Taastrupgaard opdeles i 3 kvarterer, yderligere 107 boliger nedrives, der tilføjes flere nye boligtyper og boligerne renoveres til et nutidigt energi og komfort niveau. På Nabogrunden Selsmosen tilføres ca. 250 private boliger og Høje-Taastrup Kommune opfører et Børnekulturhus centralt i Taastrupgaard. Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har desuden indgået en aftale om at opføre 40 ældreboliger på Taastrupgaard arealer. Den samlede beløbsramme for udviklingen af Taastrupgaard forventes at være 1,2 milliarder kr., der primært hentes i Landsbyggefonden og i Boligselskabet AKB, Taastrup. Derudover investeres der 600 millioner kr. i private boliger og 250 millioner kr. i Børnekulturhus.

Lars Bendix Christensen , Wissenberg

Søren Nielsen , Partner, Vandkunsten

12.35 Fortætning: Almen boligselskab bygger 2.500 andelsboliger

Nu bliver det muligt for almene boligselskaber at bygge mere på egne arealer. Dette gælder også tagboliger på taget af eksisterende almene boligejendomme. En lovændring giver kommunerne ret til at give afkald på den så kaldte tillægskøbesum, når almene boligafdelinger vil bygge mere på egne arealer. AAB vil benytte friarealerne mellem boligblokkene i de almene boligområder til at bygge 2.500 andelsboliger. Sammen med MT Højgaard meldte AAB i august 2020 ud, at parterne lancerer en ny boligform, som opføres mellem de almene boligblokke, der blev bygget i 1950’erne til 1970’erne. Andelsboligerne vil i henhold til Ghettoplanen betyde, at almene boliger i områder, der er på den såkaldte ghettoliste, slipper fra at blive revet ned.

Christian Høgsbro , Adm. direktør, AAB

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.

Nye lovtiltag skal gøre det nemmere for almene selskaber at bygge mere på egne arealer og det er blevet nemmere at blande alment og privat byggeri. Det er også blevet nemmere for almene boligselskaber at samarbejde med private byggeaktører.

I Københavns kommuneplanen er der tale om byggeri af 15.000 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031.

Byggeriet af nye almene boliger bliver dog for tiden sløvet af de høje priser for byggegrunde og fordi private bygherrer opfører de private ejerboliger langt hurtigere end de almene der, hvor de iflg lokalplanerne er forpligtet til at bygge almene boliger.

For at vende udviklingen vil overborgmesteren i København i 2021 indgået partnerskab med med pensionskasserne, andre private grundejere og developere for at få sat mere skub i det almene byggeri.

Endeligt er der i 2020 blevet afst 30,2 milliarder kr. til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 23. november 2021
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

AI Arkitekter & Ingeniører

Flemming Lund Kristensen

BO-VEST

Anders Schou Pleidrup

Creo Arkitekter a/s

Rikke Grendal Giliamsen

DOMUS arkitekter

Frida Vang Petersen
Marie Hvidaa Prochownik

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck

FSB

Lone Zeeberg Nielsen

Jyske Bank

Klaus Noesgaard

KAB

Claus Bjørton

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Hanne Lind Mortensen

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Cecilie Boesen

Niels Lützen landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen

Rambøll

Flemming Stenaa
Ofri Earon

Rambøll Management Consult

Louise Glerup Aner

Rørbæk og Møller Arkitekter

Nicolai Overgaard
Lars L. Clement

Vandkunsten

Søren Nielsen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Wissenberg

Lars Bendix Christensen

Ældrerådet

Claus Kortzau

AAB

Christian Høgsbro

Andre konferencer

Tilmeld dig her