Baggrund

Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment boligbyggeri indgår i flere spektakulære projekter, som blandt andet det ikoniske 280 meter høje skyskraberprojekt til 6,5 milliarder i Københavns Nordhavn.

Den nye trend er, at de almene boligselskaber og private bygherrer samarbejder omkring konkrete projekter og udvikler hele byområder, hvor de private aktører kan bidrage med kompetencer og sørge for mere mangfoldighed i den sociale sammensætning af beboere.

Samtidig fortsætter de store renoveringsprojekter rundt om i hovedstadsområdet.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 KAB bygger 4.000 boliger
Bestyrelsen i KAB har vedtaget en vækststrategi for KAB-fællesskabet. Af den fremgår, at man skal have omkring 4.000 nybyggede boliger. Det skal blandt andet sikre, at boligorganisationen kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position på boligmarkedet. Lige nu er der omkring 2.900 nye boliger i planlægningsfasen fordelt på forskellige boligtyper. Det største, enkeltstående nybyggeri i 25 år bliver Det nye Sølund på Nørrebro i København til 1,1 milliard med start i 2018. Et endnu større projekt er på tegnebrættet, idet KAB er en af parterne bag det planlagte ikoniske 280 meter høje skyskraberprojekt til 6,5 milliarder i Københavns Nordhavn. Blandt planlagte projekter er også ombygning og udvidelse af Kofoed Skole. Dertil er KAB involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører.

Michael Nielsen-Elgaard , Byggeprojektchef, KAB

10.00 Almen-privat samarbejde i praksis - byudvikling i Tingbjerg
Københavns Kommune har sammen med de almene boligselskaber fsb og Samvirkende Boligselskaber, SAB sat skub i udviklingen af Tingbjerg-Husum med en ambitiøs byudviklingsstrategi. Udviklingen af Lille Torv sker i samarbejde med den private ejendomsudvikler Innovater, som har indgået aftale med SAB om at købe Lille Torv.

Mahad Farah , Udviklingschef, Innovater

10.25 10.000 almene boliger frem til 2017 i København
I dag stiller Københavns Kommune krav om op til 25 procent almene boliger i nye byudviklingsområder. Det niveau vil overborgmester Frank Jensen løfte til alt nybyggeri i København, og han vil finansiere det med 500 millioner kr. over de næste 10 år til at få etableret yderligere 1.900 nye almene boliger, så der frem mod 2027 i alt opføres 10.000 almene boliger. De kan blandt andet realiseres ved at åbne for flere almene boligprojekter i den eksisterende by eller ved fortætning med tagetager på eksisterende ejendomme. Frank Jensen er samtidig klar til af dispensere fra ældre lokalplaner, så der gives mulighed for at opføre flere små boliger. Samtidig vil han undersøge, om der skal ændres på de nuværende størrelseskrav til nye boliger, og han vil gøre det nemmere at etablere bofællesskaber og lignende.

Troels Graversen , Specialkonsulent , Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.50 Kaffepause
11.20 Kommende projekt: Renovering til 1,5 milliarder i Brøndby Strand
Brøndby Strand Parkerne står foran en af Danmarkshistoriens største omdannelser med omfattende bygningsrenovering og gentænkning af udeområderne. Den ikoniske bebyggelse strækker sig over 2 km, indeholder 2.900 boliger højhuse, lavhuse og rækkehuse. Samlet benævnes projektet HP4, Helhedsplan 4. Projektet omfatter bl.a. en mulig nedrivning af 5 af de i alt 12 karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB. Arkitektfirmaet Urban Power er rådgiver på helhedsplanen for omdannelsen.

Arne Cermak Nielsen , Arkitekt, Partner, Urban Power

11.45 Almene boliger i et fashionabelt kvarter
De første almene boliger i Københavns Nordhavn er snart en realitet. Med valget af hovedentreprenør er Boligselskabet Domea København og Domea.dk klar til at gå i jorden med boligbyggeriet Orienten i Århusgadekvarteret. Orienten indeholder 134 boliger fordelt på almene boliger, ungdomsboliger og boliger til borgere med særlige behov. Boligerne er fordelt i et byggeri på knap 14.000 kvm, hvor der også vil komme en daginstitution, en restaurant og en café. Domea har i 2016 indgået et partnerskab med Københavns Kommune, hvor det har mulighed for at bygge 800 almene boliger til en samlet investering på 2 milliarder kr. over de kommende tre år. Hvordan bygger man med høj kvalitet i et fashionabelt kvarter, samtidigt med at overholde de stramme budgetrammer for alment byggeri? Hvilke byggeplaner har Domea i den kommende tid?

Charlotte Nørbak , Byggechef, Domea

12.10 Bofællesskaber er den nye trend - kommende bofællesskab med 300 beboere i Københavns centrum
Økosamfund og boligfællesskaber stormer frem både i Danmark og internationalt. Foreningen Urbania vil i samarbejde med Boligselskabet AKB, København opføre et bæredygtigt bofællesskab til ca. 300 beboere på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé på Nørrebro. Urbania er blevet stiftet i 2010 og har høstet betydelige erfaringer, hvad etablering af bofællesskaber angår. Hvilke erfaringer har man høstet? Fordele ved samarbejdet med et alment boligselskab? De optimale samarbejdsmodeller med almene boligselskaber.

Michael Soja Høxbroe , Arkitekt, MAA & MDD, Urbania

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Christian Wittrup

Advokatfirmaet Poul Smith/ Kammeradvokaten

Janne Vejlesby

AI a/s

Flemming Kristensen
Jan Bruus Sørensen

Arkitema Architects

Søren Haugsted

BDO Advisory Rådgivning almene boliger

Bettina Foltinger

BO-VEST

Peter Føhrby Nybom

Boligforeningen VIBO

Lisbeth Engelbrecht

BRfkredit

Tanya Skødstrup
Erik S. Jensen
Runa Andersen
Claus Rasmussen

Byggeselskabet Paulsen A/S

Christian Paulsen
jAN kRISTENSEN

Capital Investment A/S

Kristian Barlebo

COWI A/S

Niels Brink Laursen

Danakon

Peter Halkjær

Domea

Charlotte Nørbak

DOMUS Arkitekter a/s

Jesper Ingemann Mogensen
Peter Jerichau
Henrik Hansted Jensen

EKAS Rådgivende Ingeniører A/S

Finn Mørck

EKJ rådgivende ingeniører as

Mads Vinther

emcon a/s

Lis Strunge

Enemærke & Petersen a/s

Rasmus Karkov
Lasse Krøis

Exhausto A/S

Vagn Olsen
Tom Palle

Friis Andersen Arkitekter

Jesper Øager Jensen

Hjem til Alle

Vibe Klarup

Innovater

Mahad Farah

JJW ARKITEKTER

David Ploug
Ole Hornbek

KAB

Michael Nielsen-Elgaard

KANT arkitekter

Søren Lederhaas
Sebastian Soelberg

Kuben Management A/S

Henrik Offendal

Københavns Kommune, Center For Byudvikling

Troels Graversen

Lejerbo

Gerti Axelsen

Lidl Danmark

Diana Kristiansen
Maria Rømer
Oliver Halby

M.S. Development

Michael Mansa

Molt Wengel Advokatpartnerselskab

Betina Kristiansson

MT Højgaard

Adam Martin

Mølbak Landinspektører A/S

Casper Thybo

Niras A/S

Kirsten Henriksen

Nordea, Real Estate København

Henrik Storm Jeppesen
Jens Sigfred Hansen

NREP

Anders Berg Sørensen

Nykredit Realkredit A/S

Anders Rasmussen
Morten Ersgaard
Carsten Hvidberg

Orbicon

Pia Wallbohm

PLH arkitekter

Ib Laursen

Rambøll

Ditte Rode

RUBOW arkitekter

Britt Nemmøe

Rørbæk og Møller Arkitekter

Nicolai Overgaard

Urban Power

Arne Cermak Nielsen

Urbania

Michael Soja Høxbroe

VELUX Danmark A/S

Frank Thorbøll Larsen

VIBO

Iben Lehm
Michael Skov
Hanne Nørgaard

Willis Towers WAtson

Jan Linde

Wissenberg A/S

Lars Bendix Christensen
Anne Rosentoft

ZESO Architects

Torben Juul

Zeso Architects A/S

Pia Wiberg

Årstiderne Arkitekter

Inge Nielsen Skytte
Bjørn Lund Mogensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom