Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 30 milliarder til de almene boliger

Regeringen besluttet at afsætte 30,2 milliarder kr. til grønne renoveringer af almene boliger. Det er den største samlede boligaftale nogensinde. Aftalen sikrer, at man allerede på kort sigt kan renovere hele 72.000 boliger. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at energirenovere for 6 milliarder kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti bestående af en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag prioriteres.

Bent Madsen , Adm. Direktør, Landsbyggefonden

10.00 Københavns Kommune: 15.000 nye almene boliger

I den nye kommende kommuneplan er der tale om byggeri af 15.000 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031. Målsætninger og rammer for byggeriet af almene boliger. Hvor skal de nye almene boliger bygges?

Christian Friis Binzer , Chefkonsulent, Københavns Kommune

10.25 KAB bygger 4,000 boliger

I en vækststrategi for KAB-fællesskabet er der lagt planer om nybyggeri af ca. 4.000 boliger fordelt på forskellige boligtyper. Det største, enkeltstående nybyggeri i 25 år er Det nye Sølund på Nørrebro i København til 1,1 milliard, der forventes afsluttet i 2025. Dertil er KAB involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører. Vil nye tiltag fra regereningen og Kommunen sætte skub i nybyggeri og renoveringer af boliger? Hvilke nybyggeri- og renoveringsprojektr er i pipeline og hvilke kommer på længere sigt?

Michael Nielsen-Elgaard , Byggeprojektchef, KAB

10.50 Kaffepause
11.20 Opsplitning og ombygning: Potentiale for 5.000 nye almene boliger

Regeringen vil forøge antallet af boliger ved bl.a. ombygninger, opsplitning, til- og overbygninger i den almene sektor. Cowi og Arkitema fastslår i en rapport  at de almene boligforeninger rummer potentiale for at kunne øge deres boligudbud at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder. Således kan der skabes 5.000 nye almene lejligheder til især studerende og enlige – sidstnævnte anslås at blive den mest fremtrædende familieform i 2030.

Karin Thuesen Pedersen , Byudviklingschef , COWI

11.45 Ny lov: Samarbejde mellem private og almene boligselskaber

En ændring af almenboligloven lov om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger at samarbejde med private aktører om nybyggeri.

Gitte Holtsø , Advokat, partner, Plesner Advokatfirma

12.10 Urbanplanen: udvikling for 2,1 milliard

Boligforeningen 3B og Københavns Kommune har udarbejdet en stor udviklingsstrategi for Urbanplanen. Bl.a.  skal der bygges en række nye boliger, der tilbyder anderledes bolig- og ejerformer, Ved nedrivningen af Solvang Centret forsvinder ca. 10.500 kvm bebyggelse, og et større areal frigøres dermed til nyt byggeri i hjertet af Urbanplanen. Ved en fortætning med op mod 20.000 kvm nybyggeri af boliger, erhverv og handel af arealet syd for Urmagerstien er der mulighed for at opføre et helt nyt kvarter i Urbanplanen. Peder Lykke Højhuset er nedslidt og skal nedrives.
Med nedrivningen skabes der mulighed for opførelse af nye boliger med et nogenlunde tilsvarende etageareal.

Mikkel Warming , Chef for boligsociale indsatser, Boligforeningen 3B

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.

Blandt andet skal det i forhold til regeringens lovforslag gøres nemmere at blande alment og privat byggeri. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.

Et andet nyt lovtiltag skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger at samarbejde med private aktører om nybyggeri. Det er en ændring af almenboligloven om det såkaldte nøglefærdige byggeri.

I 2018 var der på landsplan opført 2.300 almene boliger. I 2019 blev der påbegyndt byggeri af 4.600 flere almene boliger sammenlignet med 2018.

I København i den nye kommuneplan er der tale om byggeri af 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031.

Et andet aktivitetsområde inden for den almene sektor er renoveringer og opgraderinger af de 15 såkaldte hårde ghettoområde i landet.

Udviklingsplanerne skitserer, hvordan man lokalt vil omdanne boligområderne for eksempel ved at etablere nyt privat byggeri, frasælge nogle af de eksisterende boliger til private eller omdanne den til ældre- og ungdomsboliger.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 4. november 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Arkitema

Henning Riskjær Svendsen

Bekey A/S

Jannik Christensen

Boligforeningen 3B

Mikkel Warming

Bruun & Hjejle

Kasper Sylow

Carsten Damgaard

Carsten Damgaard

COWI

Karin Thuesen Pedersen

Creo arkitekter

Rikke grendal
Suna Madsen

ELINDCO Byggefirma A/S

Eike Deistler

iBinder

Mads Johansen
Lars Huusom

ista Danmark

Hans Henrik Finne

KAB

henrik holm
Michael Nielsen-Elgaard
Claus Bjørton

Kuben Management A/S

Jesper Prip Sindberg
Bettina Julian Gravers

Københavns Kommune

Christian Friis Binzer

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Økonomi

Casper Skov Thomsen
Johanne Fabricius

Landsbyggefonden

Bent Madsen

Molt Wengel

Betina Kristiansson

Norconsult - KHS arkitekter

Jess Sørensen

Nykredit

Anders Ø. Rasmussen
Søren Brynningsen
Carsten Hvidberg
Helle Nielsen
Rikke O. Carlsen

Plesner Advokatfirma

Gitte Holtsø

Rambøll

FLemming Stenaa
Jesper Møller

RUBOW arkitekter

Britt Nemmøe

SAB/KAB

Jane Dalgaard

Scandi Byg a/s

Jesper Hoffmann

Uno uniqa Group

Bjørn Christensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her