Aarhus: De store projekter

Baggrund

Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav til udbygningen af boligkapaciteten. I 2016 flyttede over 5.000 personer til Aarhus, og udviklingen fortsatte i 2017 så befolkningen nu er på 340.421 indbyggere.

Aarhus Kommunes nye boligpolitik skal netop sikre en by med varieret beboersammensætning, boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Der bygges 1.000 nye familieboliger hvert år, hertil kommer ungdoms- og ældreboliger, og kommunen har et mål om, at der skal bygges 50.000 nye boliger frem mod år 2030.

Boligpriserne er stigende, og har i 2017 nået et historisk højt niveau. Det samme gælder butikspriser, og også inden for kontor er der prisbevægelse opad med baggrund i stigende efterspørgsel.

Også hotelmarkedet er i rivende udvikling. Siden 2011, hvor antallet af overnattende gæster rundede 500.000, har Aarhus Kommune haft en vækst i antallet af hotelovernatninger på 63 procent. Derfor er en stribe store hotelinvesteringer på vej til Aarhus.

Udviklingen har fået investorernes øjne op for Aarhus. Interessen retter sig i stor grad efter boligudlejningsejendome, men også kontor og logistikejendomme efterspørges.

Befolkningstilvæksten og de gode økonomiske takter er forklaringen på de mange bydelsudviklingsprojekter i Aarhus. Heriblandt:

* Fortsat udvikling af Aarhus havn med samlet 75.000 kvm byggeretter

* Lisbjerg med plads til 25.000 nye indbyggere 

* Nye med plads til 15.000 indbyggerne

* Eksisterende områder skal byfornyes, det gælder ud over Midtbyen også Katrinebjerg, hvor 151.000 kvm skal udvikles for 1 milliard, Åbyhøj, hvor der er planer om et nyt kvarter til 14,5 milliarder med plads til 15.000 indbyggere, Risskov til 3,2 milliarder og Gellerup, hvor et 60.000 kvm stort areal nu skal udvikles for 1 milliard.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 81 milliarder i byudvikling i Aarhus.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligmarkedet i Aarhus
Aarhus Kommune voksede i 2016 med det rekordhøje antal 5.045 indbyggere og vil ifølge planen nå op på 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag. Derfor behandler Aarhus' politikere nu et stort antal nye lokalplaner, og nye udviklingsområder gøres klar til boligbyggeri. Dette gælder bl.a. Brabrand, Trøjborg og Åby. Frem til 2028 skal der i Aarhus bygges boliger for anslået i alt 40 milliarder kr. Hvordan ser boligmarkedet ud i Aarhus nu og på sigt? Hvad er der efterspørgsel på, og hvordan matcher det udbuddet? Hvad er priserne, og hvilke områder er særligt attraktive nu og på sigt?

Annette Rønne , Ansvarlig indehaver. Ejendomsmægler & Valuar MDE, home Aarhus Østjylland

10.00 Nyt 50.000 kvm stort udviklingsområde i Vejlby
Ny byudvikling er på vej for et 50.000 kvm stort område på Nordlandsvej i Vejlby. Området kommer til at danne rammen om 700 boliger, og omkring 20 procent af arealet udlægges til erhverv og dagligvarebutik. Omkring 15 procent af boligerne vil blive almene. Etableringen af bydelen kan løbe op i 675 millioner kr. Boligerne bliver opført som karréer, terrassehusbebyggelser og byhuse med op til 6 etager ud mod letbanen og faldende ned til 2 etager mod Nordlandsvej. Området planlægges som en grøn bydel med grønne tage, rekreative vandkanaler, bassiner og solcelleanlæg.  Hvordan ser planerne for området ud? Hvad skal der bygges med hvilken tidsplan, hvordan vil området spille sammen med den øvrige by, og hvem henvender bygegriet  sig til?

Jane Sundstrøm , Nordland Invest

10.25 Hotelovernatninger boomer - Hotelplaner i Aarhus
Antallet af hotelovernatninger i Aarhus Kommune er siden 2013 steget med 44,5 procent, og kommunen rundede i 2017 1 million overnatninger. Det skyldes blandt andet massiv markedsføring af byen, som senest er kommet med National Geographics liste over 17 steder, der er værd at besøge i 2017. Siden 2011, hvor antallet af overnattende gæster rundede 500.000, har Aarhus haft en vækst i antallet af hotelovernatninger på 65 procent. En sammenligning med nordiske hovedstæder og anden største byer viser, at Aarhus kan kalde sig nordisk mester i hotelvækst i alle årene siden 2011. Ambitionen er at nå 2 mio. overnattende på alle overnatningsformer i Aarhus 2025. Målet er desuden, at andelen af udenlandske gæster skal tegne sig for de 800.000 svarende til 40 procent mod en andel på 29 procent i 2016. Scandic opfører som sit 3. hotel i Aarhus et stort kongreshotel med 500 værelser til 1,15 milliarder på Aarhus Ø. Der er flere muligheder. Business Aarhus og Visit Aarhus vil give et opdateret blik for planerne og mulighederne for hotelbyggeri i Aarhus.

Søren Boel Pedersen , Manager Erhvervs- og byudvikling, Aarhus Kommune

Peer H. Kristensen , Turistchef, Visit Aarhus

10.50 Kaffepause
11.20 Lisbjerg - ny bydel til 3 milliarder kr.
Aarhus byråd godkendte den 22. august 2018 Udviklingsplan for Lisbjerg samt Etapeplan for Etape 1. Dermed er udviklingen af Aarhus’ største byudviklingsprojekt skudt i gang. Et udviklingsprojekt, der løber over de næste ca. 65 år. Lisbjerg vil i fremtiden huse op mod 1 million kvm boliger og ca. 250.000 kvm erhverv. Det betyder, at der i fremtidens Lisbjerg vil være plads til ca. 25.000 århusianere. Den første etape af Lisbjerg vil fuldt udbygget indeholde 8.000–10.000 indbyggere samt 305.000 kvm byggeri. Den godkendte udviklingsplan indeholder bl.a. syv delstrategier for Lisbjerg, herunder krav om et velfungerende byliv, arkitektur af høj kvalitet, bæredygtighed og gode trafikale forhold. Men hvordan ser den nye udviklingsplan ud? Hvad er mulighederne for det nye byområde, og hvad er den nuværende status og tidshorisont?

Bente Lykke Sørensen , Arealudviklingschef, Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling

11.45 Det nye universitetshospital i Skejby til 9 milliarder kr.
Aarhus Universitetshospital på samlet 470.000 kvm i Skejby bliver en by i byen, når det står fuldt færdigt i 2019. Byggeriet på den 1,25 millioner kvm store grund er opdelt i flere faser, hvor første fase har omfattet 250.000 kvm nybyggeri og ombygning af 30.000 kvm af de eksisterende 160.000 kvm hospital. Nybyggeriet blev indviet i 2017. Derudover opførelse af Psykiatrisk Center på 50.000 kvm, Dansk Center for Partikelterapi på 9.500 kvm samt parkeringshus med helikopterlandingsplads foroven. Regionen planlægger også i samarbejde med Novo Nordisk Fonden og Aarhus Universitets Forskningsfond et Forum byggeri i midten af hospitalet på samlet ca. 23.000 kvm, indeholdende Steno Diabetes Center Aarhus samt forskningsfaciliteter til Aarhus Universitet. Hvordan bygger man så stort et hospital og hvordan kommer hospitalet til at se ud, når det står færdigt?

Asger Schou , Byggechef, DNU, Region Midtjylland

12.10 Internationale borgere - forventninger til bolig og service
Resultaterne af en ny undersøgelse af internationale borgeres oplevelse af livet i Aarhus, viser at 95 procent enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres ophold i Aarhus. Mere end 1.000 personer har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført af Epinion. DI-beregninger viser, at en tiltrækning af 1.000 udlændinge med en lang videregående uddannelse bidrager med op til 1,3 milliarder kr. om året. Undersøgelsen viser dog, at der også er udfordringer, hvoraf den største er, at 80 procent expats oplever, at det er svært eller meget svært at finde en bolig ved ankomsten. Hvordan kan Aarhus gøre det endnu nemmere at tiltrække og fastholde internationale talenter, virksomheder og investeringer? 

Marc Perera Christensen , 2. viceborgmester, Formand for Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

A78 Arkitekter A/S

A78 Arkitekter a/s
Mads Hundahl

Arkitema Architects

Vibeke Willems
Mette Gosmer

Birch Ejendomme

Rene Birch
Bettina Birch
Line Krogh Pedersen

BoCon Projekt A/S

John Borup Sørensen

BoCon Projekt ApS

Torben Ulrik Hoi

Caplloyd A/S - Forsikringsagentur

Flemming Meyendorff

CLEMENS Advokatpartnerselskab

Simon Langvardt Müller
Harry Andreasen
Kristian Skaarup

COWI A/S

Lisa Bak Rasmussen

Cramo Adapteo

Janne Thomsen

danbolig Aarhus City

Kristian Voldsgaard
Louise Gad
Maja Jørgensen

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Nanna Reuther

DNU, Region Midtjylland

Asger Schou

Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv

Jan Kirkebæk

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Esben Kjeldsen

ELF Development

Henrik Offendal

Frode Laursen A/S

Anders Balle
Annie Thomsen

HauCon A/S

Jan Haugaard

home Erhverv Aarhus

Jonas Malberg
Mai-Britt Aaen
Pernille Lyngsø

Home, Aarhus

Annette Rønne

hpccp i/s

Hanne Pontoppidan

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

INNOVA Advokatfirma

Christian Lomborg Jessen
Elisabet Villadsen Jensen

K/S Partselskabet Vestergade

Jane Sundstrøm

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter

Kuben Management A/S

Anders Thanning
Jacob Jørgensen

Lejerbo

Georg Schmidt

MOE A/S

Jackie T. Hansen
Allan Munk

MT Højgaard A/S

Jacob Skjellerup

NCC Danmark A/S

Litta Gantzhorn

Nordland Invest

Jane Sundstrøm

Nykredit

Mads W. Christensen

Orbicon

Jens Martin Møller

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Per Aarsleff

Ulrik Therkilsen

REIT Management ApS

Søren Krarup

Schmidt Hammer Lassen architects

Trine Berthold

SHL arc

Philip Brinch Sørensen

Sinding & Co. Asset Management

Steen Kodahl Ledet

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

V2C - Value 2 Construction

Kjell Stockfisch

Visit Aarhus

Peer H. Kristensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Ålykke ApS

Morten Petersen
Rene Poulsen

Aarhus Kommune

Søren Boel Pedersen
Marc Perera Christensen
Torben Simonsen

Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling

Bente Lykke Sørensen

Årstiderne Arkitekter

Steen Gissel

Andre konferencer

Tilmeld dig her