Baggrund

De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 I juni 2017 fremlagde Aarhus Byråd et forslag til Kommuneplan 2017. Planen forventes endeligt vedtaget i december. Kommuneplan 2017 sætter retning på byens udvikling helt frem til 2050 og skal sikre, at Aarhus fortsat er attraktiv at bo, studere, arbejde og investere i. Planen skal sikre plads til årligt 2.000 flere arbejdspladser og 4.000 flere indbyggere, samt udbygning af den private og offentlige service mv., så byen i 2050 runder 250.000 arbejdspladser og 450.000 indbyggere. Målet er en mere mangfoldig, mere levende og mere social by med plads til alle og med høj kvalitet i byens rum og bebyggelser. Det gælder både i midtbyen, i de gamle forstæder og i de fritliggende bysamfund. Byen skal omdannes, fortættes og fornyes, og i alle bydele skal identiteten styrkes. Der skal sikres en varieret boligsammensætning, sættes gang i flyttekæder, og der skal ske en styrkelse af centerområder og stationsnære områder. Midtbyen skal fortættes ad vækstakser, der følger letbanens første og efterfølgende etaper, og byvæksten på bar mark skal koncentreres i de nye, tætte byer Lisbjerg og Nye, som begge ligger på letbanens første etape. Byrådet er parat til at sprænge kommuneplanens rammer, når fremtidens projekter ”giver noget til byen” og gør byen endnu mere attraktiv, det vil sige leverer i forhold til de mål og værdier, som byrådet arbejder med.  

Niels Peter Mohr , Kommuneplanchef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

10.00 Et nyt campus ved det tidligere Kommunehosital bliver et byintegreret campus, hvor kombinationen af universitet, erhverv, boliger, butikker og offentlige formål skaber et levende og attraktivt byområde med aktivitet døgnet rundt. Byggeriet bliver minimum 110.000 kvm med en forventet investering på 2 milliarder kr., inklusive en købspris på 800 millioner kr. Forskningsfondens Ejendomsselskab, FEAS er ejer og bygherre, mens Aarhus Universitet er fremtidig lejer af en stor del af det kommende byggeri. Campusområdet udvikles i samarbejde med AART Architects, Møller & Grønborg, E+N og Trafikplan Rådgivende Ingeniører.

Jørgen Lang , Direktør, FEAS

10.25 Aarhus Byråd godkendte april 2017 salget af grunden, hvor det nye højhus skal opføres. Det nye projekt "Bugtcenteret" er ligesom Lighthouse-byggeriet tegnet af 3XN, og landskabsarkitekterne Schønherr har skabt haver og fællesarealer. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020. Højhuset skal opføres af anpartsselskabet Lighthouse United med byudvikler Rune Kilden og investor Claus Hommelhoff. Hvordan er projektet udformet? Hvordan kommet det til at spille sammen med de omgivende byrum og hvilke nye kvaliteter bibringer det byrummet og bylivet?
10.50 Scandic skal åbne et nyt hotel- og konferencecenter på Aarhus Ø ved Bassin 7. Hotellet opføres i samarbejde med byudvikler Rune Kilden, Anders Holch Povlsen og den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels fra arkitektfirmaet BIG. Hotellet opføres med cirka 500 værelser og skaber plads til mere end 2.000 konferencedeltagere og cirka 3.500 koncertgæster.
11.20
11.45 I december 2014 indgik Aarhus Kommune en betinget købsaftale med Region Midtjylland om overtagelse af ejendommen Tage-Hansens Gade 2 – Amtssygehuset – når de nuværende sygehusfunktioner udflyttes til DNU, forventeligt ultimo 2018. Aarhus Kommune har i den mellemliggende tid løbende inviteret aarhusianerne til dialog om udviklingen af Amtssygehuset. De forskellige input fra borgerne har indgået i udarbejdelse vision og program for parallelopdraget, der ligger til grund for det videre arbejde med udviklingsplanen for amtssygehusgrunden. Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med arkitektfirmaerne Tegnestuen Vandkunsten og Sleth, og forventes færdiggjort medio 2018. Planen er at udvikle Amtssygehuset til en mangfoldig bydel med plads til 2.500 indbyggere. Aarhus Kommune vurderer, at det 67.000 kvm store område kan realiseres over en periode på 5-7 år fra overtagelsesdagen, afhængig af konjunkturer mv.

Bente Lykke Sørensen , Chef , Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling

12.10 Risskov vil få en helt ny bydel, når arealerne for det nuværende psykiatriske hospital bliver omdannet til blandede boligkvarterer med 110.000 kvm boliger. De op mod 1.200 nye almene og private boliger vil kunne huse 2.500 nyere århusianere. Alle bevaringsværdige bygninger på grunden vil blive bevaret, og området vil bestå af flere kvarterer med sit eget særpræg. Hvordan ser planen for området ud, og med hvilken tidsplan skal det udbygges? Hvordan skaber man sammenhæng mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, mellem de enkelte kvarterer og mellem området og resten af Aarhus? Lærernes Pension, PKA og KPC står bag projektet.

Peter Christophersen , Direktør, KPC Byg

12.35 Et trafikforlig fra februar 2017 sikrer 40 millioner kr. til forundersøgelserne af næste letbaneetape i Aarhus. Letbanens 2. etape, der bliver 20 km lang, skal gå fra Aarhus Ø gennem den indre by og til en ny trafikterminal i Brabrand via Hasle Torv og Gellerup. Samtidig forbinder den Letbanens første etape i Lisbjerg med Hinnerup i Favrskov Kommune og et stort park and ride anlæg ved E45. Den samlede pris ligger på ca. 750 millioner kr. Det forventes, at etapen med tiden vil betjene 100.000 indbyggere og 60.000 arbejdspladser.
13.00
13.05
12.10 Danica vil udvide butikscentret City Vest i Gellerup med en biograf samt butikker øst for centret, et højhus med konferencehotel og/eller boliger syd for centret, samt boliger vest for centret. Nord for Gudrunsvej ønskes mulighed for at etablere en blanding af boliger, erhverv, butikker og offentlige formål langs bygaden. Aarhus Kommune har i juni 2017 igangsat en forundersøgelse med henblik på udarbejdelse af en lokalplan, der skal bane vejen for udvidelsen.
12.40 I 2019 flytter Journalisthøjskolen fra den 30.000 kvm store grund på Olof Palmes Allé i Skejby til Katrinebjerg. I samarbejde med Aarhus Kommune og Sleth arbejder køber af grunden, Domis, nu på en helhedsplan, hvor Journalisthøjskolens hovedbygning mod Olof Palmes Allé bliver bevaret, mens der bag den bliver bygget boliger i fra 2 til 10 etager. Der arbejdes også med et højhus i 20 etager ud mod Halmstadgade/Olof Palmes Allé. Det skal primært rumme boliger, men også lidt erhverv og en dagligvarebutik i stueplan. Bag højhuset skal Østjysk Bolig bygge 40 mindre boliger, hvor det er meningen, at socialt udsatte og helt almindelige borgere bor side om side. Derudover skal der bygges 300 ungdomsboliger samt boliger til familier og seniorer i en karrébebyggelse og i rækkehuse ind mod Vestereng.
13.05 Anpartsselskabet Bassin 7 planlægger opførelse af hotel, konferencecenter og boliger på Aarhus Havn. Projektet omfatter mulighed for opførelse af ca. 45.000 m2 etageareal til boliger og erhverv. Der skal opføres et hotel- og konferencecenter med faciliteter til minimum 2.000 konferencegæster og med ca. 500 hotelværelser. Dertil skal der opføres op 26.000 m2 boliger. Boligerne kommer i to karrébebyggelser, den ene i en byhusagtig skala, den anden i seks-syv etager, dertil opføres et tilbagetrukket tårn, som tænkes markeret med et stort ur. Ca. 80 af boligerne skal opføres som almene familieboliger
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

BRFkredit

Karsten Laursen
Henrik Svoger Ovesen
Jeanette Holm

buus anlægsgartner

Anders Bjørnlund

CBRE A/S

Morten Nøhr
Anders Højer Rom
Ulrik Poulsen

COWI

Jasper Kyndi
Lars Svenningsen
Flemming Schmidt
Lisa Bach Rasmussen
Martin Korgaard

Envac Danmark A/S

Jan Bergh Rasmussen
Thomas Rovsing Nielsen

FEAS

Jørgen Lang

Folkekirken i Aarhus

Esben Thusgård
Sanne Andersen Hansen
Karen M. Trolle Viholm

Friis & Moltke A/S

Mogens H Kristensen
Thomas Svendsen
Mikkel Wienberg

HjulmandKaptain advokatfirma

Niels Lomborg

INCUBA

Mai Louise Agerskov

Innova Advokatfirma

Elisabet Villadsen Jensen

JPS Ejendomme A/S

Jan Rasmussen

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter
Thomas Brokdorff
Kim Staunstrup

KPC Byg

Peter Christophersen

KPC Herning A/S

Lasse Bundgaard Lauridsen
Henrik Hoffmann

Kromann Reumert

Jacob Møller

Kuben Management A/S

Anders Thanning
Henrik Offendal

Max Bögl International SE

Mikael Schroll-Knudsen

Midtconsult

Morten Prinds

MT Højgaard A/S

Finn Mortensen

Møller & Grønborg A/S

Niels Kjølhede

Niras A/S

Morten Reher-Langberg

Siemens A/S

Knud Erik Kristensen
Lennarth Hansen
Klaus Ammundsen

Spangenberg & Madsen A/S

Pau Ahler Brorsbøl

Sweco Danmark A/S

Rasmus Bering
Ulla Konnerup

torbenbrandi, projektudvikling

Torben Brandi Nielsen

Unicon A/S

Louise Elm Niemann
Lene Høgfeldt
Allan Dahl

V2C ApS

Kjell Stockfisch

Via Trafik Rådgivning A/S

Lars Lykke Jensen

Aarhus Kommune

Torben Simonsen
Niels Peter Mohr
Søren Clausen
Søren K. Hougaard jensen
Søren Borup Christensen
Grethe Skriver Jensen

Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling

Bente Lykke Sørensen

Aarhus Vand A/S

Helle Matthiesen
Kurt Brinkmann
Henrik Haagaard

Andre konferencer

Andre kurser

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom