Baggrund

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000-3.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.

Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Ny vision og udviklingsstrategi for midtbyen er på vej. Hvad kan man forvente? Hvilke konklusioner er der fra debatten om midtbyen, der blev afholdt i perioden 24. april – 27. juni 2017.
10.00 C.W. Obel er klar med en plan for 19.800 kvm udvidelse af tobaksfabrikkerne i Aalborg. KPF Arkitekter har sat stregerne til, hvordan de gamle tobaksfabrikker på Badehusvej i Aalborg kan udvides med 19.800 kvm boliger, erhverv og uddannelsesfaciliteter. Ejendommene anvendes i dag blandt andet til undervisning og kontorer. Planen er, at opføre et 19.800 kvm nyt byggeri, som tilbygninger i form af ekstra etager på de eksisterende fabriksbygninger vest for Badehusvej og nye bygninger øst for Badehusvej, herunder en bygning på 10 etager. Samtidig skal der føjes ekstra etager med boliger oven på parkeringshuset, på Kastetvej i området umiddelbart vest for Limfjordsbroen i det centrale Aalborg.
10.25 Der skal opføres 1.200 boliger i Sofiendal Enge, der ligger i forlængelse af liebhaverkvarteret Hasseris. Byggeriet af de første ca. 220 boliger er i gang, og plangrundlaget for de resterende boliger er nu under forberedelse.

Carsten Gröhn , Chef for alternative investeringer, PenSam

10.50
11.20 Projekt Gruppen står bag et stort erhvervsprojekt med 60.000 byggeetagemeter, som blandet andet omfatter et højhus på 75 meter og 22 etager. De øvrige bygninger er i forskellige størrelser og placeres i byggefelter imellem et grid af parallelt forbundne gader. Parkeringer fordeles med overfladeparkeringer ved bygningerne, i kælderetagerne herunder, samt i et stort parkeringsområde under den centrale grønne bypark. Området er under udvikling som et attraktivt erhvervsområde på toppen af Sønder Tranders bakken og skal benyttes af fremtidens firmadomiciler m.v. med tilknytninger til Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnspark NOVI og Universitetshospitalet.

John Bo Nielsen , Direktør, Projekt Gruppen

11.45 A. Enggaard vil bygge et højhus på 70 meter på Pieren på Østre Havn. Et tillæg til den gældende lokalplan er på vej, hvilket udvider byggemulighederne med 15.000 kvm, så der i alt kan opføres 165.000 kvm inden for området.
12.10 TK Development udvikler et 30.000 kvm nyt boligområde på Østre Havn.

Erik Godtfredsen , Områdedirektør, TK Development Danmark A/S

12.35
12.40
11.20 Aalborg Kommune overtager Nordjyllandsværket i januar 2016, og med sin placering næsten over for Nordjyllandsværkets areal har Aalborg Havn en væsentlig interesse i at udvide sine aktiviteter til også at omfatte den modsatte side af fjorden. Derfor forelå der et tilbud fra Aalborg Havn om at erhverve alle Nordjyllandsværkets arealer, såsom kajanlæg, administrationsbygning, kraner og tankanlæg samt den østlige vindmølle, der indgår i handlen, for en samlet sum på 225 millioner kr. I forvejen har Aalborg Havn bekendtgjort investeringsplaner i størrelsesordenen 500 millioner kr. Hvilke planer har Aalborg Havn med de nye havnearealer? Status for de øvrige investeringsplaner.
12.40 Boxit kickstarter udviklingen af et nyt bolig- og erhvervsområde i Hånværkerkvarteret i det centrale Aalborg med et 18.800 kvm byggeri, som KPF Arkitekter har sat stregerne til. Det 3-7 etager høje byggeri, som skal huse administration og lagerhotel samt et kontorhotel, sendes i udbud i sommeren 2016. Det nye område, kaldt Håndværkerkvarteret, rummer i dag en blanding af tæt-lav erhvervsbyggeri med blandt andet autoværksteder, bilforhandlere og et fitnesscenter. Området nær centrum skal omdannes til et nyt bykvarter med boliger, hotel, kontorer og mindre butikker i 4-7 etager langs de omgivende veje, mens der fortsat skal være plads til let erhverv i 1-2 etager i områdets kerne.
12.40 Aalborg Universitet har oplevet en eksplosiv vækst med en fordobling af ansøgninger de seneste år og undergår mellem 2013 og 2016 en udvidelse på 40% med omkostninger på omkring 2 milliarder kr. Der er udvidet med filialer i både Københavns Sydhavn og Esbjerg men 80% af aktiviteten skal stadig foregå i Aalborg hvorfor der også bliver satset stort på nybyggeri og modernisering af faciliteter. Universitetet vil blive en del af bymiljøet frem for et lukket campusområde med planlagt nybyggeri i midtbyen, Havefronten, City-Campus øst, eternitgrunden, Sofiendal og Sohngaardsholmsvej. Planerne inkuderer også opførsel af 100m høj bue til mobilteknologi-forskning i City-Campus Øst. Hvad er de konkrete planer for udvidelsen og hvor langt er Universitetet i processen?
12.40 Et topmoderne hotel med 126 værelser helt centralt i Aalborg bliver nu til virkelighed. Den landskendte Zleep-kæde udvider til Nordjylland med et helt nybygget hotel på Godsbanearelerne.
12.40 Klarup er en oplandsby til Aalborg, der skal supplere og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo. Der er bl.a. plads til at bygge 410 boliger i Klarup med plads til 820 nye borgere.
12.40 Den skrottede letbane er erstattet af +Bus-projektet til 539 millioner kr. (inklusive reserve på 114 millioner kr.) Der skal etableres busspor for 33 millioner kr., stationer for 93 millioner kr., vejændringer for 222 millioner kr., byrum for 44 millioner kr. og opkøbes arealer for 33 millioner kr.
12.40 Tech College Aalborg samler de tekniske erhvervsuddannelser, og ønsker at styrke sin organisation ved at samle flere uddannelser på et campusområde på Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej i det østlige Aalborg. Lokalplanområdet har et areal på ca. 225.000 kvm, og bebyggelsesprocenten ønskes hævet fra 40 til 70 procent, hvilket muliggør et byggeri til 1.5 mia. kr. Hvad er konkret på nuværende tidspunkt og hvilken tidsplan følger man? Hvad skal der ske med de lokaler som skolen flytter fra?
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Arkil A/S

René Hald

Bravida Danmark A/s

Jørgen E. Sørensen
Lars Boelt
Kim Kaldahl

BRFkredit A/S

Erik Jonsbak Nielsen
Jakob Bak Andersen
Jesper Gadegaard Bach

DEAS A/S

Kirsten Cleyton
Hans Peter Hansen
Kristian Slaarup Kongstad

Frost & Kjøller Ejendomme A/S

Anne Mette Frost

Hasserisavis.dk

Jens Skovgaard

HP Byg A/S

Henrik Petersen
Torben Hansen

Invest in Aalborg

Catharina Vinther Engqvist

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter
Michael Mellergaard

Kuben Management A/S

Anders Thanning

MOE A/S

Lars Kjeldgaard

NIRAS A/S

Søren Hageman

PenSam

Carsten Gröhn

ProDomus

Britta Jespersgaard

Projekt Gruppen

John Bo Nielsen

Spar Nord Ejendomsadministration

Søren Stenstrop

Sweco A/S

Johnny Kristensen
Jens Chr. Olesen
Carsten Bach Pedersen

TK Development Danmark A/S

Erik Godtfredsen

Aalborg Energikoncern - Forsyning

Preben Jensen
Karina Lund
Torben Vinther

Årstiderne Arkitekter

Anders Kærsgaard
Steen Gissel

Andre konferencer

Andre kurser

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom