AALBORG: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Kommende byudviklingsprojekter i Aalborg. Udvikling af Falck grunden i Nørresundby, erhvervsområde i Frejlev ved Aalborg, området omkring Jyllandsgade/Håndværkerkvarteret, bydel med 1.500-2.000 boliger i det østlige Aalborg, udviklingen af området ved Gigantium, Astrupstien, Tornhøj og renoveringen af boligområdet Kildeparken. området omkring Løvvangsskolen, omdannelse af Sygehus Nord, omdannelse et landbrugsareal i den vestlige del af Godthåb til et nyt boligområde. Historisk højt anlægsbudget på 677 millioner til sundhedshuse, plejehjem, skoler og seniorboliger.

Peder Baltzer Nielsen , Stadsarkitekt, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

10.00 Stigsborg Havnefront: 1. etape godkendt af Byrådet

Aalborg Byråd har i september 2019 godkendt kommuneplantillæg og lokalplan for den 1. af i alt 3 etaper etape af Stigsborg Havnefront. Planerne omfatter et cirka 32,5 ha stort område, hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område. Lokalplanen sætter de overordnede rammer for ca. 210.000 etagemeter ny by – herunder et nyt børne- og ungeunivers med integreret skole, børnehave og vuggestue. I runde tal giver det plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mm. Planerne for bydelen omfatter nu også opførelse af en gang- og cykelbro mellem havnefronten ved Musikkens Hus og Stigsborg til 300 millioner kr.

Flemming Borreskov , Bestyrelsesformand, Stigsborg P/S

10.25 Omdannelse af Sygehus Nord

Sygehus Nord omfatter et bygningsareal på 42.072 kvm, kælderareal på 10.923 kvm, boligareal på 4.314 kvm og et erhvervsareal på 40.136 kvm. Sygehuset er blevet udbudt til salg i 2020.

10.50 Kaffepause
11.20 Verdens største damvarmelager opføres i Aalborg

Verdens største damvarmelager kommer til at ligge i Aalborg. Teknologien gør det muligt at anvende overskudsvarme fra vindmøller og industriproduktion, som ellers ville være gået tabt og bruge det til vandopvarmning. Anlægget kommer til at bestå af 2 varmelagre på hver 500.000 kbm, som samlet bliver 5 gange større end det hidtil største lager i verden. En 1 million kbm vand svarer til 2.500 husstandes forbrug af fjernvarme på et år. Det er Rambøll, der skal hjælpe Aalborg Forsyning med at designe anlægget.

11.45 Erhvervsområde på 29.000 kvm omdannes til boliger og erhverv

Et 29.000 kvm stort areal mellem Skibsbyggerivej, Nyhavnsgade og Østre Allé, hvor FOA Nordjylland og det nyligt lukkede Østerport Auto ligger, planlægges omdannet til boliger, dagligvarebutik, biograf og kontor. Projektets hovedidé er at opgradere og samle området til en helhed, hvor de eksisterende boligejendomme indgår i en karréstruktur, der fortsætter bebyggelsesstrukturen fra Østerbrokvarteret.

Kristian Gaardsøe , Formand, FOA Nordjylland

12.10 Renovering af Kildeparken til 1,5 milliarder

Kildeparken, et boligområde med ca. 1.050 boliger i det østlige Aalborg skal renoveres for 1,5 milliarder kr. Boligerne er en blanding af lejligheder og enfamiliehuse og projektet skal forandre  området fra et meget ensformigt boligområde til et indbydende og varieret byområde.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.

Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.

Den omfattende byudvikling og befolkningstilvæksten stiller også krav til udbygget infrastruktur. Vejdirektoratet planlægger etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse til 6,2 milliarder kr. Aalborg Kommune har besluttet selv at skyde 600 millioner kr. i projektet. En ny Limfjordsforbindelse kan, hvis det vedtages og finansieringen findes, tidligst gå i gang i 2025.

Aalborg fik ikke sin letbane, og man arbejder derfor i stedet på en højklasset buslinje, BRT, med anlæggelse af egne perroner og vejbaner. Buslinjen skal løbe fra midtbyen til Aalborg Øst, og projektet vil koste 510 millioner kr.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. maj 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Aalborg Kongres og…Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 AalborgDeltagere

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

FOA Nordjylland

Kristian Gaardsøe

Hasserisavis.dk

Jens Skovgaard

Henning Larsen Architect A/S

Peter Munch

JORTON A/S

Morten Krogh Madsen
Mikkel Skovgaard Ovesen

NIRAS

Flemming Mogensen

NIRAS A/S

Søren Hageman

Silkeborg kommune- Teknik- og Miljøafdelingen

Lotta Sandsgaard
Line M. Steenberg

Stigsborg P/S

Flemming Borreskov

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Peder Baltzer Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her