AALBORG: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Kommende byudviklingsprojekter i Aalborg. Udvikling af Falck grunden i Nørresundby, erhvervsområde i Frejlev ved Aalborg, Gåsepigen syd for Sygehus Nord, området omkring Jyllandsgade/Håndværkerkvarteret, bydel med 1.500-2.000 boliger i det østlige Aalborg, udviklingen af området ved Gigantium, Astrupstien, Tornhøj og renoveringen af boligområdet Kildeparken. området omkring Løvvangsskolen, omdannelse af Sygehus Nord, omdannelse et landbrugsareal i den vestlige del af Godthåb til et nyt boligområde. Historisk højt anlægsbudget på 677 millioner til sundhedshuse, plejehjem, skoler og seniorboliger.

Peder Baltzer Nielsen , Stadsarkitekt, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

10.00 Stigsborg Havnefront: 1. etape godkendt af Byrådet

Aalborg Byråd har i september 2019 godkendt kommuneplantillæg og lokalplan for den 1. af i alt 3 etaper etape af Stigsborg Havnefront. Planerne omfatter et cirka 32,5 ha stort område, hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område. Lokalplanen sætter de overordnede rammer for ca. 210.000 etagemeter ny by – herunder et nyt børne- og ungeunivers med integreret skole, børnehave og vuggestue. I runde tal giver det plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mm. Planerne for bydelen omfatter nu også opførelse af en gang- og cykelbro mellem havnefronten ved Musikkens Hus og Stigsborg til 300 millioner kr.

Flemming Borreskov , Bestyrelsesformand, Stigsborg P/S

10.25 Erhvervsområde på 29.000 kvm omdannes til boliger og erhverv

Et 29.000 kvm stort areal mellem Skibsbyggerivej, Nyhavnsgade og Østre Allé, hvor FOA Nordjylland og det nyligt lukkede Østerport Auto ligger, planlægges omdannet til boliger, biograf og kontor. Projektets hovedidé er at opgradere og samle området til en helhed, hvor de eksisterende boligejendomme indgår i en karréstruktur, der fortsætter bebyggelsesstrukturen fra Østerbrokvarteret. Nordicals har været FOAs rådgivere i projektet. Steen Royberg berører også kort hvilke projekter der efterspørges i øjeblikket i Stor-Aalborg og indenfor hvilke brancher.

Steen Royberg , Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar, Nordicals

10.50 Kaffepause
11.20 Aktuel og kommende udvikling på boligmarkedet

Boligmarkedet i Aalborg har oplevet en del udsving på både eje- og lejeboligsiden før den igangværende pandemi har sat gang i både eftersørsel, salg og priser såvel i Aalborg som i resten af landet. Hvordan ser situationen ud nu og hvad kan vi forvente, når pandemien er over hvad prisudvikling og efterspørgsel angår?  Hvilke segmenter af boligmarkedet vil gå frem og hvilke vil gå tilbage? Luksusboligsegmentet, store eller små boliger, ungdomsboliger, seniorboliger og seniorkollektiver. Gode og mindre gode beliggenheder. Investeringsmuligheder og afkast.

Kåre Schmølker , Afdelingsleder, Ejendomsmægler, EDC Danebo - Aalborg

11.45 Udviklinbg for 2 milliarder i Aalborg Havn

Aalborg Havn har skiftet navn til Port of Aalborg og invester omkring 2 milliarder kr. i de kommende år i nye faciliteter i havnens erhvervspark i Aalborg Øst. Målet er at tiltrække 10-15 store virksomheder til at etablere sig i erhversparken og investeringerne skal bl.a. gå til infrastruktur, samt lager- og produktionsfaciliteter med det formål at skabe rammer for virksomheders drift og vækst.


Kjartan Ross , Chief Commercial Officer, Port of Aalborg

12.10 Ny trend: Seniorbofællesskab i Aalborg

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på både seniorboliger og seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Realdania er gået sammen med Himmerland Boligforening om at udvikle et seniorbofællesskab i Aalborg Øst. Hvilke erfaringer har man høstet med oprettelse og drift af seniorbofællesskaber? Hvad er vigtigt for at projektet lykkes? Andre af Himmerland Boligforenings store projekter: renovering af Kildeparken med ca. 1.050 boliger i det østlige Aalborg for 1,5 milliarder kr.

Ole Nielsen , Direktør, Himmerland Boligforening

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.

Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.

Den omfattende byudvikling og befolkningstilvæksten stiller også krav til udbygget infrastruktur. Vejdirektoratet planlægger etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse til 6,2 milliarder kr. Aalborg Kommune har besluttet selv at skyde 600 millioner kr. i projektet. En ny Limfjordsforbindelse kan, hvis det vedtages og finansieringen findes, tidligst gå i gang i 2025.

Aalborg fik ikke sin letbane, og man arbejder derfor i stedet på en højklasset buslinje, BRT, med anlæggelse af egne perroner og vejbaner. Buslinjen skal løbe fra midtbyen til Aalborg Øst, og projektet vil koste 510 millioner kr.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. maj 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Aalborg Kongres og…Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 AalborgDeltagere

AFRY ÅF Buildings Denmark P/S

Karl Henrik Elkjær

ak83

Morten Dahl

arkitektfirmaet NORD

Marie Vinther

ATRA arkitekter a/s

Sigurd Jakobsen
Sif Rasmussen

BJERG arkitektur a/s

Sofie Maj Andersen

BM Byggeindustri A/S

Tom Theilgaard Mikkelsen
Simon Hasbøg

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

COWI A/S

Thomas Nørgaard Christensen
John Wagner Städe
René Carlsbæk Gundersen

Dansk Boligbyg

Kris Houmann
Betina Jensen

Dansk Miljørådgivning A/S

Thomas Lehmann

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Hanne Sadolin Jensen

Dronninglund Ejendomsselskab ApS

John Pedersen

EDC Danebo

Bo Ravn

EDC Danebo - Aalborg

Kåre Schmølker

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Klavs Bo Kamp
Dennis Bak Heiselberg

Escot Erhvervsejendomme

Bent Knudsen

FairPart A/S

Torben Simonsen

Geopartner

Hasse Ruby

Hasserisavis.dk

Jens Skovgaard

HauCon A/S

Jakob Knudsen
Peter Hoffmann

Henning Larsen Architect A/S

Peter Munch

Henning Larsen Architects A/S - Rambøll Gruppen A/S

Christopher Riekehr

Himmerland Boligforening

Ole Nielsen
Sven Buch

HP Byg A/S

Henrik Petersen
michael Boye

HTH Køkkenforum

Rikke Korstgård

JORTON A/S

Morten Krogh Madsen
Mikkel Skovgaard Ovesen

Lejerbo

Lone Frederiksen

MDM Invest

Michael Dam Madsen

NIRAS

Flemming Mogensen

NIRAS A/S

Søren Hageman

Nordicals

Steen Royberg

Nordicals Aalborg

Mattias Manstrup

Norlys

Claus Fallingborg

Nykredit

Ronni Bergsman

Port of Aalborg

Kjartan Ross

Silkeborg kommune- Teknik- og Miljøafdelingen

Lotta Sandsgaard
Line M. Steenberg

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Stella5 Ejendomme

Tina Stadsing
Kathrine Mortensen

Stigsborg P/S

Flemming Borreskov

Sweco Danmark A/S

Allan Bjerregaard
Jens Christian Olesen
Tue Strøm

Teqton Danmark A/S

Ole Skov

Vurderingsstyrelsen

Leif Boye Estrup
Rasmus Vinther Jensen
Astrid Stigård Nielsen

Aalborg Energi Holding A/S

Torben Vinther
Annejette Aaby
Karina Lund

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Peder Baltzer Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her