Aalborg: De store projekter

Baggrund

Aalborg har vokseværk og indbyggertallet i byen forventes at stige med 14.956 personer eller 7 procent til 228.543 frem mod 2030. Det skal ses i sammenhæng med en stigning i landsgennemsnittet på blot 5,8 procent. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 1.000-2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er de tidligere havneområder, Sofiendal Enge, Godsbanearealet og Aalborg Øst, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted. I centrum er flere af byens tidligere industriarealer de seneste år forvandlet til boligområder. Der forventes at blive opført op mod 14.000 nye boliger i tidsrummet, hvilket er 14 procent mere end tidligere. For flere planlagte områder er rummeligheden godt 8.000 boliger, først og fremmest igennem omdannelse af eksisterende byområder, f.eks. Eternitten, Godsbanearealet og Østre Havn.

Det stigende antal borgere kan ses i huspriserne. I Region Nordjylland, hvor de fleste ejerlejligheder ligger i Aalborg, var de reale ejerlejlighedspriser 12 procent højere i 1. kvartal 2018, end da de sidst toppede før finanskrisen i 2006. Det er især ejerlejligheder, der er efterspørgsel på, og ejerlejlighedspriserne ligger højere end priserne på villaer og rækkehuse.

Aalborg præges i dag af flere store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er nogle af de største. Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.

Aalborg kommune planlægger byens udvikling gennem et vækstbånd fra lufthavnen i vest til havnen i øst. Her skal både de offentlige og de private investeringer koncentreres, og vækstaksen rummer færdiggørelse og videreudvikling af blandt andet havnefronten, Karolinelund, Godsbanearealet, Eternitten samt Aalborg Øst. Vækstaksen skal udover boliger og byudvikling også danne ramme om oplevelsesmuligheder og kulturtilbud, og der arbejdes på at skabe liv hele døgnet, varierende byrum og ekstraordinær arkitektur.

Den omfattende byudvikling og befolkningstilvæksten stiller også krav til udbygget infrastruktur. Aalborg Lufthavn planlægger udvidelser for 600 millioner kr. bl.a. med hotel og nye faciliteter til erhverv i forbindelse med lufttrafikken. Vejdirektoratet planlægger etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse til 6,2 milliarder kr. Aalborg Kommune har besluttet selv at skyde 600 millioner kr. o projektet. En ny Limfjordsforbindelse kan, hvis det vedtages og finansieringen findes, tidligst gå i gang i 2025. Aalborg fik ikke sin letbane, og man arbejder derfor i stedet på en højklasset buslinje, BRT, med anlæggelse af egne perroner og vejbaner. Buslinjen skal løbe fra midtbyen til Aalborg Øst, og projektet vil koste 510 millioner kr.
 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af Stigsborg Havnefront: Ny bydel med 4.000 boliger
Stigsborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter med mulighed for 400.000 etagemeter nybyggeri i et område mellem Limfjordsbroen i vest til Limfjordstunnellen i øst. Området er i alt på ca. 540.000 kvm og kan rumme op til 4.000 nye boliger. Udviklingen af området vil forløbe over de næste 25-30 år og udbygges i etaper i tre kvarterer: Havnekvarteret, Strandkvarteret og Parkkvarteret. Området udvikles af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som blev etableret i 2018 med parterne Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard. Hvordan kommer udviklingen af Stigsborg Havnefront til at se ud? Hvad er status og tidsplan, og hvordan kommer området til at hænge sammen med resten af Aalborg?

Flemming Borreskov , Bestyrelsesformand, Stigsborg P/S

10.00 Aalborg som handelsby
Aalborg er regionens handelsby og trækker handlende til fra hele oplandet. I midtbyen er Kundetilstrømningen stigende, nogle måneder med en vækst på op til 20 procent siden 2015. Med Aalborgs stigende befolkningstilvækst, flere studerende og flere turister vil der også i fremtiden være et solidt kundegrundlag. Vest for midtbyen åbner et madmarked og torvehaller, mens Magasin rykker ind i butikscentret Friis i den østlige del af midtbyen. Øst for midtbyen pågår samtidig udvikling af havnearealerne med masser af nye boliger. Kan handelslivet i midtbyen strækkes ud mod både øst og vest? Hvordan cementerer Aalborg sin position som handelsby i fremtiden? Hvilken udfordringer og muligheder står Aalborg overfor rent handelsmæssigt, og hvordan er Aalborgs handelsposition og potentiale sammenlignet med andre byer?

Flemming Thingbak , Direktør , Aalborg City

10.25 Flere krydstogtturister skaber turisme og vækst
Krydstogtturismen er stærkt stigende i Danmark. I 2018 forventer man 1,1 million krydstogtgæster i de danske havne, hvilket vil have en beregnet samlet samfundsøkonomisk effekt på 1,5 milliarder kr. Krydstogtturismen skaber job til 2.100 danskere, heraf 70 procent inden for hotel- og detailhandel. Aalborg er én af de større byer, der modtager krydstogtturisterne, og byen er blevet et populært mål. Turisterne lægger i gennemsnit 307 kr. i byens butikker viser en undersøgelse fra 2016, hvilket i 2016 gav butikkerne en omsætning på 8,1 millioner kr. fra de sejlende turister. Hvad drager turisterne til Aalborg, og er der udsigt til, at byen vil få flere krydstogtturister? Og hvilken effekt vil det få for byens udvikling? Hvordan kan man få gæsterne til at lægge flere penge i Aalborgs butikker, restaurationer og attraktioner?

Rasmus Rosenkilde Jerver , Direktør, Visit Aalborg

10.50 Kaffepause
11.20 Nyt universitetshospital til 4,77 milliarder kr. frem mod 2024
Byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg Øst blev påbegyndt i august 2015 og er nu gået ind i sine sidste faser inden den forventede afslutning på alle dele af byggerierne i 2024. Hovedbygningens billeddiagnostik, operationsstuer og akutmodtagelse på samlet 40.000 kvm til en byggesum a 820 millioner kr. forventes færdigt 2020, og børne/ unge/ intensiv/ ambulatoriehuset på 35.000 kvm til 750 millioner kr. forventes færdigt i 2021. Desuden bygges 2 sengetårne med forskningsfaciliteter, tårnene bliver på 8 etager og 42.000 kvm til 750 millioner kr. Udflytningen af psykiatrien til det nuværende nye universitetshospital i Aalborg Øst sker i 3 etaper med afslutning 2024. Samlet bliver psykiatrien på 30.000 kvm til 495 millioner kr. Derudover planlægges et Steno Diabetes Centerpå 7.000 kvm i 4 etager til 170 millioner kr. Opførelsen af en tunnel- og serviceby gik i gang i 2018 og vil blive på 23.000 kvm til 155 millioner kr. Under byggeriet har man arbejdet med digitalisering for at optimere processen. Hvilke erfaringer har med gjort sig med digitalisering af byggeprocessen? Hvad er status, tidsplan og udbud på de resterende projekter i forbindelse med hospitalsbyggeriet?

Niels Uhrenfeldt , Projektchef, Universitetshospital Aalborg

11.45 Udvikling af shoppingcentret Friis
Friis shoppingcenter er et af Jyllands største detailhandelsudviklingsprojekter. Udviklingen omfatter ombygning og renovering ud fra en gennemarbejdet strategi, der tager udgangspunkt i lokal forankring i øjenhøjde med sin slutforbruger. Friis shoppingcenter har i 2018 budt velkommen til Magasin, som har været savnet i detailhandlen i Aalborg siden sin fraflytning i 2005. Yderligere tilføjes der flere danske og internationale detailhandelskoncepter til Friis shoppingcenter. Hvilke overvejelser ligger bag den meget bevidste sammensætning af lejere? Hvilken strategi ligger der bag fornyelsen, og hvordan kan detailhandlen og Friis Shoppingcenter være med til at udvikle Aalborg midtby?

Lotte Vestergaard Skou , Center Manager, Friis Shoppingcenter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

COWI A/S

Dennis Heiselberg
John Wagner Städe
Rene Gundersen

Dimension Design

Thomas Münster
Uffe Bengaard

EKJ LINDGAARD Rådgivende Ingeniører A/S

Jørgen Lindgaard Christensen

Friis Shoppingcenter

Lotte Vestergaard Skou

Frost & Kjøller Ejendomme A/S

Anne Mette Frost

HP Byg A/S

Michael Boye

Kuben Management A/S

Anders Thanning
Jacob Jørgensen

Landinspektørfirmaet LE34

Stefan Overby
Bente Lindstrøm

ProDomus

Britta Jespersgaard

Raundahl & Moesby A/S

Martin Rydal Ravn

Spar Nord Ejendomsadministration

Søren Stenstrop

Stigsborg P/S

Flemming Borreskov

Unicon A/S

John Skaanning

Universitetshospital Aalborg

Niels Uhrenfeldt

Visit Aalborg

Rasmus Rosenkilde Jerver

Wagner Ejendomme

Trine Wagner

Aalborg City

Flemming Thingbak

Andre konferencer

Tilmeld dig her