Klik her for at få adgang til 18.000 artikler om byudvikling

Flere artikler

Telefon: 70 70 22 07, ring gerne

Planloven - de nye muligheder og regler

11. maj 2017
Læs mere

Rådgivers honorering og erstatningsansvar

19. april 2017
Læs mere

Jylland: Det nye Bygningsreglements krav

9. maj 2017
Læs mere

Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom

7. marts 2017
Læs mere

Odense - de store projekter

24. januar 2017
Læs mere

Boligudvikling i København 2017-2027

12. september 2017
Læs mere

Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling

1. marts 2017
Læs mere

Butikkens udvikling 2017-2027

25. april 2017
Læs mere

Højhusbyggeri i København

23. februar 2017
Læs mere

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven

7. marts 2017
Læs mere

Udvikling af Papirøen til 1,5 milliarder

9. marts 2017
Læs mere

Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling

29. marts 2017
Læs mere

Erhvervslejeloven - ny udvikling

6. april 2017
Læs mere

Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027

23. maj 2017
Læs mere

Urban gardening og taghaver

11. april 2017
Læs mere

Jylland: Den nye planlov

30. marts 2017
Læs mere

Det nye Bygningsreglement

8. marts 2017
Læs mere

Jylland: Erhvervslejeloven - ny udvikling

1. februar 2017
Læs mere

Planloven - de nye forhold

1. marts 2017
Læs mere

Omdannelse af erhverv til bolig

13. december 2016
Læs mere

Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

30. august 2017
Læs mere

Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser

6. december 2016
Læs mere

Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer

20. april 2017
Læs mere

Nordhavnen - de næste faser 2017-2030

24. marts 2017
Læs mere

Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse

8. juni 2017
Læs mere

Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber

6. september 2017
Læs mere

Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling

28. marts 2017
Læs mere

Aalborg investerer 24 milliarder i boligbyggeri

6. december 2016
Læs mere

Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling

22. juni 2017
Læs mere

Risikostyring og forsikring af byggeri

27. april 2017
Læs mere

Flere konferencer


KONFERENCER OG KURSER

 • Ny
  Certificering - nye krav i Byggeloven
  Hellerup, den 4. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
  Aarhus C, den 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Hotellets udvikling 2017-2027
  København SV, den 2. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På trods af den betydelige kapacitetsudbygning over de seneste 3-4 år er der fortsat gang i hotelbyggeriet med baggrund i positiv udvikling i turiststrømmen og det stigende antal overnatninger. Også på indtjeningssiden går udviklingen i den rigtige retning....
 • Planloven - de nye forhold
  Hellerup, den 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016...
 • Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling
  Frederikshavn, den 22. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Frederikshavn er med 23.400 indbyggere Vendsyssels næststørste by og med 60.400 indbyggere den næststørste kommune. Byen er især kendt for én af Danmarks største erhvervshavne, som også er en af byens stærkeste vækstmotorer. Den...
 • Ny
  Boligudvikling i København 2017-2027
  København SV, den 12. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Der kommer 10.000 nye indbyggere til København om året og hovedstadens indbyggerantal på 591.500 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2027. Hovedstadsområdet som helhed voksede med 16.700 indbyggere i 2015. Boligbyggeriet har siden 2013 været i fremgang, og i 2017...
 • Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
  Aarhus C, den 20. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. Højhuse...
 • Erhvervslejeloven - forandringer og løsninger
  Hellerup, den 7. december 2016 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
  Hellerup, den 7. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Jylland: Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Aarhus C, den 1. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  København SV, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
  Hvidovre, den 20. juni 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med betydelig vækst i både befolkning og boligpriser Vestegnen byder på store udviklingsmuligehder som følge af sin beliggenhed i...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på ca. 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000 og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav til...
 • Grønne tage
  Hellerup, den 7. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Grønne tage har mange fordele: De bidrager med at mindske og forsinke regnvandsafstrømning til kloakkerne, de opsuger CO2 i bymiljøerne, og de skaber rekreative oaser midt i storbyen. Ifølge Københavns klimaplan skal det være et krav, at der etableres...
 • Urban gardening og taghaver
  København SV, den 11. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Urban gardening bliver den næste store trend inden for by- og ejendomsudvikling. På verdensplan betyder den vildt voksende urbansiering, at man i stadig større grad kommer til at inddrage byområder i produktion af landbrugsvarer. Derfor barsles der i disse år...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri
  Hellerup, den 27. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Aalborg investerer 24 milliarder i boligbyggeri
  Aalborg, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I løbet af det seneste år er priserne på ejerlejligheder i Aalborg steget med 20,5 procent, hvilket er langt mere end i resten af landet. Selvom der bliver bygget i stor stil i byen, kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen på grund af...
 • Finansiering af ejendom
  København SV, den 21. februar 2017 kl. 09.00 - 12.55
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
  Hellerup, den 8. februar 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
  Aalborg, den 8. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg er Danmarks 3. største kommune og forventes ved udgangen af 2025 at have 20.000 flere indbyggere og over 3.000 nye arbejdspladser. Universitetet forventes at få omkring 8.000 flere studerende hvoraf mange bliver boende efter endt uddannelse.  De højtuddannede...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  København SV, den 19. april 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
  København SV, den 6. september 2017 kl. 09.00 - 12.35
  Bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer i ejendomssektoren har udfordringer, som rækker ud over sædvanligt ansvar og bestyrelsesarbejde: Fordi markedet kan ændre solide ejendomsværdier til enorme belastninger. Kan fjerne sikkerheder og ændre forholdene til...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  Aarhus C, den 22. marts 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
  Lyngby, den 8. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kgs. Lyngby med 54.779 indbyggere har med sin strategi ”Vidensby 2020” en ambition om at blive et af Nordeuropas største centre inden for viden og kreativitet. Byen, der bl.a. er hjemsted for Danmarks Tekniske Universitet, har med sit store videnspotentiale og attraktive...
 • Jylland: Den nye planlov
  Aarhus C, den 30. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Regeringen...
 • Planloven - de nye muligheder og regler
  Hellerup, den 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016...
 • Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
  Aarhus C, den 30. august 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Den aktuelle markedssituation for erhvervsejendomme medfører betydelig tomgang med mange ledige butikker, industri- og kontorlokaler. Det er lokaler med både central, og især mere perifer, beliggenhed. Samtidig er både efterspørgslen efter boliger og priserne...
 • Jylland: Det nye Bygningsreglements krav
  Aarhus C, den 9. maj 2017 kl. 09.00 - 12.30
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Lejeloven - nye regler og løsninger
  Hellerup, den 22. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
  Silkeborg, den 14. juni 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (90.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye...
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  København SV, den 13. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer  beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder...
 • Butikkens udvikling 2017-2027
  København SV, den 25. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Danskernes lønninger steg med 2,2 procent i 2015, mens priserne kun steg med 0,4 procent, så danskerne har oplevet en fremgang i reallønnen på 1,8 procent siden sidste år. Meget tyder på, at reallønnen stiger igen i 2016 og det vil i så fald...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven - UDSOLGT
  København SV, den 28. februar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Odense - de store projekter
  Odense C, den 24. januar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
  Nordhavn, den 24. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal i alt bygges 3,5 milioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og 1 ny containerterminal. Der skal bo 40.000 beboere i Nordhavnen og de første 7.000 beboere er ved at flytte ind i...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 17. januar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavns områdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den...
 • Jylland: Den nye planlov og butikker
  Aarhus C, den 3. maj 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.
 • Ny
  Jylland: Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven
  Aarhus C, den 4. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
   Danmarks første udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige indkøb af tjenesteydelser -...
 • BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
  Hellerup, den 5. september 2017 kl. 09.00 - 12.30
  I 2016 skal byggerier og ejendomme følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement vil betyde væsentlige ændringer af facader, tage, installationer og hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidigt skærper det kommende...
 • Ny udbudslov og ændringer i tilbudsloven
  Hellerup, den 28. marts 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Danmarks første udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige indkøb af tjenesteydelser - herunder...
 • Højhusbyggeri i København
  København SV, den 23. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil måske snart se sig slået....
 • Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
  København SV, den 26. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Nye infrastrukturprojekter vil i den kommende tid forandre København og skabe nye muligheder for byudvikling. Presset på transportinfrastruktur i København stiger, forårsaget af byens territorielle udvikling med nye bydele i  Nordhavn, Sydhavn,...
 • Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
  Aarhus C, den 8. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Hillerød - byudvikling 2017-2027
  Hillerød, den 10. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2027 på over 17 procent og indbyggerantallet vil have rundet 59.000 indbyggere i 2027. Med det nye superhospital på 124.000 kvm til 3,8 milliarder kr. vil man få nye arbejdspladser til byen og en helt ny 3.000.000...
 • Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
  Helsingør, den 26. januar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Helsingør er med Kronborg Slot måske den internationalt bedst kendte danske by næstefter København. Med sine 46.829 indbyggere er byen Danmarks 13. største by, og ønsket er, at tiltrække mindst 800 nye familier over de kommende 10 år. Dette vil...
 • Udvikling af Papirøen til 1,5 milliarder
  København SV, den 9. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  En af Københavns aktuelt mest attraktive bygegrunde - Papirøen på 23.400 kvm, lige over for Nyhavn og Skuespilhuset, skal udvikles fra 2018. I dag er Papirøen et laboratorium for byrumseksperimenter med et levende byliv og kreative aktiviteter med bl.a. caféer,...
 • Kontorets udvikling 2017-2027
  København SV, den 23. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
  Aarhus C, den 7. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
  Sønderborg, den 29. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byrådet i Sønderborg har vedtaget, at byen frem mod 2025 skal tiltrække og fastholde 500 højtuddannede, øge den samlede beskæftigelse med 2.000 nye arbejdspladser, skabe et synligt kulturliv i bybilledet med pladser og faciliteter, der rummer liv, samt...
 • Jylland: Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 28. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Nye skoler i København for 5 milliarder
  København SV, den 8. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal de kommende år bygges nye skoler i København for 5 milliarder kroner for at imødekomme det stigende antal af børn i kommunen. Københavns Kommune estimerer, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 95.000 borgere de næste 10 år. Den...
 • Det nye Bygningsreglement
  Hellerup, den 8. marts 2017 kl. 09.00 - 12.35
  I 2016 skal byggeri og ejendomme følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
  Aarhus C, den 23. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er én af Danmarks største studiebyer, og byens mange videregående uddannelser har tilsammen 52.000 studerende. Hvert år strømmer der flere til, og op mod 12.000 nye studerende startede i 2016 på en videregående uddannelse i...
 • Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
  Herning, den 2. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Messebyen Herning har i de seneste år markeret sig på landkortet som en fremgangsrig by med spændende udviklingsprojekter. Byen har store ambitioner for fremtiden, da den gerne vil styrke sin rolle som et driftigt regionalt kraftcenter og Midtjyllands hovedstad. Som eksempel...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Hellerup, den 6. april 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Den nye planlov og butikker
  Hellerup, den 5. april 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.
 • Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
  Kolding, den 28. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og med en tilflytning på 901 nye borgere i 2015 er indbyggertallet nu oppe på 91.530. Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri. Ca. 1.400 boliger er nu på vej, og de...
 • Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
  Skanderborg, den 2. februar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Østjylland er Danmarks vigtigste vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og Skanderborg har med sin placering tæt på Aarhus de bedste forudsætninger for vækst og udvikling. Med et boligsalg på over 70 millioner kr. mere end sidste år...

Nye talere

Karen Cudrio Andreasen

Planlægger i Aalborg Kommune taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Martin Busk

Bestyrelsesmedlem, medejer i Bricks taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer, Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Johannes Roust Aaberg

i BioArk taler på Urban gardening og taghaver
Helle Horn Kramer

Statsaut. ejendomsmægler, valuar i Colliers International Danmark A/S taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Torben Schwabe

Direktør i Centerforeningen Lyngby Storcenter taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Per Sloth Nielsen

Ejendomsmægler MDE, valuar i EDC taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Kristian Skaarup

i ØsterGro taler på Urban gardening og taghaver
Lise Pedersen

Byplanlægger i Økonomiforvaltningen, Københavns kommune taler på Udvikling af Papirøen til 1
Jesper Bo Hansen

Managing Director i Catella Corporate Finance taler på Finansiering af ejendom
Jesper Lindhardt

Projektdirektør i UN-Live Museum taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Bo Sandberg

Cheføkonom i Dansk Byggeri taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Kristian Larsen

Indehaver, Ejendomsmægler MDE i Home Helsingør taler på Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
Curt Liliegreen

sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Jytte Aaen

Indehaver i Nybolig Erhverv Sønderborg taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Thomas Nørgaard

Partner, arkitekt maa i Christensen & Co Arkiteker taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Henriette Soja

Partner i Horten Advokater taler på Certificering - nye krav i Byggeloven, Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
Torben Hoffmann

Teknisk salgskonsulent i Byggros taler på Højhusbyggeri i København
Jacob Steen Møller

Campusdirektør i DTU Danmarks Tekniske Universitet taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Mads Peter Veiby

Direktør i Gug Alper taler på Aalborg investerer 24 milliarder i boligbyggeri
Dan Hasløv

Indehaver, Arkitekt MAA i Hasløv & Kjærsgaard taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Aalborg investerer 24 milliarder i boligbyggeri
Jonas Sangberg
Jonas Sangberg i Polyform Arkitekters kontorer i København
Arkitekt MAA, Partner i Sangberg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Jacob Lundgaard

Teamleder i Københavns Kommune taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jacob Holme

VAT manager i PwC taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Lars Rich

Direktør i Helsingør Kommune taler på Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
Niels Arne Dam

Cheføkonom, underdirektør i Finansrådet taler på Finansiering af ejendom
Anne Louise Haack Andersen

Advokat i Horten Advokater taler på Certificering - nye krav i Byggeloven, Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
Carsten Henriksen

Konstitueret Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter
Jørn Plauborg

Område - og markedschef Region Syd i SlothMøller, Sønderborg Rådgivende Ingeniører taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Karl Christensen

Formand i Midjysk Logistik Forum taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Jeppe Brandorff Stefansen

Advokat i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Hans Henrik Henriksen

Rådmand i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Jon Stefansen

Indehaver i Nybolig Erhverv Kolding/Fredericia taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Peter Frost-Møller

Partner og byplanlægger i CFBO taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Michael Svane

Branchedirektør i Dansk Industri taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Joachim Borg Kristensen

Projektleder, Senioranalytiker i Nykredit taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Jakob Wind-Hansen

Områdedirekør i Nykredit taler på Finansiering af ejendom
Lars Autrup

Projektleder i Realdania taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Charlotte Flindt Petersen

Direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Henrik Olejasz Larsen

Investeringsdirektør i Sampension taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Johan Gottschalk

Direktør, Partner i Colliers International Danmark A/S taler på Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling, Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Ole Hjorth

Manager, MRICS i Sadolin & Albæk taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Kristian Kolstrup

Partner og Manager i Incentive taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder