Flere artikler

Telefon: 70 70 22 07, ring gerne

Herning investerer 15 milliarder i byudvikling

2. marts 2017
Læs mere

Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling

29. marts 2017
Læs mere

Jylland: Det nye Bygningsreglements krav

9. maj 2017
Læs mere

Jylland: Den nye planlov

30. marts 2017
Læs mere

Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027

8. juni 2017
Læs mere

Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser

30. november 2016
Læs mere

Udvikling for milliarder mellem København og Køge (Vestegnen)

20. juni 2017
Læs mere

Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT

8. februar 2017
Læs mere

BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav

5. september 2017
Læs mere

Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling

17. januar 2017
Læs mere

Jylland: Erhvervslejelovens nye udvikling

1. februar 2017
Læs mere

Hillerød - byudvikling 2017-2027

10. maj 2017
Læs mere

Risikostyring og forsikring af byggeri

27. april 2017
Læs mere

Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling

14. juni 2017
Læs mere

Odense: Ekspropriation i praksis

27. oktober 2016
Læs mere

Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom

7. marts 2017
Læs mere

Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse

8. juni 2017
Læs mere

Den nye planlov og butikker

5. april 2017
Læs mere

Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar

22. marts 2017
Læs mere

Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027

2. maj 2017
Læs mere

Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027

22. juni 2017
Læs mere

BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav

8. marts 2017
Læs mere

Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling

3. november 2016
Læs mere

Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger

10. november 2016
Læs mere

Jylland: Den nye planlov og butikker

3. maj 2017
Læs mere

Omdannelse af erhverv til bolig

13. december 2016
Læs mere

Urban gardening og taghaver

11. april 2017
Læs mere

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven

11. maj 2017
Læs mere

Nye skoler i København for 5 milliarder

8. december 2016
Læs mere

Flere konferencer


KONFERENCER OG KURSER

 • Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Hellerup, den 22. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Jylland: Erhvervslejelovens nye udvikling
  Aarhus C, den 1. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
  København SV, den 10. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Etablering af tagboliger kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i København. En undersøgelse foretaget af DTU Byg har vist, at der i København alene kan etableres boliger til 22.000 beboere, hvis potentialet for tagboliger i de...
 • Den nye planlov og butikker
  Hellerup, den 5. april 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.
 • Nye skoler i København for 5 milliarder
  København SV, den 8. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal de kommende år bygges nye skoler i København for 5 milliarder kroner for at imødekomme det stigende antal af børn i kommunen. Københavns Kommune estimerer, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 95.000 borgere de næste 10 år. Den...
 • Jylland: Lejeloven - nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 8. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Jylland: Den nye planlov og butikker
  Aarhus C, den 3. maj 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  København SV, den 13. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer  beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder...
 • Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
  Nordhavn, den 24. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal i alt bygges 3,5 milioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og måske-måske ikke 1 ny containerterminal. Der skal bo 40.000 beboere i Nordhavnen og de første 7.000...
 • Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
  Skanderborg, den 2. februar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Østjylland er Danmarks vigtigste vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og Skanderborg har med sin placering tæt på Aarhus de bedste forudsætninger for vækst og udvikling. Med et boligsalg på over 70 millioner kr. mere end sidste år...
 • Odense: Ekspropriation i praksis
  Odense, den 27. oktober 2016 kl. 09.45 - 16.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Taleren på kurset er en af landets bedste eksperter: Hanne Mølbeck er blandt andet forfatter til bogen ”Ekspropriationer...
 • Ny
  Planloven - ændringer og muligheder
  Hellerup, den 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  Aarhus C, den 30. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
  Aarhus C, den 7. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
  København SV, den 6. september 2017 kl. 09.00 - 12.35
  Bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer i ejendomssektoren har udfordringer, som rækker ud over sædvanligt ansvar og bestyrelsesarbejde: Fordi markedet kan ændre solide ejendomsværdier til enorme belastninger. Kan fjerne sikkerheder og ændre forholdene til...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  København SV, den 2. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
  Aarhus C, den 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
  Aalborg, den 8. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg er Danmarks 3. største kommune og forventes ved udgangen af 2025 at have 20.000 flere indbyggere og over 3.000 nye arbejdspladser. Universitetet forventes at få omkring 8.000 flere studerende hvoraf mange bliver boende efter endt uddannelse.  De højtuddannede...
 • Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
  Herning, den 2. marts 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Messebyen Herning har i de seneste år markeret sig på landkortet som en fremgangsrig by med spændende udviklingsprojekter. Byen har store ambitioner for fremtiden, da den gerne vil styrke sin rolle som et driftigt regionalt kraftcenter og Midtjyllands hovedstad. Som eksempel...
 • Grønne tage
  Hellerup, den 7. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Grønne tage har mange fordele: De bidrager med at mindske og forsinke regnvandsafstrømning til kloakkerne, de opsuger CO2 i bymiljøerne, og de skaber rekreative oaser midt i storbyen. Ifølge Københavns klimaplan skal det være et krav, at der etableres...
 • Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
  Aarhus C, den 8. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  København SV, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 3. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Fredericia er under forandring. I gamle dage var det en militærby, så en industriby og nu en erhvervsby, der ønsker også at være en bolig- og oplevelsesby: 43% af ejendommene i midtbyen er klassificeret som bevaringsværdige. Og udviklingen trækker...
 • Ny
  BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
  Hellerup, den 5. september 2017 kl. 09.00 - 12.30
  I 2016 skal byggerier og ejendomme følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement vil betyde væsentlige ændringer af facader, tage, installationer og hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidigt skærper det kommende...
 • Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Hellerup, den 24. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  Aarhus C, den 22. marts 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 17. januar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af københavns områdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den...
 • Jylland: Den nye planlov
  Aarhus C, den 30. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016 er...
 • Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler
  Aarhus C, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Folketinget vedtog i november 2015 Danmarks første udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige...
 • Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
  Aarhus C, den 23. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er én af Danmarks største studiebyer, og byens mange videregående uddannelser har tilsammen 52.000 studerende. Hvert år strømmer der flere til, og op mod 12.000 nye studerende startede i 2016 på en videregående uddannelse i...
 • Udvikling af Papirøen til 1,5 milliarder
  København SV, den 9. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  En af Københavns aktuelt mest attraktive bygegrunde - Papirøen på 23.400 kvm, lige over for Nyhavn og Skuespilhuset, skal udvikles fra 2018. I dag er Papirøen et laboratorium for byrumseksperimenter med et levende byliv og kreative aktiviteter med bl.a. caféer,...
 • Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
  Silkeborg, den 14. juni 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (90.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye...
 • Jylland: Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 28. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Seminaret omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På seminaret gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der...
 • Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
  Helsingør, den 26. januar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Helsingør er med Kronborg Slot måske den internationalt bedst kendte danske by næstefter København. Med sine 46.829 indbyggere er byen Danmarks 13. største by, og ønsket er, at tiltrække mindst 800 nye familier over de kommende 10 år. Dette vil...
 • Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
  Hellerup, den 7. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling og erfaringer
  Hellerup, den 7. december 2016 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
  Aarhus C, den 29. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Den aktuelle markedssituation for erhvervsejendomme medfører betydelig tomgang med mange ledige butikker, industri- og kontorlokaler. Det er lokaler med både central, og især mere perifær, beliggenhed. Samtidig er både efterspørgslen efter boliger og...
 • Finansiering af ejendom
  København SV, den 21. februar 2017 kl. 09.00 - 12.55
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
  Sønderborg, den 29. marts 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Byrådet i Sønderborg har vedtaget, at byen frem mod 2025 skal tiltrække og fastholde 500 højtuddannede, øge den samlede beskæftigelse med 2.000 nye arbejdspladser, skabe et synligt kulturliv i bybilledet med pladser og faciliteter, der rummer liv, samt...
 • Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027
  København SV, den 2. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På trods af den betydelige kapacitetsudbygning over de seneste 3-4 år er der fortsat gang i hotelbyggeriet med baggrund i positiv udvikling i turiststrømmen og det stigende antal overnatninger. Også på indtjeningssiden går udviklingen i den rigtige retning....
 • Kontormarkedets udvikling 2017-2027
  København SV, den 23. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Ny
  Udvikling for milliarder mellem København og Køge (Vestegnen)
  Hvidovre, den 20. juni 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med betydelig vækst i både befolkning og boligpriser Vestegnen byder på store udviklingsmuligehder som følge af sin beliggenhed i...
 • Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
  Frederikshavn, den 22. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Frederikshavn er med 23.400 indbyggere Vendsyssels næststørste by og med 60.400 indbyggere den næststørste kommune. Byen er især kendt for én af Danmarks største erhvervshavne, som også er en af byens stærkeste vækstmotorer. Den...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
  Hellerup, den 8. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
  Aarhus C, den 23. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Aarhus er med et befolkningstal på 331.332 Danmarks næststørste by. Befolkningstilvæksten ligger årligt på 1,3 %, hvilket svarer til over 4.000 nye borgere årligt. Aarhus er en populær by i stor udvikling. Ikke mindst når det gælder...
 • Udstykning og ejendomsdannelse
  Hellerup, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Hillerød - byudvikling 2017-2027
  Hillerød, den 10. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2027 på over 17 procent og indbyggerantallet vil have rundet 59.000 indbyggere i 2027. Med det nye superhospital på 124.000 kvm til 3,8 milliarder kr. vil man få nye arbejdspladser til byen og en helt ny 3.000.000...
 • Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
  Slagelse, den 15. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Slagelse ligger midt i Danmark og har en infrastruktur, der gør den let tilgængelig med bil, bus og tog, og der er korte afstande både til hovedstadsområdet samt Fyn og Jylland. Med et indbyggertal på 32.333 er Slagelse Sjællands 6. største by og...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven
  København SV, den 28. februar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Ny
  Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
  København SV, den 26. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Nye infrastrukturprojekter vil i den kommende tid forandre København og skabe nye muligheder for byudvikling. Presset på transportinfrastruktur i København stiger, forårsaget af byens territorielle udvikling med nye bydele i  Nordhavn, Sydhavn,...
 • Jylland: Det nye Bygningsreglements krav
  Aarhus C, den 9. maj 2017 kl. 09.00 - 12.30
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Erhvervslejelovens nye udvikling
  Hellerup, den 6. april 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Urban gardening og taghaver
  København SV, den 11. april 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Urban gardening bliver den næste store trend inden for by- og ejendomsudvikling. På verdensplan betyder den vildt voksende urbansiering, at man i stadig større grad kommer til at inddrage byområder i produktion af landbrugsvarer. Derfor barsles der i disse år...
 • Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
  Aarhus C, den 20. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. Højhuse...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri
  Hellerup, den 27. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på ca. 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000 og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav til...
 • Ny
  Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
  Lyngby, den 8. juni 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kgs. Lyngby med 54.779 indbyggere har med sin strategi ”Vidensby 2020” en ambition om at blive et af Nordeuropas største centre inden for viden og kreativitet. Byen, der bl.a. er hjemsted for Danmarks Tekniske Universitet, har med sit store videnspotentiale og attraktive...
 • Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
  Kolding, den 28. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og med en tilflytning på 901 nye borgere i 2015 er indbyggertallet nu oppe på 91.530. Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri. Ca. 1.400 boliger er nu på vej, og de...
 • Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
  København SV, den 25. april 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Danskernes lønninger steg med 2,2 procent i 2015, mens priserne kun steg med 0,4 procent, så danskerne har oplevet en fremgang i reallønnen på 1,8 procent siden sidste år. Meget tyder på, at reallønnen stiger igen i 2016 og det vil i så fald...
 • Aalborg: Boligbyggeri for 24 milliarder
  Aalborg, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I løbet af det seneste år er priserne på ejerlejligheder i Aalborg steget med 20,5 procent, hvilket er langt mere end i resten af landet. Selvom der bliver bygget i stor stil i byen, kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen på grund af...

Nye talere

Karsten Skettrup

Byggechef i Nyt OUH taler på Odense - de store projekter
Peter Lund Tørving

Varehuschef, Føtex Fredericia i Fredericia Shopping taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Johan Gottschalk

Direktør, Partner i Colliers International Danmark A/S taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027, Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stig Lohmann-Devantier

Projektchef, Byggeri, Management i COWI taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Hans Brigsted

Sektionsleder i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Karsten Pedersen

Byggechef i Domea taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Jesper Møller-Iversen

Administrationchef i Sygehus Sønderjylland taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Henning Bøgh

Ingeniør i FredericiaC taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Jesper Prip Sindberg

Formand for byggeudvalget, Afdelingsleder i AB Birkegade 4-6 taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Dorte Meldgaard

Borgmester i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Steen Ernland

Senior partner, bestyrelsesformand i Adaptum Partners taler på Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
Thomas Andersen

Business Development Manager i ADP A/S taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Anton Nørgaard

Afdelingsleder i Dansk Boligbyg A/S taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Christian Larsson

Project Vice President i Novo Nordisk taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Cecilie Rust

Advokat i Bech-Bruun taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Vladan Paunovic

Senior lysdesigner i Rambøll taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Jesper Dam

Partner MD i Triton Development North taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Michael Kruse

Partner i C. F. Møller taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Mads Schierbeck

Partner i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Lars Autrup

Projektleder i Realdania taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Annemette Lehmann Bøgh

Forretningsfører i Boligkontoret Danmark taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner i Skou Gruppen taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Rune Kilden

Direktør i Havneinvest taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Thue Boye Hvorslev

Hospitalschef i Kong Christian X's Gigthospital taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Anders Boelskifte Mogensen

Direktør i Seismonaut Tourism taler på Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027
Rasmus Kierkegaard

Associate Partner i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Erik Hoffmann-Petersen

Direktør i Tempohousing Scandinavia taler på Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
Torben Hoffmann

Teknisk salgskonsulent i Byggros taler på Højhusbyggeri i København
Steen Nielsen

Senior Chief Project Manager i Rambøll taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Heidi Lyng

Arkitekt cand.arch, projektleder i Arkitema taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Malthe Vad

Direktør i WeOffices taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Lasse Fredborg

Director, Statsautoriseret revisor i BDO Danmark taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Charlotte Nørbak

Byggechef i Domea taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Jacob Lemche

Partner, projektleder i Peter Jahn & Partnere taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Brian Seemann Broe

Landedirektør i Netto taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Peter Gravesen

Porteføljemanager Ejendomme i PKA taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Henrik Sjørslev

Partner, advokat i LETT Advokatfirma taler på Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
Carsten Koch

Formand for bestyrelsen, direktør i By & Havn taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Jeppe Brandorff Stefansen

Advokat i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Jesper Hildebrandt Mortensen

Manager i PwC taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Franz Christian Augustenborg Ødum

Associeret Partner, Projektleder, Arkitekt maa i C.F. Møller taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Jesper Julian Møller

i Copenhagen Street Food taler på Udvikling af Papirøen til 1
Erik Luplau

Direktør, Partner i Luplau & Poulsen taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Kim Risager

Partner, Arkitekt MAA i Arkitema taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Sofia Osmani

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027