Flere artikler

Telefon: 70 70 22 07, ring gerne

Udstykning og ejendomsdannelse

16. november 2016
Læs mere

Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027

1. marts 2017
Læs mere

Nye skoler i København for 5 milliarder

8. december 2016
Læs mere

Byudvikling for 18 milliarder på Frederiksberg

17. januar 2017
Læs mere

Certificering - nye rådgiverkrav i Byggeloven fra juli 2016

29. november 2016
Læs mere

AMAGER-Øst: 30 milliarder til byudvikling

31. august 2016
Læs mere

BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav

9. november 2016
Læs mere

Risikostyring og forsikring af byggeri

8. september 2016
Læs mere

Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling

29. marts 2017
Læs mere

Jylland: Erhvervslejelovens nye udvikling

1. februar 2017
Læs mere

Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber

6. september 2016
Læs mere

Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar

22. marts 2017
Læs mere

Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling

3. november 2016
Læs mere

Erhvervslejelovens nye udvikling

6. april 2017
Læs mere

Højhusbyggeri i Aarhus

20. april 2017
Læs mere

Jylland: Lejeloven - nye ændringer og løsninger

8. november 2016
Læs mere

Rådgivers honorering og erstatningsansvar

8. februar 2017
Læs mere

Jylland: Lejeloven - de nye ændringer og løsninger

28. februar 2017
Læs mere

Jordforurening - afklaring og håndtering

15. november 2016
Læs mere

Jylland: Planloven - den eksisterende + den nye

21. september 2016
Læs mere

Finansiering af ejendom

21. februar 2017
Læs mere

Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

16. november 2016
Læs mere

Urban gardening og taghaver

11. april 2017
Læs mere

Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

29. november 2016
Læs mere

Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2016 - 2025

22. september 2016
Læs mere

Lejeloven - de nye ændringer og løsninger

22. februar 2017
Læs mere

Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser

30. november 2016
Læs mere

Frederikssund - byudvikling og investeringer for 12 milliarder 2016-2027

5. oktober 2016
Læs mere

Kolding: BR 15-Bygningsreglementet - de nye krav

1. november 2016
Læs mere

Flere konferencer


KONFERENCER OG KURSER

 • Højhusbyggeri i Aarhus
  Aarhus C, den 20. april 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er måske ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vi måske snart ser sig...
 • Jylland: Planloven - den eksisterende + den nye
  Aarhus C, den 21. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016 er...
 • Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
  Aarhus C, den 29. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Den aktuelle markedssituation for erhvervsejendomme medfører betydelig tomgang med mange ledige butikker, industri- og kontorlokaler. Det er lokaler med både central, og især mere perifær, beliggenhed. Samtidig er både efterspørgslen efter boliger og...
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  København SV, den 13. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer  beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder...
 • Urban gardening og taghaver
  København SV, den 11. april 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Urban gardening bliver den næste store trend inden for by- og ejendomsudvikling. På verdensplan betyder den vildt voksende urbansiering, at man i stadig større grad kommer til at inddrage byområder i produktion af landbrugsvarer. Derfor barsles der i disse år...
 • Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
  Aalborg, den 8. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg er Danmarks 3. største kommune og forventes ved udgangen af 2025 at have 20.000 flere indbyggere og over 3.000 nye arbejdspladser. Universitetet forventes at få omkring 8.000 flere studerende hvoraf mange bliver boende efter endt uddannelse.  De højtuddannede...
 • Jylland: Det nye Bygningsreglements krav
  Aarhus C, den 17. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven
  Hellerup, den 23. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Folketinget vedtog i november 2015 Danmarks første udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige...
 • Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
  Silkeborg, den 19. januar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (90.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye...
 • Højhusbyggeri i København
  København SV, den 23. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil måske snart se sig slået....
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  København SV, den 2. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jordforurening - afklaring og håndtering
  København, den 15. november 2016 kl. 08.45 - 16.00
  Hvad stiller du op, hvis du har mistanke om forurenet jord på en grund du ejer eller skal bygge på? På dette kursus får du relevant information om strategier, konsekvenser og mulige metoder til afklaring og håndtering af jordforurening. Du får en...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense C, den 20. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Odense er i vækst og har rundet 200.000 indbyggere og 100.000 husstande. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der behov for 9.000 boliger frem til 2025. Samtidig bliver 20.000 boliger renoveret grundlæggende i perioden. Det betyder boliginvesteringer på...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 11. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg-området vokser med 10.000 indbyggere til 125.000 indbyggere frem til 2025, og alene det vil betyde 400.000 kvm boligbyggeri og 200.000 kvm erhvervsbyggeri. Hertil kommer investeringer for at binde byen bedre sammen: Der investeres i erhvervshavnen i centrum og syd, nyt...
 • Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
  Frederikshavn, den 15. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Frederikshavn er med 23.400 indbyggere Vendsyssels næststørste by og med 60.400 indbyggere den næststørste kommune. Byen er især kendt for én af Danmarks største erhvervshavne, som også er en af byens stærkeste vækstmotorer. Den...
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  København SV, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Byudvikling for 18 milliarder på Frederiksberg
  Frederiksberg, den 17. januar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af københavns områdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den...
 • Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
  Kolding, den 28. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og med en tilflytning på 901 nye borgere i 2015 er indbyggertallet nu oppe på 91.530. Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri. Ca. 1.400 boliger er nu på vej, og de...
 • Alment boligbyggeri i Aarhus 2016-2026
  Aarhus C, den 29. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Omkring 100.000 mennesker bor i dag i en af de 45.000 almene boliger i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt stigende. Mellem...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  Aarhus C, den 30. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Jylland: Bygningsreglement BR15 - de nye krav
  Aalborg, den 13. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
  København SV, den 28. september 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Efterspørgselen efter lager- og industrilokaler stiger igen med baggrund i det forsigtige økonomiske opsving, og ledigheden er faldet til et niveau der ligger nogenlunde på linie med niveauet fra før finanskrisen. Samtidigt lokker høje afkastniveauer og faldende...
 • Odense - de store projekter
  Odense C, den 24. januar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
  Aalborg, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I løbet af det seneste år er priserne på ejerlejligheder i Aalborg steget med 20,5 procent, hvilket er langt mere end i resten af landet. Selvom der bliver bygget i stor stil i byen, kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen på grund af...
 • BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
  Hellerup, den 9. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggerier og ejendomme følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement vil betyde væsentlige ændringer af facader, tage, installationer og hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidigt skærper det kommende...
 • Udstykning og ejendomsdannelse
  Hellerup, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Jylland: Lejeloven - nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 8. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Kurset omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er...
 • Alternativt boligbyggeri
  København SV, den 6. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Ændringer i livsstil, økologisk bevidsthed, samt økonomiske faktorer som boligprisernes himmelflugt i storbyerne og hensynet til en mere økonomisk udnyttelse af byrummet får os i disse år til at omvurdere vores boligbehov og tænke bolig på en ny...
 • Frederikssund - byudvikling og investeringer for 12 milliarder 2016-2027
  Frederikssund, den 5. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Frederikssund er med et areal på 250.000.000 kvm og en befolkning på 44.725 arealmæssigt Nordsjællands næststørste kommune og indbyggermæssigt den tredjestørste. Med kun 40 km til Rådhuspladsen i København ligger Frederikssund med...
 • Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
  Hellerup, den 6. september 2016 kl. 09.00 - 13.05
  Bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer i ejendomssektoren har udfordringer, som rækker ud over sædvanligt ansvar og bestyrelsesarbejde: Fordi markedet kan ændre solide ejendomsværdier til enorme belastninger. Kan fjerne sikkerheder og ændre forholdene til...
 • Planloven - den eksisterende og den nye
  Hellerup, den 24. august 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I juni 2016...
 • Erhvervslejelovens nye udvikling
  Hellerup, den 6. april 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Hellerup, den 24. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  Kurset omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er...
 • Seniorboliger - udvikling og byggeri 2017-2025
  København SV, den 26. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende.  Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer...
 • Odense: Ekspropriation i praksis
  Odense, den 27. oktober 2016 kl. 09.45 - 16.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Taleren på kurset er en af landets bedste eksperter: Hanne Mølbeck er blandt andet forfatter til bogen ”Ekspropriationer...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri
  Hellerup, den 8. september 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
  Herning, den 2. marts 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Messebyen Herning har i de seneste år markeret sig på landkortet som en fremgangsrig by med spændende udviklingsprojekter. Byen har store ambitioner for fremtiden, da den gerne vil styrke sin rolle som et driftigt regionalt kraftcenter og Midtjyllands hovedstad. Som eksempel...
 • Finansiering af ejendom
  København SV, den 21. februar 2017 kl. 01.00 - 12.30
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Ungdomsboliger - udvikling og byggeri for 37 milliarder
  København SV, den 1. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Hvert år flytter der over 2.500 unge til København og København vil i 2025 have 28.000 flere unge end nu, hvor der er 148.000. Det er en stigning på 20 procent, som vil medføre en øget efterspørgsel på boliger til unge. Samtidig har der i de...
 • Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler
  Aarhus C, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Folketinget vedtog i november 2015 Danmarks første udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  Hellerup, den 8. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
  København SV, den 10. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Etablering af tagboliger kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i København. En undersøgelse foretaget af DTU Byg har vist, at der i København alene kan etableres boliger til 22.000 beboere, hvis potentialet for tagboliger i de...
 • Kolding: BR 15-Bygningsreglementet - de nye krav
  Kolding, den 1. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og ejendomme følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Udvikling af butikscentre for 3,9 milliarder
  København SV, den 27. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I Danmark findes der over 100 butikscentre med et areal over 5.000 kvm. Centrene omsætter for mere end 50 milliarder kr. årligt, hvilket svarer til 25 procent af den samlede detailhandelsomsætning i Danmark. Omsætningen i Hovedstadsregionen er 14.000 kr. per indbygger,...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar
  Aarhus C, den 22. marts 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Grønne tage
  Hellerup, den 7. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Grønne tage har mange fordele: De bidrager med at mindske og forsinke regnvandsafstrømning til kloakkerne, de opsuger CO2 i bymiljøerne, og de skaber rekreative oaser midt i storbyen. Ifølge Københavns klimaplan skal det være et krav, at der etableres...
 • Nye skoler i København for 5 milliarder
  København SV, den 8. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal de kommende år bygges nye skoler i København for 5 milliarder kroner for at imødekomme det stigende antal af børn i kommunen. Københavns Kommune estimerer, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 95.000 borgere de næste 10 år. Den...
 • Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
  Skanderborg, den 2. februar 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Østjylland er Danmarks vigtigste vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og Skanderborg har med sin placering tæt på Aarhus de bedste forudsætninger for vækst og udvikling. Med et boligsalg på over 70 millioner kr. mere end sidste år...
 • Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 3. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Fredericia er under forandring. I gamle dage var det en militærby, så en industriby og nu en erhvervsby, der ønsker også at være en bolig- og oplevelsesby: 43% af ejendommene i midtbyen er klassificeret som bevaringsværdige. Og udviklingen trækker...
 • Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Hellerup, den 22. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Kurset omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er...
 • Jylland: Erhvervslejelovens nye udvikling
  Aarhus C, den 1. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
  Helsingør, den 26. januar 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Helsingør er med Kronborg Slot måske den internationalt bedst kendte danske by næstefter København. Med sine 46.829 indbyggere er byen Danmarks 13. største by, og ønsket er, at tiltrække mindst 800 nye familier over de kommende 10 år. Dette vil...
 • Jylland: Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 28. februar 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Kurset omhandler de nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er...
 • Jylland: Certificering - nye rådgiverkrav i Byggeloven fra juli 2016
  Aarhus C, den 27. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
  Aarhus C, den 23. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er med et befolkningstal på 331.332 Danmarks næststørste by. Befolkningstilvæksten ligger årligt på 1,3 %, hvilket svarer til over 4.000 nye borgere årligt. Aarhus er en populær by i stor udvikling. Ikke mindst når det gælder...
 • Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2016 - 2025
  København SV, den 22. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  København skal have flere billige boliger, så almindelige mennesker også har råd til at bo i byen fremover. Derfor vedtog Borgerrepræsentationen i marts 2015, at der skal bygges 2.500 boliger de kommende år. Det er målsætningen, at der bygges i...
 • Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
  Aarhus C, den 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på ca. 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000 og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav til...
 • AMAGER-Øst: 30 milliarder til byudvikling
  København SV, den 31. august 2016 kl. 09.00 - 12.40
  På Sølvkysten langs Amager Strand foregår et sandt byggeboom. Fra lufthavnen til Refshaleøen. Store aktører i området er fx Balder, Arkitektgruppen, Ferring, Skanska, De Forenende Ejendomsselskaber, Mogens de Linde - og for hver måned kommer nye...
 • Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
  Aarhus C, den 15. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
  Slagelse, den 15. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Slagelse ligger midt i Danmark og har en infrastruktur, der gør den let tilgængelig med bil, bus og tog, og der er korte afstande både til hovedstadsområdet samt Fyn og Jylland. Med et indbyggertal på 32.333 er Slagelse Sjællands 6. største by og...

Nye talere

Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Højhusbyggeri i Aarhus, AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Kim Madsen

Direktør i Frederikshavn Boligforening taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Søren Lind Christiansen

Professionshøjskoledirektør i University College Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Mogens K. Nielsen

Bestyrelsesformand i Foreningen Als-Fyn Broen taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Lone Irene Wenzell

Borger- og udviklingsdirektør i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Gunilla Rasmussen

Byplanarkitekt i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på Alternativt boligbyggeri
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Urban gardening og taghaver, Alternativt boligbyggeri
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Kasper Heiberg Frandsen

Associate Partner, Arkitekt MAA i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i København, Højhusbyggeri i Aarhus
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Niels Uhrenfeldt

i Universitetshospital Aalborg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Jacob Jensen

Områdedirektør i Nordjyske Bank taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Birgit S. Hansen

Borgmester i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Pia Allerslev

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Rasmus Challi

Arkitekt MAA i Dansk Center for Undervisningsmiljø taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Trine Skammelsen

Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter, Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Kim Meilstrup

Afdelingsleder Bygninger & Anlæg i Aarhus Havn taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Mikael Jentsch

Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Jesper Prip Bonnesen

Specialist, Master in Fire Safety i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Svend Heegaard

Projektchef i Fra gade til by taler på Odense - de store projekter
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Højhusbyggeri i Aarhus
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Mads Bue Mørk

Projektudviklingschef i MT Højgaard taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling