Miljømæssig due diligence og EUs Taksonomi: KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Miljømæssig due diligence: Processen

Hvad består miljømæssig due diligenceproces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er miljømæssig due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Katrine Wisgaard , Markedschef, Niras

10.00 Lovgrundlag og EUs Taksonomi

EUs Taksonomi er EUs regler for miljømæssig bæredygtighd inden for bl.a. byggeri. Fra 1. januar 2022, er det et lovkrav for finansielle markedsaktører og store virksomheder at redegøre for deres investeringers indvirkning på miljøet. Hvad består taksonomien for byggevirksomheder og hvorfor er det vigtigt at efterleve den?

10.25 Miljømæssigt aftryk ved nybyggeri

Hvordan undersøger man, måler og forebygger det miljømæssige aftryk ved nybyggeri? Hvordan tydeliggører man det i lyset af gældende love, retningslinier og EUs Taksonomi?

10.50 Kaffepause
11.20 Det miljømæssige aftryk ved renovering

Hvordan undersøger man, måler og forebygger det miljømæssige aftryk ved renovering af bygninger? Hvordan tydeliggører man det i lyset af gældende love, retningslinier og EUs Taksonomi?

11.45 Miljømæssig undersøgelse af saneringsprojekter

Miljømæssig undersøgelse af lokationsvurdering. Jordforurening. Saneringsprojekter og affaldshåndtering.

12.10 Andre miljømæssige udfordringer

Radon, klimasikring og bæredygtighed.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Miljømæssig due diligence, eller forundersøgelse, er den proces, hvor køberen undersøger miljøforholdene i den ejendom, der er til salg.

Det kan være:

* Jordforurening
* Frurening med giftige byggemateriler
* Affaldshåndtring
* Radon
* Klimasikring
* Genbrug af byggematerialer

En miljømæssig undersøgelse vil resultere i en kortlægning- og tydeliggørelse af miljømæssige aftryk i forbindelse med nybyggeri, renoveringer og saneringsprojekter?

Blandt de retningslinier, der styrer den miljømæssige forundersøgelse er EUs Taksonomi.

EUs Taksonomi er EUs regler for miljømæssig bæredygtighd inden for  byggeri og for finansielle markedsaktører. Fra 1. januar 2022, er det et lovkrav for store virksomheder at redegøre for deres investeringers indvirkning på miljøet.

For virksomheder kan det betyde nye krav om at efterleve EU's taksonomi for at få finansiering til f.eks. et byggeprojekt eller lån til udvikling af virksomheden.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 19. marts 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

2L Projektudvikling A/S

Brian Muggeridge Andersen

AFRY ApS

Jakob Brande Sørensen

Becker/Nielsen ApS

Thomas Fredborg Nielsen

DJ Miljø & Geoteknik

Allan Kastrup
Jonas Bergenholz

Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S

Synne Høj Nørgaard
Mathias Tegen

Gottlieb+Partners A/S

Ulla Nielsen

Hersilux A/S

Lars Dalsgaard
Claus Nygaard Brock

Niras

Katrine Wisgaard

Realdania By & Byg

Anne Mette Rahbæk

Wissenberg A/S

Claus Sulbæk

Andre konferencer

Tilmeld dig her