Artikler

Plan om 14 nye boliger i Hasseris i Aalborg

Grundejerne af Bygade 20 og 22 i Gl. Hasseris i Aalborg har et projekt med samlet 14 nye boliger på tegnebrættet.

Læs mere
BIG-boliger i Aarhus revet væk og snart klar til indflytning

De 247 lejligheder, som BIG har tegnet for Kilden & Mortensen, i projektet AARhus for enden af Bassin 7 på Aarhus Ø er ved at være klar til indflytning. Blot 1 lejlighed er ikke solgt.

Læs mere
Fredningen af Det Gamle Rådhus i Ribe bliver udvidet

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide en nuværende fredning på Det Gamle Rådhus i Ribe i Sydvestjylland, så fredningen også kommer til at omfatte rådhusets sidefløj og et trappetårn.

Læs mere
Fynsk bondegård fra 1795 skal restaureres

Mange af de klassiske håndværksfag skal ud at arbejde, når restaureringen af den fredede og prisbelønnede Bent Madsens Gård på Sydvestfyn nu går i gang. Målet er at bevare og genskabe den klassiske bondegård, som den så ud, da den blev bygget for 225 år siden.

Læs mere
Odense kan få ny bydel med 95.000 kvm byggeri

Park Street Nordicom ejer den 35.000 kvm store postbygning mellem Dannebrogsgade og Thomas B. Thriges Gade i Odense. Den kan stå til nedrivning, så der kan opføres en ny bydel med 95.000 kvm byggeri.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Bofællesskaber og nye boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planloven med fokus på lokalplaner og nyeste ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

26. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Femerntunnelen og Lolland-Falsters udvikling

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Akustik og lyd - løsninger i nybyg og ejendomme. KURSUS

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

19. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny ejendomsvurderingslov og ejendomsbeskatning. KURSUS

De mange klager over ejendomsvurderingerne har betydet, at regeringen i 2013 suspenderede ejendomsvurderingerne for både boliger og erhvervsejendomme.En ny ejendomsvurderingslov er blevet vedtaget i 2017 og trådte i kraft i januar 2018.Loven vil få betydning for de nye ejendomsvurderinger, der udsendes for ejerboliger i 2019 og for øvrige ejendomme i 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

14. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Genbrug i byggeri og ejendom

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

12. november 2019 kl. 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Renoveringsprojekter for 120 milliarder

Bygningsrenovering udgør lidt mere end 50 procent af omsætningen i byggebranchen, der i 2016 havde en samlet værdi af 236,3 milliarder kr. Den udgør således det største marked for byggeri, og beskæftiger 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand.

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Syn og skøn. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

5. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sønderborg: De store projekter

Sønderborg er ved at blive færdig med en omfattende byudvikling omkring den 50.000 kvm nedlagte industrihavn, som udvikles for 1 milliard kr. efter en masterplan af Frank Gehry. Området har fået kollegium, nye boliger, kontorer, et multikulturhus til 100 millioner kr. og grænselandets største Hotel, Alsik til 600 millioner kr.. Byen er således klar til at modtage de op mod 4000 ekstra turister, som forventes årligt, efter at byen bliver ny…

Læs mere
Info

Scandic Sønderborg

29. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Bofællesskaber og nye boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

23. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
9 nye øer til erhvervsbyg ved Avedøre Holme

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Seniorboliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Etagebyggeri i træ

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Energi-optimering og vedvarende energi i byggeprojekter

Stigende krav til bygningers energiforbrug øger fokus på anvendelsen af vedvarende energi både ved nybyggeri og renoveringer. Faktisk medfører totalenergikravene i Bygningsklasse 2020 og kravene til varmetab for klimaskærm og komponenter  et indirekte krav om placering af solceller på stort set alt nybyggeri.Solceller er i rivende udvikling verden over. I Danmark er udnyttelsen af solenergi efter nogle år med politiske indgreb og usikkerhed igen…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

26. september 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel

19. september 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Brandsikring i nybyg og ejendomme. Kursus.

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra starten. På dette kursus vil vi beskæftige os nærmere med brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

17. september 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Kommune og borgere som medspillere i byggeprocesser

Hvordan får du som investor borgerne som konstruktive medspillere i byggeprojekter? Forstå kommunens arbejdsgange: Som investor indgår din grund ofte i kommunens strategi for byudvikling. Kommunen ser derfor dit projekt i et større perspektiv, der er defineret i en kommuneplan. Derfor kan det være godt som investor at forstå kommunens arbejdsgange og hvordan kommunen derudfra anskuer dit projekt.  Få indflydelse på kommunens lokalplan:…

Læs mere
Info

Lundgrens

12. september 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
København: De store projekter

København er Danmarks vækstmotor og trækker traditionelt store byggeprojekter, hvilket er nødvendigt med en befolkningstilvækst på 10.000 årligt.  Der er fremgang i byggebranchen, og en prognose fra Byggefakta viser, at der blev sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før. Det bliver det 5. år i træk med et…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. september 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Tagboliger og altaner i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger

Etablering af tagboliger kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i København. En undersøgelse foretaget af DTU Byg har vist, at der i København alene kan etableres boliger til 22.000 beboere, hvis potentialet for tagboliger i de ældre københavnske ejendomme udnyttes fuldt ud. Tilmed på nogle af de mest eftertragtede adresser, hvor der ellers ikke er mulighed for at bygge nyt.Set på landsplan er der ifl.…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. september 2019 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Jylland: Planloven med fokus på lokalplaner og nyeste ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

4. september 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
AB18 og AB18R afløser nu 89, 92 og 93 AB-systemet. KURSUS

De nye regler kunne tages i anvendelse fra 1. januar 2019 og nu begynder de første erfaringer at tegne sig. Bygge- og anlægsbranchen benytter sig af frivillige standardvilkår (almindelige betingelser) ved indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og om rådgivning. Vilkårene kaldes samlet for AB-systemet. På dette kursus vil vi desuden kigge på de første erfaringer med bruger af de nye betingelser.…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

29. august 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Silkeborg: de store projekter

Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (92.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye byudviklingsområder bliver den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. Blandt de første investeringer i omr…

Læs mere
Info

Scandic Silkeborg

13. juni 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Større lejeforhøjelser gennem forbedringer. KURSUS

Hvis man som udlejer forbedrer sin ejendom, kan man opnå lejeforhøjelse for forbedringen. Man behøver ikke vente til lejer fraflytter lejemålet med at påbegynde forbedringerne, det kan være en god investering at gøre det, selvom lejemålet ikke er opsagt - også selvom det indebærer krav om en erstatningsbolig imens. En gennemgribende renovering gør det faktisk muligt at udleje efter reglerne om det lejedes værdi, og det…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

12. juni 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendom. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel

6. juni 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Vestegnen: De store projekter

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. juni 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredede og bevaringsværdige bygninger - regler, løsninger og tilskud + BR18

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Airbnb - muligheder, regler og professionel udlejning

Boligudlejning gennem Airbnb har oplevet en eksplosiv stigning i København, fra 22.556 gæster i 2012 til 457.597 i 2016. I 2017 blev gæsteantallet øget igen med cirka 60.000 i forhold til året før.Mens de fleste udlejere kun udlejer deres boliger lejlighedsvis, tjener 1.761 værter mere end 24.000 kr. om året på at udleje via Airbnb.Der kan spores en tiltagende professionalisering af tjenesten, hvor en lille gruppe på lige under 1…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

23. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lyngby: De store projekter

Lyngby med 55.472 indbyggere, har med sin strategi ”Vidensby 2020” en ambition om at blive et af Nordeuropas største centre inden for viden og kreativitet. Byen, der bl.a. er hjemsted for Danmarks Tekniske Universitet, har med sit store videnspotentiale, attraktive beliggenhed og med gode transportforbindelser de bedste forudsætninger for at tiltrække moderne videnstunge virksomheder.  Udviklingen er allerede i gang og der planlægges bl.a. udbygning i…

Læs mere
Info

Scandic Eremitage

21. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Næstved: De store projekter

Næstved med et befolkningstal på 82.911 er den næststørste kommune og det geografiske centrum i Region Sjælland. Hvor Roskilde og Køge kigger mod Hovedstaden, appellerer Næstved til hele Syd- og Midtsjælland. Befolkningstilvæksten forventes at blive på 3 procent over de næste 10 år og kommunen vil have nået et indbyggertal på 85.504 i 2029 ifølge Danmarks Statistik.   Det skaber en forventning om…

Læs mere
Info

Hotel Kirstine

14. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Herning: De store projekter

Herning Kommune har 88.744 indbyggere og frem til 2032 vil befolkningen stige med 9%, svarende til 7.700 personer. Det vil kræve nyt boligbyggeri for 5 milliarder kr. svarende til 4000 boliger. Målt på areal er Herning Danmarks 3. største kommune og er med sine mere end 9000 studerende Midtjyllands største uddannelsesby. Herning er en fremgangsrig kommune med et velfungerende erhvervsliv og flere spændende udviklingsprojekter. De sidste 10 år er der…

Læs mere
Info

Scandic Regina

8. maj 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Nordhavn og Refshaleøen med nyt Ø-projekt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har præsenteret planen for en ny 2 millioner kvm stor ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Højhusbyggeri: Krav, løsninger og projekter

Højhusbyggeriet boomer i København for tiden. Lige nu er 12 højhuse ved at blive opført i København, mens der ligger godkendte lokalplaner for yderligere 37 højhuse. Derudover planlægges adskillige højhuse i omegnskommunerne - særligt langs den kommende letbane. Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Der er nu mange højhusprojekter i støbeskeen i…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. maj 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Frederiksberg: de store projekter

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområderdele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm.Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. april 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her