Artikler

Boligprojekt i Skanderborg godkendt efter 3 år

Efter en politisk proces på over 3 år er lokalplanen for et 2.320 kvm stort boligbyggeri i Skanderborg blevet endeligt vedtaget.

Læs mere
Nyt plejehjem til 124 millioner i Aalborg

Aalborg Kommune ønsker i samarbejde med Alabu Bolig at opføre et nyt demensegnet plejehjem i Klarup. Den 22. oktober 2020 skal By- og Landskabsudvalget tage stilling til økonomien i projektet.

Læs mere
Helhedsplanen for Aarhus Banegrav

Et konsortium bestående af Aarhus Kommune, PensionDanmark, DSB Ejendomme og MT Højgaard skal udvikle en ny bydel over Banegraven i Aarhus Midtby. Hør mere på konferencen "AARHUS: de største projekter" den 26. november 2020.

Læs mere
AART skal skabe liv og effektivitet i Hobro

Foran et felt på 3 teams er AART Arkitekter sammen med LYTT Architecture som totalrådgivere blevet valgt af Mariagerfjord Kommune til at lave forundersøgelserne og tegne konturerne til Hobros påtænkte kultur- og rådhus.

Læs mere
Vil bygge 46 boliger i Vordingborg for 50 millioner

EMR Murer & Entreprenør skal bygge 4.091 kvm boliger i Stationsområdet i Vordingborg. Prisen for de 46 boliger er 50 millioner. Bygherre er Lejerbo.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Ny lov: Byudvikling af boligselskaber og private. KURSUS

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte - også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.Lovændringen trådte i kraft i januar 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

1. juni 2021 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Scandic Sluseholmen

19. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

18. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger: store projekter

De foregående år har været gode for den almene sektor med et betydeligt antal nye byggeprojekter og flere gennemgående moderniseringer af de eksisterende boliger.Både staten og kommuner udarbejder nye initiativer, der har til formål at sætte gang i endnu mere alment boligbyggeri og renoveringer hvorfor man i den kommende tid kan forvente, at aktivitetn på området tager til i styrken.I København alene er der i den nye kommuneplan tale…

Læs mere
Info

11. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ydelsesbeskrivelser til teknisk rådgivning indenfor byggeri. KURSUS

I 2018 og 2019 fik den danske byggebranche både nye AB-betingelser samt nye Ydelsesbeskrivelse for Bygge og Landskab (2018) samt Anlæg og Bygherrerådgivning (2019).Formålet med dette kursus er, at fokusere på brugen og indholdet af de nye ydelsesbeskrivelser for Byggeri, Anlæg og Bygherrerådgivning i sammenhæng med det nye AB-system. Kurset er målrettet bygherrer og tekniske rådgivere.

Læs mere
Info

DOCKEN

5. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ODENSE: de store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, …

Læs mere
Info

First Hotel Grand

28. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: TRÆ - højhusbyggeri og større projekter - udfordringer, løsninger og økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

27. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Landbrugsejendomme: nyt investeringsobjekt

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug.Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven ikke…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. april 2021 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Plejeboliger til 10 milliarder

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort. Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredericia de store projekter

Fredericia ligger centralt i Danmark midt i Trekantområdet, som er ét af Danmarks vigtigste produktions- og bosætningsområder. Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst. Fremover vil byen vokse med 301 personer årligt indtil 2028. Det svarer til en vækst på 7,1 procent for hele perioden. Erhvervsudviklingen i Fredericia er særligt koncentreret omkring Kanalbyen, et byudviklingsprojekt på…

Læs mere
Info

Danhostel Fredericia

14. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud underlagt BR18

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Viborg: De store projekter

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent.Hermed er der grundlag for boligbyggeri for 2 milliarder kr. og udvikling af flere bydele, hvor udvikling allerede er i gang eller forventes påbegyndt i den nærmeste fremtid.Til projekter, der allerede er godt i gang hører det store igangværende byudviklingsprojekt Viborg Baneby til i alt 5 milliarder kr, der nu er…

Læs mere
Info

Tinghallen

24. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Femern-byggeriet rundvisning

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Femern-forbindelsen bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke op på Sjæ…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat Rødby

11. marts 2021 08.00 - 16.30

Tilmeld dig her
Almene boliger: store projekter AARHUS

Omkring 100.000 mennesker bor i almene boliger i Aarhus. Byen hører traditionelt til Danmarks travleste byggepladser, når det gælder nybyggeri og renovering af almene boliger.Almene boliger opføres i i havnen, i forstæderne og i midtbyen.Derudover bliver almene boliger bliver ingrediensen i de store nye byudviklingsprojekter. Det er nemlig Aarhus Kommunes boligpolitiske strategi, at en del af de nye boliger, der bliver bygget i Aarhus, skal være almene…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Billund de store projekter

Billunds udvikling begyndte for alvor i 1930'erne, hvor der dengang boede ca. 250 indbyggere, hvoraf 7 arbejdede på legetøjsfabrikken, som i dag er LEGO med over 3.500 medarbejdere alene i Billund, som er et unikt eksempel på en Company Town i Danmark.Med afsæt i sine industritraditioner har Billund oplevet en spektakulær udvikling som driftig erhvervsby. Iflg det årlige analyse fra Dansk Byggeris er Billund Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.Lego er…

Læs mere
Info

Hotel Propellen

3. marts 2021 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Erhvervslejelovens nye regler og krav

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere
Info

DOCKEN

25. februar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: Broen til Sjælland for 136 milliarder

VLAK-regeringen afsatte i 2018 60 millioner kr. til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat fordelt på 15 millioner kr. i 2019, 25 millioner kr. i 2020 og 20 millioner kr. 2021. Samme år viste en genberegning, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. januar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny trend: Små boliger

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. januar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedering. KURSUS

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Bygge- og ejendomsmarkedet udvikling 2021-2030

Hvordan kommer byggeriet og ejendomsmarked til at udvikle sig i den kommende tid?

Læs mere
Info

DOCKEN

8. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Horsens-Aarhus-broen til Kalundborg til 136 milliarder

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil koste 136 milliarder kr, mens en ren vejforbindelse kan opføres for 62 milliarder kr.  I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021. Byggestart forventeligt i 2027-2028…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. december 2020 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
AARHUS: de største projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter er: Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger og 17.000 kvm erhverv Aarhus…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

26. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: UDSTYKNING af ejendomme. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

19. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter

Hotellselskaber prøver at tilpasse sig de skiftende livsstil hos deres kunder og er derfor i gang med at differentiere deres hotalprodukter for at ramme de nye kundegrupper. Blandt de toneangivende grupper på hotelmarkedet er de unge millennials, en generation, der sætter det sociale liv i højsædet og for hvem grænsen mellem arbejdet og fritid sløres. Derfor bliver der i hoteludformning i større grad lagt vægt på fælles…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ELEVATORprojekter i ejendomme. Økonomi og udførelse. KURSUS

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Albertslund - Milliardprojekter - 17.000 nye borgere

Albertslund lægger i den kommende tid grund til en række spektakulære byudviklingsprojekter.I fremtidens Albertslund bor der ifl. planer 45.000 borgere mod ca. 28.000 i dag. Bare 20 minutter fra Rådhuspladsen i København.En ny letbane vil køre ved Hersted Industripark, som også er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for intelligent teknologi.Det planlagte boligbyggeri i perioden frem til 2031 ligger på i alt 3.903 boliger.Mere end…

Læs mere
Info

Albertslund Idrætsanlæg

12. november 2020 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
BUTIKS-udvikling i en ny tid

På trods af de strukturelle udfordringer, som den øgede nethandel har medført er der vis optimisme omkring de lejere, udlejere og investorer, som formår at tilpasse sig de nye omstændigheder. Det er f.eks. indkøbscentre, som har investeret i oplevelser, eller butikker, som har flere forskel- lige butikskoncepter under samme tag. 

Læs mere
Info

DOCKEN

11. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
CITY og VESTERBRO i Københavns store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og i Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

10. november 2020 09.00 - 12.10

Tilmeld dig her
Jylland: FINANSIERING af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VEJLEs store projekter - byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

5. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.Blandt andet skal det i forhold til regeringens lovforslag gøres nemmere at blande alment og privat byggeri. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.Et andet nyt lovtiltag skal g…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Hillerød: De store projekter

Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2028 på over 17 procent og indbyggertallet vil have rundet 59.400 indbyggere i 2028. I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden.  Hillerød er en stærk og attraktiv oplandskommune til København, tæt knyttet til storbyen, med gode og velfungerende boligområder,…

Læs mere
Info

Royal Stage

27. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her