Artikler

Nordic Choice Hotels gennemfører navneskifte

Nordic Choice Hotels har nu skiftet navn til Strawberry. Samtidig melder koncernen, at planerne for vækst er større end nogensinde.

Læs mere
Vil omdanne hotel i Skovshoved til 40 seniorboliger

Hotellet giver underskud, og nu har ejeren i samarbejde med kendt udvikler og tegnestue plan om at omdanne det til seniorboliger.

Læs mere
Hvem efterspørger lejeboliger?

Hør mere om markedet for lejeboliger på konferencen "Lejeboliger: Udvikling og salg" den 6. september 2023

Læs mere
Badehotel skal på tvangsauktion

Siden ejerens pludselige død i 2022 er der ikke betalt ejendomsskat, og derfor ryger badehotellet på tvangsauktion.

Læs mere
Rådgivere fundet til jysk boligprojekt til 100 millioner

Himmerland Boligforening har efter et udbud fundet de rådgivere, der skal hjælpe med at realisere de første almene boliger i udviklingsområdet Sofiendal Enge.

Læs mere
Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Seniorbofællesskaber

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til…

Læs mere
Info

DOCKEN

11. januar 2024 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Køge: De store projekter

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i…

Læs mere
Info

Venue Køge

12. december 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Branding - fra idé til køb af byggeprojekter

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. december 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Træbyggeri

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

5. december 2023 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Landbrugsejendomme: investering og omdannelse

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug. Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

30. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Grøn byudvikling og omdannelse af bydele

Grundlaget for en bæredygtig byudvikling og byomdannelse er en gennemtænkt planlægning, som omfatter mere end miljøhensyn og klimatilpasning. Når nye arealer tages i brug, eller byområder skifter anvendelse, er en velovervejet disponering af arealerne afgørende for, hvilken kvalitet områderne får på sigt. Målet er at skabe byområder, der er smukke, sikre, mangfoldige og oplevelsesrige at være i. Moderne byudvikling…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

21. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Indre København og Strøget - byudvikling og investeringer

Der er fortsat fuld fart på udviklingen af Københavns centrum. Flere milliardinvesteringer, der vil forandre Københavns indre by, er uder udvikling, heriblandt en storslået udbygning af postgrunden ved Hovedbanegården til et samlet beløb af 5 milliarder, DSB arealet ved Kalvebod Brygge.   Derudover er en række store projekter i støbeskeen, herunder:   * Opgradering af den "billige ende" af Strøget * Renovering og…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Omdannelse af erhverv til bolig

Efterspørgslen efter velbeliggende boliger ligger konstant højt, og det samme gælder bolig- og lejepriser, der trods betydelige fluktuationer i den sidste tid har fået et betydeligt nøk opad over de mange sidste år.Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige eller tabsgivende kontorlokaler, butikker, industri- og offentlige bygninger med bynær beliggenhed til profitable boliger. Uviklingen er skyller alleredeh hen over landet og vil…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Digitalisering af byggeriet: Nye koncepter

Den digitale udvikling, som bygge- og ejendomsbranchen siden 00’erne har ladet op til, har for alvor tager fart i disse år. Digitale programmer til så godt som alle faser af byggeprocessen er blevet udviklet og vinder stadig større indpas i bygge- og ejendomsbranchen.

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. oktober 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Flade tage

Flade tage kan være svære at holde tætte og volder ofte problemer med fugt. Det gælder især tagene bygget i 1970erne, men også nyere tage kan være behæftet med fejl. 

Læs mere
Info

DOCKEN

10. oktober 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.   For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværks…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. oktober 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Horsens: De store investeringer

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst. Alene i 2022 voksede kommunen med over 2.000 borgere, så der nu bor 96.500 indbyggere.I 2030 forventes Horsens ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for…

Læs mere
Info

Jørgensens Hotel

27. september 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lejeboliger: Udvikling og salg

Usikre økonomiske tider og et ustabilt ejerboligmarked har skabt en boomende efterspørgsel efter lejeboliger i de danske storbyer. Til trods for de mange boligprojekter er tomgangsniveauet historisk lav.

Læs mere
Info

DOCKEN

6. september 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her