Artikler

Direktør i stort arkitektfirma fratræder med øjeblikkelig virkning

Efter mere end 5 år i stolen træder administrerende direktør i arkitektfirma med 120 medarbejdere per dags dato tilbage. Bestyrelsen har nu igangsat arbejdet med at finde en efterfølger.

Læs mere
Genbrugstræ i byggeriet

Hør mere om mulighederne for genanvendelse af træ i byggeprojekter på konferencen "Træ - nu til at bygge højhuse med" den 5. december 2023.

Læs mere
Kendt københavner-hotel med 399 værelser kommer igen på danske hænder

Dansk ejendomsinvestor køber Comfort Hotel på Vesterbrogade af et selskab, der er tilknyttet den amerikanske investeringsfond Starwood Capital. Nu skal det opgraderes for 50 millioner kr.

Læs mere
Sommerhuspriser steget 400 procent på 30 år

Et dansk sommerhus er i gennemsnit firdoblet i værdi siden 1992, og det tyder på, at den prisudvikling vil fortsætte, lyder det i en ny analyse.

Læs mere
Erhvervsgrund på 12.600 kvm solgt til rækkehusprojekt

Der skal bygges 43 rækkehuse på hver især 110 kvm på den 12.575 kvm store grund.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Jylland: Ændring af planloven – strategisk planlægning for bymidter m.v KURSUS

En ændring af planloven er under udarbejdelse i 2023 og efter endt høringsperiode forventes lovforslaget at være fremlagt i efteråret 2023.Ændringerne i planloven vedr. bl.a: Krav om strategisk planlægning for bymidter Mulighed for krav til bynatur Helhedsorienteret planlægning i det åbne land Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser: Ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder   Æ…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

21. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Den ødelæggende fugt i byggeriet - forebyggelse og bekæmpelse

Fugt er en af de helt store udfordringer for byggeriet. Fugtskadr kan få store konsekvenser for bygningens tilstand og for de mennesker, der opholder sig i en. Forebyggelsen af fugt burde derfor begynde allerede i designfasen såvel som i byggefasen og efter ibrugtagning.Bygningsreglementet stiller krav om, at byggeri skal udføres uden at vand og fugt skader bygning og indeklima så risikoen for bl.a. skimmelvækst forebygges.Kravene i BR18 til fugt og indeklima…

Læs mere
Info

DOCKEN

22. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Certificeringsordninger - udbredelse og betydning

En ejendoms- eller et projekts bæredygtighedscertificering spiller en stadig større rolle ved ejendomshandel og når der skal opnås bankfinansiering, idet bankernes udlånsvilje afhænger nu også i en betydelig grad af en bygnings eller et projekts bæredygtighed. Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Rådet for Bæredygtgt…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aalborgs massive udviklingsprojekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

26. september 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Træ - det hotte byggemateriale: JYLLAND

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

30. maj 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendom

Der er urolige tider på ejendomsmarkedet. Renterne er steget og inflationen fortsat spøger i kulissen. Derfor er de traditionelle udlånsgivere mere restriktive med at finansiere køb og udvikling af ejendom.Samtidg har en række forhold på ejendomsmarked betydning for finansiering, herunder den fastlåste prisudvikling på udlejningsejendomme og betydelig afstand mellem prisforventninger hos køber og sælger på et marked, hvor…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

29. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ændring af planloven – strategisk planlægning for bymidter m.v KURSUS

En ændring af planloven er under udarbejdelse i 2023 og efter endt høringsperiode forventes lovforslaget at være fremlagt i efteråret 2023.Ændringerne i planloven vedr. bl.a: Krav om strategisk planlægning for bymidter Mulighed for krav til bynatur Helhedsorienteret planlægning i det åbne land Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser: Ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder   Æ…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aarhus under udvikling - fokus på de store projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året.Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Der er ca. 190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambitionen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser årligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter, der i den kommende tid vil transformere Aarhus og…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

22. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

16. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Højhusbyggeri: Krav, løsninger og projekter KURSUS

Højhusbyggeriet boomer i Danmark for tiden. Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer,…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. maj 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Esbjerg: Byudvikling for 20 mia. kr.

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæ…

Læs mere
Info

Esbjerg Park

7. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sikre entreprenørkontrakter: Håndtering af ekstrakrav KURSUS

I de fleste byggeprojekter bliver der i projektets løbetid fremsat ekstrakrav i forhold til kontrakten som følge af f.eks. projektændringer, hindringer og uforudsete forhold.Hvordan håndterer man disse krav som bygherre, rådgiver, entreprenør eller underentreprenør? Og hvordan udformer man kontrakten, så uforudsete udgifter undgås og man opnås den bedst mulige totaløkonomi?Med baggrund i praktiske eksempler, afgø…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. maj 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Køge: det store byggeboom frem til 2032

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i…

Læs mere
Info

Venue Køge

25. april 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fremtidens betonbyggeri

Beton er det mest anvendte byggemateriale i både Danmark og i verden, og på trods af, at andre byggermaterialer, herunder træ, begynder at spille en større rolle, kan forbruget af beton forventes at stige yderligere.Imidlertid slås beton med en række image problemer, hvoraf det største er den store CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af beton.

Læs mere
Info

DOCKEN

23. april 2024 09.00 - 12.55

Tilmeld dig her
Ny udbudslov KURSUS

Danmarks første udbudslov trådte i kraft i 2016 og gjaldt for alle store offentlige bygge- og anlægsopgaver.Folketinget vedtog i juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i Tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.Udbudsloven beskriver blandt andet, hvilken udbudsform ordregiveren kan eller skal vælge, hvordan de udvælger en leverandør, og hvordan de vurderer de…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. april 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Hvordan vi får mere liv i gågaderne

Tiden er løbet fra mange centrale byrum og gågader. Butikkerne står tomme og folk finder andre steder at færdes og handle i. Det har fået flere byer til at satse på revitalisering af bymidter og de centrale handelsgader.

Læs mere
Info

DOCKEN

11. april 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Plejeboliger for 25 milliarder kr.

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

9. april 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Risikostyring og forsikring af byggeri KURSUS

Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og en af forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse af ethvert ejendomsprojekt.Nogle forsikringer er inden for byggeri lovpligtige, andre er tilrådelige at have. Vi ser på dette seminar på de…

Læs mere
Info

DOCKEN

26. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Bofællesskaber for seniorerne

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

Scandic Copenhagen

21. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Miljømæssig due diligence og EUs Taksonomi: KURSUS

Miljømæssig due diligence, eller forundersøgelse, er den proces, hvor køberen undersøger miljøforholdene i den ejendom, der er til salg. Det kan være:* Jordforurening* Frurening med giftige byggemateriler* Affaldshåndtring* Radon* Klimasikring* Genbrug af byggematerialerEn miljømæssig undersøgelse vil resultere i en kortlægning- og tydeliggørelse af miljømæssige aftryk i forbindelse med nybyggeri,…

Læs mere
Info

DOCKEN

19. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Servitutter og lokalplaner KURSUS

En servitut er en bestemmelse, der begrænser rettigheder over fast ejendom.Servitutter kan indeholde mange forskellige bestemmelser, som hvor der må bygges på en grund, hvordan ejendommen skal være tilsluttet forsyningsnettet, hvem der må råde over ejendommen (rådighedsservitut) eller, at en ejendom skal holdes i en bestemt tilstand (tilstandsservitut).Servitutter kan være svære at gennemskue, alligevel er det nødvendigt at sæ…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. marts 2024 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.   For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværks…

Læs mere
Info

Skovshoved Hotel

6. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Skovshoved Hotel

5. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sådan gør vi havnen til dynamisk byområde

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til…

Læs mere
Info

Scandic Copenhagen

11. januar 2024 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Branding - sådan får du solgt dit byggeprojekt

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

Skovshoved Hotel

7. december 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her