Artikler

Se kursus om skat og moms for projekter og ejendom

Hvornår skal der betales moms? Køb adgang til at se kurset "SKAT og moms for projekter og ejendom - nye regler og afgørelser" her.

Læs mere
Priser på ejerlejligheder i København er steget med 10 procent

Udbuddet af boliger til salg og især ejerlejlighederne rasler stadig ned. Det afspejler sig i priserne, som ikke nedjusteres i samme grad som tidligere.

Læs mere
Base skal udbygge Brøndby Stadion

Med et bud på 45 millioner vandt Base Erhverv opgaven med at modernisere Brøndby Stadion.

Læs mere
Autodesk køber Spacemaker for 1,5 milliarder

Børsnoterede Autodesk University - Autodesk, Inc. har underskrevet en endelig aftale om at erhverve Spacemaker, der har NREP i ejerkredsen, for godt 1,5 milliarder kr.

Læs mere
Midtjysk udvikler bag projekt med 69 boliger i Vejle

Midtjysk udvikler står bag 7.100 kvm boligprojekt i Vejle, som har haft vokseværk. Oprindeligt omfattede projektet 32 rækkehuse.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedring. KURSUS

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. juni 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Horsens-Aarhus-broen til Kalundborg til 136 milliarder

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil koste 136 milliarder kr, mens en ren vejforbindelse kan opføres for 62 milliarder kr.  I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021. Byggestart forventeligt i 2027-2028…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. juni 2021 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Ny lov: Byudvikling af boligselskaber og private. KURSUS

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte - også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.Lovændringen trådte i kraft i januar 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

1. juni 2021 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
ELEVATORprojekter i ejendomme. Økonomi og udførelse. KURSUS

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

26. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
AALBORG: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

26. maj 2021 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter

Hotellselskaber prøver at tilpasse sig de skiftende livsstil hos deres kunder og er derfor i gang med at differentiere deres hotalprodukter for at ramme de nye kundegrupper. Blandt de toneangivende grupper på hotelmarkedet er de unge millennials, en generation, der sætter det sociale liv i højsædet og for hvem grænsen mellem arbejdet og fritid sløres. Derfor bliver der i hoteludformning i større grad lagt vægt på fælles…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny praksis for konsortier

På baggrund af en dom, der faldt i Højesteret i 2019, vurderer eksperter nu, at det er blevet vanskeligere for virksomheder at indgå konsortiesamarbejder.  I november 2019 faldt der en dom, hvor Højesteret ophævede Sø- og Handelsrettens dom i den omstridte ”vejstribe-sag”. Her fandt Højesteret - modsat Sø- og Handelsretten - at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S havde overtrådt konkurrencelovgivningen ved at indgå…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Scandic Sluseholmen

19. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

18. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger: store projekter

De foregående år har været gode for den almene sektor med et betydeligt antal nye byggeprojekter og flere gennemgående moderniseringer af de eksisterende boliger.Både staten og kommuner udarbejder nye initiativer, der har til formål at sætte gang i endnu mere alment boligbyggeri og renoveringer hvorfor man i den kommende tid kan forvente, at aktivitetn på området tager til i styrken.I København alene er der i den nye kommuneplan tale…

Læs mere
Info

11. maj 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ODENSE: de store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, …

Læs mere
Info

First Hotel Grand

28. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: TRÆ - højhusbyggeri og større projekter - udfordringer, løsninger og økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

27. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
CITY og VESTERBRO i Københavns store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og i Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

21. april 2021 09.00 - 12.10

Tilmeld dig her
Landbrugsejendomme: nyt investeringsobjekt

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug.Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven ikke…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. april 2021 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Plejeboliger til 10 milliarder

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort. Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredericia de store projekter

Fredericia ligger centralt i Danmark midt i Trekantområdet, som er ét af Danmarks vigtigste produktions- og bosætningsområder. Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst. Fremover vil byen vokse med 301 personer årligt indtil 2028. Det svarer til en vækst på 7,1 procent for hele perioden. Erhvervsudviklingen i Fredericia er særligt koncentreret omkring Kanalbyen, et byudviklingsprojekt på…

Læs mere
Info

Danhostel Fredericia

14. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: FINANSIERING af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

13. april 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud underlagt BR18

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Viborg: De store projekter

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent.Hermed er der grundlag for boligbyggeri for 2 milliarder kr. og udvikling af flere bydele, hvor udvikling allerede er i gang eller forventes påbegyndt i den nærmeste fremtid.Til projekter, der allerede er godt i gang hører det store igangværende byudviklingsprojekt Viborg Baneby til i alt 5 milliarder kr, der nu er…

Læs mere
Info

Tinghallen

24. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Femern-byggeriet rundvisning

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Femern-forbindelsen bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke op på Sjæ…

Læs mere
Info

Lalandia Centret 1

11. marts 2021 08.00 - 16.30

Tilmeld dig her
Almene boliger: store projekter AARHUS

Omkring 100.000 mennesker bor i almene boliger i Aarhus. Byen hører traditionelt til Danmarks travleste byggepladser, når det gælder nybyggeri og renovering af almene boliger.Almene boliger opføres i i havnen, i forstæderne og i midtbyen.Derudover bliver almene boliger bliver ingrediensen i de store nye byudviklingsprojekter. Det er nemlig Aarhus Kommunes boligpolitiske strategi, at en del af de nye boliger, der bliver bygget i Aarhus, skal være almene…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. marts 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Billund de store projekter

Billunds udvikling begyndte for alvor i 1930'erne, hvor der dengang boede ca. 250 indbyggere, hvoraf 7 arbejdede på legetøjsfabrikken, som i dag er LEGO med over 3.500 medarbejdere alene i Billund, som er et unikt eksempel på en Company Town i Danmark.Med afsæt i sine industritraditioner har Billund oplevet en spektakulær udvikling som driftig erhvervsby. Iflg det årlige analyse fra Dansk Byggeris er Billund Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.Lego er…

Læs mere
Info

Hotel Propellen

3. marts 2021 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Erhvervslejelovens nye regler og krav

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere
Info

DOCKEN

25. februar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: Broen til Sjælland for 136 milliarder

VLAK-regeringen afsatte i 2018 60 millioner kr. til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat fordelt på 15 millioner kr. i 2019, 25 millioner kr. i 2020 og 20 millioner kr. 2021. Samme år viste en genberegning, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. januar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny trend: Små boliger

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. januar 2021 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her