Artikler

Nyt fængsel placeres ved Firehuse

Siden det i januar 2024 blev offentliggjort, at Viborg Kommune er udvalgt som hjemsted for et nyt lukket fængsel med plads til 400 indsatte, har der været spekuleret i, hvor i kommunen fængslet skal placeres. Viborg Byråd besluttede nu, at et nyt fængsel skal placeres ved Firehuse nær Karup.

Læs mere
49 byggegrunde er på vej i Billund

Billund er en by i rivende udvikling, og efterspørgslen efter byggegrunde er fortsat stor. Derfor udbyder Billund Kommune nu 49 nye byggegrunde til salg i byen.

Læs mere
Varde udvider rådhuset for 130 millioner kr.

Varde Kommune udvider Rådhuset på Bytoften for 130 millioner kr. og samler administrationen et sted.

Læs mere
Ny administrerende direktør i Innovater

Innovater gennemfører organisationsændringer og ansætter nye medarbejderejere.

Læs mere
Nordsjælland får flere tomme kontorer

Det seneste år har de nordsjællandske kommuner fået markant flere ledige kontorlokaler, viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk. Særligt 3 steder skiller sig ud, fremhæver to lokale erhvervsmæglere.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Den nye Planlov KURSUS

Den nye Planlov - Lov nr. 1790 af 28. december 2023 er nu vedtaget.Ændringerne i planloven vedr. bl.a: Krav om strategisk planlægning for bymidter Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser: Ændringer § 15, stk. 2 (lokalplankataloget) og præcisering af klagereglerne      

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. december 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Træ - det hotte byggemateriale: JYLLAND

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

5. december 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Hvordan vi får mere liv i bykernerne

Tiden er løbet fra mange centrale byrum og gågader. Butikkerne står tomme og folk finder andre steder at færdes og handle i. Det har fået flere byer til at satse på revitalisering af bymidter og de centrale handelsgader.

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

3. december 2024 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Højhusbyggeri: Krav, løsninger og projekter KURSUS

Højhusbyggeriet boomer i Danmark for tiden. Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer,…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

28. november 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendom - markedssituation og tendens

Der er urolige tider på ejendomsmarkedet. Renterne er steget og inflationen fortsat spøger i kulissen. Derfor er de traditionelle udlånsgivere mere restriktive med at finansiere køb og udvikling af ejendom.Samtidg har en række forhold på ejendomsmarked betydning for finansiering, herunder den fastlåste prisudvikling på udlejningsejendomme og betydelig afstand mellem prisforventninger hos køber og sælger på et marked, hvor…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

27. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Esbjerg: Byudvikling for 20 mia. kr.

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæ…

Læs mere
Info

Esbjerg Park

26. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Ændring af planloven – strategisk planlægning for bymidter m.v KURSUS

En ændring af planloven er under udarbejdelse i 2023 og efter endt høringsperiode forventes lovforslaget at være fremlagt i efteråret 2023.Ændringerne i planloven vedr. bl.a: Krav om strategisk planlægning for bymidter Mulighed for krav til bynatur Helhedsorienteret planlægning i det åbne land Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser: Ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder   Æ…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

21. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Plejeboliger for 25 milliarder kr.

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses derfor at være meget stort.Ifl. Kommunernes Landsforening skal der der de kommende 10 år opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger. Dansk Byggeri melder om behov for 26.000 mens Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

19. november 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Sikre entreprenørkontrakter: Håndtering af ekstrakrav KURSUS

I de fleste byggeprojekter bliver der i projektets løbetid fremsat ekstrakrav i forhold til kontrakten som følge af f.eks. projektændringer, hindringer og uforudsete forhold.Hvordan håndterer man disse krav som bygherre, rådgiver, entreprenør eller underentreprenør? Og hvordan udformer man kontrakten, så uforudsete udgifter undgås og man opnås den bedst mulige totaløkonomi?Med baggrund i praktiske eksempler, afgø…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

14. november 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Servitutter og lokalplaner KURSUS

En servitut er en bestemmelse, der begrænser rettigheder over fast ejendom.Servitutter kan indeholde mange forskellige bestemmelser, som hvor der må bygges på en grund, hvordan ejendommen skal være tilsluttet forsyningsnettet, hvem der må råde over ejendommen (rådighedsservitut) eller, at en ejendom skal holdes i en bestemt tilstand (tilstandsservitut).Servitutter kan være svære at gennemskue, alligevel er det nødvendigt at sæ…

Læs mere
Info

DOCKEN

13. november 2024 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Fremtidens betonbyggeri

Beton er det mest anvendte byggemateriale i både Danmark og i verden, og på trods af, at andre byggermaterialer, herunder træ, begynder at spille en større rolle, kan forbruget af beton forventes at stige yderligere.Imidlertid slås beton med en række image problemer, hvoraf det største er den store CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af beton.

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

12. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligudvikling i København frem til 2030

Københavns befolkning vokser og samtidigt kommer der flere og flere singlehusholdninger. I 2023 udgør singlehusholdninger således hele 47,54 procent af alle husstande i Hovedsstadsområdet og alt i altventes byen at vokse med knap 100.000 personer frem mod 2050, hvad der svarer til svarer til 64.000 familier, hvoraf størstedelen forventes af Københavns Kommune at være enlige og par uden børn.Begge faktorer er med til at sætte skub i…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

7. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Erhvervsbyggeri i træ: cases og banebrydende projekter

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Inden for erhvervsbyggeriet anvendes træ nu ikke kun til kontorbyggeriet, men også til logistikbygninger, industri, hoteller, parkeringshuse og udstillingsfaciliteter mm., men mulighederne er mange flere.Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

5. november 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

31. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Køge: det store byggeboom frem til 2032

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i…

Læs mere
Info

Venue Køge

30. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny udbudslov KURSUS

Danmarks første udbudslov trådte i kraft i 2016 og gjaldt for alle store offentlige bygge- og anlægsopgaver.Folketinget vedtog i juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i Tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.Udbudsloven beskriver blandt andet, hvilken udbudsform ordregiveren kan eller skal vælge, hvordan de udvælger en leverandør, og hvordan de vurderer de…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. oktober 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Stormflodssikring af by- og landområder

Vejret bliver voldsommere og voldsommere. Stormflod og stigende vandstand truer danske byer og landområder med stor skade på bygninger, boliger, butikker, veje, havne og kulturarv til følge.29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr.  

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. oktober 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Den ødelæggende fugt i byggeriet - forebyggelse og bekæmpelse

Fugt er en af de helt store udfordringer for byggeriet. Fugtskadr kan få store konsekvenser for bygningens tilstand og for de mennesker, der opholder sig i en. Forebyggelsen af fugt burde derfor begynde allerede i designfasen såvel som i byggefasen og efter ibrugtagning.Bygningsreglementet stiller krav om, at byggeri skal udføres uden at vand og fugt skader bygning og indeklima så risikoen for bl.a. skimmelvækst forebygges.Kravene i BR18 til fugt og indeklima…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

22. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Certificeringsordninger - udbredelse og betydning

En ejendoms- eller et projekts bæredygtighedscertificering spiller en stadig større rolle ved ejendomshandel og når der skal opnås bankfinansiering, idet bankernes udlånsvilje afhænger nu også i en betydelig grad af en bygnings eller et projekts bæredygtighed. Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Rådet for Bæredygtgt…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

8. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aalborgs massive udviklingsprojekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

26. september 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligudvikling i Jylland

København og Aarhus er de 2 højdespringere, når det gælder befolkningsvækst, efterfulgt af Aalborg og Odense. Men også de store provinsbyer vokser, på grund af den gode økonomiske udvikling og stigende boligpriser i de største byer. Det åbner nye muligheder for ejendomsudviklere og investorer.Generelt er tendensen, at i de fleste kommuner flytter folk fra de mindre byer til den største by i kommunen. Det giver…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

12. september 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Ungdomsboliger på et modent marked

Endnu for ganske få år siden syntes det som om efterspørgselen på studieboliger har været umættelig. Derfor har vi igennem flere år oplevet et boom i byggeriet af studieboliger, der i høj grad blev opført af private developere sam de almene boligselskaber. Det massive byggeri af ungdomsboliger betød en stigende mætning af markedet med et relativt høj stabil lejeniveau, hvor de såkaldte ”lavthængende…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. september 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Logistik og industri - fart på nye muligheder

Efterspørgselen efter moderne lager-, logistik- og produktionsfaciliteter ligger fortsat højt. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang i de bedste ejendomme, da virksomhederne søger plads til øget nethandel, optimering af forsyningslinjer og produktion. Den høje efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter har udløst betydeligt nybyggeri flere steder i landet.Også investorerne - b…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

5. september 2024 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Bygningsreglement om etageboligbyggeri KURSUS

Den sidste ændrede version af Bygningsreglementet er trådt i kraft den 1. januar 2023.Kurset gennemgår de aspekter af Bygningsreglementet, der her særlig betydning for boligbyggeri, herunder: Adgangsforhold Afløb Brand Indretning af boliger Elevatorer Energiforbrug og energiforsyning Fugt og vådrum Konstruktioner Lydforhold Lys og udsyn Termisk indeklima Vand Ventilation

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

29. august 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligbyggeri i træ: cases og banebrydende projekter

Den 1. januar 2023 trådte de nye klimakrav om LCA-dokumentation i kraft. Det betyder, at nybyggeri på over 1.000 kvm maksimalt må udlede 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. Med træbyggeri er det muligt at gå ned så lavt som til det halve af de ovestående værdier.Dette er en af årsagerne til træbyggeriet stigende popularitet, hvor træet i stigende omfang anvendes til bl.a. boligbyggeri.Andre…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

27. august 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her