Artikler

Fynsk slot til salg for 29 millioner

Slottet omfatter 3 længer, kavalerbygningen og hovedbygningen og ligger mellem Gamborg Fjord og Fønsvang Sø.

Læs mere
Stor interesse for 97 nye boliger i Kalundborg

Over 700 har skrevet sig op til de 97 boliger, som AP Ejendomme opfører i Kalundborg. Tæt på halvdelen af boligerne er reserveret.

Læs mere
Altan.dk genopstår nye ejere

Nye ejere overtager Altan.dk og lover, at alle kunder får de altaner, som de har betalt for.

Læs mere
Almene boliger i Odense renoveres for 550 millioner

FAB har indgået aftale med Nordstern om totalentreprisen på renovering og ombygning af Birkeparken i Odense.

Læs mere
Rift om 148 nye boliger på havnen i Horsens

Ginneruparkitekter har tegnet boligerne, som Svanen Gruppen har fået opført for Core Property Management og Koncenton.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Certificeringsordninger - udbredelse og betydning

En ejendoms- eller et projekts bæredygtighedscertificering spiller en stadig større rolle ved ejendomshandel og når der skal opnås bankfinansiering, idet bankernes udlånsvilje afhænger nu også i en betydelig grad af en bygnings eller et projekts bæredygtighed. Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Rådet for Bæredygtgt…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aalborg: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

26. september 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Træbyggeri

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

30. maj 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Ændring af planloven – strategisk planlægning for bymidter m.v KURSUS

En ændring af planloven er under udarbejdelse i 2023 og efter endt høringsperiode forventes lovforslaget at være fremlagt i efteråret 2023.Ændringerne i planloven vedr. bl.a: Krav om strategisk planlægning for bymidter Mulighed for krav til bynatur Helhedsorienteret planlægning i det åbne land Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser: Ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder   Æ…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aarhus: De store projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året.Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Der er ca. 190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambitionen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser årligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter, der i den kommende tid vil transformere Aarhus og…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

22. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Højhusbyggeri: Krav, løsninger og projekter KURSUS

Højhusbyggeriet boomer i Danmark for tiden. Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer,…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. maj 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Esbjerg: De store Projekter

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæ…

Læs mere
Info

Esbjerg Park

7. maj 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fremtidens betonbyggeri

Beton er det mest anvendte byggemateriale i både Danmark og i verden, og på trods af, at andre byggermaterialer, herunder træ, begynder at spille en større rolle, kan forbruget af beton forventes at stige yderligere.Imidlertid slås beton med en række image problemer, hvoraf det største er den store CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af beton.

Læs mere
Info

DOCKEN

23. april 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sikre entreprenørkontrakter: Håndtering af ekstrakrav KURSUS

I de fleste byggeprojekter bliver der i projektets løbetid fremsat ekstrakrav i forhold til kontrakten som følge af f.eks. projektændringer og mangler ved byggeriet. Hvordan håndterer man disse krav som bygherre, rådgiver, entreprenør eller underentrerprenør? Og hvordan udformer man kontrakten, så ekstrakrav undgås?Med baggrund i praktiske eksempler, samt tidligere domme og afgørelser, gennegås der bl.a. følgende…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. april 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Ny udbudslov KURSUS

Danmarks første udbudslov trådte i kraft i 2016 og gjaldt for alle store offentlige bygge- og anlægsopgaver.Folketinget vedtog i juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i Tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.Udbudsloven beskriver blandt andet, hvilken udbudsform ordregiveren kan eller skal vælge, hvordan de udvælger en leverandør, og hvordan de vurderer de…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. april 2024 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Revitalisering af gågader

Tiden er løbet fra mange centrale byrum og gågader. Butikkerne står tomme og folk finder andre steder at færdes og handle i. Det har fået flere byer til at satse på revitalisering af bymidter og de centrale handelsgader.

Læs mere
Info

DOCKEN

11. april 2024 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Plejeboliger for 25 milliarder kr.

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

9. april 2024 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Risikostyring og forsikring af byggeri KURSUS

Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og en af forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse af ethvert ejendomsprojekt.Nogle forsikringer er inden for byggeri lovpligtige, andre er tilrådelige at have. Vi ser på dette seminar på de…

Læs mere
Info

DOCKEN

26. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Seniorbofællesskaber

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Miljømæssig due diligence og EUs Taksonomi: KURSUS

Miljømæssig due diligence, eller forundersøgelse, er den proces, hvor køberen undersøger miljøforholdene i den ejendom, der er til salg. Det kan være:* Jordforurening* Frurening med giftige byggemateriler* Affaldshåndtring* Radon* Klimasikring* Genbrug af byggematerialerEn miljømæssig undersøgelse vil resultere i en kortlægning- og tydeliggørelse af miljømæssige aftryk i forbindelse med nybyggeri,…

Læs mere
Info

DOCKEN

19. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Servitutter og lokalplaner KURSUS

En servitut er en bestemmelse, der begrænser rettigheder over fast ejendom.Servitutter kan indeholde mange forskellige bestemmelser, som hvor der må bygges på en grund, hvordan ejendommen skal være tilsluttet forsyningsnettet, hvem der må råde over ejendommen (rådighedsservitut) eller, at en ejendom skal holdes i en bestemt tilstand (tilstandsservitut).Servitutter kan være svære at gennemskue, alligevel er det nødvendigt at sæ…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. marts 2024 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.   For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværks…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. marts 2024 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til…

Læs mere
Info

DOCKEN

11. januar 2024 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Køge: De store projekter

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i…

Læs mere
Info

Venue Køge

12. december 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Branding - fra idé til køb af byggeprojekter

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. december 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Træbyggeri

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. december 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Landbrugsejendomme: investering og omdannelse

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug. Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

30. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Grøn byudvikling og omdannelse af bydele

Grundlaget for en bæredygtig byudvikling og byomdannelse er en gennemtænkt planlægning, som omfatter mere end miljøhensyn og klimatilpasning. Når nye arealer tages i brug, eller byområder skifter anvendelse, er en velovervejet disponering af arealerne afgørende for, hvilken kvalitet områderne får på sigt. Målet er at skabe byområder, der er smukke, sikre, mangfoldige og oplevelsesrige at være i. Moderne byudvikling…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Milliardinvesteringer i nye skoler

Skolerne skal have plads til den moderne læring, hvor arbejdsmiljø og motivation er i fokus og hvor læringsrum, indretning og indeklima har indflydelse på, hvordan de nye skoler bygges. Den arkitektoniske udformning har stor betydning for de fysiske muligheder og det mentale læringsmiljø. Men det er også vigtigt, at brugerne formår at inkorporere det rumlige design i pædagogik og undervisning, da forskellige typer rammer for undervisningen…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Indre København og Strøget - byudvikling og investeringer

Der er fortsat fuld fart på udviklingen af Københavns centrum. Flere milliardinvesteringer, der vil forandre Københavns indre by, er uder udvikling, heriblandt en storslået udbygning af postgrunden ved Hovedbanegården til et samlet beløb af 5 milliarder, DSB arealet ved Kalvebod Brygge.   Derudover er en række store projekter i støbeskeen, herunder:   * Opgradering af den "billige ende" af Strøget * Renovering og…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Omdannelse af erhverv til bolig

Efterspørgslen efter velbeliggende boliger ligger konstant højt, og det samme gælder bolig- og lejepriser, der trods betydelige fluktuationer i den sidste tid har fået et betydeligt nøk opad over de mange sidste år.Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige eller tabsgivende kontorlokaler, butikker, industri- og offentlige bygninger med bynær beliggenhed til profitable boliger. Uviklingen er skyller alleredeh hen over landet og vil…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Kunstig intelligens indenfor byggeriet

Den digitale udvikling, som bygge- og ejendomsbranchen siden 00’erne har ladet op til, har for alvor tager fart i disse år. Digitale programmer til så godt som alle faser af byggeprocessen er blevet udviklet og vinder stadig større indpas i bygge- og ejendomsbranchen.

Læs mere
Info

DOCKEN

24. oktober 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Flade tage - udfordringer og problemløsning

Flade tage kan være svære at holde tætte og volder ofte problemer med fugt. Det gælder især tagene bygget i 1970erne, men også nyere tage kan være behæftet med fejl. 

Læs mere
Info

DOCKEN

10. oktober 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her