Artikler

Colliers udvider med 3 nye partnere

De 3 nye partnere indgår på lige fod med den øvrige partnerkreds hos Colliers, der nu består af 14 danske partnere foruden Colliers’ europæiske organisation, som ejer størstedelen af Colliers i Danmark.

Læs mere
KT Erhvervsbyg bag 30.000 kvm fabriksudvidelse

KT Erhvervsbyg skal står for den 30.000 kvm store udvidelse af Welcons fabrik i Give, hvorfra der produceres til vindmølleindustrien.

Læs mere
Grundsten lagt til 32 nye boliger på Hellebæk Klædefabrik

Byggeriet af Hellebæk Klædefabriks 32 nye boliger er officielt gået i gang,. Det blev markeret den 24. juni 2022, hvor grundstenen blev lagt.

Læs mere
NCC styrker Jakobsen & Blindkilde

Jakobsen & Blindkildes forretning for tekniske anlæg, egenproduktion og naturgenopretning lægges sammen med NCC’s Civil forretning i Vestdanmark med Jakobsen & Blindkilde som fortsættende navn. Byggeaktiviteterne i firmaet lægges ind under NCC Byggeri Vest.

Læs mere
Alder på førstegangskøbere er historisk høj

Mange unge må droppe drømmen om ejerbolig. Det viser en ny undersøgelse fra RealMæglerne på baggrund af data fra Danmarks Statistik fra 1987 og frem. Gennemsnitsalderen for førstegangskøbere er lige nu på sit højeste siden 1987.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

I de senere år har de traditionelle havneafsnit mistet liv i takt med, at de er blevet utidssvarende, og accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre. Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. De ældre danske industrihavne udsættes således for en omfattende…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. maj 2023 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Aalborg: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

27. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Odense: De store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale byområder og hele byen. I Odense bymidte har den vellykkede omdannelse af Thomas B. Thriges gade til en ny bykvarter sat nye høje standarder for byudvikling, der både er moderne og tro mod byens ånd.Blandt aktuelle største udviklingsområder er:Dalum Papirfabrik, Havnen…

Læs mere
Info

First Hotel Grand

19. april 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Tiny Houses: Ny megatrend

Tiny houses er "in" og interessen for denne boligform er for tiden enorm  i både Danmark og i udlandet.Den minimalistiske, enkle boligform er beregnet til helårsbeboelse for en eller flere personer og kan udføres i alle byggematerialer både nye og recilkulerede. Træ er dog et af de foretrukne materialer, når man bygger tiny houses.Tiny houses bevægelsen opstod som en spontan bevægelse med rødder i USA både blandt private- og…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Befolkningsudvikling og ejendomsmarkedet

Befolkningstallet stiger og familiestrukturen undergår en kraftig forandring med stadig flere enlige og familier med sammenbragte børn mm. I alt skelner man i dag over 37 forskellige familieformer og også alderssammensætning er under forandring med bl.a. flere og flere ældre mennesker. Alt dette vil i den kommende tid sætte sit aftryk på både boligmarkedet og det offentlige byggeri.I 2022 består Danmarks befolkning af 5.8 millioner personer…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. marts 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Vejle: De store projekter

Vejle er én af Danmarks hurtigst voksende byer. I 2019 overhalede Esbjerg, hvad befolkningstallet angår, og dermed er blevet Danmarks femtestørste kommune med 118.028 indbyggere i juni 2021. Vejle Kommunes nye bosætningsstrategi frem til 2030 blev vedtaget i august 2021. Ifølge den nye strategi forventer Kommunen at vokse med ca. 1.500 borgere om året. Tilstrømning af de nye borgere og den generelle prisstigningstendens i 2020 har også afsat…

Læs mere
Info

DGI Huset Vejle

23. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sydhavn: De store projekter

Sydhavn er blevet et af Københavns mest populære beboelseskvarterer og byder fortsat på et kæmpe byudviklingspotentiale.Til de store kommende byudviklingsprojektyer i Sydhavn hører: Udvikling af Jernbanebyen på 550.000 kvm mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade Udvikling af Stejlepladsen på 51.800 kvm Udvikling af 47.000 kvm areal ved ny metrostation ved Sluseholmen Udvikling af 100.000 kvm på Enghave Brygge    

Læs mere
Info

DOCKEN

8. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aarhus: De store projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Der er ca. 190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambitionen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser årligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter, der i den kommende tid vil transformere Aarhus…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

11. januar 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Trends: Luksus, servicerede boliger, bofællesskaber, senior- og share boliger

Nye  kundegrupper på boligmarkedet og livsformer, der ændrer sig hastigt, stiller nye krav til vore boliger. Andre boligformer, der længe har været på markedet, får nu en ny udbredelse i takt med den stigende efterspørgsel.På konferencen retter vi blikket mod følgende boligtyper, der alle har vækstpotentielet på markedet:* Luksusboliger* Servicerede boliger* Erhvervsboliger* Boliger til specielle kundesegmenter*…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. januar 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: Plejeboliger for 25 milliarder

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort. Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

1. december 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. november 2022 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Jylland: Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

24. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Forurening i jord og miljøfarlige stoffer i bygninger. KURSUS.

Forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt skal der udføres en screening og en kortlægning af grundlaget for byggeriet.  Ofte er man ikke klar til de udfordringer de møder med bygningsforureninger, hvilket ofte fører til uforudsete udgifter samt en tidsplan der skrider. Derfor kan det være en god investering at vide noget om på forhånd. Det er lovpligtigt forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt, at der skal udføres en…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

DOCKEN

22. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ejendomsmarkedet i inflationstiden

Efter mange år med lav inflation og stabile lave renter er både inflation og renter på vej opad.I april 2022 nåede inflationern et rekordhøj niveau med 6.7 procent i forhold til april 2021 - den højeste inflationsniveau siden 1980erne. Den høje inflation og de høje renter, der normalt følger opad med inflationen, har en betydelige følger for ejendomsmarkedet, både på udviklings- og investeringssiden.Der kan v…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Milliardbyggeri i Helsingør, Nivå og Whiskybæltet

Nordsjælland og ikke mindst de unikke husområder langs Nordkysten er attraktive for både investorer og brugere. Priserne på boliger har igennem de sidste mange år været i top med en stigende tendens og det samme gjaldt antallet af solgte boliger. Dette giver grobund for et stort antal aktuelle boligprojekter i både mindre- og i den helt store skala. Flere store byudviklingsprojekter er også på vej i bl.a. Helsingør, Nivå, N…

Læs mere
Info

Address

10. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
2 trends: Nye andelsboliger og konvertering til lejeboliger

Andelsboligerne har gennem de sidste 100 år været en fast bestanddel i det danske boligmarked og et prismæssigt alternativ til ejerboligen. I hele Danmark er der cirka 210.000 andelsboliger, svarende til 7,5 procent af den samlede boligmasse.Koncentrationen af andelsboligerne er særdeles stor i i København og på Frederiksberg, hvor andelsboligerne udgør ca. 30 procent af boligmassen, samme andel, som ejerboligerne.For nogle år siden har…

Læs mere
Info

DOCKEN

9. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

1. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fra idé til køb af projekter - branding

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

27. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Silkeborg: De store projekter

Silkeborg med 46,923 indbyggere (94.041 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Blandt de største af de nye byudviklingsområder bliver derfor den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. og et lokalplanlagt mulighed for opf…

Læs mere
Info

Scandic Silkeborg

25. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling og byggeri af rækkehuse: træ og mursten

Rækkehuse oplever en ny blomstringstid. Efterspørgselen fra både lejere og købere er så enorm, at udbuddet dårligt kan følge med. I de første 9 måneder af 2021 ligger salget af rækkehuse på landsplan hele 25procent foran samme måneder af 2020, mens villasalget er til sammenligning 17 procent over.Samtidigt stiger priserne kraftigt. Derfor binder flere og flere udviklere, investorer og husfirmaer an med nye ræ…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

11. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Frederiksberg - projekter for 6 milliarder

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2021 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen udpeger 6 byudviklingsområder:* Nordens Plads* Hospitalsgrunden* Bispeengen/Bispeengbuen* Campusområderne* Finsensvej Vest* Frederiksberg BakkeIndbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er…

Læs mere
Info

Diakonissestiftelsen

6. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Opgradering og optimering af ejendomme

Der er store muligheder for at tilføre en ejendom værdi gennem renovering, ombygning eller driftoptimering. Stadig flere invetorer og ejendomsudviklere specialiserer sig i optimering af ejendomme, hvor potentielet ikke udnyttes til fulde. Dette gælder også energirenoveing af ejendomme, der nyder står bevågenhed, ikke mindst på grund af energispørgsmålets stigende værdi i ejendomshandel.Ganske vist betød det såkaldt…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. oktober 2022 09.00 - 13.10

Tilmeld dig her
Kursus: Sådan udvikles fredede boliger og erhverv

Fredede og bevaringsværdige bygninger besidder unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Imidlertid er der en række krav i regler, der regulerer arbejdet med- og udvikling af fredede ejendomme.Generelt har særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en række…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. september 2022 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Viborg: De store projekter

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent.Hermed er der grundlag for boligbyggeri for 2 milliarder kr. og udvikling af flere bydele, hvor udvikling allerede er i gang eller forventes påbegyndt i den nærmeste fremtid.Til projekter, der allerede er godt i gang hører det store igangværende byudviklingsprojekt Viborg Baneby til i alt 5 milliarder kr, der nu er…

Læs mere
Info

Tinghallen

28. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Sådan bliver moms og ny skat for ejendomsprojekter. KURSUS

Når de nye momsregler træder i kraft, formentlig fra 1. juli 2021, kan det ramme ejendomsbranchen og især projektudviklere. De nye momsregler vil bl.a. få betydning, når et ejendomsprojekt skifter karakter undervejs. Med de nye regler skal den fratrukne moms betales tilbage med det samme og det momsbeløb, som skal betales, vil ikke længere alene udgøre den allerede fratrukne moms, men et endnu større beløb. På kurset kan du…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

22. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sådan bliver moms og ny skat for ejendomsprojekter. KURSUS

I 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget et lovforslag L27 A om at ændre blandt andet momsloven. Når de nye momsregler træder i kraft, formentlig fra 1. juli 2021, kan det ramme ejendomsbranchen og især projektudviklere. De nye momsregler vil bl.a. få betydning, når et ejendomsprojekt skifter karakter undervejs. Med de nye regler skal den fratrukne moms betales tilbage med det samme og det momsbeløb, som skal betales, vil ikke længere alene…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ballerup: de store projekter

Ballerup satser i deres Vision 2029 bl.a. på at være en stærk uddannelsesby og en førende erhvervsby i grøn balance. Erhvervsmæssigt satser man primært på danske og nternationale virksomheder inden for Life Science og andre højteknologiske erhvervsgrene.Alene erhvervsområdet Lautrupgård rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Området betegnes ofte som Øresundsregionens …

Læs mere
Info

World Trade Center Ballerup

14. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Nye ændringer i Bygningsreglementet. KURSUS.

Regeringen og de fleste politiske partier har i 2021 indgået en aftale om en "National strategi for bæredygtigt byggeri". Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger. Strategiens krav til bygningers klimaaftryk indfases i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

13. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieprojekter: Investeringer og luksusbyggeri vokser markant

Ferieprojekter vokser i størrelse og kvalitet - investeringer i luksus betaler sig. Campingpladser skal ændres til ferieparker med masive byggerier til følge.For campingpladserne lever ikke op til moderne turisters krav. Nye regler for byggeri gør dem mere attraktive for professionelle investorer, som vil ændre områderne til ferieparker.For hele leisuremarked gælder det, at markedet bliver mere og mere professionaliseret og flere store…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

8. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Kalundborg - investeringer på 25 milliarder

Kalundborg får investeringer på 18 milliarder fra Novo i de kommende år - og dertil kommer massive investeringer fra andre medicin og biotekvirksomhader. Og Mærsk har flyttet sin containerhavn til byen, hvilket også giver investeringer.Kalundborg er en pittoresk by med stærk økonmi og mange højteknologiske industrivirksomheder.Med en gennemsnitlig vækst på 6,7 procent om året lå Kalundborg Kommune på en fø…

Læs mere
Info

Kalundborghallernes Restaurant

6. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Vestegnen: De store projekter

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri…

Læs mere
Info

Scandic Glostrup

6. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her