Hvidovre Kommune er på vej med 16 klimaprojekter. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt planen for det første projekt, som skal sikre Strandøres boliger mod oversvømmelser og gøre hele området mere attraktivt.

Over nogle måneder i sommer arbejdede en gruppe borgere i Strandøre sammen med kommunen med at lave en fremtidsplan for Strandøre, som skulle beskytte områdets boliger mod oversvømmelser og gøre hele området mere attraktivt. Nu har Teknik- og Miljøudvalget godkendt planen, som udtrykker en vision for, hvordan lokale værdier i Strandøre kan omsættes til grønnes løsninger på fremtidens monsterregn.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Sweco og Klikovand, der er et udviklingspartnerskab for kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen

Projektet i Strandøre er det første af 16 klimaprojekter i Hvidovre Kommune, og erfaringerne her fra skal bruges, når der senere skal arbejdes med de 15 andre områder i Hvidovre, som er sårbare overfor skybrud. Erfaringerne fra projektet deles også med øvrige kommuner.

Fremadrettet vil Hvidovre Kommune have fokus på klimasikring i forbindelse med nye kommunale anlæg, for eksempel når der kan udarbejdes lokalplaner, trafiksaneres eller skabes nye grønne miljøer.

NB! Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri. Afholdes d. 30. januar 2018.

- Og fordi vand ikke kender grænser og ejerforhold, vil vi også gerne opfordre private grundejere til at begynde at arbejde med, hvordan de kan klimasikre deres bolig og håndtere regnvandet, siger borgmester Helle Adelborg.

– Klimasikring er en stor opgave, som vi kun kan løse i fællesskab mellem kommune, boligselskaber og borgere i fællesskab, påpeger hun.

Den første plan er døbt ”Sammen sikrer vi Strandøre mod skybrud” og giver et indblik i den økonomi og finansiering, som løsningerne kræver. Den kommer også med bud på, hvilke tiltag der er smarte at gå i gang med først. Mange forslag skaber merværdi og kombinerer klimasikringen med for eksempel bedre trafiksikkerhed, flere rekreative arealer, mere mangfoldig natur og tættere nabofælleskab.

Både kommunen, det lokale boligselskab, haveforeningen og boligejerne i området skal være med til at realisere de forskellige projekter i Strandøre, og næste skridt er at få planlagt og godkendt de enkelte projekter.

Arbejdet i Strandøre udspringer af Hvidovre kommunes "Strategi for klimatilpasning 2014", som er en kortlægning af områder i kommunen, som er særligt sårbare ved skybrud.

Læs mere af artiklen
Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Afholdes 21. februar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Scandic RoskildeScandic Roskilde , Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Tilmeld

Baggrund

Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm nyt boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger indenfor det næste årti. Roskilde er en af de mest attraktive byer på Sjælland, når det gælder tilflytning og nyt erhverv, fordi den både er en lokal by og tæt på København med velbetalte jobs. Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. 

Mange af Roskildes nye indbyggere forventes at ville slå sig ned i Trekroner omkring Roskilde universitet og i det kommende Skousbo i Viby Sjælland. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og hvor der vil være grønne kiler imellem byggeriet. Den nye bydel anslås at ville koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv.

I Jyllinge vil der blive plads til 800 nye borgere, når et 258.000 kvm stort område ved Broengen mellem Møllevej, Værebro og Værebro Å i Jyllinge Nordmark bliver udlagt til boliger, institutionsbyggeri og grønne områder. Området kan danne rammen om 200 nye boliger samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6, som vil aflaste Jyllinge Parkvej. Boligerne kommer til at ligge i grønne områder med udsigt til Værebro Ådal. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger.

Roskilde satser stort på fritidstilbud til de mange nye borgere. Der er planlagt et nyt 4.500 kvm stort idræts– og bevægelsescenter til 55 millioner kr. på Kildegården i Roskilde. Centret har fået navnet Ribén. Centret kommer til at ligge i det gamle kaserneområde Kildegården, som vil danne rammen om en helt ny bydel, når det indrettes med Kunstens Hus, Musikkens Hus og Oplysningens Hus. Det 6128 kvm store Roskilde Svømmebad skal udvides og ombygges for 148 millioner kr. og samtidig planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr. i Rådmandshaven.

Byens Ejendom vurderer, at der samlet over de næste 10 år skal bruges 25 milliarder kr. på byudvikling i Roskilde.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Roskilde er en af de mest eftertragtede kommuner at flytte til og har en befolkningstilvækst på 1000 borgere årligt. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger, samt omdannelse af 3900 boliger de næste 10 år. De mange nye borgere kan se frem til omfattende investeringer i kultur- og fritidsbyggerier de næste år. Blandt andet planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr i Rådmandshaven. Det nye stadion skal skabe synergi med det 4.500 kvm store Kildegården, som udvikles til det nye idræts– og bevægelsescenter, Ribén. Også Roskilde Svømmebad moderniseres og udvides for 148 millioner kr. Hvad gør Roskilde i den kommende tid for at beholde og udvide sin position som Midtsjællands centrum? Hvad er fremtidsplanerne, og hvordan skal Roskilde udvikles i forhold til boliger, erhverv og infrastruktur?

Lars Lindskov , Byrådsmedlem, Roskilde Kommune

10.00 Roskilde står overfor omfattende udvikling ved det stationsnære Røde Port og i den nye bydel Musicon. Men derudover har kommunen også planer i Jyllinge, som vil få omkring 800 nye beboere, når lokalplanen for 44 nye parcelhuse og 49 rækkehuse samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6 forventes at ligge klar i løbet af 2017. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger, og som man håber kan blive godkendt i løbet af 2017. Endvidere er der planer om 40 nye boliger i Jyllinge midtby. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og den nye bydel anslåes til at komme til at koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv for 2 millioner kr. samt et ældrevenligt boligbyggeri. I selve Roskilde står det centrale Sortebrødre Plads overfor en omdannelse med flere boliger, butikker og en byport til Roskildes handels- og kulturstrøg. Pladsen får også et p-hus i 10 niveauer og med plads til 500 biler, og med grønne, hængende haver på den vestlige facade. Hvilke andre byudviklingsprojekter har man i Roskilde?

Roskilde Kommune , Roskilde Kommune

10.25 Udviklingen af Røde Port-området omkring Ny Østergade og Roskilde Station er blevet kaldt et af de mest ambitiøse byggeprojekter i Roskildes historie. Det 34.460 kvm store areal kommer til at danne rammen om 91.500 kvm bebyggelse, fordelt på 38.500 kvm boliger, 17.600 kvm kontorerhverv, mens resten anvendes til stormagasin, hotel, butikker, restauranter og caféer. Halvdelen af grundarealet bebygges, mens resten bliver udlagt til opholdsarealer for at skabe et grønt og åbent bykvarter omkring et stort torveområde. Området skal binde Roskilde sammen via en lys tunnel mellem Ny Østergade og Jernbanegade, og der kommer to højere byggerier på op til 17 etager ved sygehusgrunden og ved Røde Port. Byggesummen er anslået til at blive 1,5 milliarder kr. Hvordan kommer det nye byområde til at se ud, med hvilken tidsplan skal det bygges, og hvad tilfører det Roskilde? 

Claus B. Hansen , Arkitekt, Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

10.50
11.20 Startskuddet er givet til udviklingen af Musicon med 7.500 kvm nybyggeri på Bifaldet. De 62 nye boliger i op til 6 etager vil blive bygget i 2 etaper og henvender sig til både studerende, børnefamilier, seniorer og singler, der ønsker at bo i Roskildes nye musikkvarter. Byggesummen anslåes til 110 millioner kr. Målet er, at der skal bygges i alt 650 nye boliger på Musicon over de kommende 15 år. Musicon har med de nuværende ungdomsboliger og kreative familieboliger 225 boliger. Med det igangværende projekt vil det antal inden for få år være fordoblet, og bydelen vil på sigt komme til at huse over 1.000 nye beboere. Hvordan kommer de 62 nye boliger til at indgå i kvarterets image? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilke planer er der for yderligere udvikling af området?

Kim Skotte , Direktør, KSE Ejendomme

11.45 Boligselskabet Sjælland står overfor omfattende renoveringer af flere almene afdelinger. Frem mod 2022 skal der renoveres i blandt andet Æblehaven, Rønnebærparken, Ringparken, Kristianslund, Korsgården og Fælledgårdene for samlet omkring 2 milliarder kr. Renoveringerne omfatter blandt andet energirenovering, renovering af installationer, facader og tag samt renovering af friarealer. Samtidig planlægger det almene boligselskab nybyggeri af 700 nye boliger i blandt andet Trekroner Øst, Skousbo i Viby og på det tidligere skoleslagteris grund, hvor boligselskabet udvikler 16.000 kvm nye boliger i samarbejde med et privat udviklingsselskab. Samlet løber investeringerne op i over 3 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne og nybyggeriet i Roskilde? Hvad er tidsplanen?

Per Bro , Byggechef, Boligselskabet Sjælland

12.10 Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. Hvordan ser markedet for kontor, butik, samt logistik- og industribygninger ud i Roskilde. Efterspørgsel, priser, afkast, lejeniveau.

John Borrisholt , Regionsdirektør for Sjælland, EDC Erhverv Poul Erik Bech

12.35
12.40
10.00 145 boliger på vej til Vindinge. Det er to projektudviklere, der ønsker at udbygge arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger. Udbygningen kræver en ny lokalplan og ændringer af kommuneplanrammerne. Der er lagt op til et varieret boligområde med forskellige boligtyper og boformer, der supplerer Vindinges eksisterende boliger. Samtidig skal planen sikre en fornuftig trafikstruktur og attraktive, grønne arealer. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges op til 145 nye boliger fordelt på 55 parcelhuse og 90 tæt/lav boliger. Området får en intern vej, der tilsluttes Tingvej og Lønbjergvej. Lokalplanen sikrer også, at bebyggelsen placeres, så der kommer en fælles grønning, der kobler området sammen med den eksisterende by og landskabet. Boligerne placeres i mindre grupper, som skaber grobund for lokale fællesskaber og der anlægges nye stier, der kobles til det eksisterende stisystem. Allerede i dag er Vindinge kendetegnet ved, at der bor betydeligt flere børnefamilier end landsgennemsnittet. De fleste er veluddannede med en husstandsindkomst, der er i den højere ende. 150 millioner kr. april 2018 til marts 2020. 15.000 kvm 150 lejligheder. Llind og Risør A/S planlægger opførelse af boliger i Vindinge. Sagen omfatter opførelse af 60 parcelhuse og 90 rækkehuse i Vindinge. Budget, areal og tidsplan er anslået. 90 arkitekttegnede rækkehuse med skøn beliggenhed i landlige omgivelser og alligevel tæt på Roskildes hyggelige centrum. Området er beliggende i den vestlige del af Vindinge, i forlængelse af et større eksisterende boligområde med både villaer og rækkehuse og stisystemer til alle kommunens gode faciliteter. 
10.00 Folketingets partier drøfter i øjeblikket ny lovgivning på kystsikringsområdet. Men digelagsformand i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller tvivler på at politikerne har tænkt grundigt over det de kaster sig ud i. Kommunerne frygter nemlig, at en sagsbehandlingstid på et helt år vil skabe risiko for nye oversvømmelser af over 500 ejendomme ved Jyllinge Nordmark og Roskilde Havn, fordi byggeriet af de beskyttende diger ikke vil komme i gang før nævnet har behandlet sagen. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet så besluttet at opprioritere sagsbehandlingen af klagerne over kystsikringsprojektet, så der kommer en afgørelse inden april 2017. Med en ministerudmelding om, at der ikke kommer flere statslige kroner til kystsikring end de nuværende 90 millioner kroner, har Phillip Lange Møller meget svært ved at se de regionale løsninger blive til virkelighed.Det sidste beløb jeg har set på en sikring af hele Roskilde Fjord var noget med en milliard kroner. Der vil stadig være brug for, at vi kan håndtere de skiftende vandstande i Værebro Å, så et projekt her hos os er ikke spildt, siger han. Det nye planklagenævn i Viborg har vendt tommelfingeren nedad til lokalplanen for Roskilde Kommunes store kystsikringsprojekt for Jyllinge Nordmark. Det fremgår af den afgørelse, som klagenævnet har udsendt i weekenden. Afgørelsen betyder, at lokalplanen er kendt ugyldig og skal ophæves, da Roskilde Kommune, ifølge planklagenævnet, har ændret planen for slusen og pumpeanlægget ved Værebro Å. Hvis vi skal lave en ny lokalplan og starte forfra, så kommer spaden nok først i jorden i foråret 2019 i stedet for 2018,” siger Mogens Hallager, der er talsmand for borgerne i Jyllinge Nordmark. Det er rigtigt, at vi er blevet påpeget, at konsekvensen for naturen ikke er oplyst godt nok i forhold til sluse- og pumpeanlæg.Planklagenævnets afgørelse betyder, at der skal foretages en revision af miljøvurdering og Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering før et lokalplanforslag kan fremlægges til fornyet politisk vedtagelse og høring i 8 uger. Herefter kan der ske en endelig vedtagelse af lokalplanen.Fra udarbejdelse af planforslaget til endelig vedtagelse af lokalplanen er der sket forskellige justeringer af projektet. Det drejer sig primært om højvandslukke, fløjdige og pumpeanlæg, der flyttes længere ud mod fjorden samt diget langs Værebro Å, der flyttes tættere på åen. Disse justeringer er sket på anbefaling fra Kystdirektoratet samt ønske fra grundejernes repræsentanter. kommunen vurderer derfor, at en fornyet planproces kan gennemføres, så lokalplanen kan vedtages omkring årsskiftet 2017/18. Derfor bliver kystsikringen af Jyllinge Nordmark ikke forsinket.Beboerne ved Roskilde Fjord er naturligvis nervøse. Vil stormen Urd bliver en uvelkommen nytårsgave med oversvømmelse og ødelæggelser, fordi den nødvendige sikring af kysterne mod højvande endnu ikke er på plads. Vi blev jo sidst advaret efter stormen Bodils hærgen i 2013, siger branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. Roskilde Kommune og Egedal Kommune er ellers klar med et projekt, der kan beskytte de truede boliger ved Roskilde Fjord. Der er imidlertid indgivet klager mod projektet, som først skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har opprioriteret netop dette projekt, men en afgørelse kan alligevel først ventes i april 2017. Det er efter Kystbeskyttelsesloven som udgangspunkt den enkelte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom, men oversvømmelser kender ingen grænser, og Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2016 offentliggjort en kystanalyse, der viser, at kystbeskyttelse virker mest hensigtsmæssigt, hvis den etableres sammenhængende og over en større kyststrækning. Selv om helhedsløsninger er at foretrække, så møder de ofte modstand fra enkelte grundejere. Kommunerne er blandt andet af den grund ofte tilbageholdende med at gennemføre de omkostningseffektive helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder. Klimapåvirkningerne har skabt stigende fokus på og debat om kystsikringen. Der er hyppigere orkaner og orkanagtige storme med stigende styrke, som har øget behovet for kystsikring, især fordi vandstigningerne ikke bliver mindre i de kommende år. 34,5 millioner kr. start jan 2018 slut  juli 2018
10.00 Et nyt bolig-projekt ved Broengen/Bromarken i Jyllinge Nordmark giver endelig mulighed for at lave trafik-åbning ud til Hovedvej A6. I hvert fald har Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune givet grønt lys til en ny lokalplan, der først og fremmest giver en udvikler mulighed for at bygge 144 parcelhuse og 49 rækkehuse ved Broengen/Bromarken - arealet øst for Netto og Rema 1000 ved Osvej i Jyllinge Nordmark. Men her stopper projektet ikke, for i forbindelse med bolig-byggeriet vil der blive anlagt en ny vej (Bromarken.red), som medfører en forlængelse af Osvej ned til Møllevej, som dermed kan kobles på Hovedvej A6 med et lyskryds og en cykelsti. Det er en rigtig god nyhed for alle i Jyllinge, for når vi er i mål med åbningen ud til Hovedvej A6, så vil borgerne i Jyllinge blive mødt af en bedre og mere sikker trafikafvikling. Alle i den nordlige del af Jyllinge og i Jyllinge Nordmark får en hurtigere adgang til A6, og vi får taget noget af belastningen fra Jyllinge Parkvej. I forhold til det kommende bolig-byggeri, så er en ny lokalplan nødvendig, da området i dag er landbrugsjord i landzone, men allerede nu står det klart, at rækkehusene får fælles grønne arealer samt udsigtskiler til Værebro ådal. Det bliver et meget attraktivt bolig-område med en stor efterspørgsel. Jyllinge får omkring 800 nye beboere. lokalplanen gøres færdig i løbet af 2017, inden der kommer et borgermøde i offentlighedsperioden. Selve byggeriet vil kunne gå i gang i 2018. 144 parcelhuse og 49 rækkehuse er på tegnebrættet øst for de nuværende Netto- og Rema 1000-butikker ved Osvej i Jyllinge. Planerne omfatter også en udvidelse af Møllevej for at sikre bedre forbindelse til Hovedvej A6. Roskilde Kommune planlægger at udbygge området i den nordlige del af Jyllinge ved Broengen til et nyt boligområde. Der er endnu ikke tilknyttet bygherre. Projektet omfatter opførelsen af boliger, institutionsbyggeri og grønne områder. Det planlagte område mellem Møllevej, Værebro og Værebro Å er på 258.000 m2 og anvendes i dag til landbrug. I rammelokalplanen er området udlagt til tre delområder, som er institutioner, boliger og et offentligt grønt område. De ca. 167 boliger som skal bygges bliver en blanding af parcelhuse og rækkehuse. Derudover skal der etableres veje og stier. 200 millioner kr. okt 2017 til marts 2020. 20.000 kvm 167 boliger i 2 etager.
10.25 16.000 m2 boliger i hjertet af Roskilde. Et alment boligselskab har købt det tidligere skoleslagteri og vil bygge nye boliger i samarbejde med et privat udviklingsselskab. Det kan blive et levende og sammenhængende kvarter, der skaber forbindelser til resten af Roskilde. Det er planen, at Tinghuset, arresten, rejsestalden og remisen samt dele af bebyggelsen på slagterigrunden langs banen alle skal bevares og bruges til offentlige, kulturelle formål eller andre udadvendte aktiviteter. Så det bliver altså en bydel, som mange flere end beboerne kommer til at færdes i. Adgangen til området skal ske fra Skovbogade, Jernbanegade og Køgevej for at sprede trafikken. Samtidig bliver antallet af parkeringspladser begrænset, da boligerne kommer til at ligge lige ved stationen. Selve lokalplanforslaget bliver politisk behandlet i oktober måned 2016. Herefter kommer en offentlig høring i 8 uger. 400 millioner kr. april 2018 til okt 2019. 16.000 kvm 214 lejligheder i 5 etager. Boligselskabet Sjælland og KPC A/S planlægger opførelse af boliger.Projektet omfatter opførelse af boliger på grunden der huser det tidligere skoleslagteri i Roskilde. Boligselskabet Sjælland skal være bygherre på 114 almene boliger mens KPC skal være bygherre på yderligere 80-100 ejerboliger. I alt 204-2014 boliger der opføres i to til fem etager. Heraf skal de 32 være ' små billige' boliger med 16 små single-boliger på 27 m2. 10 boliger på 48 m2, 6 lejligheder på 53 m2, 37 boliger med 2 værelser på 60-74 m2. 29 boliger med 3 værelser på 85-94 m2, 12 boliger med 4 værelser på 97- 114 m2. 4 boliger med 5 værelser på 114 m2. 
11.20 Udviklingsplan - Musicon Rabalderstræde, Basgangen, Bifaldet mv. 500 millioner kr. start 2019 til 2029. 100.000 kvm. Roskilde Kommune planlægger opførelse af en ny bydel. Projektet er en helhedsplan, og konkrete projekter vil løbende blive oprettet som selvstændige sager. Roskilde Kommune udvikler en ny bydel. Der er for hele området vedtaget en rammelokalplan, mens der gennemføres byggeretsgivende lokalplaner for de konkrete projekter. Roskilde vil skabe en bydel, hvor det kreative og musiske er i centrum. En stor del af Musicon er en gammel betonvarefabrik, som kommunen købte i 2003. Der kan i alt opføres 250.000 m2. Der vil i de kommende år blive opført yderligere ca. 220 boliger. Roskilde kommune planlægger salg af grund til opførelse af boliger og erhverv. Projektet omfatter "Det Høje C" og indeholder opførelse af boliger og erhverv mellem Rabalderstrædet og Pulsen på Musicon. Grunder er 10.000 m2, hvor der forventes opført 15.000 etagekvadratmeter boliger og erhverv. Lokalplan forventes godkendt august 2017. 200 millioner kr. april 2018 til marts 2019. 15.000 kvm
12.10 Det bliver dyrt men nødvendigt med en gennemgribende renovering af Danmarks ikoniske vikingeskibshal. Vikingeskibsmuseet fik en masse tæsk under stormen Bodil i 2013. Vi vidste det godt. Men nu er det officielt: Vikingeskibsmuseet i Roskilde er i en elendig forfatning og skal renoveres inden for få år. Hvis de ikoniske haller, tegnet af Erik Christian Sørensen, ikke inden for de næste 10 år bliver gennemrenoveret vil det, ifølge Teknologisk Institut, være for sent at reparere på bygningen. En gennemgribende renovering af hallen vil løbe op i cirka 75 millioner kroner, er det tidligere blevet vurderet. Start marts 2019 færdig feb 2020. 300 millioner kr. 2500 kvm. Sagen afventer fortsat politisk afklaring og er opdateret med beskrivelse og ny anslået tidsplan. Vikingeskibsmuseet i Roskilde planlægger renovering af museum. Projektet omfatter eventuel af-fredning af Vikingeskibsmuseet i Roskilde og derefter gennemgribende renovering. Tidsplan er anslået. Teknologisk Institut står for rådgivning i forbindelse med indledende undersøgelser.
12.40 Opførelse af forretning og erhverv, syd for Trekroner station. 250 millioner kr. juni 2017 til maj 2019. 20.000 kvm. Buffin Real Estate Denmark A/S og Brdr. Daugaard Pedersen A/S opfører forretninger og kontorer i Roskilde. Sagen omfatter opførelse af 15.000 m2 detailhandel og 5000 m2 til kontorerhverv på areal syd for Trekroner Station. Tidsplan og budget er anslået. 
12.40 Fra 2016: Roskildes prisniveau for boliger er på 22.888 kr pr kvm i gennemsnit. Der er i alt 39.066 husstande i Roskilde, og der skal de kommende år bygges knap 5000 nye boliger for at følge med tilflytningen til området. Det betyder en omvæltning af boligmarkedet. Roskilde er en af de mest populære kommuner i disse år, når det gælder tilflytning og nyt erhverv. Det stigende antal tilflyttere og udviklingen inden for erhverv og nærmiljø gør Roskilde attraktiv som Midtsjællands hovedby. Boligbyggeriet koncentrerer sig hovedsageligt om områderne Trekroner øst for Roskilde, hvor der er permanent udvikling af boligbyggeri i disse år, samt det nye boligområde Røde Port midt i Roskilde, som er det hidtidigt største byggeprojekt i Roskilde. Vil de nye store byggeprojekter betyde at nye områder vinder frem? Hvad er det Roskilde kan som attraktiv boligby? Hvordan ser udviklingen ud for Roskildes boligmarked i disse år, og hvad er fremtidsudsigterne frem til 2025? Hvordan bør Roskilde udvikle sig, for at bevare sin nuværende attraktive status som by for de unge og veluddannede? Markedet, priser, salgstider, nu og på sigt frem til 2025?
12.40 Der er i kommunens helhedsplan for Jyllinge bymidte lagt op til 35-40 nye boliger langs Lindebjergvej.Tidligere har projektet været nævnt som et bolig-byggeri i én eller to etager, men nu giver planændringer i “Kommuneplan 16” mulighed for at opføre boligerne i tre etager.Der ligger et ikke udnyttet erhvervsareal ved Møllehaven. Derfor har vi valgt at lave den ændring, at erhvervsarealet kan bruges til boligformål for at understøtte boligudbygningen ved Broengen. Det lokale erhvervsliv kan fortsat blive tilgodeset, blot på den anden side af kommunegrænsen, hvor der ligger et stort velfungerende erhvervsområde,” siger Lone Plovstrup.
12.40 Det gamle plejecenter i Sct. Peders Stræde i Roskilde bliver til studieboliger. Det oplyser Boligselskabet Sjælland, som arbejder med at etablerer 31 nye studieboliger i bygningen, som har næsten lige langt til gågaden, Folkeparken og ligger lige over for Roskilde Kloster. siger Jonas B. Whitehorn fra Boligselskabet Sjælland. Med de 31 nye studieboliger er Boligselskabet Sjælland op på næsten 1000 studieboliger i Roskilde. Boligselskabets repræsentantskab har godkendt at det gamle plejecenter bliver til studieboliger, nu mangler kun bestyrelsens ja. Boligerne bliver på 30-40 kvadratmeter og forventes at komme til at koste fra 3500 til 5200 kroner. De første studerende ventes at kunne flytte ind i efterårssemesteret 2019. - Der er stadig aktiviteter i bygningen, og så skal der ske en hel del renovering, så der kommer til at gå noget tid, inden vi kan lade studerende flytte ind, siger Jonas B. Whitehorn. Boligselskabet Sjælland har i forvejen 949 ungdomsboliger i Roskilde. Selskabet vil nu omdanne det gamle plejecenter på Sct. Peders Stræde midt i byen til  30 nye ungdomsboliger, som forventes klar til indflytning ved efterårssemesteret 2019. Der er ifølge Boligselskabet Sjælland voldsomt stigende pres på studieboliger i Roskilde. De voksende ventelister har betydet et ønske om flere ungdomsboliger. Manglen er opstået, fordi campus vokser omkring RUC, hvor blandt andet University College Sjælland har slået sig ned. Samtidig vælger flere studerende at bosætte sig i uddannelsesbyen i stedet for at søge mod København. Derfor er Boligselskabet Sjælland nu ved at beslutte at der skal etableres flere ungdomsboliger i Sct. Peders Stræde. Projektet, der omfatter 30 boliger i det tidligere "Hjem for ældre" skal nu godkendes endeligt at boligselskabets byggeudvalg og bestyrelse. Sct. Peders Stræde er en lille sidegade fra gågaden gennem Roskilde, og den store have, der hørte til alderdomshjemmet er stadig bevaret. Samtidig med at studieboligerne bliver etableret, bliver haven omdannet til en offentlig park. De foreløbige planer er at etablere 31 boliger på 1 og 2 værelser fra på mellem 30 og 60 kvm. I kælderen kan der indrettes fælles spiserum. Selvom bygningen skal efterisoleres og står overfor en omfattende renovering, håber Boligselskabet Sjælland at huslejen for en 1-værelses på 30-40 kvm. kan holdes under 3.500 kr.
12.40 Roskilde Nord Boligselskab V. Kab planlægger opførelse af almene boliger på Musicon. Projektet omfatter opførelse af cirka 80 almene boliger for seniorer og familier på Musicon. Sagen afventer blandt andet ny lokalplan. 120 millioner start marts 2018 slut feb 2019. 7200 kvm. 80 lejligheder. Den kreative bydel Musicon udvides med 67 almene boliger fordelt på 6.900 kvm i den nye boligtype "Generationernes byhus'". En privat investor bygger derudover 6.500 kvm private boliger. KAB bygger 67 lejeboliger i "Generationernes Byhus", der er en del af "Det Høje C" på Musicon. Lokalplanen for "Høje C" er blevet vedtaget i byrådet og bliver en blandet bebyggelse på 14.000 kvm indeholdende rækkehuse, etageboliger og erhvervsbyggeri. Det betyder, at der nu opføres en etagebebyggelse til almene boliger langs med Rabalderstræde og hjørnet af Rabalderstræde/Pulsen, med et forventet etageareal på 6.900 kvm - mens ejerboligerne placeres bagved denne bebyggelse op til Rabalderstræde i form af tæt/lav boliger med et etageareal på 6.500 kvm. I stueetagen langs med Rabalderstræde opføres der 400 kvm publikumsorienterede faciliteter i form af butikker, cafe, restaurant. Generationernes Byhus kommer til at indeholde et seniorbofællesskab, familieboliger og ”venneboliger” med plads til 18 unge. Musicon ligger mellem Dyrskuepladsen og Roskilde Station på et 250.000 kvm stort område – og skal være motor for udviklingen af Roskilde til en by med endnu mere fokus på kultur, kulturerhverv, uddannelse, events og boliger. Musicon rummer kulturinstitutioner, frivillige aktiviteter og et erhvervsliv med mange iværksættere og startup-virksomheder. Området er et kreativt vækstcenter i Roskilde Kommune og bydelen vokser hele tiden. Indenfor de kommende år vil der i bydelen blive opført 400 nye boliger, således at ønsket om diversitet opfyldes. "Det Høje C" bliver et højhus, der kan ses fra motorvejen, og som giver udsigt over hele Roskilde. Det kommende byggeri er tegnet af arkitektfirmaet NB4 med arkitekt MAA Jesper Martin Højriis Hansen som tegnestuechef. Fakta om Høje C: Projektet indeholder cirka 14.000 kvadratmeter blandet bolig og erhverv, Boligselskabet KAB bygger6.900 m² almene boliger – hvilket bliver til 67 lejeboliger, En privat investor bygger derudover 6.500 m² private boliger, Bebyggelsen kommer til at ligge i Roskildes nye kreative bydel, Musicon, Arkitektfirmaet NB4 har tegnet det kommende byggeri.
12.40 Opførelse af højskole Musicon. 118 millioner kr. start okt 2017 slut okt 2018. 3300 kvm. Byggearbejderne er udbudt. Bygningsfonden Roskilde Festival planlægger opførelse af højskole. Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen planlægger et fælles projekt kaldet ROCKmagneten. Projektet udføres i tre etaper med forskellige bygherrer på de enkelte dele, men vil også rumme fællesfaciliteter / bydelshusfunktioner. Denne sag omfatter undervisningsdelen. Projektet omfatter ombygning af eksisterende hal 10 til administration og undervisning. Oven på hallen opføres et auditorium. Det samlede areal for Roskilde Festival Højskole er ca. 5.847 m2 hvor højskolen er på 3.265 m2 mens elev og lærerboliger er 2.582 m2. højskole Musicon 2. étape, boliger. 40 millioner kr. juni 2017 til jan 2018. 3000 kvm, 148 lejligheder. Bygningsfonden Roskilde Festival planlægger opførelse af højskole i Roskilde. Sagen omfatter opførelse af lærer og elevboliger i forbindelse med Roskilde Festival Højskole. Projektet er lokaliseret på Musicongrunden nær Ragnarock og omfatter nybygning af to elevbolig punkthuse i fire etager med kapacitet op til 145 elever og et rækkehus i to etager til tre lærerfamilier.
12.40 Mangor & Nagels forslag, Ribén, er vinder af arkitektkonkurrencen om et nyt ca. 4.500 m² stort idræts– og bevægelsescenter på Kildegården i Roskilde. Roskilde idræts- og Bevægelsescenter, Ribén, er længe ventet blandt de mange idrætsforeninger, som med stort engagement har været involveret i processen. Det nye center får blandt andet en spring- og trampolinhal, bordtennishal samt rytme- og bevægelsessale Det er funktioner, der kræver meget plads og dermed et stort byggeri, men Ribén er delt op i fire sammenhængende bygninger i en mindre skala. Ribén bliver blandt andet i røde tegl, der er refererer til de røde murstensbygninger på det gamle kaserneområde, Kildegården.Derudover får Ribén en grå facadebeklædning, der er i harmoni med de røde tegl og grønne vinplanter bliver en levende udsmykning på en af facaderne. Vinderprojektet består af 4.400 kvadratmeter nye faciliteter til idræt og bevægelse fordelt på en stor springsal, en trampolinsal, en bordtennissal, to rytmesale og tre bevægelsessale. Dertil kommer en række sociale områder blandt andet i form af en balkon over den store springsal. De mange store glaspartier i byggeriet skaber en god kontakt mellem de forskellige aktiviteter, og giver samtidig forbipasserende en god fornemmelse af det liv, der udspiller sig i idræts- og bevægelsescenteret. Byrådet har afsat 55 mio. kr. til Idræts- og Bevægelsescenteret, som opstartes først i 2017 og står færdigt i sommeren 2018. Idræts- og Bevægelsescenteret opføres i to plan med 3.000 kvadratmeter i stueplan og 1.400 kvadratmeter på 1. sal. Hele Kildegården indrettes med Kunstens Hus, Musikkens Hus, Oplysningens Hus og Idræts- og Bevægelsescenteret, som sammen med aktiverende udearealer vil skabe rammen om en ny, aktiv bydel. Kildegårdens unikke placering på kanten af Roskildes historiske centrum og som nabo til blandt andet Roskilde Idrætspark, Roskildehallerne og det regionale spillested Gimle, giver et helt særligt udgangspunkt for at bygge bro mellem de mange eksisterende og fremtidige aktiviteter. Roskilde Kommune begynder at nedrive Gartnergården og opføre Idræts- og bevægelsescenteret i april 2017.  
12.40 For nylig vandt Mangor & Nagel også renovering og nybygning af Roskildehjemmet for Region Sjælland. Opgaven består dels af at renovere eksisterende byggeri og opføre to nye bygninger, så der samlet set bliver 50 nye værelser. Roskildehjemmet er et botilbud til voksne, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig eller grundet særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg. Forslaget er et nænsomt arkitektonisk indgreb, der samlet set giver bygningerne et arkitektonisk løft og samtidig bevarer den harmoni, der er imellem bygningerne og landskabet.   
12.40 Hele Kildegården indrettes med Kunstens Hus, Musikkens Hus, Oplysningens Hus og Idræts- og Bevægelsescenteret, som sammen med aktiverende udearealer vil skabe rammen om en ny, aktiv bydel. Kildegårdens unikke placering på kanten af Roskildes historiske centrum og som nabo til blandt andet Roskilde Idrætspark, Roskildehallerne og det regionale spillested Gimle, giver et helt særligt udgangspunkt for at bygge bro mellem de mange eksisterende og fremtidige aktiviteter.
12.40 Nu koster den nye svømmehal 140 millioner kroner. Roskildes kommende svømmeby er nu igen sendt i prækvalifikation, det skete 1. december. I Licitationen fremgår det, at projektet står i 110,5 millioner kroner. Til det beløb skal lægges 30 millioner kroner til rådgivere og arkitekter, Nu bliver det snart muligt at hoppe i klorvandet i den nye svømmehal som skal bygges i forbindelse med det eksisterende Roskilde Bad. Den kommer blandt andet til at indeholde 50 meter bassin, varmtsvandsbassin og lege-faciliteter. Roskilde Byråd har besluttet at starte byggeriet af den nye svømmehal der efter planen vil stå klar til indvielse primo 2019. Byggeriet vil samlet koste 147,8 mio. kr. Når vi er med, er det, fordi vi er med på at udvikle byen, og hvis Roskilde fortsat skal være kunne tiltrække 1.500 nye borgere årligt, er en ny svømmehal et vigtigt strategisk element i den vision. maj 2017 til maj 2018. 6128 kvm. Projektet omfatter en komplet gentænkning af det nuværende svømmebad. De mest markante udvidelser sker på wellnessområdet – herunder dampbad, saunaer, spa, varmtvandsbassin, større vandlegeområde, omklædning, cafe -samt ved etablering af nyt 50 meter bassin. Roskilde Bad udvides så de eksisterende kvaliteter forlænges ud i landskabet til et sammenhængende badeanlæg. Strukturen brydes med tre åbne atrier, der indrettes med vandlegeplads, koldtvandsbad og kantine-/caféområde. De åbnes op for en ny anvendelse af det tidligere våndtårn til Fitness og lignende aktiviteter når det nye Roskilde Bad står færdigt. Der til kommer anlæg af parkeringspladser
12.40 I januar 2017 traf byrådet en principbeslutning om, at et eventuelt stadion skal ligge i Rådmandshaven. Planerne skal sætte rammerne for det kommende byggeri og er næste skridt i realiseringen af et nyt stadion, som i skitseprojektet også bl.a. rummer nye faciliteter til foreningerne, ungdomsboliger, sportscollege, hotelværelser samt erhverv. Beslutning om at sætte gang i det ny stadion skal ses i forlængelse af den satsning, som Roskilde Kommune allerede har sat gang i på Kildegården og den synergi, som man ønsker at opnå, når Kildegården i de kommende år udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Den overvejende positive modtagelse glæder formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen. Udbud, ny lokalplan og tillæg til kommuneplan forventes afsluttet medio 2018. Den efterfølgende byggeperiode forventes at vare halvandet år. Det ny stadion forventes klar til indvielse i 2020. 200 millioner kr. sept 2017 til feb 2019. Roskilde Kommune planlægger opførelse af stadion. Sagen omfatter etablering af nyt stadion i Rådmandshaven. Anlægget omfatter udover en opvisningsbane med kunstgræs og plads til 8.000 tilskuere nye omklædningsrum, et ungdoms-hostel til sportstalenter, et hotel og ungdomsboliger. Dertil kommer erhvervslokaler i tribunebygningerne. Roskilde Kommune ejer grunden men skal ikke være bygherre på projektet der forventes gennemført som et offentligt privat partnerskab
12.40 Nyt p-hus: Roskilde får hængende haver. Det er Årstiderne Arkitekter, Cowi og 5E Byg A/S, der tilsammen står bag vinderforslaget. Forslaget giver Roskilde et p-hus med 500 p-pladser fordelt på fem etager og ti forskudte plan, der er placeret med et let overskueligt flow og med den nyeste teknologi.De hængende haver er placeret på p-husets vestfacade ud mod den åbne plads. De øvrige facader tager maksimalt hensyn til parkeringshusets naboer ved at begrænse indkig og udkig og skærme for lys og støj. Den vestlige facade, som bliver en grøn og indbydende tredimensionel plantevæg, trækker på oplevelsen af Kulturstrøgets mange grønne haverum. Bygningen bliver samtidig indsvøbt i en teglkappe i røde nuancer, som går godt i spænd med de omkringliggende huse og Roskildes særpræg. P-huset er en del af en større plan, hvor Sortebrødre Plads skal omdannes til en attraktiv del af ”Den dynamiske bymidte”. Her skal være flere boliger, spændende butikker og en attraktiv ”byport” til Roskildes handels- og kulturstrøg. Det sker ved at samle parkeringen på et mindre område. Området mod Dr. Margrethesvej udbydes til salg primært til boliger, mens området mod Kvickly mest er tænkt til detailhandel. Bag biblioteket kommer der en ny plads til aktiviteter og ophold, og som fungerer som indgang til Algade og Kulturstrøget. P-huset bliver i 5 etager med forskudte plan – i alt 10 niveauer. De to nederste etager er gravet ned. Etagehøjden er 3 meter med en varierende frihøjde på min. 2,3 meter. De øverste 2 niveauer udføres uden overdækning, men forsynes med et værn og en tegl-kappe så udsyn fra dækket til de omkringliggende boliger bliver mindst muligt.Byrådet har bevilget 84 mio. kr. til projektet, og valget af entreprenør er sket på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud. I øjeblikket er Roskilde Museerne i gang med arkæologiske undersøgelser på byggegrunden. Selve byggeriet vil kunne gå i gang foråret 2017, når undersøgelserne er afsluttet. Færdig juni 2018.. 13500 kvm. Roskilde Kommune opfører parkeringshus på Sortebrødre Plads. Projektet omfatter opførelse af parkeringshus på den østlige del af Sortebrødre Plads. Parkeringshuset skal kunne rumme 500 biler i to etager under jorden og tre over jorden. Der skal ligeledes etableres cykelparkering til minimum 50 cykler.
12.40 Fremtidens plejecenter til 200 mio. kr. har fokus på demens. Roskilde Kommunes kommende plejecenter Hyrdehøj er nu kommet et vigtigt skridt nærmere realisering. Udover en godkendt lokalplan og et flot projekt tegnet af Cubo Arkitekter er projektets overordnede økonomi, det såkaldte ”Skema A”, nu også vedtaget af Roskilde Byråd. Vi bygger et moderne og attraktivt plejecenter, hvor beboerne kan føle sig hjemme i trygge rammer i deres livs efterår. På Hyrdehøj er der fokus på at indrette boliger og udearealer særligt til borgere med forskellige grader af demens. En gruppe borgere, som der bliver flere og flere af, og hvor vi har et særligt fokus og ansvar. Første spadestik forventes i foråret 2018, men den endelige dato kan først fastlægges efter licitationen og kontraktskrivningen i slutningen af 2017. Det nye plejecenter forventes at være klar til indflytning i midten af 2019. Plejecenter Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger, 30 boliger til rehabilitering samt 10 boliger til udviklingshæmmede borgere. Der skal samtidig være dagcenter for hjemmeboende borgere og træningslokaler. Alle plejeboliger placeres i stueplan, hvilket giver nem adgang til udearealerne.  Arealerne udformes som demensvenlige haver, hvor beboerne frit kan færdes i trygge rammer. 225 millioner kr. april 2018 til aug 2019. 10.200 kvm 2 etager. Plejecenteret skal opføres i Hyrdehøj, der ligger mellem Roskilde og Svogerslev. Samlet set vil der således i fuld udnyttelse være plads til 134 borgere i en bosituation.
12.40 ICP
12.40 Holdet bag boligprojektet på den sidste byggegrund i Trekroner Vest består af Danielsen Architecture, Danielsen Urban Landscape, Dines Jørgensen & Co, kunstkurator Julie Popp og PL Konide. Ejendomsudvikleren AKF Koncernen har købt det sidste boligbyggefelt i Trekroner i Roskilde og har valgt Danielsen Architecture som arkitekt på projektet ”Lysalleen”. det 12.700 m² store projekt, der lægger op til ”en demokratisk blanding af boliger, hvor alle ejer stort set det samme og er fælles om alt andet. e færdige boliger forventes klar til indflytning i slutningen af 2018. Grunden ved Lysalleen er det sidste areal i Trekroner Vest og markerer afslutningen på 15 års byudvikling. Lysalleen bliver et offentligt byrum med en ’rambla’, der skal invitere til ophold og aktivitet og opfylde lokalplanens ønske om ”forstærket bymæssighed. Ydermere skal der anlægges tagterrasser med adgang for alle beboere med udsigt over Trekroner Sø. På denne måde opnås tre solbeskinnede fællesområder med terrassegulve, som også kan holde til selskaber og udendørs fællesaktiviteter.Lejlighederne udformes med stor iboende fleksibilitet. Således vil det være muligt at flytte vægge og tilpasse sin bolig efter egne ønsker og behov. Boliger og erhvervslokaler etableres som ejerlejligheder.
12.40 KSE Ejendomme er bygherre på de 2.500 kvm boliger i projektet "Solbakken" i Trekroner i Roskilde. De opføres i perioden 2017-2019. Arkitektvirksomhederne Svendborg Architects og BOGL samt kunstner Sophia Kalkau har vundet konkurrencen om udviklingen af et nyt boligområde på Toppen i Trekroner. De smukke udsigter mod himmel og horisont samt det landskabelige terræns naturlige fald fra Toppen er videreført ind i arkitekturen og skaber rum for det nære, trygge naboskab for de nye beboere, udtaler Johnny Svendborg, ejer og arkitekt, Svendborg Architects. Projektet omfatter 20 boliger i 2 etager disponeret i mindre rækkehusklynger omkring 2 indre gårdrum.
12.40 Opførelse af kontorer, administration, virksomhed mv. Trekroner. 300 millioner kr. april 2019 til marts 2022. 25.000 kvm. 200 lejligheder. MT Højgaard A/S planlægger opførelse af boliger og erhverv i Trekroner. Projektet omfatter opførelse af 25.000 m2 til erhvervsformål såsom kontor, administration, service eller lettere fabrikationsvirksomhed og laboratorievirksomhed samt offentlige formål. Der kan desuden opføres plejecenter, sundhedscenter eller bocenter. Byggeriet opføres i etaper i takt med tilkomne lejere. Projektet afventer lokalplan der skal give mulighed for opførelse af op til 200 boliger.
12.40 Ny bydel med 950 boliger, Forskønnelse af Viby Torv og Almennyttigt boligbyggeri i bymidten på vej i Viby. I forlængelse af den helhedsplan der er lavet for udviklingen i Viby bymidte, har Økonomiudvalget nu besluttet en realiseringsstrategi, som rummer forskønnelse af Viby Torv samt et ældrevenligt boligbyggeri. Samtidig sættes gang i salg af storparceller i Vibys nye bydel Skousbo. Der er afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Viby Torv med blandt andet beplantning, som på lidt længere sigt kommer til at hænge sammen med den renovering, der forventes på stationspladsen senere på foråret. Realiseringen af et almennyttigt boligbyggeri i Viby bymidte har lidt længere udsigt. Her starter arbejdet med at lave en ny lokalplan for området. Samtidig inddrages relevante parter til at se nærmere på mulighederne for området. Lokalplanen forventes færdigbehandlet i 2018. Nu starter salget af grunde i Skousbo. I første etape er der tale om tre storparceller, som til sammen kommer til at rumme 87 boliger – en blanding af etageboliger og tæt-lav bebyggelse i hjørnet af Skousbogrunden tættest på stationspladsen. Byrådet har besluttet, at Boligselskabet Sjælland skal bygge 100 almene boliger i Skousbo, hvoraf 35 boliger vil blive opført i første etape. Disse forventes at stå indflytningsklar i foråret 2019. Fuldt udbygget kommer Skousbo til at rumme ca. 950 boliger i et varieret boligområde med et bredt spænd af boformer, bebyggelsestyper, fællesfaciliteter, arkitektur og landskaber. Over de kommende år vil Skousbo tage form som et grønt byområde, hvor landskabet fletter sig ind imellem bebyggelserne og hvor regnvandshåndtering kommer til at indgå som et rekreativt element i bebyggelsen og landskabet.Udviklingsplan Viby: 700 millioner kr. nov 2018 til okt 2028. 100.000 kvm 700 boliger. Roskilde Kommune planlægger udvikling af Skousbo-arealet i Viby Sjælland. Projektet omfatter etablering af et nytænkende og karakterfuldt boligområde med 700 nye boliger på det 75 Ha. store areal. Tidsplan og budget er anslået. Der er ved at blive udarbejdet lokalplan for 1. etape der vil gøre det muligt at bygge de første 75 nye boliger og skabe rammerne for yderligere ca. 145 boliger på kommunens areal på Skousbo.
12.40 GRØNT LYS TIL 8.900 KVM BOLIGBYGGERI I ROSKILDE. Byrådet i Roskilde har givet grønt lys til byggeriet af 121 boliger fordelt på 6 etager i et byggeri ved siden af Retten i Roskilde. nyt boligbyggeri på Søndre Ringvej 15 ved siden af Retten i Roskilde. der blev Roskilde Byråd bekendt med, hvor stærkt det går med nye tilflyttere til vores kommune, at kommunen nærmer sig 90.000 indbyggere. Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan fo r området til erhvervsformål. I den forbindelse blev der fastsat en bebyggelsesprocent på 70 i såvel lokalplanen som i kommuneplanrammen. Projektet var dog ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til antal etager, til parkeringsnormen samt andelen af udendørs opholdsareal. Det var derfor nødvendigt at ændre kommuneplanrammen fra maksimalt 5 etager til maksimalt 6 etager.  
12.40 Freja ejendomme til salg, Universitetsvej 1. Midt i RUC's campusområde findes de tre bygninger, hhv. bygning 16, 17 og 18. Bygningerne er opført i 1974, og er i 2 fulde etager med delvis kælder. Bygningerne er opført i betonkonstruktion, og tag belagt med tagpap på to af bygningerne. Ejendommen har tidligere været anvendt af RUC til brug for undervisning med tilhørende laboratorier og administration. Bygningerne er delvist sammenbyggede, og centralt beliggende ud til den brede hovedvej "Hovedstrøget", der går gennem Campus. Med en beliggenhed midt i campusområdet, vil ejendommen være særdeles velegnet til eksempelvis kollegieboliger. Dette forudsætter dog en væsentlig ombygning af ejendommen samt myndighedsgodkendelse. 5809 kvm etageareal. 50 millioner kr. jan 2019 til dec 2019.  
12.40 Opførelse af Ny Retspsykiatri - Sct. Hans, Boserupvej 2, 525 millioner kr. marts 2018 til marts 2020. 21.000 kvm 2 etager. Sagen er opdateret med oplysninger om udbud. Region Hovedstaden planlægger nybyggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet omfatter etablering 126 sikrede psykiatriske pladser med tilhørende kliniske støttefunktioner, administration og service. Det samlede byggeri bliver på ca. 21.000 m2 og placeres på det nuværende hospitals østlige område. Bygningerne planlægges opført i BK 2020 ved brug af solceller og grundvandskøling. Sengeenhederne er hver især udformet som en klynge af tre sammenhængende gårdhavehuse, der er placeret, så de indbyrdes er forskudt med en etage. Ankomstbygningen og sengeenhederne er koblet sammen af en indendørs U-formet havegang, der løber langs parken og forbinder samtlige fællesaktiviteter i anlægget. Den vestlige del af hospitalet sælges fra. Der skal etableres sikret udeareal på 7.500 m2. Byggemodning forventes opstartet efterår 2017, opførelse af Ny Retspsykiatri forventes opstartet marts 2018.
12.40 Opførelse af boliger Den gamle højskole, Th. Bredsdorffs Allé. 200 millioner kr. maj 2018 til okt 2019. 206 lejligheder i 6 etager. Pensam Ejendomme planlægger opførelse af boliger. Projektet omfatter planer om opførelse af boliger i form af 14 terrassehuse på to og tre etager og 7 punkthuse i 6 etager indeholdende i alt 206 boliger. Det er også planen at istandsætte højskolens gamle hovedbygning, samt rive de ikke bevaringsværdige bygninger i området ned. Projektet afventer lokalplan. 
12.40 DSV bygger 40.000 kvm logistikbygning i Gadstrup.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom