Nye Talere

Lise Lyck

Ekstern lektor, censorformand og konsulent i Copenhagen Business School

taler på:

Airbnb

Andreas Sandberg

i Lejerbo Vejle

taler på:

Horsens: De store projekter

Mogens Kragh

Ejendomsmægler og Valuar - ansvarlig indehaver i Bolig One

taler på:

Holstebro: De store projekter

Jesper Gemmer

By- og Havneudviklingschef i Horsens Kommune

taler på:

Horsens: De store projekter

Klavs Odgaard Christensen

i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

taler på:

Renovering og opgradering af udsatte boligområder til 21 milliarder

Sara Buhl Bjelke

Arkitket, Partner i Urban Power

taler på:

Horsens: De store projekter

Ofri Earon

Arkitekt MAA phd i Rambøll

taler på:

Alment boligbyggeri i København 2019-2029

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Bofællesskaber og kollektive boformer