Jacob Lundgaard taler om infrastrukturudvikling i København

Jacob Lundgaard taler om infrastrukturudvikling i København

Jacob Lundgaard fra Københavns Kommune taler om infrastrukturudvikling i København - kommende planer, projekter og prioriteter på konferencen: Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder, som afholdes i Sydhavnen d. 26. april 2017

Kontakt

Yderligere oplysninger: Byens Ejendom, T: 70 702 207, E: byensejendom@byensejendom.dk

Hvordan skal transportinfrastrukturen i København udvikle sig, hvad er der behov for, hvilke udfordringer er der, hvad undersøges nu, og hvad er planen på kort og lang sigt? Hvilke prioriteter har Københavns Kommune, hvad angår anlæg af metro, letbaner, veje og andet infrastruktur? Hvilke muligheder for byudvikling vil infrastrukturen skabe og hvilke behov for ny transportinfrastruktur er der?

NB! Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder. Konferencen afholdes d. 26. april 2017.

Nye infrastrukturprojekter vil i den kommende tid forandre København og skabe nye muligheder for byudvikling. Presset på transportinfrastruktur i København stiger, forårsaget af byens udvikling med nye bydele i Nordhavn, Sydhavn, Refshaleøen, Valby, samt den stigende befolkning med 100.000 indbyggere mere frem til 2025. De strategiske udfordringer for infrastrukturen i København kommer også fra den internationale udvikling, hvor København skal fastholde og udbygge sin rolle som regional og europæisk storby og erhvervscenter i samspil med Øresundsregionen. Ambitionen er, at København skal være et trafikalt knudepunkt for en nordeuropæisk superregion.

René Semberlund Jensen, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


26. april 2017
Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder - Program



09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Infrastrukturudvikling i København - kommende planer, projekter og prioriteter

Hvordan skal transportinfrastrukturen i København udvikle sig, hvad er der behov for, hvilke udfordringer er der, hvad undersøges nu, og hvad er planen på kort og lang sigt? Hvilke prioriteter har Københavns Kommune, hvad angår anlæg af metro, letbaner, veje og andet infrastruktur? Hvilke muligheder for byudvikling vil infrastrukturen skabe og hvilke behov for ny transportinfrastruktur er der?

Jacob Lundgaard, Teamleder, Københavns Kommune


10.00

Infrastrukturudvikling og ejendomspriserne

Hvordan kommer metro, letbaner og nye veje til at påvirke ejendomspriserne? Hvad vil det betyde for de forskellige områders attraktivitet? Hvilke bydele vil vinde, og hvilke vil tabe, når de nye metroer og letbaneprojekter er afsluttet? Hvor kommer de nye trafikknudepunkter til at ligge og hvor er de mest attraktive områder til byudvikling?

Ole Hjorth, Manager, MRICS , Sadolin & Albæk


10.25

Ejendomsinvesteringer for 20 milliarder

Fra Lyngby til Ishøj er der planlagt 1,6 millioner kvm privat nybyggeri i områderne tæt på letbanens stationer. Dermed investeres der 30 procent mere i kommunerne langs den kommende letbane end i Region Hovedstaden som helhed. Og ifølge Incentive stopper det ikke her. Investeringerne tiltrækker ca. 25.000 nye arbejdspladser og 18.500 nye borgere.

Kristian Kolstrup, Partner og Manager, Incentive


10.50

Kaffepause


11.20

Prioriteter for infrastrukturudvikling i Storkøbenhavn

Indbyggertallet i hovedstadsregionen forventes at stige med over 200.000 i de kommende år. Derfor har kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden i fællesskab udarbejdet en prioriteret liste over infrastrukturprojekter der skal forbedre de trafikale forhold i Region Hovedstaden. Blandt de prioriterede projekter er: Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, En VVM-undersøgelse af en Ring 5 syd, Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metrosystem, Forbedring af kystbanen, Sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3, Parkér og rejs-faciliteter. Som en del af del af aftalen indgår også yderligere analyser af forlængelse af metroen, henholdsvis Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-Hvidovre og Ny Ellebjerg-Bispebjerg samt en undersøgelse af mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke den kollektive trafikforbindelse med eksempelvis en forlængelse Farum-S-banen mod Hillerød.

Jarl Zinn, Specialkonsulent, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune


11.45

Havnetunnelen til 20 milliarder

Projektet om en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten var i høring i efteråret 2016, og der afventes nu politiske og økonomiske forhandlinger om, hvordan tunnellen konkret skal udformes. Borgerrepræsentationen i København ventes at tage stilling i sagen i 1. halvår 2017. Nordhavnstunnellen skal styrke adgangen til den nye bydel samtidig med, at tung trafik fra containerterminalen bliver ledt uden om Østerbro. Men derudover er der stigende opbakning til, at den kommende Nordhavnstunnel bliver en etape i en samlet havnetunnel/Østlig Ringvej, der skal forbinde Helsingørmotorvejen med Amagermotorvejen. Dermed skabes en trafikal ”bypass operation” i Hovedstaden. Som en del af finanslovsaftalen for 2017, er det vedtaget at igangsætte en forundersøgelse af en samlet østlig ringvej. Hvilke muligheder for finansiering af projektet er der, som pensionskasserne har vist interesse i at være med i?

Henrik Olejasz Larsen, Investeringsdirektør, Sampension


12.10

Ankomstområde i CPH lufthavn

Der er planer om at ombygge ankomst- og toldområdet i Københavns lufthavns Terminal 3, et område der årligt passeres af 26,6 millioner rejsende. Opgaven skal bl.a. tage højde for et velfungerende flow, wayfinding og skiltning for rejsende og personale. De ombyggede arealer forventes at blive taget i brug i april 2017. Hvad er de største udfordringer ved projektet? Hvordan kan man arkitektonisk forbedre oplevelsen for de rejsende og personalet? Hvad er status på arbejdet og hvordan ser tidsplanen ud?

Kristian Rasmussen, Projektchef, Mangor & Nagel


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik