Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus vil kræve, at der i Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus kommuner midlertidigt skal eksproprieres arealer på i alt 208.200 kvm fra 208 ejendomme.

Banedanmark har offentliggjort VVM-redegørelsen for elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aarhus. Af den fremgår det, at 151 ejendomme i Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus kommuner permanent skal have eksproprieret 110.600 kvm.

I Banedanmarks løsninger nedrives i alt 3 garager og 7 erhvervsbygninger i projektet. Hvis de kommunale alternativer og tilvalg gennemføres er den samlede bygningsmasse der nedrives i alt 2 huse, 4 garagebygninger og 7 erhvervsbygninger.

I forbindelse med elektrificering af banestrækningen vil 1.545 naboejendommene blive pålagt en servitut om eldrift.

I forbindelse med hastighedsopgraderingen skal der i Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens kommuner midlertidigt eksproprieres arealer på i alt 203.000 kvm fra sammenlagt 117 ejendomme, mens der i Fredericia, Vejle,
Hedensted og Horsens kommuner permanent eksproprieres arealer på 39.000 kvm fra sammenlagt 192 ejendomme.

Som følge af hastighedsopgraderingen vil det samlede antal støjbelastede boliger langs strækningen overordnet være lavere. Reduktionen i støjbilledet skyldes, at elektrificeringen muliggør anvendelse af mindre støjende materiel, der opvejer den øgede hastighed.

Selvom der overordnet er færre støjbelastede på strækningen vil det være lidt andre boliger som er støjbelastet som følge af hastighedsopgraderingen. Der vil derfor være i alt 35 boliger på strækningen, som kommer over grænseværdien for støj, som ikke er støjbelastede i dag. Disse boliger vil få tilbud om tilskud til lydisolering af Banedanmark.

Mens banen bygges, kan anlægsarbejderne give anledning til vibrationer til omgivelserne. Ved de mest vibrationstunge anlægsaktiviteter for elektrificeringen er der i alt 12 bygninger med risiko for bygningsskader, og ved hastighedsopgraderingen ligeledes 12 bygninger. Herudover forventes grænseværdien for komfortvibrationer at blive overskredet i 371 bygninger i forbindelse med elektrificeringen, og yderligere i 247 bygninger i forbindelse med hastighedsopgraderingen.

Elektrificeringen medfører at der skabes et magnetfelt omkring køreledningsanlægget. Der er identificeret 65 ejendomme, hvor det potentielt kan forekomme, at eksponeringen fra banens magnetfelt vil være større end Miljøstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 μT, hvis ikke der indføres afværgeforanstaltninger.

Elektrificeringen af jernbanen indgår som en del af Togfonden DK, hvor det er besluttet at nedsætte rejsetiden mellem København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg til 1 time. Dette projekt vil hastighedsopgradere og elektrificere strækningen Fredericia-Aarhus og bidrage til at nedsætte rejsetiden mellem Odense og Aarhus fra 1 time og 32 minutter til 1 time.

Læs mere af artiklen
Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Afholdes 8. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Programindhold
Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer.

Planlægning

  • Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen?
  • Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

 

Ejendomsdannelse

  • Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?
  • Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

 

Bygningsarealer

  • Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom.
  • Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

10.00 Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for en ejendom? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

Kasper Kornerup Thygesen , Planlægger, Landinspektør, LE34

10.40
10.55 Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

11.20 Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom. Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

11.50
12.05  Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom