208 ejendomme mellem Aarhus og Frederica påvirkes af elektriske tog

208 ejendomme mellem Aarhus og Frederica påvirkes af elektriske tog

Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus vil kræve, at der i Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus kommuner midlertidigt skal eksproprieres arealer på i alt 208.200 kvm fra 208 ejendomme.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Banedanmark
T: +45 8234 0000

Banedanmark har offentliggjort VVM-redegørelsen for elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aarhus. Af den fremgår det, at 151 ejendomme i Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus kommuner permanent skal have eksproprieret 110.600 kvm.

I Banedanmarks løsninger nedrives i alt 3 garager og 7 erhvervsbygninger i projektet. Hvis de kommunale alternativer og tilvalg gennemføres er den samlede bygningsmasse der nedrives i alt 2 huse, 4 garagebygninger og 7 erhvervsbygninger.

I forbindelse med elektrificering af banestrækningen vil 1.545 naboejendommene blive pålagt en servitut om eldrift.

I forbindelse med hastighedsopgraderingen skal der i Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens kommuner midlertidigt eksproprieres arealer på i alt 203.000 kvm fra sammenlagt 117 ejendomme, mens der i Fredericia, Vejle,
Hedensted og Horsens kommuner permanent eksproprieres arealer på 39.000 kvm fra sammenlagt 192 ejendomme.

Som følge af hastighedsopgraderingen vil det samlede antal støjbelastede boliger langs strækningen overordnet være lavere. Reduktionen i støjbilledet skyldes, at elektrificeringen muliggør anvendelse af mindre støjende materiel, der opvejer den øgede hastighed.

Selvom der overordnet er færre støjbelastede på strækningen vil det være lidt andre boliger som er støjbelastet som følge af hastighedsopgraderingen. Der vil derfor være i alt 35 boliger på strækningen, som kommer over grænseværdien for støj, som ikke er støjbelastede i dag. Disse boliger vil få tilbud om tilskud til lydisolering af Banedanmark.

Mens banen bygges, kan anlægsarbejderne give anledning til vibrationer til omgivelserne. Ved de mest vibrationstunge anlægsaktiviteter for elektrificeringen er der i alt 12 bygninger med risiko for bygningsskader, og ved hastighedsopgraderingen ligeledes 12 bygninger. Herudover forventes grænseværdien for komfortvibrationer at blive overskredet i 371 bygninger i forbindelse med elektrificeringen, og yderligere i 247 bygninger i forbindelse med hastighedsopgraderingen.

Elektrificeringen medfører at der skabes et magnetfelt omkring køreledningsanlægget. Der er identificeret 65 ejendomme, hvor det potentielt kan forekomme, at eksponeringen fra banens magnetfelt vil være større end Miljøstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 μT, hvis ikke der indføres afværgeforanstaltninger.

Elektrificeringen af jernbanen indgår som en del af Togfonden DK, hvor det er besluttet at nedsætte rejsetiden mellem København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg til 1 time. Dette projekt vil hastighedsopgradere og elektrificere strækningen Fredericia-Aarhus og bidrage til at nedsætte rejsetiden mellem Odense og Aarhus fra 1 time og 32 minutter til 1 time.

Tommy Blindkilde, 18. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


8. juni 2017
Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Præsentation og proces: fra idé til ibrugtagning af byggeri

  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


10.00

Planlægning med fokus på lokalplaner

  • Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for en ejendom?
  • Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

Kasper Kornerup Thygesen, Planlægger, Landinspektør, LE34


10.40

Kaffepause


10.55

Intro: Udstykning

  • Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.20

Intro Ejerlejligheder og bygningsarealer

  • Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom.
  • Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.50

Pause


12.05

Ejendomsdannelse i praksis: cases

 Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


12.35

Afslutning og spørgsmål


12.40

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik