Alle konferencer og kurser

 • UDSOLGT - Risikostyring og forsikring af byggeri (EKSTRA den 8. september)
  Hellerup, den 25. maj 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør. Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og en af...
 • Jylland: Bygningsreglementets nye krav
  Aarhus C, den 31. maj 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer, samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Jylland: Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  Aarhus, den 1. juni 2016 kl. 08.45 - 16.45
  Dette kursus er for dig, som skal tackle vanskelige, konfliktfyldte situationer og gerne vil have værdifuld viden om kommunikation og konflikthåndtering, så du har et beredskab, når situationerne opstår. Det får du ud af at deltage Du bliver trænet i...
 • Studietur til Demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland
  , den 15. juni 2016 kl. 10.30 - 15.45
  Den 15. juni får du mulighed for at tage med Nohrcon på besøg i den hollandske demenslandsby De Hogeweyk uden for Amsterdam. Besøget er tilrettelagt sådan, at du kan flyve ud og hjem samme dag, hvad enten du kommer fra København, Aarhus, Aalborg,...
 • Jylland: Planloven - de nye regler og løsninger
  Aarhus C, den 16. juni 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Lokalplaner kan bl.a....
 • RANDERS investerer 16 milliarder i byudvikling
  Randers C, den 21. juni 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Randers er med sine lidt over 61.000 indbyggere Danmarks 6. største by. I hele Randers kommune bor der dog i alt godt 96.000 mennesker. I de senere år har både byen, som en af få, formået at fastholde en positiv befolkningstilvækst. Det forudses at byen og...
 • UDSOLGT - Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser
  Hellerup, den 22. juni 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Planloven - de nye regler og løsninger
  Hellerup, den 24. august 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Lokalplaner kan bl.a....
 • Erhvervslejelovens nye udvikling
  Hellerup, den 25. august 2016 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendoms-aktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning,...
 • AMAGER: Investerer 30 milliarder i byudvikling på Østkysten
  København SV, den 31. august 2016 kl. 09.00 - 12.40
  På Sølvkysten langs Amager Strand foregår et sandt byggeboom. Fra lufthavnen til Refshaleøen. Store aktører i området er fx Balder, Arkitektgruppen, Ferring, Skanska, De Forenende Ejendomsselskaber, Mogens de Linde - og for hver måned kommer nye...
 • Ungdomsboliger - udvikling og byggeri for 37 milliarder 2016-2025
  København SV, den 1. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Hvert år flytter der over 2.500 unge til København og København vil i 2025 have 28.000 flere unge end nu, hvor der er 148.000. Det er en stigning på 20 procent, som vil medføre en øget efterspørgsel på boliger til unge. Samtidig har der i de...
 • Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
  Hellerup, den 6. september 2016 kl. 09.00 - 13.05
  Bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer i ejendomssektoren har udfordringer, som rækker ud over sædvanligt ansvar og bestyrelsesarbejde: * Fordi markedet kan ændre solide ejendomsværdier til enorme belastninger. * Kan fjerne sikkerheder og ændre forholdene til...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri
  Hellerup, den 8. september 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
  Roskilde, den 13. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 86.200 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2025. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm nyt boligbyggeri fordelt på 5000...
 • Ny
  Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
  Aarhus C, den 15. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense C, den 20. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Odense er i vækst og har rundet 200.000 indbyggere og 100.000 husstande. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der behov for 9.000 boliger frem til 2025. Samtidig bliver 20.000 boliger renoveret grundlæggende i perioden. Det betyder boliginvesteringer på...
 • Jylland: Planloven - regler og løsninger
  Aarhus C, den 21. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Lokalplaner kan...
 • Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2016 - 2025
  København SV, den 22. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  København skal have flere billige boliger, så almindelige mennesker også har råd til at bo i byen fremover. Derfor vedtog Borgerrepræsentationen i marts 2015, at der skal bygges 2.500 boliger de kommende år. Det er målsætningen, at der bygges i...
 • Udvikling af butikscentre for 3,9 milliarder
  København SV, den 27. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I Danmark findes der over 100 butikscentre med et areal over 5.000 kvm. Centrene omsætter for mere end 50 milliarder kr. årligt, hvilket svarer til 25 procent af den samlede detailhandelsomsætning i Danmark. Omsætningen i Hovedstadsregionen er 14.000 kr. per indbygger,...
 • Logistik og produktion - projekter og udvikling 2016-2025
  København SV, den 28. september 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Efterspørgselen efter lager- og industrilokaler stiger igen med baggrund i den forsigtige økonomiske opsving og ledigheden er faldet til et niveau der ligger nogenlunde på linie med niveauet fra før finanskrisen. Samtidigt lokker høje afkastniveauer og faldende...
 • Alment boligbyggeri i Aarhus 2016-2026
  Aarhus C, den 29. september 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Omkring 100.000 mennesker bor i dag i en af de 45.000 almene boliger i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt stigende. Mellem...
 • Ny
  Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
  Frederikssund, den 5. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Frederikssund er med et areal på 250.000.000 kvm og en befolkning på 44.725 arealmæssigt Nordsjællands næststørste kommune og indbyggermæssigt den tredjestørste. Med kun 40 km til Rådhuspladsen i København ligger Frederikssund med...
 • Anderledes boligbyggeri
  København SV, den 6. oktober 2016 kl. 09.00 - 13.05
  Ændringer i livsstil, økologisk bevidsthed, samt økonomiske faktorer som boligprisernes himmelflugt i storbyerne og hensynet til en mere økonomisk udnyttelse af byrummet får os i disse år til at omvurdere vores boligbehov og tænke bolig på en ny...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 11. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg-området vokser med 10.000 indbyggere til 125.000 indbyggere frem til 2025, og alene det vil betyde 400.000 kvm boligbyggeri og 200.000 kvm erhvervsbyggeri. Hertil kommer investeringer for at binde byen bedre sammen: Der investeres i erhvervshavnen i centrum og syd, nyt...
 • Jylland: Bygningsreglement BR15 - de nye krav
  Aalborg, den 13. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer, samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Campusbyggeri i København for 3,9 milliarder
  København SV, den 25. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Milliardinvesteringer strømmer til de danske vidensinstitutioner, der er i gang med massiv opgradering og nybyggeri af deres faciliteter frem mod 2025. Investeringsbølgen gælder såvel universiteter, som professionshøjskoler, handelsskoler og andre...
 • Seniorboliger - udvikling og byggeri 2017-2025
  København SV, den 26. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende.  Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven
  Aarhus C, den 27. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Odense: Ekspropriation i praksis
  Odense, den 27. oktober 2016 kl. 09.45 - 16.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Taleren på kurset er en af landets bedste eksperter: Hanne Mølbeck er blandt andet forfatter til bogen ”Ekspropriationer...
 • Ny
  Viborg udvikling og investeringer 2017-2027
  Viborg, den 2. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Viborg kom for alvor på verdenskortet, da Apple sidste år annoncerede placeringen af sit nye datacenter til 6,3 milliarder ved Foulum 8 km fra Viborg centrum. Datacentret vil gøre Viborg interessant også for en række andre aktører, og Viborg Kommune har...
 • Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 3. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Fredericia er under forandring. I gamle dage var det en militærby, så en industriby og nu en erhvervsby, der ønsker også at være en bolig- og oplevelsesby: 43% af ejendommene i midtbyen er klassificeret som bevaringsværdige. Og udviklingen trækker...
 • Jylland: Lejeloven - nye ændringer og løsninger
  Aarhus C, den 8. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  De nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse, samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne, og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er afsagt herom siden...
 • Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
  København SV, den 10. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Etablering af tagboliger kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i København. En undersøgelse foretaget af DTU Byg har vist, at der i København alene kan etableres boliger til 22.000 beboere, hvis potentialet for tagboliger i de...
 • Jordforurening - afklaring og håndtering
  København, den 15. november 2016 kl. 08.45 - 16.00
  Hvad stiller du op, hvis du har mistanke om forurenet jord på en grund du ejer eller skal bygge på? På dette kursus får du relevant information om strategier, konsekvenser og mulige metoder til afklaring og håndtering af jordforurening. Du får en...
 • Jylland: Den nye udbudslov + ændringer i tilbudsloven
  Aarhus C, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Folketinget har i november 2015 vedtaget Danmarks første udbudslov. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for...
 • Ny
  Udstykning og ejendomsdannelse
  Hellerup, den 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Programindhold Seminaret vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Jylland: Det nye Bygningsreglements krav
  Aarhus C, den 17. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  I 2016 skal byggeri og renovering følge det nye 2015-Bygningsreglement. Ikrafttræden af det nye Bygningsreglement pr. 1. januar 2016 betyder væsentlige ændringer af facader, tage, installationer, samt af hvilke byggematerialer, der kan anvendes. Samtidig skærper...
 • Ny
  Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven
  Hellerup, den 23. november 2016 kl. 09.00 - 12.45
  Folketinget vedtog i november 2015 Danmarks første udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet. Loven sætter derudover rammerne for offentlige...
 • Lejeloven - de nye ændringer og løsninger
  Hellerup, den 24. november 2016 kl. 09.00 - 13.00
  De nye regler om lejerens indflytning, de nye krav til udlejerens vedligeholdelse og til aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse, samt de nye regler om lejerens fraflytning. På kurset gennemgås reglerne, og de eventuelle afgørelser, der eventuelt er afsagt herom siden...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven - FÅ PLADSER TILBAGE
  København SV, den 29. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven er trådt i kraft i december 2015 med virkning fra juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal...
 • Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
  Aarhus C, den 29. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Den aktuelle markedssituation for erhvervsejendomme medfører betydelig tomgang med mange ledige butikker, industri- og kontorlokaler. Det er lokaler med både central, og især mere perifær, beliggenhed. Samtidig er både efterspørgslen efter boliger og...
 • Jylland: Moms og skat for byggeri og ejendom
  Aarhus C, den 30. november 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Aalborg: Planloven - regler og løsninger
  Aalborg, den 1. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Lokalplaner kan...
 • Moms og skat 2017 for byggeprojekter og ejendom
  København SV, den 6. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Skat i forbindelse med fast ejendom. Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og skatteområdet. Muligheder og faldgruber ved køb og...
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  København SV, den 13. december 2016 kl. 09.00 - 13.05
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer  beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder...
 • Planloven - de nye regler og løsninger
  Hellerup, den 14. december 2016 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. Lokalplaner kan bl.a....
 • Ny
  Byudvikling for 18 milliarder på Frederiksberg
  Frederiksberg, den 17. januar 2017 kl. 09.00 - 12.45
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den...
 • Ny
  Byudvikling for 13 milliarder i Helsingør
  Helsingør, den 26. januar 2017 kl. 09.00 - 13.05
  Helsingør er med Kronborg Slot måske den internationalt bedst kendte danske by næstefter København. Med sine 46.829 indbyggere er byen Danmarks 13. største by, og ønsket er at tiltrække mindst 800 nye familier over det kommende 10 år. Dette vil...
 • Næste arrangement

  UDSOLGT - Risikostyring og forsikring af byggeri (EKSTRA den 8. september)

  25. maj 2016
  Læs mere

Kommentarer fra deltagere

Et udvalg af kommentarer fra deltagere fra de seneste arrangementer.

Der var mange gode indlæg. Meget relevante talere. (Salgsansvarlig)
Relevant indhold og uhøjtidelig form med dialog mellem advokater og deltagere.. (Projektleder)
Det var første gang, vi benyttede ByensEjendom, og vil gerne gøre det igen. (Salgschef)
Kurset var meget komprimeret. Man kunne med fordel konvertere det til et heldagskursus. (Ejendomsadministrator)
Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere pauser til networking. (Projektansvarlig)
Fin sammensætning af panel. (Analytiker)