KAB henter 75 millioner tilbage i skat

KAB henter 75 millioner tilbage i skat

23. december 2015, Tommy Blindkilde: På grund af forkert beregnet ejendomsskat er KAB i gang med at hente pege tilbage fra Skat. Ud af 270 sager er de 140 afgjort, og det har givet en tilbagebetaling på 75 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

KAB
T: +45 3363 1000

KAB har med hjælp fra eksterne rådgivere hentet 75 millioner kr. tilbage til boligafdelingerne på grund af forkert beregnet ejendomsskat. Det begyndte med nogle få sager tilbage i 2006. En dom havde slået fast, at man i forbindelse med grundforbedringer ved nybyggeri, eksempelvis etablering af en ny vej, kunne få nedslag i ejendomsskatterne.

KAB indledte et samarbejde med en ekstern rådgiver om gennemgang af alle gamle byggesager for at finde dokumentation for grundforbedringer, som man hidtil ikke havde fået skattefradrag for.

NB! Jylland: Den nye Udbudslov og ændringer i tilbudsloven. Seminaret afholdes d. 14. april 2016.

I takt med at dokumentationen blev fundet frem, startedes en lang række skattesager. For ikke at risikere at en afdeling skulle betale rådgiveren uden at have vundet skattesagen, indgik KAB en ’no cure–no pay’ aftale.

Skattebetalingen viste sig ganske rigtigt at kunne reduceres i mange boligafdelinger. Og antallet af sager voksede. 277 sager er det i dag blevet til, hvoraf 140 er afgjort med det resultat, at der foreløbig er tilbagebetalt 75 millioner kr. til boligafdelingerne. Heraf er halvdelen tilbagebetalt indenfor de seneste 2 år.

NB! Erhvervslejeloven - nye lovændringer og retspraksis 6 PLADSER TILBAGE. Seminaret afholdes d. 2. februar 2016.

- Vi er ikke skattespekulanter. Vi fører ingen sager, hvor vi ikke mener, at retten er fuldstændig på vores side.  Indsatsen er i princippet ikke anderledes, end når vi arrangerer fællesindkøb af forsikringer, hjemtagelse af de billigst mulige lån og så videre, så beboerne oplever, at vi gør alt for at holde huslejen nede, siger Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i KAB.

Lundtoftegade på Nørrebro er en af de boligafdelinger, som sidste år modtog en tilbagebetaling af skat. Et beløb på 9,6 millioner kr., hvilket er den højeste tilbagebetaling til dato, svarende til mere end 10.000 kr. per bolig. Udover den kontante tilbagebetaling kan de berørte boligafdelinger glæde sig over, at en ændret skatteberegning også betyder lavere skattebetaling i fremtiden.

Fakta

Hovedparten af sagerne handler om, at fradraget for grundforbedringer er sat for lavt. Man kan få fradrag for grundforbedringer, hvis man eksempelvis har investeret i en vej eller kloakering. Så nedsættes ejendomsvurderingen og dermed den skat, ejendommen skal svare.

Retten til fradrag for grundforbedring blev afskaffet med skattereformen i 2012, det vil sige der kan ikke rejses nye sager af denne type. Alle relevante sager indenfor KAB-fællesskabet blev rejst inden denne dato.

Andre sager handler om mere tekniske detaljer i beskatningen og har at gøre med både lokalplanen og konkrete vilkår i skødet for den enkelte grund. Endelig er grundvurderingerne anledning til et stigende antal sager.

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Forsiden netop nu

29. maj 2016, Tommy Blindkilde

60 nye 0-energiboliger til flygtning og unge i Roskilde bliver endnu billigere

60 nye 0-energiboliger til flygtning og unge i Roskilde bliver endnu billigere

Lokalplanen er vedtaget for 200 nye boliger, hvoraf der i første omgang bygges 60 boliger. Boligerne har fået navn, og den 25. maj 2016 godkendte byrådet i Roskilde også projektets overordnede økonomi, som bød på en god overraskelse. Læs mere

KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Poul Moesgaard

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse
Regitze Lund

Associeret Partner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Logistik og produktion - projekter og udvikling 2016-2025
Esben Dannemand Frost

Seniorkonsulent i Dansk Bygningsarv taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2016 - 2025
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Thomas Kock

Partner, Arkitekt MAA i Polyform Arkitekter taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Per Thomas Dahl

Produktionsdirektør, NCC Bolig i Danmark i NCC Bolig taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Seniorboliger - udvikling og byggeri 2017-2025
John Schmidt Andersen

Borgmester i Frederikssund Kommune taler på Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
Kristian E. Beyer

Chef for Forretningsudvikling i Frederiksberg Forsyning taler på Byudvikling for 18 milliarder på Frederiksberg
Poul Nielsen

Arkitekt maa i 3RKøbenhavn taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Stig Bergdahl

Center Manager i TK Development taler på Udvikling af butikscentre for 3
Niels Martin Viuff

Entreprenør i Nima A/S taler på Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
Ulla Skaarup

Rektor i easj taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Janus Kyhl

Direktør i FC Helsingør taler på Byudvikling for 13 milliarder i Helsingør
Stella Hansen

Direktør i Helsingør Kommune taler på Byudvikling for 13 milliarder i Helsingør
Claus Steen Madsen

Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune taler på Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
Frank Lund Nielsen

Sales Director i PayVend taler på Udvikling af butikscentre for 3
Poul Bruun

Innovationsdirektør i ILT Innovation taler på Logistik og produktion - projekter og udvikling 2016-2025
Uffe Philip

Forsikringsmægler, Partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri
Jan Linde

Forsikringsmægler, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri
Martin Busk

Bestyrelsesmedlem, medejer i Bricks taler på Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
Andreas Lauesen

Arkitekt i Force4 Architects taler på Seniorboliger - udvikling og byggeri 2017-2025
Jesper Dahl

Byudviklingschef i Frederiksberg Kommune taler på Byudvikling for 18 milliarder på Frederiksberg
Henrik Vincentsen

Projektchef i Vejdirektoratet taler på Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
Kathrine Heiberg

CEO i Reteam taler på Udvikling af butikscentre for 3
Søren Peter Bjarløv

Lektor i DTU Danmarks Tekniske Universitet taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Felix Thrams

Plan- og udviklingschef, Arkitekt MAA i Arkitektgruppen taler på AMAGER: Investerer 30 milliarder i byudvikling på Østkysten
Trine Skammelsen

Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Johnny Buchgraitz

Bestyrelsesmedlem i Odense Cityforening taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Bent S. Jensen

Direktør i Nybolig Erhverv Odense taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Niels Edeltoft

Projektchef, Arkitekt MAA i Henning Larsen Architects taler på Frederikssund byudvikling og investeringer 2016-2027
Michael Henriques

Chefkonsulent i DTU Danmarks Tekniske Universitet taler på Logistik og produktion - projekter og udvikling 2016-2025
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
Julian Weyer

Partner. Arkitekt maa i C.F. Møller taler på Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
Hanne Moe

Projektchef i Diakonissestiftelsen taler på Seniorboliger - udvikling og byggeri 2017-2025
Johan Gottschalk

Direktør, Partner i Colliers International Danmark A/S taler på Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
Tue Rex

Kommunalplanprojektleder i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Ann Hamborg

Chef for Byggeri i Aarhus Kommune taler på Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
Jacob Holme

VAT manager i PwC taler på Jylland: Omdannelse fra erhverv til bolig
Anker Boye

Borgmester i Odense Kommune taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Claus Ernsø

Indehaver, Statsaut. Ejendomsmægler, MDE i Danbolig Roskilde taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Jesper Andreasen

Direktør i A/S Rødovre Centrum taler på Udvikling af butikscentre for 3
Real Estate Øresund

Real Estate Øresund

3. februar 2016, Konferencen ser på hvilke globale udfordringer og muligheder Greater Copenhagen (Øresundsregionen) har, samt hvordan regionen kan udvikles, og hvad det indebærer, at Sjælland såvel som Skåne satser på at blive et bæredygtigt samfund. Læs mere

Fortsæt til artiklen