KAB henter 75 millioner tilbage i skat

KAB henter 75 millioner tilbage i skat

23. december 2015, Tommy Blindkilde: På grund af forkert beregnet ejendomsskat er KAB i gang med at hente pege tilbage fra Skat. Ud af 270 sager er de 140 afgjort, og det har givet en tilbagebetaling på 75 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

KAB
T: +45 3363 1000

KAB har med hjælp fra eksterne rådgivere hentet 75 millioner kr. tilbage til boligafdelingerne på grund af forkert beregnet ejendomsskat. Det begyndte med nogle få sager tilbage i 2006. En dom havde slået fast, at man i forbindelse med grundforbedringer ved nybyggeri, eksempelvis etablering af en ny vej, kunne få nedslag i ejendomsskatterne.

KAB indledte et samarbejde med en ekstern rådgiver om gennemgang af alle gamle byggesager for at finde dokumentation for grundforbedringer, som man hidtil ikke havde fået skattefradrag for.

NB! Jylland: Den nye Udbudslov og ændringer i tilbudsloven. Seminaret afholdes d. 14. april 2016.

I takt med at dokumentationen blev fundet frem, startedes en lang række skattesager. For ikke at risikere at en afdeling skulle betale rådgiveren uden at have vundet skattesagen, indgik KAB en ’no cure–no pay’ aftale.

Skattebetalingen viste sig ganske rigtigt at kunne reduceres i mange boligafdelinger. Og antallet af sager voksede. 277 sager er det i dag blevet til, hvoraf 140 er afgjort med det resultat, at der foreløbig er tilbagebetalt 75 millioner kr. til boligafdelingerne. Heraf er halvdelen tilbagebetalt indenfor de seneste 2 år.

NB! Erhvervslejeloven - nye lovændringer og retspraksis 6 PLADSER TILBAGE. Seminaret afholdes d. 2. februar 2016.

- Vi er ikke skattespekulanter. Vi fører ingen sager, hvor vi ikke mener, at retten er fuldstændig på vores side.  Indsatsen er i princippet ikke anderledes, end når vi arrangerer fællesindkøb af forsikringer, hjemtagelse af de billigst mulige lån og så videre, så beboerne oplever, at vi gør alt for at holde huslejen nede, siger Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i KAB.

Lundtoftegade på Nørrebro er en af de boligafdelinger, som sidste år modtog en tilbagebetaling af skat. Et beløb på 9,6 millioner kr., hvilket er den højeste tilbagebetaling til dato, svarende til mere end 10.000 kr. per bolig. Udover den kontante tilbagebetaling kan de berørte boligafdelinger glæde sig over, at en ændret skatteberegning også betyder lavere skattebetaling i fremtiden.

Fakta

Hovedparten af sagerne handler om, at fradraget for grundforbedringer er sat for lavt. Man kan få fradrag for grundforbedringer, hvis man eksempelvis har investeret i en vej eller kloakering. Så nedsættes ejendomsvurderingen og dermed den skat, ejendommen skal svare.

Retten til fradrag for grundforbedring blev afskaffet med skattereformen i 2012, det vil sige der kan ikke rejses nye sager af denne type. Alle relevante sager indenfor KAB-fællesskabet blev rejst inden denne dato.

Andre sager handler om mere tekniske detaljer i beskatningen og har at gøre med både lokalplanen og konkrete vilkår i skødet for den enkelte grund. Endelig er grundvurderingerne anledning til et stigende antal sager.

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Forsiden netop nu

1. juli 2016, Tommy Blindkilde

De sidste 3 byggegrunde på Thomas B. Thriges Gade i Odense solgt  til AP Pension

De sidste 3 byggegrunde på Thomas B. Thriges Gade i Odense solgt til AP Pension

AP Ejendomme skal bygge 28.000 kvm placeret centralt i Odense med rådhuset, domkirken og gågadenetværket som nærmeste naboer. Arkitema Architects er hyret til at sætte stregerne. Læs mere

KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Christian Jungmark

Bestyrelsesformand i Fredericia Shopping taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Højhusbyggeri i Aarhus
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Kim Madsen

Direktør i Frederikshavn Boligforening taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Torben Grøngaard Jeppesen

Museumschef, Professor, ph.d. i Odense Bys Museer taler på Odense - de store projekter
Bente Hornbæk

Stabschef Kultur, Borgere og Planlægning i Skanderborg Kommune taler på Skanderborg - investeringer og byudvikling for 16 milliarder 2017-2027
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Lone Irene Wenzell

Borger- og udviklingsdirektør i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kasper Heiberg Frandsen

Associate Partner, Arkitekt MAA i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Gunilla Rasmussen

Byplanarkitekt i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på Anderledes boligbyggeri
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Balder Johansen

Iværksætter, leder i Logik & co taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Rasmus Challi

Arkitekt MAA i Dansk Center for Undervisningsmiljø taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Kim Meilstrup

Afdelingsleder Bygninger & Anlæg i Aarhus Havn taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Jacob Jensen

Områdedirektør i Nordjyske Bank taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Mads Bue Mørk

Projektudviklingschef i MT Højgaard taler på Skanderborg - investeringer og byudvikling for 16 milliarder 2017-2027
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Mogens K. Nielsen

Bestyrelsesformand i Foreningen Als-Fyn Broen taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Nils Skeby

CEO i ADP A/S taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Jørgen Gaarde

Borgmester i Skanderborg Kommune taler på Skanderborg - investeringer og byudvikling for 16 milliarder 2017-2027
Pia Allerslev

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Niels Uhrenfeldt

i Universitetshospital Aalborg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Mikael Jentsch

Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Henrik Kamp Ditlev

Partner, Arkitekt m.a.a. i Laban arkitekter taler på Skanderborg - investeringer og byudvikling for 16 milliarder 2017-2027
Jesper Prip Bonnesen

Specialist, Master in Fire Safety i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Svend Heegaard

Projektchef i Fra gade til by taler på Odense - de store projekter
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Søren Lind Christiansen

Professionshøjskoledirektør i University College Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Birgit S. Hansen

Borgmester i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Real Estate Øresund

Real Estate Øresund

3. februar 2016, Konferencen ser på hvilke globale udfordringer og muligheder Greater Copenhagen (Øresundsregionen) har, samt hvordan regionen kan udvikles, og hvad det indebærer, at Sjælland såvel som Skåne satser på at blive et bæredygtigt samfund. Læs mere

Fortsæt til artiklen