KAB henter 75 millioner tilbage i skat

KAB henter 75 millioner tilbage i skat

På grund af forkert beregnet ejendomsskat er KAB i gang med at hente pege tilbage fra Skat. Ud af 270 sager er de 140 afgjort, og det har givet en tilbagebetaling på 75 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

KAB
T: +45 3363 1000

KAB har med hjælp fra eksterne rådgivere hentet 75 millioner kr. tilbage til boligafdelingerne på grund af forkert beregnet ejendomsskat. Det begyndte med nogle få sager tilbage i 2006. En dom havde slået fast, at man i forbindelse med grundforbedringer ved nybyggeri, eksempelvis etablering af en ny vej, kunne få nedslag i ejendomsskatterne.

KAB indledte et samarbejde med en ekstern rådgiver om gennemgang af alle gamle byggesager for at finde dokumentation for grundforbedringer, som man hidtil ikke havde fået skattefradrag for.

NB! Jylland: Den nye Udbudslov og ændringer i tilbudsloven. Seminaret afholdes d. 14. april 2016.

I takt med at dokumentationen blev fundet frem, startedes en lang række skattesager. For ikke at risikere at en afdeling skulle betale rådgiveren uden at have vundet skattesagen, indgik KAB en ’no cure–no pay’ aftale.

Skattebetalingen viste sig ganske rigtigt at kunne reduceres i mange boligafdelinger. Og antallet af sager voksede. 277 sager er det i dag blevet til, hvoraf 140 er afgjort med det resultat, at der foreløbig er tilbagebetalt 75 millioner kr. til boligafdelingerne. Heraf er halvdelen tilbagebetalt indenfor de seneste 2 år.

NB! Erhvervslejeloven - nye lovændringer og retspraksis 6 PLADSER TILBAGE. Seminaret afholdes d. 2. februar 2016.

- Vi er ikke skattespekulanter. Vi fører ingen sager, hvor vi ikke mener, at retten er fuldstændig på vores side.  Indsatsen er i princippet ikke anderledes, end når vi arrangerer fællesindkøb af forsikringer, hjemtagelse af de billigst mulige lån og så videre, så beboerne oplever, at vi gør alt for at holde huslejen nede, siger Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i KAB.

Lundtoftegade på Nørrebro er en af de boligafdelinger, som sidste år modtog en tilbagebetaling af skat. Et beløb på 9,6 millioner kr., hvilket er den højeste tilbagebetaling til dato, svarende til mere end 10.000 kr. per bolig. Udover den kontante tilbagebetaling kan de berørte boligafdelinger glæde sig over, at en ændret skatteberegning også betyder lavere skattebetaling i fremtiden.

Fakta

Hovedparten af sagerne handler om, at fradraget for grundforbedringer er sat for lavt. Man kan få fradrag for grundforbedringer, hvis man eksempelvis har investeret i en vej eller kloakering. Så nedsættes ejendomsvurderingen og dermed den skat, ejendommen skal svare.

Retten til fradrag for grundforbedring blev afskaffet med skattereformen i 2012, det vil sige der kan ikke rejses nye sager af denne type. Alle relevante sager indenfor KAB-fællesskabet blev rejst inden denne dato.

Andre sager handler om mere tekniske detaljer i beskatningen og har at gøre med både lokalplanen og konkrete vilkår i skødet for den enkelte grund. Endelig er grundvurderingerne anledning til et stigende antal sager.

Tommy Blindkilde, 23. december 2015


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


3. februar 2016
Real Estate Øresund - Program



08.15

Registrering og kaffe


09.00

Velkommen

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Moderator: Teddy Landén


09.10

Key note speaker - smart cities

Jukka Pertola, direktör Siemens
Digital infrastruktur bidrar till att skapa smarta städer. Teknologi och samhällsutveckling hänger samman. Det är utgångspunkten för Siemens när de genom att integrera hård- och mjukvara skapar nya lösningar som kan göra livet i städerna mera hållbart samtidigt som antalet invånare växer. I Danmark utvecklar de bland annat ett nytt signalsystem till S-tågen och investerar över en miljard i forskning och utveckling av vindkraft.


09.35

Svensk ekonomi

Olof Manner, chef Swedbank Research och tf. chefekonom
Sveriges ekonomi fortsätter att växa men Skåne sackar efter. Samtidigt ökar flyktingkrisen pressen på bostadsmarknaden medan den offentliga konsumtionen stiger. Olof Manner är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom och ger en bild av det svenska konjunkturläget med extra fokus på läget i Skåne och Öresunds-regionen.


10.00

Dansk ekonomi

Niels Lynggård Hansen, underdirektør og chef Økonomisk Afdeling, Nationalbanken
Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen? Niels Lynggård Hansen är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank och berättar om utsikterna för dansk ekonomi med bakgrund i utvecklingen för den internationella ekonomin och på de finansiella marknaderna.


10.20

Kaffepause


11.00

Fremtidens arkitektur som konkurrencekraft

Lene Espersen är direktør för Danske Arkitektvirksomheder och har tidigare varit partiordförande för de Konservative samt varit bland annat utrikesminister, ekonomiminister och justitieminister.
Christer Larsson är Malmös stadsbyggnadsdirektör och presenterade som regerin-gens utredare i mitten av oktober sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Den globala konkurrensen mellan världens städer ökar när det gäller att attrahera talanger, turister, företag och investerare. Vilken betydelse har framtidens arkitektur för att skapa en stadsmiljö som förenar hållbarhet med en god livsmiljö och som skapar en tydlig profil som stärker stadens attraktionskraft?


11.20

Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander, regionansvarig syd NAI Svefa, Malmö
Hur påverkas Skånes fastighetsmarknad av den pågående konjunkturuppgången och vad skiljer fastighetsmarknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg?


11.40

Fastighetsmarknaden i Köpenhamn

Mikael Hartmann, Adm. dir, DTZ - MRICS, MDE, Köpenhamn
Internationella investerare hoppas på fortsatta prisökningar på fastigheter vid Strøget och svenska investerare fortsätter att köpa i andra delar av Köpenhamn. Mikael Hartmann ger oss en detaljard lägesbild av Köpenhamns fastighetsmarknad.


12.00

Lunch


13.00

Så kan Greater Copenhagen utvecklas till en konkurrenskraftig metropol

Stine Bosse är en av Danmarks mest erfarna ledare inom näringslivet. Idag är hon  styrelseproffs och ordförande i Det Kongelige Teater, Tele Greenland, Europabevægelsen, Nunaoil, BankNoridk Group och Børnefonden. Hon är även styrelseledamot i tyska Allianz Group och TDC Danmark. Vilka globala utmaningar och möjligheter har Greater Copenhagen (Öresundsregionen)? Hur kan regionen utvecklas och vad innebär det att såväl Själland som Skåne satsar på att utvecklas till ett hållbart samhälle? Stine Bosse ger det internationella näringslivets syn på vår dansk-svenska region.


13.25

Internationella influenser på fastighetsinvesteringar i regionen

Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter
Camilla Wieslander, vd Skanska Öresund
Ett samtal mellan ledarna för två av regionens större fastighetsaktörer om hur de resonerar i samband med beslut om nya investeringar i regionen. Hur påverkas besluten av trenderna bland internationella investerare och hur ser bolagens utländska aktieägarna på deras strategier? Såväl Skanska som Wihlborgs ägs till ca en tredjedel av utländska aktieägare.


13.45

Dansk arkitektur som framgångsrik exportprodukt

Søren Øllgaard, design direcitor, Henning Larsen Architects
Arkitektbyrån är känd för byggnader som Operaen i Köpenhamn och Malmö Stadsbibliotek. I Lund kommer de att sätta sin prägel på såväl ESS som Forum Medicum. Men Henning Larsen är inte den enda danska arktiektbyrån som gjort sig ett internationellt namn. Søren Øllgaard ger sin syn på varför dansk arktiektur blivit en exportsuccé.


14.05

Carlsberg Byen växer med dyra och billiga bostäder

Jens Nyhus, adm. direktør Carlsberg Byen
När det klassiska bryggeriområdet förvandlas till en ny stadsdel med kontor,  bostäder och service blandas gammalt och nytt och billigt och dyrt. Var femte  lägenhet som byggs blir så kallad allmen bolig med låg hyra.


14.25

MKB lovar 500 nya lägenheter men ställer krav på politikerna

Terje Johansson, vd MKB och Sara MacDonald, nyproduktionschef MKB
Visst är det möjligt att uppfylla politikernas krav på att MKB ska bygga 500 bostäder om året i Malmö säger bolagets ledning som bestämt sig för att bygga rekordmånga bostäder men som också ställer tuffa krav tillbaka på kommunpolitikerna.


14.40

Samarbete hjälper Helsingborg att växa med fler bostäder

Michael Fransson, näringslivsdirektör Helsingborgs stad
Förra året växte Helsingborgs befolkning rekordsnabbt. Mycket talar för tillväxten  blir lika hög i år. Likaså är bostadsbyggandet högt. Hur vill kommunen vidareutveckla det goda samarbetet med bygg- och fastighetsbranschen?


14.55

Kaffepause


15.30

CFFF prisutdelning av Real Estate Øresund Award 2016

Peter Palm, utvecklingsledare på CFFF vid Malmö högskola, och representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer.


15.45

Hur hitta vägen mot ökad tillväxt - Produktivitetskommissionen i Skåne

Pernilla Johansson, senior ekonom vid Handelskammaren och produktivitets kommissionens sekreterare och Britt Andresen, chefanalytiker vid Øresundsinstituttet  och ledamot i produktivitetskommissionen I augusti 2016 ska Produktivitetskommissionens i Skåne vara färdig med sitt arbete men de har redan varit igång en tid och berättar om hur de arbetar.


16.00

Helsingborg som en del av nya Greater Copenhagen

Peter Danielsson, kommunststyrelsens ordförande i Helsingborg berättar om sina förväntningar inför det nya samarbetet och hur det kan påverka stadens utveckling.


16.30

Så ska Köpenhamn och Malmö bli starkare genom det förnyade samarbetet

Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Vid årsskiftet inleds det förnyade samarbetet i the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Vilka förväntningar har Köpenhamn och Malmö och vad kommer det att innebära för att göra regionen mera attraktivt globalt och för att stära den regionala arbetsmarkandsregionen?


16.50

SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Brian Seemann Broe

Landedirektør i Netto taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Erik Hoffmann-Petersen

Direktør i Tempohousing Scandinavia taler på Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Jesper Hildebrandt Mortensen

Manager i PwC taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Annemette Lehmann Bøgh

Forretningsfører i Boligkontoret Danmark taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Franz Christian Augustenborg Ødum

Associeret Partner, Projektleder, Arkitekt maa i C.F. Møller taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Kim Risager

Partner, Arkitekt MAA i Arkitema taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Karsten Skettrup

Byggechef i Nyt OUH taler på Odense - de store projekter
Michael Kruse

Partner i C. F. Møller taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Jesper Dam

Partner MD i Triton Development North taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Claus Topp

Teamchef, Civilingeniør, Ph.d. i Niras taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav, Jylland: Det nye Bygningsreglements krav
Jesper Prip Sindberg

Formand for byggeudvalget, Afdelingsleder i AB Birkegade 4-6 taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Anders Boelskifte Mogensen

Direktør i Seismonaut Tourism taler på Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027
Thue Boye Hvorslev

Hospitalschef i Kong Christian X's Gigthospital taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner i Skou Gruppen taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Christian Larsson

Project Vice President i Novo Nordisk taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Anton Nørgaard

Afdelingsleder i Dansk Boligbyg A/S taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Charlotte Nørbak

Byggechef i Domea taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Vladan Paunovic

Senior lysdesigner i Rambøll taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Torben Hoffmann

Teknisk salgskonsulent i Byggros taler på Højhusbyggeri i København
Jesper Julian Møller

i Copenhagen Street Food taler på Udvikling af Papirøen til 1
Jeppe Brandorff Stefansen

Advokat i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Cecilie Rust

Advokat i Bech-Bruun taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Henrik Sjørslev

Partner, advokat i LETT Advokatfirma taler på Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
Rune Kilden

Direktør i Havneinvest taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Karsten Pedersen

Byggechef i Domea taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Dorte Meldgaard

Borgmester i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Steen Ernland

Senior partner, bestyrelsesformand i Adaptum Partners taler på Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber
Erik Luplau

Direktør, Partner i Luplau & Poulsen taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Peter Gravesen

Porteføljemanager Ejendomme i PKA taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Malthe Vad

Direktør i WeOffices taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Steen Nielsen

Senior Chief Project Manager i Rambøll taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Heidi Lyng

Arkitekt cand.arch, projektleder i Arkitema taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Henning Bøgh

Ingeniør i FredericiaC taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Hans Brigsted

Sektionsleder i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Sofia Osmani

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Jacob Lemche

Partner, projektleder i Peter Jahn & Partnere taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Stig Lohmann-Devantier

Projektchef, Byggeri, Management i COWI taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Lars Autrup

Projektleder i Realdania taler på Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
Mads Schierbeck

Partner i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Peter Lund Tørving

Varehuschef, Føtex Fredericia i Fredericia Shopping taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling
Lasse Fredborg

Director, Statsautoriseret revisor i BDO Danmark taler på Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom
Rasmus Kierkegaard

Associate Partner i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Jesper Møller-Iversen

Administrationchef i Sygehus Sønderjylland taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Johan Gottschalk

Direktør, Partner i Colliers International Danmark A/S taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027, Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Thomas Andersen

Business Development Manager i ADP A/S taler på Fredericia investerer 16 milliarder i byudvikling