Real Estate Øresund

3. februar 2016, Program


08.15: Registrering og kaffe

09.00: Velkommen

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Moderator: Teddy Landén

09.10: Key note speaker - smart cities

Jukka Pertola, direktör Siemens
Digital infrastruktur bidrar till att skapa smarta städer. Teknologi och samhällsutveckling hänger samman. Det är utgångspunkten för Siemens när de genom att integrera hård- och mjukvara skapar nya lösningar som kan göra livet i städerna mera hållbart samtidigt som antalet invånare växer. I Danmark utvecklar de bland annat ett nytt signalsystem till S-tågen och investerar över en miljard i forskning och utveckling av vindkraft.

09.35: Svensk ekonomi

Olof Manner, chef Swedbank Research och tf. chefekonom
Sveriges ekonomi fortsätter att växa men Skåne sackar efter. Samtidigt ökar flyktingkrisen pressen på bostadsmarknaden medan den offentliga konsumtionen stiger. Olof Manner är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom och ger en bild av det svenska konjunkturläget med extra fokus på läget i Skåne och Öresunds-regionen.

10.00: Dansk ekonomi

Niels Lynggård Hansen, underdirektør og chef Økonomisk Afdeling, Nationalbanken
Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen? Niels Lynggård Hansen är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank och berättar om utsikterna för dansk ekonomi med bakgrund i utvecklingen för den internationella ekonomin och på de finansiella marknaderna.

10.20: Kaffepause

11.00: Fremtidens arkitektur som konkurrencekraft

Lene Espersen är direktør för Danske Arkitektvirksomheder och har tidigare varit partiordförande för de Konservative samt varit bland annat utrikesminister, ekonomiminister och justitieminister.
Christer Larsson är Malmös stadsbyggnadsdirektör och presenterade som regerin-gens utredare i mitten av oktober sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Den globala konkurrensen mellan världens städer ökar när det gäller att attrahera talanger, turister, företag och investerare. Vilken betydelse har framtidens arkitektur för att skapa en stadsmiljö som förenar hållbarhet med en god livsmiljö och som skapar en tydlig profil som stärker stadens attraktionskraft?

11.20: Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander, regionansvarig syd NAI Svefa, Malmö
Hur påverkas Skånes fastighetsmarknad av den pågående konjunkturuppgången och vad skiljer fastighetsmarknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg?

11.40: Fastighetsmarknaden i Köpenhamn

Mikael Hartmann, Adm. dir, DTZ - MRICS, MDE, Köpenhamn
Internationella investerare hoppas på fortsatta prisökningar på fastigheter vid Strøget och svenska investerare fortsätter att köpa i andra delar av Köpenhamn. Mikael Hartmann ger oss en detaljard lägesbild av Köpenhamns fastighetsmarknad.

12.00: Lunch

13.00: Så kan Greater Copenhagen utvecklas till en konkurrenskraftig metropol

Stine Bosse är en av Danmarks mest erfarna ledare inom näringslivet. Idag är hon  styrelseproffs och ordförande i Det Kongelige Teater, Tele Greenland, Europabevægelsen, Nunaoil, BankNoridk Group och Børnefonden. Hon är även styrelseledamot i tyska Allianz Group och TDC Danmark. Vilka globala utmaningar och möjligheter har Greater Copenhagen (Öresundsregionen)? Hur kan regionen utvecklas och vad innebär det att såväl Själland som Skåne satsar på att utvecklas till ett hållbart samhälle? Stine Bosse ger det internationella näringslivets syn på vår dansk-svenska region.

13.25: Internationella influenser på fastighetsinvesteringar i regionen

Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter
Camilla Wieslander, vd Skanska Öresund
Ett samtal mellan ledarna för två av regionens större fastighetsaktörer om hur de resonerar i samband med beslut om nya investeringar i regionen. Hur påverkas besluten av trenderna bland internationella investerare och hur ser bolagens utländska aktieägarna på deras strategier? Såväl Skanska som Wihlborgs ägs till ca en tredjedel av utländska aktieägare.

13.45: Dansk arkitektur som framgångsrik exportprodukt

Søren Øllgaard, design direcitor, Henning Larsen Architects
Arkitektbyrån är känd för byggnader som Operaen i Köpenhamn och Malmö Stadsbibliotek. I Lund kommer de att sätta sin prägel på såväl ESS som Forum Medicum. Men Henning Larsen är inte den enda danska arktiektbyrån som gjort sig ett internationellt namn. Søren Øllgaard ger sin syn på varför dansk arktiektur blivit en exportsuccé.

14.05: Carlsberg Byen växer med dyra och billiga bostäder

Jens Nyhus, adm. direktør Carlsberg Byen
När det klassiska bryggeriområdet förvandlas till en ny stadsdel med kontor,  bostäder och service blandas gammalt och nytt och billigt och dyrt. Var femte  lägenhet som byggs blir så kallad allmen bolig med låg hyra.

14.25: MKB lovar 500 nya lägenheter men ställer krav på politikerna

Terje Johansson, vd MKB och Sara MacDonald, nyproduktionschef MKB
Visst är det möjligt att uppfylla politikernas krav på att MKB ska bygga 500 bostäder om året i Malmö säger bolagets ledning som bestämt sig för att bygga rekordmånga bostäder men som också ställer tuffa krav tillbaka på kommunpolitikerna.

14.40: Samarbete hjälper Helsingborg att växa med fler bostäder

Michael Fransson, näringslivsdirektör Helsingborgs stad
Förra året växte Helsingborgs befolkning rekordsnabbt. Mycket talar för tillväxten  blir lika hög i år. Likaså är bostadsbyggandet högt. Hur vill kommunen vidareutveckla det goda samarbetet med bygg- och fastighetsbranschen?

14.55: Kaffepause

15.30: CFFF prisutdelning av Real Estate Øresund Award 2016

Peter Palm, utvecklingsledare på CFFF vid Malmö högskola, och representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer.

15.45: Hur hitta vägen mot ökad tillväxt - Produktivitetskommissionen i Skåne

Pernilla Johansson, senior ekonom vid Handelskammaren och produktivitets kommissionens sekreterare och Britt Andresen, chefanalytiker vid Øresundsinstituttet  och ledamot i produktivitetskommissionen I augusti 2016 ska Produktivitetskommissionens i Skåne vara färdig med sitt arbete men de har redan varit igång en tid och berättar om hur de arbetar.

16.00: Helsingborg som en del av nya Greater Copenhagen

Peter Danielsson, kommunststyrelsens ordförande i Helsingborg berättar om sina förväntningar inför det nya samarbetet och hur det kan påverka stadens utveckling.

16.30: Så ska Köpenhamn och Malmö bli starkare genom det förnyade samarbetet

Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Vid årsskiftet inleds det förnyade samarbetet i the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Vilka förväntningar har Köpenhamn och Malmö och vad kommer det att innebära för att göra regionen mera attraktivt globalt och för att stära den regionala arbetsmarkandsregionen?

16.50: SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG
Nye talere

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS, Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith taler på Lejeloven - nyheder
Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
Thomas Bang-Pedersen

Regional Manager i Akelius taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Elisabeth Flindt

Demenschef i Aarhus Kommune taler på Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på AARHUS: De store projekter
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS, Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet taler på Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune taler på AARHUS: De store projekter
Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
KAB henter 75 millioner tilbage i skat

KAB henter 75 millioner tilbage i skat

På grund af forkert beregnet ejendomsskat er KAB i gang med at hente pege tilbage fra Skat. Ud af 270 sager er de 140 afgjort, og det har givet en tilbagebetaling på 75 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

KAB
T: +45 3363 1000

KAB har med hjælp fra eksterne rådgivere hentet 75 millioner kr. tilbage til boligafdelingerne på grund af forkert beregnet ejendomsskat. Det begyndte med nogle få sager tilbage i 2006. En dom havde slået fast, at man i forbindelse med grundforbedringer ved nybyggeri, eksempelvis etablering af en ny vej, kunne få nedslag i ejendomsskatterne.

KAB indledte et samarbejde med en ekstern rådgiver om gennemgang af alle gamle byggesager for at finde dokumentation for grundforbedringer, som man hidtil ikke havde fået skattefradrag for.

NB! Jylland: Den nye Udbudslov og ændringer i tilbudsloven. Seminaret afholdes d. 14. april 2016.

I takt med at dokumentationen blev fundet frem, startedes en lang række skattesager. For ikke at risikere at en afdeling skulle betale rådgiveren uden at have vundet skattesagen, indgik KAB en ’no cure–no pay’ aftale.

Skattebetalingen viste sig ganske rigtigt at kunne reduceres i mange boligafdelinger. Og antallet af sager voksede. 277 sager er det i dag blevet til, hvoraf 140 er afgjort med det resultat, at der foreløbig er tilbagebetalt 75 millioner kr. til boligafdelingerne. Heraf er halvdelen tilbagebetalt indenfor de seneste 2 år.

NB! Erhvervslejeloven - nye lovændringer og retspraksis 6 PLADSER TILBAGE. Seminaret afholdes d. 2. februar 2016.

- Vi er ikke skattespekulanter. Vi fører ingen sager, hvor vi ikke mener, at retten er fuldstændig på vores side.  Indsatsen er i princippet ikke anderledes, end når vi arrangerer fællesindkøb af forsikringer, hjemtagelse af de billigst mulige lån og så videre, så beboerne oplever, at vi gør alt for at holde huslejen nede, siger Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i KAB.

Lundtoftegade på Nørrebro er en af de boligafdelinger, som sidste år modtog en tilbagebetaling af skat. Et beløb på 9,6 millioner kr., hvilket er den højeste tilbagebetaling til dato, svarende til mere end 10.000 kr. per bolig. Udover den kontante tilbagebetaling kan de berørte boligafdelinger glæde sig over, at en ændret skatteberegning også betyder lavere skattebetaling i fremtiden.

Fakta

Hovedparten af sagerne handler om, at fradraget for grundforbedringer er sat for lavt. Man kan få fradrag for grundforbedringer, hvis man eksempelvis har investeret i en vej eller kloakering. Så nedsættes ejendomsvurderingen og dermed den skat, ejendommen skal svare.

Retten til fradrag for grundforbedring blev afskaffet med skattereformen i 2012, det vil sige der kan ikke rejses nye sager af denne type. Alle relevante sager indenfor KAB-fællesskabet blev rejst inden denne dato.

Andre sager handler om mere tekniske detaljer i beskatningen og har at gøre med både lokalplanen og konkrete vilkår i skødet for den enkelte grund. Endelig er grundvurderingerne anledning til et stigende antal sager.

Tommy Blindkilde, 23. december 2015


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Jylland: Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Aarhus C, den 19. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Ny
  Lejeloven - nyheder
  Nordhavn, den 11. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Hellerup, den 5. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 29. august 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Ny
  Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Aarhus C, den 21. august 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 19. juni 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Ny
  Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
  Vejle, den 13. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Vejle kommune med et befolkningstal på 112.916 i 2017, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og indbyggertallet vil i 2027 være nået op på 120.992 – en stigning på 6,67 procent eller en tilgang på 800 nye borgere årligt i...
 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Ny
  Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Nordhavn, den 31. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 30. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Hellerup, den 24. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Aarhus C, den 23. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
  Aarhus C, den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ny
  Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Midlertidige boliger - de nye muligheder
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Ny
  Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Aarhus C, den 28. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Butikker og den nye planlov
  Hellerup, den 22. februar 2018 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. ...
 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Contract Management i byggeriet
  København, den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Behovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...

Miljø og teknik