KAB henter 75 millioner tilbage i skat

KAB henter 75 millioner tilbage i skat

På grund af forkert beregnet ejendomsskat er KAB i gang med at hente pege tilbage fra Skat. Ud af 270 sager er de 140 afgjort, og det har givet en tilbagebetaling på 75 millioner kr.

KAB har med hjælp fra eksterne rådgivere hentet 75 millioner kr. tilbage til boligafdelingerne på grund af forkert beregnet ejendomsskat. Det begyndte med nogle få sager tilbage i 2006. En dom havde slået fast, at man i forbindelse med grundforbedringer ved...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

3. februar 2016
Real Estate Øresund - Program08.15

Registrering og kaffe


09.00

Velkommen

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Moderator: Teddy Landén


09.10

Key note speaker - smart cities

Jukka Pertola, direktör Siemens
Digital infrastruktur bidrar till att skapa smarta städer. Teknologi och samhällsutveckling hänger samman. Det är utgångspunkten för Siemens när de genom att integrera hård- och mjukvara skapar nya lösningar som kan göra livet i städerna mera hållbart samtidigt som antalet invånare växer. I Danmark utvecklar de bland annat ett nytt signalsystem till S-tågen och investerar över en miljard i forskning och utveckling av vindkraft.


09.35

Svensk ekonomi

Olof Manner, chef Swedbank Research och tf. chefekonom
Sveriges ekonomi fortsätter att växa men Skåne sackar efter. Samtidigt ökar flyktingkrisen pressen på bostadsmarknaden medan den offentliga konsumtionen stiger. Olof Manner är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom och ger en bild av det svenska konjunkturläget med extra fokus på läget i Skåne och Öresunds-regionen.


10.00

Dansk ekonomi

Niels Lynggård Hansen, underdirektør og chef Økonomisk Afdeling, Nationalbanken
Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen? Niels Lynggård Hansen är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank och berättar om utsikterna för dansk ekonomi med bakgrund i utvecklingen för den internationella ekonomin och på de finansiella marknaderna.


10.20

Kaffepause


11.00

Fremtidens arkitektur som konkurrencekraft

Lene Espersen är direktør för Danske Arkitektvirksomheder och har tidigare varit partiordförande för de Konservative samt varit bland annat utrikesminister, ekonomiminister och justitieminister.
Christer Larsson är Malmös stadsbyggnadsdirektör och presenterade som regerin-gens utredare i mitten av oktober sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Den globala konkurrensen mellan världens städer ökar när det gäller att attrahera talanger, turister, företag och investerare. Vilken betydelse har framtidens arkitektur för att skapa en stadsmiljö som förenar hållbarhet med en god livsmiljö och som skapar en tydlig profil som stärker stadens attraktionskraft?


11.20

Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander, regionansvarig syd NAI Svefa, Malmö
Hur påverkas Skånes fastighetsmarknad av den pågående konjunkturuppgången och vad skiljer fastighetsmarknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg?


11.40

Fastighetsmarknaden i Köpenhamn

Mikael Hartmann, Adm. dir, DTZ - MRICS, MDE, Köpenhamn
Internationella investerare hoppas på fortsatta prisökningar på fastigheter vid Strøget och svenska investerare fortsätter att köpa i andra delar av Köpenhamn. Mikael Hartmann ger oss en detaljard lägesbild av Köpenhamns fastighetsmarknad.


12.00

Lunch


13.00

Så kan Greater Copenhagen utvecklas till en konkurrenskraftig metropol

Stine Bosse är en av Danmarks mest erfarna ledare inom näringslivet. Idag är hon  styrelseproffs och ordförande i Det Kongelige Teater, Tele Greenland, Europabevægelsen, Nunaoil, BankNoridk Group och Børnefonden. Hon är även styrelseledamot i tyska Allianz Group och TDC Danmark. Vilka globala utmaningar och möjligheter har Greater Copenhagen (Öresundsregionen)? Hur kan regionen utvecklas och vad innebär det att såväl Själland som Skåne satsar på att utvecklas till ett hållbart samhälle? Stine Bosse ger det internationella näringslivets syn på vår dansk-svenska region.


13.25

Internationella influenser på fastighetsinvesteringar i regionen

Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter
Camilla Wieslander, vd Skanska Öresund
Ett samtal mellan ledarna för två av regionens större fastighetsaktörer om hur de resonerar i samband med beslut om nya investeringar i regionen. Hur påverkas besluten av trenderna bland internationella investerare och hur ser bolagens utländska aktieägarna på deras strategier? Såväl Skanska som Wihlborgs ägs till ca en tredjedel av utländska aktieägare.


13.45

Dansk arkitektur som framgångsrik exportprodukt

Søren Øllgaard, design direcitor, Henning Larsen Architects
Arkitektbyrån är känd för byggnader som Operaen i Köpenhamn och Malmö Stadsbibliotek. I Lund kommer de att sätta sin prägel på såväl ESS som Forum Medicum. Men Henning Larsen är inte den enda danska arktiektbyrån som gjort sig ett internationellt namn. Søren Øllgaard ger sin syn på varför dansk arktiektur blivit en exportsuccé.


14.05

Carlsberg Byen växer med dyra och billiga bostäder

Jens Nyhus, adm. direktør Carlsberg Byen
När det klassiska bryggeriområdet förvandlas till en ny stadsdel med kontor,  bostäder och service blandas gammalt och nytt och billigt och dyrt. Var femte  lägenhet som byggs blir så kallad allmen bolig med låg hyra.


14.25

MKB lovar 500 nya lägenheter men ställer krav på politikerna

Terje Johansson, vd MKB och Sara MacDonald, nyproduktionschef MKB
Visst är det möjligt att uppfylla politikernas krav på att MKB ska bygga 500 bostäder om året i Malmö säger bolagets ledning som bestämt sig för att bygga rekordmånga bostäder men som också ställer tuffa krav tillbaka på kommunpolitikerna.


14.40

Samarbete hjälper Helsingborg att växa med fler bostäder

Michael Fransson, näringslivsdirektör Helsingborgs stad
Förra året växte Helsingborgs befolkning rekordsnabbt. Mycket talar för tillväxten  blir lika hög i år. Likaså är bostadsbyggandet högt. Hur vill kommunen vidareutveckla det goda samarbetet med bygg- och fastighetsbranschen?


14.55

Kaffepause


15.30

CFFF prisutdelning av Real Estate Øresund Award 2016

Peter Palm, utvecklingsledare på CFFF vid Malmö högskola, och representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer.


15.45

Hur hitta vägen mot ökad tillväxt - Produktivitetskommissionen i Skåne

Pernilla Johansson, senior ekonom vid Handelskammaren och produktivitets kommissionens sekreterare och Britt Andresen, chefanalytiker vid Øresundsinstituttet  och ledamot i produktivitetskommissionen I augusti 2016 ska Produktivitetskommissionens i Skåne vara färdig med sitt arbete men de har redan varit igång en tid och berättar om hur de arbetar.


16.00

Helsingborg som en del av nya Greater Copenhagen

Peter Danielsson, kommunststyrelsens ordförande i Helsingborg berättar om sina förväntningar inför det nya samarbetet och hur det kan påverka stadens utveckling.


16.30

Så ska Köpenhamn och Malmö bli starkare genom det förnyade samarbetet

Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Vid årsskiftet inleds det förnyade samarbetet i the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Vilka förväntningar har Köpenhamn och Malmö och vad kommer det att innebära för att göra regionen mera attraktivt globalt och för att stära den regionala arbetsmarkandsregionen?


16.50

SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG


KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Ronnie Markussen

Master Builder i Human Habitat taler på Urban gardening og taghaver
Kasper Tranekær Kullegaard

Partner, Arkitekt i Kullegaard Arkitekter taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater taler på Planloven – løsninger og kommende regelændringer. KURSUS
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Pia Morilla

Forstander i Ingeborggården taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Stig Rømer Winther

Adm.direktør i Femern Belt Development taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steffen Kaj Pedersen

Partner, Brancheleder hotel- og restaurationsbranchen i PwC taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Jette Skive

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Kristian Rasmussen

Projektchef i Mangor & Nagel taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Thomas Jacobsen

Indehaver Ejendomsmægler, MDE i RealMæglerne taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Jonas Wilstrup

Director of Convention i Wonderful Copenhagen taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Pernille Tufte

Seniorkonsulent i Ældre Sagen taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Klavs Hyttel

Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa i C. F. Møller taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Gerti Axelsen

Bygge- og Udviklingschef i Lejerbo taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Jacob Quistgaard

Indehaver, ejendomsmægler MDE i Home Køge taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stine Poulsen

Landskabsarkitekt MAA og associeret partner i Rubow Arkitekter taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Martin Dyrholm

Partner i TN Asset & Property Management taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Frans Davidsson

Akustikekspert i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Brian Tretow-Loof

Seniorpartner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Klaus Ahm

Director Healthcare & Business Development i Northern Horizon Capital taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Lone Rasmussen

Markedschef i Dansk Erhverv taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Real Estate Øresund

Real Estate Øresund

3. februar 2016, Konferencen ser på hvilke globale udfordringer og muligheder Greater Copenhagen (Øresundsregionen) har, samt hvordan regionen kan udvikles, og hvad det indebærer, at Sjælland såvel som Skåne satser på at blive et bæredygtigt samfund. Læs mere

Fortsæt til artiklen