Forurening i jord og miljøfarlige stoffer i bygninger. KURSUS.


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Bygningsundersøgelser, hvorfor og hvordan
 • Hvorfor skal der undersøges, hvilken gevinst har bygherre af det?
 • Hvornår i processen bør der foretages en undersøgelse og kortlægning?
 • Hvad bør der undersøges for?
 • Hvad er risikoen ved ikke at undersøge, eller ved en mangelfuld undersøgelse?
 

Hanne Sadolin Jensen , Markedschef for bygningsforurening, DGE Miljø- og Ingeniørfirma

10.50 Kaffepause
11.20 Hvor reelt et problem står vi overfor?
 • Forefindes der meget forurening i byggematerialer ?
 • Hvordan bør forurenet affald håndteres korrekt ?
 • Hvilke muligheder er der for genbrug og genanvendelse ?
 
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt skal der udføres en screening og en kortlægning af grundlaget for byggeriet. 

Ofte er man ikke klar til de udfordringer de møder med bygningsforureninger, hvilket ofte fører til uforudsete udgifter samt en tidsplan der skrider. Derfor kan det være en god investering at vide noget om på forhånd.

Det er lovpligtigt forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt, at der skal udføres en screening og en kortlægning.

Hvem har ansvaret for dette og hvad kan der kræves?

Hvorfor skal det gøres og hvad bør der undersøges for?

Hvad er risikoen ved ikke at undersøge, eller ved en mangelfuld undersøgelse?

Hvad betyder de nye ændringer i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 der trådte i kraft 1. januar 2021?

Der er miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer i størstedelen af den danske bygningsmasse, herunder:

 • Asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
 • PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
 • Tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
 • Chlorerede paraffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
 • PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her