Underskrifterne er i hus – nu kan Odense letbanebyggeriet begynde

Underskrifterne er i hus – nu kan Odense letbanebyggeriet begynde

Arbejdet med at bygge letbane i Odense kan nu begynde. Onsdag 14. juni har Odense Letbane nemlig skrevet kontrakt med både spanske Comsa S.A.U, der skal lægge skinner, rejse master og bygge stationer, samt med tyske Stadler Pankow, der skal levere letbanetog til Odense.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Odense Letbane
Adm. direktør Mogens Hagelskær
E: mohag@odenseletbane.dk
T: 20 11 46 39

- Jeg vil gerne byde Stadler og Comsa velkommen. De vil ikke blot komme til at anlægge en letbane og sætte vognene på skinner. De vil komme til at forandre byen, fordi letbanen, når den er færdig, vil gøre hverdagen meget nemmere for tusindvis af odenseanere, og fordi letbanen udgør rygraden i byens udvikling. De kommer til at bygge fremtiden i Odense, siger en stolt Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane:

- Dette er den næststørste milepæl overhovedet for Odense Letbane. Det bliver kun overgået af, når vi åbner letbanen i slutningen af 2020 og sætter den i drift.

De 2 store kontrakter med Comsa og Stadler blev underskrevet ved en ceremoni på Odense Stadion / EWII Park.

Her takkede letbaneselskabets bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, for det gode samarbejde, der har været i processen med letbanens tre bidragsydere, Odense Kommune, staten og Region Syddanmark. Samtidig glædede han sig over, at arbejdet i byen nu skifter karakter.

- Alle, der har gjort klar til, at letbanen kan blive anlagt, har udført et upopulært stykke arbejde. Borgerne er blevet sat på prøve med mange trafikændringer og støjgener. Det bliver ikke lettere fremover, når vi bygger letbanen. Men den afgørende forskel er, at fremover vil det kunne ses oven over jorden, at letbanen tager form, sagde Jesper Rasmussen blandt andet i sin tale, hvor der lød en særlig tak til Odense Byråd:

- Byrådet vedtog i samlet trop, at Odense skal have en letbane. At vedtage og stå fast på et så visionært projekt som en letbane, der giver hele byen store udfordringer under anlægsfasen, kræver mod.

Comsa skal levere både skinner, master, køreledninger, stationer og vedligeholdelsescenter samt de tilhørende telekommunikative og tekniske systemer til Odense. Munck Gruppen A/S er underleverandør til Comsa på letbaneprojektet.

Stadler, der skal levere letbanetog til Odense, har tidligere leveret togsæt til eksempelvis Bergen og Aarhus samt en række tyske byer. Stadler er kendt for at levere tysk grundighed i form af velafprøvede standardløsninger kombineret med moderne teknologi.

Piotr Szutowicz, 16. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


5. oktober 2017
Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027 - Program09.35

Strategi og visioner for Middelfart 2017-2027

Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og har derfor en attraktiv placering for bosætning og virksomheder. Middelfart har gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen. Bycentret består ud over rådhuset også af nye boliger og 3.000 kvm butiksarealer, der skal styrke og trække endnu flere handlende til byen. Hvilke visioner og perspektiver er der for Middelfarts udvikling? Hvordan vil byen i fremtiden drage fordel af sin placering og samarbejdet i Trekantområdet, og hvordan vil Middelfart og som grønt vækstcenter tiltrække grønne virksomheder?

Steen Dahlstrøm, Borgmester, Middelfart Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter 2017-2027

Hvilke planer og perspektiver for udvikling af erhverv, butikker og boliger er der i Middelfart? Hvad er behovet? I hvilken retning skal Middelfart byudvikles? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byggeprojekter, og hvad siger lokalplanerne? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til boliger og erhverv, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2027 ud? Byrådet i Middelfart vedtog sommeren 2017, at der skal laves en ny udviklingsplan, som afløser "Middelfart midtbyplan" fra 2003, da den nu næsten er realiseret. Hvordan kommer arbejdet med den nye midtbyplan til at forløbe?

Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef, Middelfart Kommune


10.25

Udvikling af Kulgrunden for 220 millioner kr

Kulgrunden ved Havnegade ligger centralt i Middelfart og kan i fremtiden komme til at danne rammen om et nyt boligprojekt. Nissen Group planlægger at opføre 8.500 kvm boliger, der falder i højde fra 7-8 etager ved Nytorv til 3-4 etager mod marinaen ud mod vandet. Det vil give Middelfart 80 nye lejligheder med udsigt ud over havnen og Lillebælt. Budgettet er 220 millioner kr. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, hvem henvender det sig til, og hvor stort er behovet for boliger i Middelfart? Hvad vil nybyggeriet tilføre Middelfart og havneområdet? Nissen Group planlægger også at opføre 22 lejligheder til 25 millioner kr. på Søndergade i Nørre Aaby.


10.50

Kaffepause


11.20

Klimasikring af Middelfart til 100 millioner kr.

Middelfart skal klimasikres gennem projekterne ’KlimaByen’ og ’KlimaHavnen, som begge har fokus på byudvikling gennem klimatilpasning, og dermed på udvikling af multifunktionelle byrum og klimatilpasningsløsninger. KlimaByen omfatter et 450.000 kvm stort område i Middelfarts vestlige del og rummer tre forskellige vandveje, der løber gennem tre forskellige bykvarterer, blandt andet Middelfarts historiske bydel og havn. KlimaHavnen demonstrerer, hvordan man kan håndtere stigende havvand og øgede regnvandsmængder i den centrale bymidte og langs havnefronten i Middelfart. Hvordan klimasikrer man Middelfart, ikke mindst det historiske centrum? Og hvordan vil tiltagene forandre byen og skabe bedre forhold?

Helle Baker, Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ , Middelfart Spildevand


11.45

Alment boligbyggeri for 130 millioner kr. i Middelfart

Den almene Boligforeningen Lillebælt planlægger at opføre almene boliger på den 1.480 kvm store tidligere taxagrund på Jernbanegade samt på Skrillingevej. De to adresser vil kunne huse 57 lejligheder på mellem 80 og 100 kvm. Boligforeningen har overtaget det gamle rådhus på Østergade i Nørre Aaby, der kommer til at danne rammen om 28 almene boliger, bibliotek og forsamlingshus. I alt forventer man at opføre boliger for op mod 130 millioner kr. Hvordan kommer byggerierne til at se ud, og med hvilken tidsplanen skal de bygges? Hvor stort er behovet for alment boligbyggeri i Middelfart, og er der byggeplaner også for fremtiden?

Alex Gren, Formand, Boligforeningen Lillebælt


12.10

Boligmarkedet i Middelfart

Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605 indbyggere i 2028. Det er en stigning på 1683 personer eller 4,4 % og svarer til en gennemsnitlig stigning på 140 personer om året. Samtidig ligger Middelfart centralt og naturskønt med korte afstande til Odense og det øvrige Trekantområde. Hvordan vil det påvirke tilflytningen og dermed boligmarkedet på sigt? Hvilke typer boliger efterspørger kunderne, og hvad er prisniveauet og liggetider nu og i nærmeste fremtid? Hvilke områder er særligt attraktive?

Henrik Schultz, Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver, Real Mæglerne


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik