Nye Talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællesskab Køge Kyst

taler på:

Bofællesskaber og kollektive boformer

Søren Rahbek

Director Real Estate Sales i Københavns Lufthavn

taler på:

Amager: De store projekter 2018-2029

Jesper Gemmer

By- og Havneudviklingschef i Horsens Kommune

taler på:

Horsens: De store projekter

Mette Hjære

Projektchef og ejendomsmægler, MDE i Home

taler på:

Kolding: De store projekter

Pernille Lytzen

Business Developer i Autonomous Mobility

taler på:

Selvkørende biler ændrer byerne

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Bofællesskaber og kollektive boformer

Ofri Earon

Arkitekt MAA phd i Rambøll

taler på:

Alment boligbyggeri i København 2019-2029

Morten Roar Berg

Konceptudvikler i Saint-Gobain Ecophon

taler på:

Restaurationsmarkedets udvikling Skolebyggeri i fremtiden Akustik og lydforhold i byggeri og ejendom. KURSUS