Nye Talere

Anne Sinnbeck

Anne Sinnbeck

Adm.dir. i By i Byen

taler på:

RANDERS store byggeprojekter
Anne-Sophie Kämpf Svane

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat i Horten Advokatpartnerselskab

taler på:

Ny praksis for konsortier
Brian Ingvard Christiansen

Brian Ingvard Christiansen

Projektchef i Horsens Kommune

taler på:

HORSENS med nye store byggeprojekter
Katrine Skov Kubel

Katrine Skov Kubel

Advokat i Winsløw Advokatfirma

taler på:

Paragraf 5.2 - Loven mod moderniseringsforhøjelser - håndteringsmodeller. KURSUS
Peter Bur Andersen

Peter Bur Andersen

Partner i Briq

taler på:

BUTIKS-udvikling i en ny tid
Rikke Ulk

Rikke Ulk

Direktør, antropolog i Antropologerne

taler på:

SENIORbofællesskaber - planer investeringer og marked
Ofri Earon

Ofri Earon

Arkitekt MAA phd i Rambøll

taler på:

CONTAINER- og modulbyggeri - økonomi
Bente Lykke Sørensen

Bente Lykke Sørensen

Arealudviklingschef i Aarhus Kommune, Arealudvikling og Almene boliger

taler på:

AARHUS: de største projekter