DEAS har indgået aftale om at overtage administrationen af ejerforeningen Feriecenter Klinten i Fåborg på Sydfyn med virkning fra den 1. januar 2018.

Med aftalen om overtagelse af administrationen af ejerforeningen Feriecenter Klinten i Fåborg på Sydfyn udvider DEAS aktiviteterne inden for ejendomsadministrationen af ejerforeninger, der fungerer som feriecentre og ferieboliger.

- Vi administrerer i forvejen en mindre håndfuld ejerforeninger inden for det her segment og ser frem til at hjælpe endnu en forening med at fungere stabilt og sikre en effektiv daglig administration.  Feriecenter Klinten ligger med udsigt til det smukke Sydfynske Øhav og har 121 lækre lejligheder med direkte adgang til stranden, fortæller Jesper Madsen, afdelingschef i DEAS for foreninger i Aarhus.

Ferielejlighederne er i både 2013 og 2015 kåret som de bedste af slagsen i Danmark og inkluderer også faciliteter som inden- og udendørspool, børnebassin, restaurant og sauna. Foruden ejerforeningen Feriecenter Klinten på Sydfyn administrerer DEAS ferieboligerne i følgende foreninger: Feriecenter Søndervig på den jyske Vestkyst, Grundejerforeningen Klitten i Blokhus samt Ejerforeningen Marienlyst i Helsingør.

Læs mere af artiklen
Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder

Afholdes 5. oktober 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.25

SEVERINSEVERIN , Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Tilmeld

Baggrund

Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og er dermed med i Trekantområdets samarbejde om at styrke området som kulturmetropol og som Danmarks produktionscentrum. Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605 indbyggere i 2028. Det er en stigning på 1683 personer eller 4,4 % og svarer til en gennemsnitlig stigning på 140 personer om året.

Det skaber større efterspørgsel på boliger. Hussalget er steget markant over hele landet siden 2014, men Middelfart topper med en stigning på 33 procent og ligger nr. 9 over kommuner med størst fremgang i hussalg. Byggeri af nye boliger forventes at ligge på gennemsnitligt 98 nye boliger pr. år, men i følge Dansk Byggeri skal der bygges mindst 1.130 boliger frem mod 2025, hvilket svarer til 113 nye boliger pr. år.

Middelfart har gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen. Det nye 8000 kvm store rådhus samler administrationen fra 6 adresser til én, rummer 350 medarbejdere, og skal blive et ‘byens hus’ med lokaler i stueplan, som foreninger og andre kan bruge til lokale arrangementer for byens borgere. Bycentret, der skal stå færdigt sommeren 2017, består ud over rådhuset også af 40 nye lejligheder og 3.000 kvm butiksarealer, der skal styrke handlen i Middelfart og trække endnu flere handlende til byen. Byrådet i Middelfart vedtog sommeren 2017 at fortsætte arbejdet med at udvikle midtbyen. Der skal derfor laves en ny udviklingsplan, som afløser "Middelfart midtbyplan" fra 2003, da den nu næsten er realiseret. I den kommende udviklingsplan bliver midtbyen defineret som området mellem Kongebroskoven i vest til det nye boligområde ved Falstersvej i øst, mens det mod syd er afgrænset af jernbanen og Jyllandsvej og mod nord af Lillebælt.

Middelfart Kommune satser på grøn vækst og vil tiltrække nye indbyggere og virksomheder, som vil bo og leve grønt centralt i Danmark. Man har derfor med Kolding og Odense kommuner samt en række private partnere indgået i samarbejdet: Grøn Erhvervsvækst, som skal skabe 300 nye jobs inden for byggebranchen ved at fremme udbredelsen af energieffektivt byggeri og renovering. Gennem Grøn erhvervsvækst vil man opbygge et virksomhedsnetværk af energiansvarlige virksomheder i Trekantområdet.

Samtidig er Middelfart i gang med en storstilet klimasikringsplan. Klimastrategien har særligt fokus på vand: højvandsbeskyttelse af kysterne samt håndtering af regnvand og ekstrem regn. Projektet KlimaByen omfatter et 450.000 kvm stort område, der strækker sig fra de vestlige villakvarterer til centrum med den historiske bydel ved byens gamle havn. I forbindelse med klimaplanen vil man anlægge en aktivitetsskov, hvor det opsamlede regnvand skaber rekreative områder for sport og leg. Derudover klimasikrer man også i Nørre Aaby. Projektet løber til 2018 og kræver klimainvesteringer for 103 millioner kr.

Byens Ejendom vurderer, at der vil blive investeret 5 milliarder kr. i byudvikling i Middelfart 2017-2027.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og har derfor en attraktiv placering for bosætning og virksomheder. Middelfart har gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen. Bycentret består ud over rådhuset også af nye boliger og 3.000 kvm butiksarealer, der skal styrke og trække endnu flere handlende til byen. Hvilke visioner og perspektiver er der for Middelfarts udvikling? Hvordan vil byen i fremtiden drage fordel af sin placering og samarbejdet i Trekantområdet, og hvordan vil Middelfart og som grønt vækstcenter tiltrække grønne virksomheder?

Jørgen Knudsen , Plan- og byggechef, Middelfart Kommune

09.45 Hvilke planer og perspektiver for udvikling af erhverv, butikker og boliger er der i Middelfart? Hvad er behovet? I hvilken retning skal Middelfart byudvikles? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byggeprojekter, og hvad siger lokalplanerne? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til boliger og erhverv, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2027 ud? Byrådet i Middelfart vedtog sommeren 2017, at der skal laves en ny udviklingsplan, som afløser "Middelfart midtbyplan" fra 2003, da den nu næsten er realiseret. Hvordan kommer arbejdet med den nye midtbyplan til at forløbe?

Jørgen Knudsen , Plan- og byggechef, Middelfart Kommune

10.10 Kulgrunden ved Havnegade ligger centralt i Middelfart og kan i fremtiden komme til at danne rammen om et nyt boligprojekt. Nissen Group planlægger at opføre 8.500 kvm boliger, der falder i højde fra 7-8 etager ved Nytorv til 3-4 etager mod marinaen ud mod vandet. Det vil give Middelfart 80 nye lejligheder med udsigt ud over havnen og Lillebælt. Budgettet er 220 millioner kr. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, hvem henvender det sig til, og hvor stort er behovet for boliger i Middelfart? Hvad vil nybyggeriet tilføre Middelfart og havneområdet? Nissen Group planlægger også at opføre 22 lejligheder til 25 millioner kr. på Søndergade i Nørre Aaby.

John Foldbjerg Lassen , Founding partner, schmidt/hammer/lassen/architects

10.35
11.05 Middelfart skal klimasikres gennem projekterne ’KlimaByen’ og ’KlimaHavnen, som begge har fokus på byudvikling gennem klimatilpasning, og dermed på udvikling af multifunktionelle byrum og klimatilpasningsløsninger. KlimaByen omfatter et 450.000 kvm stort område i Middelfarts vestlige del og rummer tre forskellige vandveje, der løber gennem tre forskellige bykvarterer, blandt andet Middelfarts historiske bydel og havn. KlimaHavnen demonstrerer, hvordan man kan håndtere stigende havvand og øgede regnvandsmængder i den centrale bymidte og langs havnefronten i Middelfart. Hvordan klimasikrer man Middelfart, ikke mindst det historiske centrum? Og hvordan vil tiltagene forandre byen og skabe bedre forhold?

Helle Baker , Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ , Middelfart Spildevand

11.30 Den almene Boligforeningen Lillebælt planlægger at opføre almene boliger på den 1.480 kvm store tidligere taxagrund på Jernbanegade samt på Skrillingevej. De to adresser vil kunne huse 57 lejligheder på mellem 80 og 100 kvm. Boligforeningen har overtaget det gamle rådhus på Østergade i Nørre Aaby, der kommer til at danne rammen om 28 almene boliger, bibliotek og forsamlingshus. I alt forventer man at opføre boliger for op mod 130 millioner kr. Hvordan kommer byggerierne til at se ud, og med hvilken tidsplanen skal de bygges? Hvor stort er behovet for alment boligbyggeri i Middelfart, og er der byggeplaner også for fremtiden?

Alex Gren , Formand, Boligforeningen Lillebælt

11.55 Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605 indbyggere i 2028. Det er en stigning på 1683 personer eller 4,4 % og svarer til en gennemsnitlig stigning på 140 personer om året. Samtidig ligger Middelfart centralt og naturskønt med korte afstande til Odense og det øvrige Trekantområde. Hvordan vil det påvirke tilflytningen og dermed boligmarkedet på sigt? Hvilke typer boliger efterspørger kunderne, og hvad er prisniveauet og liggetider nu og i nærmeste fremtid? Hvilke områder er særligt attraktive?

Henrik Schultz , Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver, Real Mæglerne

12.20
12.25
10.25 Med en placering midt i Danmark, og med god adgang til motorvejsnettet og jernbane, er Trekantområdet et oplagt sted for blandt andet transport- og logistikvirksomheder. Der er omkring 11.000 personer beskæftiget inden for branchen i Trekantområdet. Hvilke behov og interesser har området, når det gælder infrastruktur? Hvad vil det betyde for Trekantområdet, når der kommer en Femern-forbindelse? Hvordan ser fremtiden ud, og hvad skal der gøres for at sikre fortsat vækst for området? Trekantområdet er et samarbejde mellem 7 kommuner, heriblandt Middelfart.  Trekantområdets Planstrategi 2015 – 'Metropol på vej' – tager afsæt i Trekantområdets Vækststrategi og er baseret på tre temaer:- Danmarks produktionscentrum- Danmarks entreprenante centrum- KulturmetropolRevisionen af den fælles del af kommuneplanen vil have fokus på tre specifikke temaer:•    Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet •    Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne •    Udarbejdelse af et ”grønt Danmarkskort” (jf. statens Naturplan Danmark
10.25 Hvilke erhverv søger primært mod Middelfart, og hvilken betydning har Middelfarts placering og samarbejdet i Trekantområdet? Google har netop købt en grund i Fredericia, hvor der i fremtiden vil være mulighed for at bygge et datacenter, og Middelfart Kommune har blandt andet udbudt erhvervsarealer til salg i Ejby og Harndrup, Nørre Aaby og Middelfart. Hvordan tiltrækker man virksomheder og nye arbejdspladser til Middelfart og Trekantområdet? Hvor er de attraktive placeringer nu og på sigt? 
10.40 Middelfart Midtby er kendt for unikke specialbutikker, men mangler de større kædebutikker, som handlende kører til fx Kolding, Vejle og Odense for. Den slags butikslejemål har vi hidtil ikke kunne tilbyde i Middelfart. Det får vi nu, derfor skal bycenteret været med til at booste handlen i Middelfart og. Det nye bycenter: Der bliver 3000m2 butikker i stueplan. en historisk forvandling af Middelfart Midtby på adressen Østergade 9-11. Det nye bycenter kommer til at bestå af 42 boliger, af 3.000 m2 butiksarealer. ICP er ved at lave en handelsundersøgelse af Middelfart.
11.45 Civica forhandler lige nu med Købmandstandens Finansierings Institut om at købe en 1.900 kvm stor grund mellem Fakta og Teglværksgade, hvor boligselskabet vil opføre 19 familieboliger i 3 plan, som skal stå klar til indflytning i 2019. I alt vil de 2 boligselskaber ifølge Fyens Stiftstidende opføre 150 boliger i Middelfart over de kommende 4 år. Boliger i Teglværksgade. 25 millioner kr sept 2018 til juli 2019. 1800 kvm. 19 lejligheder i 3 etager. Projektet afventer endeligt grundkøb. Sagen er opdateret med ny anslået tidsplan. Civica planlægger opførelse af boliger på arealet mellem Fakta og Teglværksgade i Middelfart. Projektet omfatter opførelse af 19 boliger i 3 plan. Ombygning og renovering af ungdomsboliger. Østre Hougvej 23 millioner kr. juli 2016 til maj 2017. 32 leljigheder. 2700 kvm. Civica udfører renovering og ombygning af afdeling 127 i Middelfart. Projektet omfatter ombygning og gennem renovering. Det samlede antal boliger reduceres fra 38 til 32 ungdomsboliger.Renovering af almene boliger på Stationsvej 25-47, Bjerggården afd 114. 15 millioner kr. aug 2019 til maj 2020. 2 blokke 72 lejligheder i 3 etager. Projektet afventer godkendelse fra Landsbyggefonden. Sagen er opdateret med ny anslået tidsplan. Civica planlægger renovering af Bjerggården i Middelfart. Projektet omfatter tag-, facade- og energirenovering af afdelingens 2 etageblokke med i alt 72 lejligheder. Budget og tidsplan er anslået. Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland varetager rådgivningen. Byggearbejdet forventes udbudt som hovedentreprise i indbudt licitation.
12.10 47 lejligheder på Skrillingevej 4500 kvm 69 millioner kr. juni 2017-maj 2018. 2 etager. Boligforeningen Lillebælt planlægger opførelse af boliger i Skrillinge. Projektet omfatter 47 boliger i 2 plan på mellem 80-100 m2. Projektet forventes etapedelt over to etaper med 27 boliger i 1. etape og 20 boliger i 2. etape.
12.10 Den selvejende institution Kultur 5500 har planer om at opføre et Teater og Musikhus på Stengårdsvej ud mod den fynske motorvej i Middelfart. Musikhuset skal kunne rumme op mod 5.500 siddende gæster og kan også kombineres med hotel, museum og kulturelt iværksættercenter. Teater og Musikhuset skal trække koncerter og forestillinger til Middelfart og hele Trekantområdet og kan dermed få et opland på mindst 282.000 mennesker. Hvordan kommer Teater og Musikhuset til at se ud? Hvad er status og planer for projektet? Hvordan forventer man, at det vil sætte Middelfart på det kulturelle landkort?
12.25 Middelfart Marina på arealerne ved Østre Hougvej. Efter at have arbejdet med planerne i mere end et år kan kommunen nu præsentere en plan, der skal udvikle marinaen de kommende år.vi kan udvikle Middelfart, så der er flere, der vil besøge os og bosætte sig her, siger Uffe Høybye, der er vej- og trafikchef i Middelfart Kommune og tovholder på marinaprojektet. Middelfart Kommune har afsat 15 millioner kroner til planerne frem til 2018, men det forventes, at der skal ekstern finansiering til for at nå helt i mål. Blandt andet håber kommunen at kunne etablere et erhvervshus i området.I første omgang arbejdede kommunen ud fra, at de nye iværksættere skulle have forbindelse til turisme, events og det maritime, men en undersøgelse har vist, at disse brancher er for snævre.Planen åbner også op for et vandrehjem og flere restauranter og butikker.er det meningen, at gæsterne skal blive klogere på, hvad der gemmer sig under vandoverfladen i Lillebælt. Derfor er der lagt op til, at der skal bygges et maritimt formidlingshus.vi får et markant byggeri på 1200 kvadratmeter i to etager, men det kan sagtens være, at når vi har arbejdet med det, at det kun bliver på 500 kvadratmeter. I planen kan man også læse, at der skal etableres en ny indgangsvej til marinaen, og der skal åbnes mere op i området op mod Østre Hougvej, så man kan se Lillebælt fra vejen.10 millioner kr. juni 2016 april 2017 Projektselskabet Nyhavn 2 ApS etablerer marina ved siden af Kulturøen i Middelfart. Projektet omfatter etablering af bynær marina med 50 bådpladser og ydermole. Pladserne bliver af variabel størrelse, men primært i 4-5 meters bredde til større både på 10-15 meter i længden, men kan klare både helt op til 30 meter.Den kommende lokalplan for området åbner for nye muligheder for byggeri og aktiviteter på marinaen (som eksempelvis vandrehjem, bademuligheder, publikumspladser, parkering m.m.).
12.40 Fynske Motorvej E20, Etape 4047 Vejdirektoratet planlægger udbygning af Fynske Motorvej fra Odense Vest til Middelfart. Denne sag omhandler anden etape af tre. Denne sag omfatter udbygning af motorvejen fra Gribsvad til Nørre Aaby (mellem frakørsel 55 og 57) fra 4 til 6 spor. Der udføres ligeledes følgearbejder i form af etablering af ramper, faunapassager og ombygning af broer. Strækningen er på 10-12 km. Projektet er på et tidligt stadie, hvorfor yderligere oplysninger ikke foreligger. 700 millioner kr. jan 2020 tiljuni 2022. På Den Fynske Motorvej er der i dag problemer med at komme frem på motorvejen i myldretiden på strækningen mellem Odense Vest og Gribsvad. Første etape mellem Middelfart og Nørre Aaby blev indviet 6. oktober 2014.De to andre planlagte etaper er Odense Vest - Gribsvad og Gribsvad - Nørre Aaby. Men der er endnu ikke blevet frigivet midler til at bygge de to sidste etaper på strækningen. Det er folketingets trafikudvalg, der skal afsætte finansieringen.
12.40 Efter snak med Steen Vinderslev Kommunaldirektør: Realmæglerne (ejer mange grunde), Et godt hjem, GGS, Ole Gottrup, Sten Nørballe Mikkelsen SNM entreprise, 5E (i Odense), Svante (Odense), Lillebæltgruppen A/S Jens Belling. Efter tjek: mange ser ud til at have haft gang i boligbyggeri, men jeg er i tvivl om aktualiteten, mange projekter afsluttede.
12.40 Opførelse af boliger og erhverv. Strandvejen. 100 millioner kr. maj 2018 til apr 2019. 10.000 kvm 6 lejligheder i 5 etager. Dan-Bunkering planlægger opførelse af boliger og erhverv. Projektet omfatter opførelse af et byggeri i 5 etager med boliger, kontorer, gallerier, showrooms og servicevirksomheder. Projektet er på et tidligt stadie og nærmere oplysninger foreligger endnu ikke. Budget, areal og tidsplan er anslået. Arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen har udarbejdet skitseprojektet.
12.40 Opførelse af boliger i Strib, Abelonelunden. 60 millioner kr. sept 2026 til feb 2018. 3230 kvm 34 lejligheder i 2 etager. Alle underentreprenører er handlet på plads, men ønskes ikke oplyst. Voreshjem A/S og Mogens Nygaard Aps opfører boliger i Abelonelunden (delområde 3) i Strib. Projektet omfatter 30 ældrevenlige boliger på mellem 75-105 m2 i et plan samt 20 familiehuse på 120 m2 i to plan.
12.40 Opførelse af teaterhus, Stengårdsvej. 50 millioner kr. april 2018 til marts 2019. 5000 kvm Projektet afventer finansiering. Musikforeningen Mikrofonen planlægger at opføre et teater- musikhus i Middelfart. Der er ikke taget endelig stilling til placering. Projektet omfatter opførelse af et musik- og teaterhus. Projektet forventes finansieret via fonde og støttekoncerter. Projektet er endnu på et tidligt stadie hvorfor yderligere oplysninger ikke foreligger. Areal, budget og tidsplan er anslået.
12.40 Opførelse af boliger Gimbels Gyde 2-4. 30 millioner nov 2018 til okt 2019. 2400 kvm 13 lejligheder i 3 etager. Projektet er udsat. Benco Invest planlægger opførelse af boliger i Middelfart. Projektet omfatter 13 boliger på mellem 84-216 m2 samt 4 butikslokaler på ca. 125 m2. ca. 500 m2 butikker og 1900 m2 til boliger. Butikslokalerne og 3 lejligheder i stueplan. 7 lejligheder på 1.sal. 3 lejligheder på 2.sal på 154,166 og 216 m2. Hver lejlighed får depotrum og parkering kommer i kælderen med 31 pladser. Den gamle bygning rives ned. Budget, areal og tidsplan er anslået. Arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen varetager arkitektrådgivningen.
12.40 Opførelse af boliger på Stationsvej i Brenderup. 25 millioner kr. sept 2018 til juni 2019. 1950 kvm 18 lejligheder. H. Skjøde Knudsen planlægger opførelse af boliger i Brenderup. Projektet omfatter 18 tæt/lav boliger på ca. 85-90 m2. Endvidere kommer der 8 parcelgrunde. Budget og tidsplan er anslået.
12.40 Udvidelse af hotel Sixtus. Teglgårdsvej 67-69. 25 millioner kr. nov 2017 til okt 2018. 2400 kvm 2 etager. Hotel Sixtus planlægger udvidelse af hotel i Middelfart. Projektet omfatter opførelse af nye annexbygninger til hotellet. Endvidere skal der opføres en tilbygning til hovedbygningen. Inden skal eksisterende bygninger på grunden nedrives. Budget, areal og tidsplan er anslået. NB Tegnestuen har udarbejdet skitser.
12.40 Udvikling af et helt nyt bykvater med ca. 400 boliger i den østlige del af Middelfart by ud mod Gamborg Fjord ved Lillebælt. Bykvarterer skal afslutte Middelfarts byudvikling mod øst, og derfor er det ny bykvarter udformet som en stor landskabsstruktur med en hovedsti som bevæger sig ned gennem bebyggelsen fra det kommende trinbrædt i nord til stranden og golfbanen i syd.Projektet efterlever Middelfart Kommunes høje ambitioner om bæredygtighed og en høj følsomhed overfor naturgrundlaget i området.Projektet udvikles i samarbejde med Trolle Advokater. + Juul arkitekter
12.40 Milling Hotels investerer et  tocifret millionbeløb i etablering af en  ny,  stor konferencebygning på Hotel Park i Middelfart. En    investering, der både gver flere arbejdspladser og en positiv afsmittende effekt på de omkringliggende hoteller i regionen. I slutningen af  2017 kan  ejerne  af Milling Hotels, Jan og Dorte Milling, slå dørene op til en ny konferencebygning som udvidelse til den eksisterende møde- og konferencebygning på Hotel Park i Middelfart. For at efterkomme den stigende efterspørgsel på møde- og   konferenceområdet investeres der nu millioner  i byggeriet af en ny konferencebygning, der vil kunne rumme op  til 600 konferencedeltagere - 4  gange flere end de nuværende faciliteter, hvoraf det største lokale kan rumme op til 470 personer.  Med den nye investering forventer Milling Hotels at    kunne  fordoble  omsætningen på  møde- og konferenceafholdelse i Middelfart og forudser desuden en  stigning  på 15-20 procent i belægningen på hotellet.siger Jan Milling, der desuden peger på, at investeringen også vil komme andre  hoteller i Middelfart til gavn. Med det nye konferencecenter kommer flere andre hoteller i området med stor sandsynlighed til at opleve højere belægning, da Hotel Park med sine 103 værelser ikke vil  kunne aftage alle  bookningerne fra de mange gæster, siger Jan Milling.
12.40 200 millioner kr. Energihøjskolen Danmark
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34

taler på:

Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom