Dansk Byggeri: Politisk tunnelsyn stå i vejen for HH-forbindelse

Dansk Byggeri: Politisk tunnelsyn stå i vejen for HH-forbindelse

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil give nettogevinst på 27 milliarder kr. og et samfundsøkonomisk afkast på mere end 6 procent. Dansk Byggeri mener, at planlægningen af forbindelsen skal sættes i gang.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Danske Anlægsentreprenører
Branchedirektør
Niels Nielsen
T: +45 2566 6314

Danske Anlægsentreprenører opfordrer til større politisk mod til at træffe langsigtede beslutninger om infrastrukturen. En ny forbindelse til Sverige skal planlægges nu og anlægges for at imødegå fremtidige problemer.

- Vi kan ikke vente til, vi står midt i problemerne. Når det handler om infrastruktur, er det vigtigt, at politikerne har mod til at fremtidssikre, og dermed undgår dyre samfundsøkonomiske konsekvenser af for sene beslutninger, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri.

Danske Anlægsentreprenører roser derfor transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen for, at han nu taler åbent for en nærmere undersøgelser af en fast HH-forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Anlægsentreprenørerne i Dansk Byggeri er også positive i forhold til at undersøge mulighederne for, at forbindelsen bliver etableret gennem privat finansiering.

- Det er alt i alt en fremsynethed, som er helt nødvendig, når vi taler store infrastrukturprojekter. Forude ligger drøftelser, undersøgelser, beslutninger, tilladelser, udarbejdelse af projekt og udførelsen. Det er en så langstrakt affære, at vi allerede nu kan se, at samfundet må vente ganske mange år på at kunne høste gevinsterne ved en fast HH-forbindelse. Og endnu længere, hvis vi ikke har politikere, der tør handle i god tid, siger Niels Nielsen.

- Jo før vi kommer i gang desto bedre. Beregninger viser, at der er tale om et projekt, der vil give en nettogevinst på hele 27 milliarder kr. og et samfundsøkonomisk afkast på mere end 6 procent. Det er de samfundsøkonomiske gevinster, som ministeren kan se for sig, mens andre politikere i stedet ser barriererne. Både Dansk Folkeparti og de Radikale synes blinde for den samfundsøkonomisk gevinst, og det rygstød for udviklingen af Hovedstadsområdet og Nordsjælland, som en ny forbindelse vil betyde, siger Niels Nielsen.

Han påpeger, at Dansk Folkepartis og de Radikales argument om, at vi så får problemer med den trafik, som forbindelsen skaber, er fodslæbende. Ifølge Niels Nielsen burde det i stedet få visionære politikere til at levere løsninger og sikre den tilstødende infrastruktur, så man kan få fuldt udbytte af den nye HH-forbindelse. Og de Radikale bør også sluge den kamel, at privatfinansiering kan være en forudsætning for projektet og måske lære lidt af Socialdemokratiet, der mener, at hvis det kan hvile i sig selv, er det blot om at komme i gang, mener han.

- At sige nej til en stor samfundsøkonomisk gevinst, fordi den høstes sammen med en privat partner, er ikke rationelt, siger Niels Nielsen, som håber på, at et konstruktivt samarbejde mellem Socialdemokratiet og regeringen kan få sat undersøgelser af en fast HH-forbindelse i gang så hurtigt som muligt.

Tommy Blindkilde, 19. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


26. september 2017
Omdannelse af erhverv til bolig - Program09.35

Omdannelse af erhverv til bolig

Hvordan omdanner man eksisterende erhverv til boliger på den mest effektive måde og samtidig skaber boliger af høj kvalitet og karakter? Hvordan optimerer man business-casen? Hvilke udfordringer, muligheder og risici er der ved omdannelse? Zeso Architects har gennemført et projekt i Knabro Passage i København hvor 10.000 kvm er omdannet fra erhverv til bolig. Projektet er udført i samarbejde med Aberdeen og Danica.

Torben Juul, Kreativ Direktør, Zeso Architects


10.00

Hvornår betaler det sig at omdanne?

Den rigtige business case. Økonomien og due diligence bag omdannelsesprojekter. Hvornår betaler det sig at omdanne og hvor meget koster det? Kan alle ejendomme konverteres og hvilke beliggenheder er attraktive? Hvordan udnytter man ejendommens potentiale fuldt ud? Omkostninger og værdiforøgelse (ved forskellige typer konverteringer).


10.25

Omdannelse og indeklima

Ved omdannelse af bygninger fra erhverv til bolig er det vigtigt at tænke indeklima fra begyndelsen. EXHAUSTO arbejder med boligventilation hvilket er med til at skabe et sundt indeklima i boligen. Hvordan er lovgivningen på området? Hvad skal man være særligt opmærksom på når man arbejder med boligventilation og indeklima? Hvilke eksempler er der på gode løsninger?

Vagn Olsen, Living konsulent, EXHAUSTO


10.50

Kaffepause


11.20

Skat og moms

Momsregler i forbindelse med omdannelse af kontorer og butikker til boliger, fradragsret for nedrivningsomkostninger og muligheder for at minimere momsbelastningen på boligerne.


11.45

Bygningsregler, planlovgivning og omdannelse

Hvilke bygningsregler og planlovsmæssige regler og udfordringer er forbundet med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Byggelovens og Bygningsreglementets krav kan være en udfordring ved omdannelsesprojekter og også Planlovens krav skal tilgodeses. Hvordan tilgodeser man dem alle, og gør processen så effektiv som muligt? Konkrete eksempler.


12.10

Juridiske problemer i forbindelse med omdannelse

Hvilke juridiske problemer støder man på i forbindelse med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Kravet om friareal og de seneste afgørelser fra Natur- og Miljø Klagenævnet.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Kenneth Egdal Dyrlund

Partner i ABG Sundal Collier taler på Finansiering af ejendom. KURSUS
Morten Elton Jensen

Projektchef i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Johannes Røll Larsen

Executive Director i Ernst & Young taler på Finansiering af ejendom. KURSUS
Ofri Earon

Arkitekt MAA phd i Rambøll taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Carsten Koch

Bestyrelsesformand, direktør i By & Havn taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr