Danmarks Almene Boliger skeptisk overfor regeringens finansierings forslag

Danmarks Almene Boliger skeptisk overfor regeringens finansierings forslag

BL – Danmarks Almene Boliger er meget skeptisk overfor regeringens forslag om en ny måde at finansiere alment byggeri og renoveringer på. Regeringens forslag går ud på at erstatte de nuværende realkreditlån med statslån, hvor 90 procent af et projekts værdi bliver dækket gennem statslån og resten gennem realkredit.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

BL – Danmarks Almene Boliger
Administrerende direktør Bent Madsen
T: 28 88 18 77

Regeringens forslag om at erstatte de nuværende realkreditlån med 90 procent statslån bliver modtaget med en vis skepsis af BL – Danmarks Almene Boliger.

- Ved at komme ind i et system med statslån, kommer vi meget tæt på staten. Vi kan på den måde blive en del at det politiske spil om de årlige finanslove, hvilket kan være ustyrligt og risikabelt. Det er ikke godt for stabiliteten og den langsigtede planlægning, ligesom man godt kan frygte, at det i sidste ende kan betyde højere huslejer for almene beboere, siger administrerende direktør i BL, Bent Madsen.

- Jo tættere vi kommer på staten, jo nærmere kommer vi på at erstatte almene boliger med det, vi kender fra udlandet, hvor man bruger såkaldt social housing.  Det vil være et kæmpe tilbageskridt, siger Bent Madsen og påpeger, at de almene boligorganisationer er selvstændige foreninger og virksomheder, som arbejder tæt sammen med kommunerne og sikrer byggeri af almene familieboliger, ældreboliger/plejeboliger og ungdomsboliger.

Til gengæld er BL positive overfor det forslag, som Finans Danmark har fremsat i dag, hvor man fortsat benytter det private finansielle marked, men yder samme garantivilkår som ved statslån.  

- Det virker til at være en klog løsning, siger Bent Madsen.

- På den måde opnår staten den besparelse, de går efter, samtidig med at man fastholder et velfungerende system og konkurrencen mellem de finansielle virksomheder, som beskæftiger sig med at yde lån til alment byggeri, slutter han.

Piotr Szutowicz, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


30. januar 2018
Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028 - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

KAB bygger 4.000 boliger

Bestyrelsen i KAB har vedtaget en vækststrategi for KAB-fællesskabet. Af den fremgår, at man skal have omkring 4.000 nybyggede boliger. Det skal blandt andet sikre, at boligorganisationen kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position på boligmarkedet. Lige nu er der omkring 2.900 nye boliger i planlægningsfasen fordelt på forskellige boligtyper. Det største, enkeltstående nybyggeri i 25 år bliver Det nye Sølund på Nørrebro i København til 1,1 milliard med start i 2018. Et endnu større projekt er på tegnebrættet, idet KAB er en af parterne bag det planlagte ikoniske 280 meter høje skyskraberprojekt til 6,5 milliarder i Københavns Nordhavn. Blandt planlagte projekter er også ombygning og udvidelse af Kofoed Skole. Dertil er KAB involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører.


10.00

Almen-privat samarbejde - byudvikling i Tingbjerg

Københavns Kommune har sammen med de almene boligselskaber fsb og Samvirkende Boligselskaber (SAB) sat skub i udviklingen af Tingbjerg-Husum med en ambitiøs byudviklingsstrategi. Udviklingen af Lille Torv sker i samarbejde med den private ejendomsudvikler Innovater, som har indgået aftale med SAB om at købe Lille Torv.

Mahad Farah, Udviklingschef, Innovater


10.25

Almen - privat samarbejde: problemer og løsninger

Alment boligbyggeri kan ifl. loven ikke opføres af private udviklere. Imidlertid vinder samarbejdet mellem almene og private selskaber frem. Hvordan bærer man sig ad - hvilke muligheder er der, og hvor er det, man skal starte, når man indgår almen-privat samarbejde. Bygherremodel, fuldmagtsmodellen.


10.50

Kaffepause


11.20

Kommende projekt: Renovering til 1,5 milliarder i Brøndby Strand

4 almene boligselskaber med afdelinger i den nordlige ende af Strandesplanaden i Brøndby Strand planlægger renoveringer af i alt 7 afdelinger med i alt ca. 2.900 boliger fordelt på højhuse, lavhuse og rækkehuse. Samlet benævnes projektet HP4, Helhedsplan 4. De 4 boligselskaber er henholdsvis Postfunktionærernes Andels- Boligforening v/FA09, Tranemosegård v/Bo-Vest Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB) v/DAB, samt Brøndby Boligselskab v/ Lejerbo. Projektet omfatter bl.a. en mulig nedrivning af de 4 af de karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB.


11.45

Almene boliger i et fashionabelt kvarter

De første almene boliger i Københavns Nordhavn er snart en realitet. Med valget af hovedentreprenør er Boligselskabet Domea København og Domea.dk klar til at gå i jorden med boligbyggeriet Orienten i Århusgadekvarteret. Orienten indeholder 134 boliger fordelt på almene boliger, ungdomsboliger og boliger til borgere med særlige behov. Boligerne er fordelt i et byggeri på knap 14.000 kvm, hvor der også vil komme en daginstitution, en restaurant og en café. Domea har i 2016 indgået et partnerskab med Københavns Kommune, hvor det har mulighed for at bygge 800 almene boliger til en samlet investering på 2 milliarder kr. over de kommende tre år. Hvordan bygger man med høj kvalitet i et fashionabelt kvarter, samtidigt med at overholde de stramme budgetrammer for alment byggeri? Hvilke byggeplaner har Domea i den kommende tid?

Charlotte Nørbak, Byggechef, Domea


12.10

Bofællesskaber er den nye trend - Økofællesskab med 44 almene boliger mm.

Økosamfund samt bolig- og jordbrugsfællesskaber stormer frem både i Danmark og internationalt. I Karise, syd for København udvikles 90 rækkehuse med fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg, således at økosamfundet bliver stort set selvforsynende med landbrugsvarer og energi. 44 af boligerne opføres af det almene boligselskab KAB, og de resterende som ejer- og andelsboliger. Initiativtageren til projektet er Andelskassen JAK. Etableringsforeningen Karise Permatopia Opskrivning er ansvarlig for udviklingen og realiseringen af Karise Permatopia i samarbejde med boligselskabet KAB, House Arkitekter, ingeniørfirmaet Danakon, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt landbrugsrådgivningsfirmaet Økologisk Rådgivning. Hvilke erfaringer har man høstet? Fordele ved samarbejdet med et alment boligselskab.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik