Bricks bag 25.000 kvm bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø

Bricks bag 25.000 kvm bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø

Bricks står bag projektet "Nicolinehus", som netop har vundet et kommunalt udbud og får en central placering i Aarhus Ø. Ejendomsprojektet med 2 karréer i op til 17 etager skal skabe byliv i Aarhus Ø og være omdrejningspunktet for en ny, stærk midtbypuls, der danner bro mellem havnebydelen og Aarhus C.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Bricks
Direktør
Martin Busk
T: +45 2099 8972
E: mb@bricks.dk

Aarhus Byråd godkendte onsdag den 21. december 2016 en indstilling fra Teknik og Miljø om salg af Nikoline Kochs Plads på Aarhus Ø til ejendomsselskabet Bricks. I Bricks, der lige nu opfører det ambitiøse Frederiksplads mellem Frederiksbjerg og Sydhavnen, er medejer og direktør Martin Busk ikke bare glad for at have vundet det kommunale udbud - han er også begejstret på byens vegne.

- Nicolinehus bliver hjertet af Aarhus Ø, der med sin puls skaber en tæt sammenhæng til midtbyen, så området bliver et attraktivt tilbud til alle aarhusianere. Derudover har Nicolinehus områdets ubestridt bedste beliggenhed lige ud til den gamle lystbådehavn, med vand til begge sider og havnebadet helt tæt på, siger Martin Busk.

NB! Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 1. marts 2017.

Nicolinehus er tegnet af AART Architects og rummer både boliger og erhverv. Hele stueetagen i den "terrasserende" bygningsstruktur åbner sig mod omverdenen med cafèer, livsstilsbutikker, spisesteder og dagligvarebutikker. Det samme gør Nicolinehus` gårdhaver, der - inspireret af midtbyens gamle karréer - bliver rekreative åndehuller og grønne uderum for både beboerne og borgere.

- Nicolinehus er med alle sine udadvendte tilbud skabt til at fremelske liv og puls - det trænger Aarhus Ø virkeligt til, fortæller Martin Busk.

Samtidig har Bricks ambitioner om at skabe en grøn havnelund i området mellem Nicolinehus og lystbådehavnen, ligesom virksomheden vil arbejde for, at Aarhus Ø får sin egen "havne-rambla" - et sammenhængende strøg langs lystbådehavnen.

Philip Foss, der er medejer i Bricks, fortæller, at virksomheden også på andre måder vil gå forrest for at skabe liv i Aarhus Ø.

NB! Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027. Konferencen afholdes d. 23. maj 2017.

- Vi vil derudover løbende lave events i området omkring Nicolinehus og aktivere ildsjæle og interessenter i Aarhus Ø, så området kommer til at summe af afslappet midtbyliv. Samtidig tilbyder vi de kommende beboere boliger med format. Vi lever af - og for - at skabe smukke rammer for liv. Det, synes vi, er lykkedes rigtigt godt med Nicolinehus - i tæt samarbejde med AART architects, der er et af landets allerstærkeste arkitektfirmaer, siger han.

Aarhus Kommune modtog i forbindelse med udbuddet 6 forskellige tilbud på at bygge på Nikoline Kochs Plads.

- Vi er meget glade for den store interesse, der har været og stadig er for at bygge på Aarhus Ø, og vi glæder os særligt over, at vi med ’Nicolinehus’ får sat gang i bylivet med supermarked, caféer, etablering af et citykajak-klubhus, og især er vi begejstrede for projektets fokus på grønne udeområder, der netop har været efterspurgt på Aarhus Ø. Det er med til at gøre bydelen endnu mere attraktiv for både beboere og besøgende, siger Bente Lykke Sørensen, chef i Bolig og Projektudvikling.

Tommy Blindkilde, 22. december 2016


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


1. marts 2017
Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - Program09.35

Overblik: Vision, strategi og konkrete projekter

Aarhus vokser og har i de seneste år gjort det med ca. 4.000 nye borgere hvert år. Nye bydele og kvarterer skyder op i blandt andet Katrinebjerg, Bindesbøll-byen, Lisbjerg, Nye, Risskov og Aarhus Ø. I takt med at Aarhus vokser, stiger efterspørgslen på boliger. Det stiller øgede krav til planlægning af og strategier for byens udvikling både på kort og langt sigt. Aarhus Kommunes nye boligpolitik skal sikre en by med varieret beboersammensætning, boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Hvordan vil Aarhus blive gearet til at huse endnu flere århusianere, end den gør i dag? Hvilke områder skal byudvikles og hvordan? Aarhus Byråd sætter i 2017 med Kommuneplan 2017 og en boligpolitik for Aarhus Kommune konkrete retninger for kommunens langsigtede udvikling frem mod 2050.

Kristian Würtz, Rådmand, Aarhus Kommune


10.00

Katrinebjerg udvikles for 1 milliard

Katrinebjerg i Aarhus Nord står overfor omfattende byudvikling, når op mod 151.000 kvm skal udvikles, dels med ombygning af eksisterende byggeri, dels med nyopførelse af boliger, kontorer, butikker og ungdomsboliger. Det er planen at give området karakter af brokvarter, og der skal blandt andet opføres 7 karréer med op til 6 etager, samt 2 højhuse op til 18 etager. Karréerne forbindes af et gennemgående vejsystem med 4 tværgående gader. Hvordan ser planerne for området ud, hvem vil det henvende sig til, og hvordan vil de hænge sammen med det øvrige Aarhus?

Jørgen Lang, Direktør, FEAS


10.25

Bindesbøll-byen: ny bydel til over 2 milliarder med 1.200 boliger

Risskov vil få en helt ny bydel, når arealerne for det nuværende psykiatriske hospital bliver omdannet til blandede boligkvarterer med 110.000 kvm boliger. De op mod 1.200 nye almene og private boliger vil kunne huse 2.500 nyere århusianere. En del af de bevaringsværdige bygninger på grunden vil blive bevaret, og området vil bestå af flere kvarterer med sit eget særpræg. Hvordan ser planen for området ud, og med hvilken tidsplan skal det udbygges? Hvordan skaber man sammenhæng mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, mellem de enkelte kvarterer og mellem området og resten af Aarhus?

Kim Risager, Partner, Arkitekt MAA, Arkitema


10.50

Kaffepause


11.20

"C" - boliger og erhverv til 240 millioner på Europaplads

Europaplads ligger centralt mellem Aarhus midtby og havnen. Her er det planen at opføre et bygningskompleks, der har fået navnet "C". "C" består af syv bygninger fra 3 og op til 17 etager, og indeholder 20.000 kvm boliger og kontorer samt p-kælder. I stueetagen skal der være butikker og restauranter, ligesom det er planen at etablere en restaurant på 7. etage. Bygningerne udstyres med grønne taghaver. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilke udbud og hvilken tidsplan skal det bygges? Hvordan vil højhuset være med til at binde området sammen med midtbyen og havnen? Hvem henvender byggeriet sig til, og hvilke typer erhverv vil flytte ind?

Rasmus Kierkegaard, Associate Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects


11.45

Udvikling af Frederiks Plads til 900 millioner kr

Frederiks Plads ligger centralt mellem banegården og havneområdet og kommer til at bestå af et indre, grønt torv med erhvervs-, butiks- og boligbyggeri rundt om. Pladsen skal skabe sammenhæng mellem Frederiksbjerg, Midtbyen og Sydhavnen og inspirere til ophold.  Det samlede kvm-areal er på 48.500, hvoraf der bygges erhverv på 35.000 kvm og 151 lejligheder på samlet  12.000 kvm. Det samlede butiksareal bliver 6.500 kvm. Byggeriet af det første erhvervsbyggeri, Company House, er går i gang foråret 2017. Planen er at opføre 7 bygninger i forskellige højder, hvor de højeste bliver 15-19 etager. Erhvervsbyggeriet bliver placeret mod Spanien og Værksmestergade, mens boligerne kommer til at ligge mod Jægergårdsgade og den sydlige ende af Værksmestergade. Det samlede byggebudget ligger på 900 millioner kr. Hvordan kommer området til at se ud, og hvordan binder det byen sammen? Hvilke udfordringer har man haft i udviklingen af området?

Michael Kruse, Partner, C. F. Møller


12.10

Valdemars Have: 106 nye boliger for 250 millioner kr

Aarhus kan få 106 nyopførte boliger i op til 7 etager centralt placeret i gåafstand til Banegården, når det 12.500 kvm store boligprojekt ’Valdemars Have’ på Valdemarsgade bliver virkeliggjort. Boligerne vil spænde fra 2-værelseslejligheder til penthouselejligheder og skal sikre en god variation i beboersammensætningen. Byggeriet vil fremstå varieret med grønne byrum, forskudte og forskellige vinduespartier, altaner og egen tagterrasse til penthouselejlighederne. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvordan kobler man det op på det øvrige arkitektoniske udtryk i midtbyen? Hvilke tanker har man gjort sig om byggeriet, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Rasmus Kierkegaard, Associate Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig