Arkitema og AART videre i konkurrence om nordjysk skole til 178 millioner

Arkitema og AART videre i konkurrence om nordjysk skole til 178 millioner

Arkitema Architects og AART Architects er gået videre i udbudsprocessen om at opføre fremtidens skole og børnehus i Vrå med tilhørerende bibliotek, idrætshal og sammenhængende udearealer. De 2 vindere er valgt ud af 5 projektforslag. 

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Hjørring Kommune
Børne-, Skole-og Uddannelsesudvalget
Formand
Kasper Maarup Andersen
T: +45 2010 2620

Hjørring Kommune ønsker med byggeriet til 178 millioner kr. i Vrå, at børn og unge bliver en del af et bredt fællesskab med naturlige og trygge overgange, hvor trivsel, leg og læring er helt centrale elementer.

- Bygningerne skal kunne understøtte at børn og unge kan lære på nye måder, og på så mange måder som muligt, siger formand for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kasper Maarup Andersen.

NB! Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 22. juni 2017.

Det var en enig bedømmelseskomité, som udpegede Arkitema Architects og AART Architects projektforslag til at gå videre i konkurrencen. Bedømmelsen foregik anonymt, idet det først blev afsløret efter valget af de 2 forslag, hvilket arkitektfirma og totalrådgiver, der stod bag.

- Det har været en spændende proces med meget kvalificerede deltagere. Alle forslag har været på et ekstremt højt arkitektonisk niveau, siger bestyrelsesformand for Idrætscenter Vendsyssel Torben Fisker.

I arbejdet med at finde de 2 vindere har bedømmelseskomitéen fået input fra både medarbejdere og elevrepræsentanter. I månederne frem til august 2017 skal bedømmelseskomitéen nu mødes med de 2 udvalgte projekt teams, hvorefter den endelige vinder udpeges.

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


22. juni 2017
Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling - Program09.35

Mål og visioner for Frederikshavns udvikling

Hvilke visioner og prioriteter har kommunen for Frederikshavn nu og i fremtiden? Hvad vil udvidelsen af havnen betyde for erhvervslivet og bosætningen i Kommunen? Frederikshavn Kommune har udviklet strategien "Muligheder for Vækst - Muligheder for mennesker" - hvad indeholder den, og hvordan vil man skabe udvikling i byen og kommunen? Frederikshavn var Danmarks første klimakommune og har blandt andet som mål at satse på vedvarende energi. Hvilke visioner på området har kommunen? Hvilke virksomheder ønsker man at tiltrække via sin grønne profil, og hvordan skaber det merværdi for byen og virksomhederne med grønt samarbejde? Hvordan vil man satse på de store muligheder inden for turisme og maritime erhverv?

Birgit S. Hansen, Borgmester, Frederikshavn Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter i Frederikshavn 2017-2027

Frederikshavn fik en ny Kommuneplan i 2015. Hvilke planer og perspektiver for udvikling af boliger, kontorer, butikker og hoteller er der i Frederikshavn? Hvad er behovet? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til bolig og erhverv? I hvilken retning skal Frederikshavn byudvikles, og hvordan vil man sikre byens vækst. Hvilke muligheder er der for bosætning, erhverv, uddannelse og turisme i kommunen? Hvilke muligheder er der for udvikling af midtbyerne er der i Frederikshavn, Skagen og Sæby?

Mikael Jentsch, Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune


10.25

Sea Tower: 4 boligtårne på Apholmenvej

Frederikshavn kan få op til 4 nye boligtårne i op til 12 etager, hvis planerne for Sea Tower ved Apholmenvej virkeliggøres. Hotelpligten for området er blevet ophævet, og det åbner op for byggeri af helårsboliger. Planen er at opføre lejligheder som kombinerede almene boliger og ejerlejligheder. Byggesummen kan løbe op i 400-500 millioner kr. Hvordan ser planerne for grunden ud? Hvad skal der bygges og med hvilken tidsplan? Hvem kommer byggeriet til at henvende sig til og hvad vil de nye boligtårne betyde for udviklingen i Frederikshavn?

Otto Stavad, Beach House A/S


10.50

Kaffepause


11.20

Renoveringer og nybyggeri for 655 millioner kr.

Frederikshavn Boligforening står overfor at skulle renovere flere almene boligselskaber over de næste år. Afdelingerne Lindebo, Vinkelgården, Gartnerbo og Cloosparken skal renoveres og der skal etableres tilgængelige boliger for ældre og handicappede. Desuden skal der bygges 14 nye tagboliger. Som samarbejdspartner i REBUS satser boligforeningen på bæredygtig energirenovering, og målet efter renoveringerne er 50 procent lavere energiforbrug og en energistandard, der lever op til BR 20. I alt skal 285 lejligheder renoveres for 545 millioner kr. Der planlægges også nybyggeri i Sæby Havn for 110 millioner kr. Her skal der opføres 90 nye boliger på den sydlige del af havneområdet, hvilket forudsætter nedrivning af 2 gamle fabriksbygninger. Hvilke planer er der for de enkelte afdelinger, og hvordan skal de energioptimeres? Hvordan kommer nybyggeriet i Sæby til at se ud, og hvem henvender det sig til?

Kim Madsen, Direktør, Frederikshavn Boligforening


11.45

Udvidelse af Frederikshavn Havn til 1 milliard kr.

Den 1.710.000 kvm store Frederikshavn Havn er én af Danmarks største erhvervshavne, og har stor betydning som vækstmotor ikke bare for Frederikshavn, men hele området. I fremtiden ønsker man at udvikle kapaciteten og forretningsområder inden for produktions- og lagerfaciliteter, offshore, havvindmølleindustri samt ophugning af skibe og borerigge. Der skal blandt andet etableres nye ydermoler, 600 meter ny kaj, sejlrenden skal uddybes fra de nuværende 8 meter til 12 meter, samt bagland, der kan tage tung trafik og deponering. I juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en etape 2 med yderligere 400 meter kaj, samt en uddybning til 14 meter i havnebassinet. I den sydlige del af havneområdet skal Flådestationen renoveres for 293 millioner kr. I alt kan de samlede investeringer løbe op i 1 milliard kr. frem mod 2020. Hvordan ser planerne for havnen ud?  Hvad skal der etableres og med hvilken tidshorisont? Hvilken betydning vil udvidelsen af havnen få for Frederikshavn?

Mikkel Seedorff Sørensen, Administrerende direktør, Frederikshavn Havn


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

Frokost


Nye talere

Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik