Vil bygge endnu højere i Nordhavn: Tårne på 330 og 190 meter

Vil bygge endnu højere i Nordhavn: Tårne på 330 og 190 meter

Endnu en projektudvikler har meldt sig på banen med skyskraberprojekter på Nordhavn. Her er der tale om 2 tårne på henholdsvis 330 og 190 meter. Sammen med en base skal tårnene rumme boliger, erhverv, hotel og detailhandel på i alt 283.000 kvm.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune
T. +45 3366 3366

På samme sted som planen om det 280 meter høje H.C. Andersen Adventure Tower blev foreslået på Nordhavn har endnu en privat projektudvikler meldt sig på banen.

Projektet Great Northern Tower omfatter et tårn på 330 meter og 112.000 kvm samt et tårn på 190 meter og 31.000 kvm. Dertil kommer en 5 etagers base på 140.000 kvm. Byggeriet skal efter planen rumme blandede funktioner i form af boliger, erhverv, hotel og detailhandel.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal tage stilling til både H.C. Andersen Adventure Tower og Great Northern på et møde den 19. juni 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller dog, at begge forslag afvises.

- Idet projekterne ikke er i overensstemmelse med Masterplanen for udviklingen af Nordhavn, som ligger til grund for de hidtil vedtagne lokalplaner i Nordhavn, lyder det fra forvaltningen.

Forvaltningen påpeger, at projekterne ved deres placering i perspektivområdet er i strid med rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2015. Der skal derfor tages stilling til revision af rækkefølgeplanen som led i udarbejdelsen af Kommuneplan 2019. Projekterne er samtidig foreslået placeret i det område, der i Lov om Metroselskabet og Udviklingsselskabet By & Havn er udlagt til adgangsvej til den kommende containerterminal.

Projektudviklerne har ifølge forvaltningen ønsket at få en politisk stillingtagen med henblik på at tilvejebringe finansiering til den videre udvikling af projekterne. Begge udviklere ønsker de angivne højder for at have de højeste bygninger i Skandinavien.

Forvaltningerne vurderer dog, at projekterne med de forelæggende højder, vil bryde med den grundlæggende idé bag masterplanen for Nordhavns udvikling, ligesom de vil afvige fra byens profil. Samtidig forventes det, at den maksimalt mulige højde i Nordhavn af hensyn til indflyvningen til Kastrup Lufthavn vil være på 280 meter.

Tommy Blindkilde, 15. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. september 2017
Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027 - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Ejendomsmarkedet på Nørrebro og i Nordvest 2017-2027

På Nørrebro bliver hver 4. ejerlejlighed solgt i løbet af blot en måned fra til salg-skiltet kommer op i vinduet. I Nordvest er andelen lidt mindre. Til sammenligning er det for byen som helhed ca. 17 procent, eller hver sjette ejerlejlighed, der bliver solgt inden for en måned. Dermed er Nørrebro og Nordvest nogle af de mest foretrukne bydele blandt de københavnske boligkøbere. Hvad kommer metrobyggeriet og den generelle byfornyelse til at betyde for ejendomsmarkedet? Hvordan forventes prisudviklingen at se ud over de næste 10 år?


10.00

Byfornyelse på Bispebjerg til 1 milliard

Københavns Kommune, boligorganisationerne FSB, AKB og AAB samt Landsbyggefonden underskrev i 2016 en aftale om at samarbejde om moderniseringen af boligområderne omkring Bispebjerg kirkegård. Planen forventes at medføre investeringer til omkring 1 milliard kr. frem til 2024. Der skal bl.a. arbejdes med renovering af beboelsesejendomme, klimasikring, grønne områder og modernisering af Frederiksborgvej, der skal udvikles til en attraktiv grøn gade med et varieret handelsliv.

Pia Nielsen, Direktør, FSB


10.25

Udvikling af Blågårdsgade kvarteret

’Blågårdsvision og idékatalog’ skal danne grundlag for udviklingen af Blågårdsgade kvarteret. Med visionen vil man inddrage områdets borgere og brugere med henblik på en omdannelse og styrkelse af kvarteret.  Hvad går visionerne ud på, og hvilket potentiale for byfornyelse er der i området?

Stine Poulsen, Landskabsarkitekt MAA og associeret partner, Rubow Arkitekter


10.50

Kaffepause


11.20

Boliger i 22 etager på Nuuks Plads - den seneste udvikling

Ejendomsselskabet Norden vil investere 300-400 millioner kr. i at omdanne det forladte Landsarkiv på Nuuks Plads ved Jagtvej til 170 boliger i 15-20 etager. I 2013 blev bygningerne overtaget af Freja Ejendomme, der indledte forhandlinger med flere interesserede investorer og endte med et samarbejde med Ejendomsselskabet Norden om at udvikle ejendommen. Tegnestuen Over Byen sætter stregerne. Københavns Kommune har i 2016 godkendt startredegørelsen for projektet. Hvad er status og nyeste udvikling på projektet?

Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør , Freja Ejendomme


11.45

Hvordan skal Nordvest udvikles?

Københavns Nordvestkvarteret er ved at blive Københavns nye smarte bydel. Rørbæk og Møller Arkitekter flyttede i 2016 i nye lokaler på Thoravej i Nordv est. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920'erne rummet Thor Dampvaskeri. Hvorfor er firmaet flyttet til Nordvest? Hvilke fordele byder bydelen på for kreative erhverv? Hvordan kan Nordvest bedst udvikles fremover?

Nicolai Overgaard, Arkitekt MAA, Partner, Administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter


12.10

Trafikale ændringer og handelsmønstre på Nørrebro

Nørrebro gennemgår i disse år voldsomme forandringer, ikke mindst som følge af trafikale tiltag med bl.a. sanering af Nørebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer inden for bydelen. Hvad vil disse forandringer betyde bor butikker i bydelen. Lejeniveauet, butikstyper, kunder.

Uwe Brodersen, Sekretær i Nørrebro Handelsforening, Nørrebro Handelsforening


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik