JFP oplyser, at en planlagt reception i morgen, den 20. juni 2017, er aflyst. Det skyldes, at Niels Henrik Madsen træder af som administrerende direktør for virksomheden med base i Herning.

Efter knap 16 år som administrerende direktør for JFP trådte Jesper Friis Poulsen den 21. marts 2017 af og overlod posten til Niels Henrik Madsen. I et nyhedsbrev fra virksomheden fremgår det, at Niels Henrik Madsen nu stopper.

- Efter at have prøvet kræfter med rollen som adm. dir. for JFP a/s i nogle måneder, er Niels Henrik Madsen kommet til den konklusion, at rollen ligger for langt fra det, som optager ham mest og hvor han har det bedst: Som ansvarlig for JFP’s byggeprojekter, lyder det i nyhedsbrevet, der har Jesper Friis Poulsen som afsender.

- Da vi i mange år fremover ønsker at have Niels Henrik som en absolut grundpille i JFP’s organisation og produktion, er vi blevet enige med Niels Henrik om, at han fremadrettet vil virke som virksomhedens COO med ansvar for den samlede produktion i Danmark. Jylland varetages af Jesper Hjorth og Sjælland af Niels H. Andersen, som begge fortsat refererer til Niels Henrik Madsen, lyder det videre.

Indtil en mere permanent organisatorisk løsning er på plads, vil Jesper Friis Poulsen varetage rollen som administrerende direktør. Som følge af Niels Henrik Madsen fratrædelse er en planlagt reception i morgen, den 20. juni 2017, aflyst.

Læs mere af artiklen
Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling

Afholdes 19. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 13.05

Scandic Bygholm ParkScandic Bygholm Park , Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Tilmeld

Baggrund

Stigningen i befolkningen og væksten i erhverv øger behovet for ny byudvikling i Horsens. Med en befolkningstilvækst på 1.000 nye borgere hvert år, ligger kommunen helt i toppen som bosætningskommune, og det nuværende indbyggertal er på 87.736, hvoraf 56.536 bor i Horsens by, vil i 2026 være på ca. 97.000.

Byudviklingen koncentrerer sig i Horsens bymidte, hvor en byudviklingsplan til 3 milliarder netop er blevet offentliggjort.

Et andet markant byudviklingsområde er Horsens havn. Den store erhvervshavn rykker længere ud i fjorden og skaber dermed rum for nye attraktive byområder med et muligt etageareal på 500.000 kvm. Området er dobbelt så stort som Horsens midtby, og vil have byggepotentiale for de næste 40 år.

Samtidig styrkes Horsens som uddannelses by med det 75.000 kvm store Campusbyggeri til 900 millioner. I forvejen ligger Danmarks største professionshøjskole i byen.

Et nyt sygehus er også på tegnebrættet. Regionsrådet godkendte i sommeren 2015 det 9.100 kvm store byggeri til 800 millioner.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 12 milliarder kr. på byudvikling i Horsens.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvordan skal Horsens byudvikles fremover? Hvordan får byen mest gavn af den store befolkningstilvækst, og hvad vil det betyde for Horsens i en regional sammenhæng?

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter i Horsens. Udvikling af Horsens bymidte, havnen, sygehuset, Nørrestrand, Campusgrunden, Horsens Fængsel og andre projekter. Hvilke kommende udbud af byggegrunde til boliger og erhverv har kommunen?

Jens Heslop , Direktør, Horsens Kommune

10.25 RUM er arkitekter på helhedsplanen bag den aftale, der har sikret, at OMJ Ejendomme skal udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. Aftalen omfatter 70.000 kvm bebyggelse, en bred havnekanal og nye byrum. Arealer med et muligt etageareal på 500.000 kvm vil i de kommende år komme i spil som mulige omdannelsesområder i Horsens Havn. Hvordan ser helhedsplanen for havnen ud, og hvad er tidsplanen for dens udbygning?

Jesper Gemmer , By- og Havneudviklingschef, Horsens Kommune

10.50 Der opføres 11.000 kvm nyt hospitalskompleks på tidligere store parkeringsplads ud mod Sundvej. De eksisterende bygninger på Regionshospitalet Horsens skal renoveres et samlet budget på 800 millioner. Tidsplan og kommende udbud? Hvilke krav stilles der til byggeriet? Overordnet ansvar for byggeriet?

Lisbeth Holsteen Jessen , Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens

11.15
11.45 Horsens Kommune ligger i toppen, når det gælder bosætningskommuner, og byen oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. Fortsætter udviklingen vil Horsens nå et indbyggertal på 100.000 i 2030. Hvilken betydning vil tilvæksten få for ejendomsmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo og etablere erhverv, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte?

Bo Pinholt , Indehaver, erhvervsmægler, MDE, MRICS , Nybolig Erhverv Horsens

12.10 Andelsboligforeningen Odinsgaard har 2 store andelsboligprojekter i gang. Foreningen planlægger at opføre 157 lejeboliger på Strandpromenaden 2, i den tidligere NOPA/Mælkekondensering, byggeriet vil udgøre 14.000 kvm boliger og vil variere fra 4 til 7 etager. Ekstern investor vil bygge dagligvarebutik i en del af stueplannet. Budget for boliger udgør 289 millioner kr. Igangværende nybyggeri på Sønderbrogade udgør 90 lejeboliger, byggeriet udgør 8.720 kvm boliger, samt en dagligvarebutik som ekstern investor opfører i en del af stueplan. Boligerne på Sønderbrogade bliver opført som 5 og 6 etagers punkthuse og har et budget på 178 millioner kr. Hvad skal der bygges - udformning af boliger, tidsplan og udbud? Hvem henvender boligerne sig til? Hvordan føjer de sig ind i Horsens boligmarked. Hvordan foregår samarbejdet med den eksterne investor?

Michael Meldgaard , Direktør, Andelsboligforeningen Odinsgaard

12.35 Horsens Havn har planer om en forøgelse af kapaciteten, omfattende udvidelse af sydkajen mod øst og anlæg af yderligere kajanlæg. Målet frem mod 2020 er en gennemsnitlig årlig tilvækst i godsmængden på 50.000 ton. Desuden vil havnen undersøge mulighederne for at etablere et multipakhus på havnearealet. Horsens Kommune arbejder derudover på at etablere en omfartsvej øst om syd byen til havnen og det centrale Horsens, hvilket vil trække en stor del af den tunge trafik væk fra midtbyen og hurtigere ud mod motorvejen.

Claus Holm Christensen , Havnedirektør, Horsens Havn

13.00
13.05
10.20 Der planlægges et nyt erhvervsdomicil samt restaurering af et eksisterende pakhus på Horsens Havn. På samme grund er der tegnet 2 punkthuse på henholdsvis 9 og 11 etager med 7.000 kvm, der vil give plads til 40 boliger. I alt vil byggeriet udgøre 5.500 kvm erhverv og 7.000 kvm boliger på Horsens Havn. Med Havnetrekanten vil endnu flere borgere komme tættere på det maritime miljø i Horsens. Byggeriet sættes i gang i efteråret 2015 og planlægges afsluttet i efteråret 2017.
10.25 60 almene boliger er under opførelse på Godsbanegade i Horsens. De bliver fra 64 til 102 kvm. Punkthusene opføres med røde teglstensfacader med hvide bånd og murfelter. Alle 60 boliger får stor altan og depotrum, ligesom der anlægges parkeringspladser, cykelparkering og haveanlæg. Der bliver elevator i alle 3 punkthuse, som hver rummer 20 boliger.
11.20 Horsens Kommune ligger i toppen, når det gælder bosætningskommuner, og byen oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. Fortsætter udviklingen vil Horsens nå et indbyggertal på 100.000 i 2030. Hvilken betydning vil tilvæksten få for boligmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte? Hvordan er prisudviklingen og fremtidsudsigterne på boligmarkedet i Horsens?
11.45 I samarbejde med AP Pension har Casa udviklet en plan for omdannelse af bymidten i Horsens. Planen omfatter Kvicklygrunden, som ejes af AP Pension, samt Horsens Rådhus og hele området mellem Bilka og Søndergade samt fra Sønderbrogade til Jens Chr. Juliussens Vej. Et nyt butikscenter på 20.000-25.000 kvm på rådhusgrunden indgår som en del af projektet. I alt er der tale om en investering i størrelsesordenen 3 milliarder kr. Hvilke omdannelsesmuligheder er der i bymidten, og hvad er tidsplanen?
11.45 Horsens kan i nær fremtid få en ny bæredygtig bydel ved Nørrestrand. Tanken er, at der skal opføres 300-350 lavenergiboliger, og der er tale om både villaer, dobbelthuse, rækkehuse, etageboliger og ungdomsboliger af høj arkitektonisk kvalitet i et naturskønt område. Området skal også udbygges med ny infrastruktur. Budgettet anslåes til at løbe op i 300 millioner kr. Det er planen at den ye bydel ved Nørrestrand kommer til at stå færdigt i 2020. Hvordan kommer de nye boliger til at se ud, og hvordan ser planen for området ud? 
12.10 Nord for Nørrestrand i Horsens er en ny bydel Nørrestrand med 224 lavenergiboliger kommet på planlægningsbordet. Hvad skal der bygges og hvornår? Hvordan kommer bydelen til at spille sammen med de naturskønne omgivelser og det øvrige Horsens?
12.40 Horsens Kommune købte i september 2014 det gamle statsfængsel og de omkringliggende arealer for 26 millioner kr. af Freja Ejendomme med henblik på at udvikle kulturinstitutionen. Med 2,5 millioner kr. i støtte fra Realdania skal udviklingen nu målrettes. Pengene skal bruges til en bygningsgennemgang og en teknisk og arkitektonisk forundersøgelse af hele fængselskomplekset. Ud over Fonden Fængslet deltager Freja ejendomme i arbejdet med at udarbejde en arkitektonisk helhedsplan og businesscase for Fængslet.
12.40 Nordhavnen i Horsens udgør et gammelt industriområde, som skal omdannes til et nyt boligkvarter. Horsens Kommune overtager fra årskiftet 2015/2016 Kemiras bygninger på Nordhavnen. Der vil sandsynligvis kunne opføres mellem 50 og 100 boliger på arealerne alt efter byggehøjde. Samtidig planlægger man et nyt bibliotek til 50-75 mio kr. i området. Hvad er de samlede planer for området og hvordan ønsker kommunen at udvikle det?
12.40 60 almene familieboliger med et samlet areal på 6.450 kvm er på vej på Rødtjørnen i Horsens. De skal stå klar til indflytning i december 2016. De nye familieboliger opføres som 3- og 4-værelses rækkehuse i et plan af henholdsvis 100 og 115 kvm. Hvert hus får desuden afgrænsede haver og terrasser på 2 sider af boligen.
12.40 Horsens Kommune har vedtaget lokalplanen for området på Ternevej 59, hvor andelsboligforeningen Odinsgaard planlægger opførelsen af 42 boliger i tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager på et 17.900 kvm stort område, der tidligere tilhørte virksomheden Gasa. De eksisterende bygninger på grunden rives ned for at gøre plads til en kombination af dobbelthuse og rækkehuse, med enkelt- og dobbeltsidet gadeforløb. Husene placeres i 3 rækker, adskilt af en grønning vinkelret på Ternevej. Boligerne vil blive sammenstillet i grupper af 2 eller 3. Boligenhederne forskydes i forhold til hinanden, hvilket skal give variation i facaderne og skabe private rum i det tætte byggeri. Byggeriet er planlagt til at stå færdigt okt. 2016 og har et budget på 43,5 mio. kr.
12.40 Horsens Kommune har modtaget et forslag til nybyggeri på Sønderbrogade 34-44. Andelsboligforeningen Odinsgaard vil bygge 89 andelsboliger og en dagligvarebutik på ca. 1000 kvm. Boligerne vil blive opført som 5 og 6 etagers punkthuse. Byggeriet forventes igangsat marts 2016 og forventes afsluttet 2017. Budgettet er på 130 mio. kr.
12.40 Det fredede Boller Slot fra 1550 i Horsens er sat til salg af kommunen og afventer sin køber. Der er 21.000 kvm park - eller grund hvis det mere er nybyggeri køberen tænker i. Slottet er på 2.064 kvm, og det må bruges både til bolig og erhverv. Et udviklingsstudie udarbejdet af Birch & Svenning Arkitekter lægger op til et nybyggeri på 5.000 kvm på grundarealet. En ombygning og renovering af slottet anslåes at ville koste 30-120 mio.kr. Hvad kan slottet bruges til? og hvordan så kommunen gerne at det blev udnyttet?
12.40 Huskompagniet planlægger at opføre 2 nybyggede etageboligblokke á 5 etager. I alt kommer byggeriet til at udgøre 56 lejligheder og har et budget på 50 mio. Byggeriet forventes at starte i marts 2016 og være afsluttet marts 2017.
13.10 Et nyt sygehusbyggeri i Horsens blev godkendt af Regionsrådet sommeren 2015. Byggeprojektet er det største af de nybyggerier og ombygninger, som skal realiseres i Horsens frem mod 2019. Det 4-etagers høje sygehus skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager, når det står klar i løbet af 2018. Sygehuset skal opføres på den store parkeringsplads ud mod Sundvej i Horsens og bliver på 9100 kvm. Budgettet er på 800 millioner. Byggeprojektet udbydes nu i totalentreprise, og byggeriet er planlagt til at starte nov. 2017. Hvilke nybyggerier og ombygninger er der tale om, og hvilke faser består byggeriet af? Overblik og tidsplan. Hvad kommer det nye sygehus til at betyde for Horsens, og hvordan er det med til at skabe vækst for byen?
13.15 Horsens Kommune vil udvikle Campusgrunden til et uddannelsesmæssigt kraftcenter i midten af byen, som kan understøtte Horsens som en by med et attraktivt, integreret og sammenhængende undervisningsmiljø. Campusgrunden har en central placering i Horsens, og det har været en vigtig del af udviklingsprojektet at skabe sammenhæng med byen og få byens borgere ind på området via åbne pladser og rum. Derfor vil der som en del af planerne blive etableret midlertidige aktivitetsområder for byens borgere, så området allerede tidligt i udviklingen bliver et sted med liv. Derforeslås endvidere en broforbindelse fra området ved Campusgrunden og banegården til Bygholm Park. Projektet bygges etapevis og første del forventes at kunne starte op i sidste halvdel af 2016 og forventes færdigt i 2019.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom