Niels Henrik Madsen træder af som administrerende direktør for JFP

Niels Henrik Madsen træder af som administrerende direktør for JFP

JFP oplyser, at en planlagt reception i morgen, den 20. juni 2017, er aflyst. Det skyldes, at Niels Henrik Madsen træder af som administrerende direktør for virksomheden med base i Herning.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

JFP
T: +45 9626 9444

Efter knap 16 år som administrerende direktør for JFP trådte Jesper Friis Poulsen den 21. marts 2017 af og overlod posten til Niels Henrik Madsen. I et nyhedsbrev fra virksomheden fremgår det, at Niels Henrik Madsen nu stopper.

- Efter at have prøvet kræfter med rollen som adm. dir. for JFP a/s i nogle måneder, er Niels Henrik Madsen kommet til den konklusion, at rollen ligger for langt fra det, som optager ham mest og hvor han har det bedst: Som ansvarlig for JFP’s byggeprojekter, lyder det i nyhedsbrevet, der har Jesper Friis Poulsen som afsender.

- Da vi i mange år fremover ønsker at have Niels Henrik som en absolut grundpille i JFP’s organisation og produktion, er vi blevet enige med Niels Henrik om, at han fremadrettet vil virke som virksomhedens COO med ansvar for den samlede produktion i Danmark. Jylland varetages af Jesper Hjorth og Sjælland af Niels H. Andersen, som begge fortsat refererer til Niels Henrik Madsen, lyder det videre.

Indtil en mere permanent organisatorisk løsning er på plads, vil Jesper Friis Poulsen varetage rollen som administrerende direktør. Som følge af Niels Henrik Madsen fratrædelse er en planlagt reception i morgen, den 20. juni 2017, aflyst.

Tommy Blindkilde, 19. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


19. september 2017
Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling - Program09.35

Overblik: Vision og prioriteter for Horsens

Hvordan skal Horsens byudvikles fremover? Hvordan får byen mest gavn af den store befolkningstilvækst, og hvad vil det betyde for Horsens i en regionale sammenhæng?

Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter i Horsens 2017-2027

Konkrete planer og projekter i Horsens. Udvikling af Horsens bymidte, havnen, sygehuset, Nørrestrand, Campusgrunden, Horsens Fængsel og andre projekter. Hvilke kommende udbud af byggegrunde til boliger og erhverv har kommunen?

Jens Heslop, Direktør, Horsens Kommune


10.25

Helhedsplan for 70.000 kvm bebyggelse på Horsens havn

RUM er arkitekter på helhedsplanen bag den aftale, der har sikret, at OMJ Ejendomme skal udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. Aftalen omfatter 70.000 kvm bebyggelse, en bred havnekanal og nye byrum. Arealer med et muligt etageareal på 500.000 kvm vil i de kommende år komme i spil som mulige omdannelsesområder i Horsens Havn. Hvordan ser helhedsplanen for havnen ud, og hvad er tidsplanen for dens udbygning?

Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef, Horsens Kommune


10.50

Nybyggeri og renovering af Regionshospitalet Horsens for 800 millioner.

Der opføres 11.000 kvm nyt hospitalskompleks på tidligere store parkeringsplads ud mod Sundvej. De eksisterende bygninger på Regionshospitalet Horsens skal renoveres. Samlet budget 800 millioner. Tidsplan og kommende udbud. Hvilke krav stilles der til byggeriet.Overordnet ansvar for byggeriet

Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens


11.15

Kaffepause


11.45

Ejendomspriser og investeringsmuligheder i Horsens

Horsens Kommune ligger i toppen, når det gælder bosætningskommuner, og byen oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. Fortsætter udviklingen vil Horsens nå et indbyggertal på 100.000 i 2030. Hvilken betydning vil tilvæksten få for ejendomsmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo og etablere erhverv, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte?

Bo Pinholt, Indehaver, erhvervsmægler, MDE, MRICS , Nybolig Erhverv Horsens


12.10

Andelsboliger for 467 millioner kr

Andelsboligforeningen Odinsgaard har 2 store andelsboligprojekter i gang. Foreningen planlægger at opføre 157 lejeboliger på Strandpromenaden 2, den tildligere NOPA/Mælkekondensering, byggeriet vil udgøre 14.000 kvm boliger og vil variere fra 4 til 7 etager. Ekstern investor vil bygge dagligvarebutik i en del af stueplanet. Budget for boliger udgør 289 millioner kr. Igangværende nybyggeri på Sønderbrogade udgør 90 lejeboliger, byggeriet udgør 8.720 kvm boliger, samt en dagligvarebutik som ekstern investor opfører i en del af stueplan. Boligerne på Sønderbrogade bliver opført som 5 og 6 etagers punkthuse og har et budget på 178 millioner kr. Hvad skal der bygges - udformning af boliger, tidsplan og udbud? Hvem henvender boligerne sig til? Hvordan føjer de sig ind i Horsens boligmarked. Hvordan foregår samarbejdet med den eksterne investor?

Michael Meldgaard, Direktør, Andelsboligforeningen Odinsgaard


12.35

Udvidelse af Horsens erhvervshavn

Horsens Havn har planer om en forøgelse af kapaciteten, omfattende udvidelse af sydkajen mod øst og anlæg af yderligere kajanlæg. Målet frem mod 2020 er en gennemsnitlig årlig tilvækst i godsmængden på 50.000 ton. Desuden vil havnen undersøge mulighederne for at etablere et multipakhus på havnearealet. Horsens Kommune arbejder derudover på at etablere en omfartsvej øst om syd byen til havnen og det centrale Horsens, hvilket vil trække en stor del af den tunge trafik væk fra midtbyen og hurtigere ud mod motorvejen.

Claus Holm Christensen, Havnedirektør, Horsens Havn


13.00

Spørgsmål og afslutning


13.05

Frokost


Nye talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik