Nye Talere

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Partner i Vandkunsten

taler på:

Almene boliger: store projekter
Birte Skov

Birte Skov

Arkitekt, Specialkonsulent i Slots og Kulturstyrelsen

taler på:

Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye 2021-regler
 Kjartan Ross

Kjartan Ross

Chief Commercial Officer i Port of Aalborg

taler på:

AALBORG: De store projekter
Lars Bendix Christensen

Lars Bendix Christensen

i Wissenberg

taler på:

Almene boliger: store projekter
Simon Issing Nielsen

Simon Issing Nielsen

Projektudviklingschef i MT Højgaard

taler på:

ODENSE: de store projekter
Ole Nielsen

Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening

taler på:

AALBORG: De store projekter
Carina Serritzlew

Carina Serritzlew

Museumsleder i Billund Kommunes Museer

taler på:

Billund de store projekter
Martin Tholstrup

Martin Tholstrup

Formand i Træ i Byggeriet

taler på:

JYLLAND: TRÆ-byggeri - udfordringer