Boliga har opgjort liggetiden for ejerlejligheder fordelt på postdistrikter per 13. marts 2017 de seneste 10 år i postnumre med minimum 50 udbudte boliger. En bydel i København skiller sig ud.

Lejlighedsmarkedet i særligt København har haft fart på de senere år, og liggetiderne er faldet i hovedstadens postnumre. Det viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.

Særligt i Valby er der gang i markedet. For mens liggetiden i 2012 i gennemsnit var på 162 dage i Valby, så lå den i 2017 på 61 dage. Det er dermed det postnummer i hele landet, der har den korteste, gennemsnitlige liggetid for ejerlejligheder.

NB! Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder. Konferencen afholdes d. 25. oktober 2017.

Den næst-laveste liggetid finder man på Østerbro, hvor den blot er på 63 dage. Til sammenligning lød den i 2012 på 162. Det er et udtryk for, at der generelt er kommet mere gang i lejlighedsmarkedet, end der var tilbage i 2012, lyder det fra boligøkonom.

- Der har været et kraftigt opsving for lejligheder i særligt København, men det er min fornemmelse, at liggetiden særligt i de dyreste områder er et par enkelte dage højere end for kort tid siden. Hvis det fortsætter, er det en spændende tendens, for det viser, at priserne er steget så meget, at det ikke længere er alle, der kan være med, siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos BRFkredit.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

København K har da også en af de længste liggetider for byen. Her lød den på 105 dage, mens den i København SV er højest for hovedstaden. Her er den gennemsnitlige liggetid på 112 dage.

Til sammenligning er liggetiden for ejerlejligheder på Vesterbro på 89 dage, mens den er 82 dage på Nørrebro.

Her kan du se de udbudte lejligheder i København.

Læs mere af artiklen
I MORGEN: Grønttorvet og Valby investerer 30 milliarder i byudvikling

Afholdes 25. oktober 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Valby er et af Københavns store byudviklingsområder, med en befolkning på 52.809 og som fortsat er opadgående.

Udviklingen koncentrerer sig hovedsageligt i Valby Syd, der udgøres af FL Smidth-området, det tidligere Grønttorvsområde (Grønttorvet), Ny Ellebjerg og Valby Idrætspark. Her opleves en rivende udvikling, især i forhold til opførelse af boliger. Omdannelsen af de gamle industriarealer til blandet erhverv og bolig, giver et spændende byområde med en blandet karakter.

Mange kontorbyggerier er blevet opført på de stationsnære grunde i Valby Syd, der ligger i tilknytning til Ny Ellebjerg station. Stationen er igang med at blive udbygget, så den bliver et af landets største trafikknudepunkter. Metro til Ny Ellebjerg vil give 41.000 flere daglige påstigere i Metroen, heraf 27.000 på den nye strækning i Sydhavn. Sydhavnsmetroen forventes at stå færdig i 2023.

Udviklingen af den nye infrastruktur i Valby og den korte afstand til Københavns centrum skaber grundlag for en fortsat storstilet byudvikling, både hvad angår boliger, kontorer, butikker og offentlige institutioner. Den samlede udvikling af Valby Syd, beløber sig til i alt 15 milliarder kr. fordelt på 325.000 kvm boliger og 325.000 kvm erhverv.

Igangværende og kommende udviklingsprojekter i Valby omfatter bl.a.:

* Byudvikling af Carlsbergbyen til ca. 14 milliarder kr.

* Byudvikling af den 160.000 kvm store Grønttorvsgrund (Ny Valby) til mindst 5 milliarder kr.

* Udviklingen af FL Smidth-område med plads til bl.a. 600 boliger

* Fortsat udvikling langs Gl. Køge Landevej

* Udviklingen af grunden omkring Valby Idrætspark med samlet byggeret på 51.365 kvm.

* Udviklingen af "Gasbeholder-grunden"

* Udvidelse af Ny Ellebjerg station

* Anlæg af metro og en metrostation ved Ny Ellebjerg

* Vej- og broinvesteringer til ca. 200 millioner kr.

* Områdefornyelse af Kulbanekvarteret 2016-2021

I de andre dele af Valby, er der også lagt op til byudvikling. Bydelen har i alt 8 S-togsstationer samt mange stationsnære arealer, der er velegnede til både erhvervs- og boligbyggeri. Dertil er der det travle centrum omkring Valby station med de mange butikker, og en blanding af gamle bykvarterer og nyudviklede områder omkring butikscentret Spinderiet. Bydelens mangfoldighed, blandingen af nyt og gammelt og tilstedeværelsen af postindustrielle bygninger har gjort Valby interessant for den kreative klasse, der etablerer sig med nye virksomheder.

 

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Det tidligere københavnske grønttorv udvikles til en helt ny bydel baseret på en ny byplan. Arealet er 160.000 kvm med en byggeret på næsten 240.000 kvm. Der er tale om 2.200 blandede enheder blandt andet med rækkehuse og 4 højhuse på 50-80 meter. Derudover kommer der 2 børneinstitutioner, butikker, caféer og formentlig også kontorer samt en park på 19.000 kvm. Hvad er status på projektet, og hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan vil Ny Valby bidrage til byudviklingen i området? Hvem er målgruppen for boligerne?  

Hans-Bo Hyldig , FB Gruppen

10.00 Med de mange stationsnære områder, især i byudviklingsområdet Valby Syd, er der ikke kun lagt op til udvikling af boligbyggeri, men også erhvervsbyggeri. Hvordan udvikler erhvervs- og boligmarkedet sig i Valby i forhold til prisniveau, efterspørgsel og liggetider, og hvilke områder er særligt attraktive? Hvem investerer i boligejendomme, og hvorfor er Valby og ikke mindst Grønttorvet attraktive? Hvad forventer investorerne af boligejendeomme?

Joseph Alberti , Research Analyst, cand. polit., Colliers International Danmark

10.25 Metro til Ny Ellebjerg vil give 41.000 flere daglige påstigere i Metroen, heraf 27.000 på den nye strækning i Sydhavn. Sydhavnsmetroen forventes at stå færdig i 2023. Hvad er status på projektet, og hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan bidrager Ny Ellebjerg til afviklingen af den kollektive trafik?

Mikkel Kjær Jensen , Projektchef, Metroselskabet

10.50
11.20 Der planlægges et skybrudstunnelsystem, der omfatter etablering af en tunnel på 1,3-1,5 km med en diameter på 2,5-3 m samt et antal skakte. Tunnelen skal løbe fra den sydlige del af Valby til Kalveboderne. Formålet med etableringen er at reducere gener og skader i forbindelse med skybrud, samt minimering af opstuvning af regnvand i terræn. Hvor meget regnvand kan systemet håndtere? Hvad er status på arbejdet, og hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan kan et skybrudstunnelsystem bidrage til byudviklingen i Valby?

Morten Elton Jensen , Projektchef, HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

11.45 På den tidligere FL Smidth-grund er der ved at opstå en ny bydel, Valby Maskinfabrik, mellem Toftegårds Plads, Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej. Der kommer boliger, butikker, erhverv og grønne pladser. Et af projekterne omfatter opførelse af 10.000 kvm boliger som åben karrébebyggelse ved Gammel Køge Landevej. Der etableres erhverv i en del af stueetagen. Der opføres op til 6 etager samt penthouse. Der er udarbejdet en masterplan for området. Hvilke retningslinjer og principper udstikker masterplanen, og hvilket arkitektonisk greb er valgt? Hvordan skal Valby Maskinfabrik fremstå, når det er færdigbygget? 

Henrik Jensen , Adm. Direktør, De Forenede Ejendomsselskaber

12.10 Der planlægges 137 ungdomsboliger i Valby Idrætspark med et samlet areal på ca. 5.500 kvm. Boligerne er indrettet, så de kan funktionsopdeles mellem køkken, ankomstzone og opholdszone. Området omkring boligerne har et stort potentiale for idræt og kultur. Hvordan kan ungdomsboligerne bidrage til området omkring Valby Idrætspark? Bliver der bygget nok ungdomsboliger i København, og hvad er status for projektet? 

Michael Nielsen-Elgaard , Byggechef , KAB

12.35
12.40
09.35 Valby Lokaludvalg er med til at afstikke linjer og sammen med Københavns Kommune udarbejde planer for den kommende udvikling af bydelen. Bl.a. deltager Valby Lokaludvalg i dommerpaneler for flere af de arkitektkonkurrencer, der udskrives for de forskellige byudviklingsområder i bydelen. Hvilke prioriteter har Lokaludvalget, når det gælder udvikling af Valby? Hvilke konkrete tiltag er man i gang med? Hvordan udvikler man Valby bedst, så dens særpræg og mangfoldighed bevares?
09.35 Valby oplever en rivende udvikling, hvad opførelsen af boliger angår, og hele bydelen står foran en betydelig opgradering gennem byfornyelsen af gamle Valby, moderne byudviling på Carlsberg grunden og på den 165.000 kvm store Grønttorvsgrund, en fortsat udvikling langs Gl. Køge Landevej, FL Smith Grunden, samt området omkring Ny Ellebjerg Station og omkring Valby Idrætspark. Dertil kommer muligheden for at udvikle grunden efter gasbeholderen, som blev revet ned i 2013, samt flere andre ledige byggegrunde plus en storslået investering i udbygningen af Ny Ellebjerg s-togsstation og en metrostation samme sted. Alt dette skaber en enorm potentiale for byudvikling i en af Københavns centrale bydele, med muligheder for at bygge bolig, kontor, butikker samt lettere industri. Planer for Valby - hvordan bliver bydelen om 10 - 20 år? Hvilke andre udviklingsområder uden for Valby Syd er der? Muligheder for etablering af butikker. Hovor og hvad skal der bygges? Prioriteter. Ledige byggegrunde.
10.25 Med Grønttorvets udflytning til Høje Tåstrup er der givet grønt lys til salg af den 165.000 kvm store grund i Valby, tæt ved Ny Ellebjerg og Vigerslev allé s-togsstationer. En rammelokalplan for grunden, der er blevet vedtaget i 2011, giver mulighed for byggeri af ca. 250.000 kvm og samlede investeringer på mellem 6 og 7 mia. kr. i bolig og erhverv. Vision og konkrete tiltag. Hvor er projektet henne nu og hvad skal der ske i den kommende tid?
11.20 Der bygges boliger på livet løs i Valbys nye bydel Valby Syd, hvor befolkningstallet ifl. prognosen skal mere end fordobles fra ca. 6.000 i dag til ca. 13.000 i 2028 og snart kommer udviklingen af Carlsberg Byen til. Hvilke muligheder byder Valby som byudviklingsområde på? Hvilke styrker har bydelen, og kan Valby konkurrere med sådanne byudviklingsområder som Ørestad, Nordhavn og Sydhavn? En ejendomsudviklers synsvinkel. Boligselskabet Domea har taget hul på udvikling af Valbys nye kvarter Følager, som er en del af Ny Ellebjerg Stations grunden. Her opfører Domea 46 familieboliger, som forventes klar i 2015.
11.20
11.45 Den tidligere FL Smidth grund mellem Toftegårds Plads, Vigerlslev Allé og Gammel Køge Landevej er et af Valbys store byudviklingsområder. 111 nye boliger er netop nu på vej og står klar til indflytning endnu i 2014. De Forenede Ejendomsselskaber, der ejer grunden, vil yderligere opføre 600 boliger over de kommende år.
12.10 Ny Ellebjerg Station skal i den kommende tid moderniseres og udbygges, så den bliver et trafikalt knudepunkt og en af landets største stationer. Udvikling af området omkring stationen med et areal på 180.000 kvm. er allerede påbegyndt. Totalentreprenør Casa har indgået et samarbejde med Lærernes Pension om opførelsen af et nyt stort bolig- og butiksprojekt kaldet 'Jacobsens Have', som er udviklet af Tetris og tegnet af arkitektfirmaet Entasis. Det 14.500 kvm store projekt har en værdi af 300 millioner kr.
12.10
12.40 Der bygges boliger på livet løs i Valbys nye bydele Valby Syd, der udgøres af FL. Smidth-området, Grønttorvs- området, Ny Ellebjerg og Valby Idrætspark, hvor befolkningstallet ifl. prognosen skal mere end fordobles fra ca. 6.000 i dag til ca. 13.000 i 2028. Hvordan vil boligmarkedet i Valby udvikle sig? Bliver bydelen endnu mere differentieret med udvikling af de nye bydele? De gode og de dårlige områder i den store og sammensatte bydel. Efterspørgsel og prisudvikling. Hvem flytter til Valby og hvad forventer de af deres nye bolig?
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet

taler på:

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom