Stigsborg Havnefront tager for tiden fart som nyt byudviklingsmiljø i Nørresundby, og en af de helt store ejendomsaktører i området er Calum, der med udviklingen af Stigsborg Brygge står i spidsen for opførelsen af 86 eksklusive lejeboliger. DEAS skal stå for udlejningen.

DEAS er udpeget til at varetage førstegangsudlejning samt administration af lejeboligerne, og DEAS igangsætter dermed sit første større nyopførte udlejningsprojekt i Aalborg. Lejerne af de første 43 lejligheder skriver under på lejekontrakterne i juni 2017, og boliger står klar til indflytning i begyndelsen af 2018.

- Ejendommen er hesteskoformet og har en unik beliggenhed ned til Limfjorden med lejligheder i forskellige størrelser fra to til fire værelser, hvor vi i indretningen har fokuseret på en optimal funktionalitet. Næsten alle lejligheder har udsigt over fjorden, og samtlige lejligheder har sydvendt altan, terrasse eller tagterrasse, siger Jakob Axel Nielsen, direktør i Calum.

Kjaer & Richter har sat stregerne til boligbyggeriet, der er det allerførste i udviklingen af Stigsborg-området. Byggeriet blev sat i gang før, før paralleopdraget for helhedsplanen for det 530.000 kvm store område var afsluttet, og det indgår derfor ikke i selve helhedsplanen.

For DEAS markerer det nye samarbejde med Calum en udvidelse vest for Storebælt, som man er stolt over at lande.

- I vores nye samarbejde med Calum ser vi frem til at bidrage med de erfaringer og kompetencer, vi i DEAS har fra en lang række nyopførte udlejningsprojekter i blandt andet København og Aarhus. I øjeblikket er ejendomsbranchens opmærksomhed rettet mod Aalborg, der er i rivende udvikling. Og vi er altid glade for at være med helt fremme, når nye byområder skabes, som vi i øjeblikket ser det ske med Stigsborg, siger Lasse Rüsz, afdelingschef og ansvarlig for udlejning i DEAS.

Stigsborg er centralt beliggende i Nørresundby, men er samtidig placeret i rolige omgivelser ned til Limfjorden. I de kommende år vil Stigsborg i overensstemmelse med den gældende lokalplan udvikle sig til et varieret og attraktivt byområde med 400.000 kvm boliger, kontorer og erhverv.

Læs mere af artiklen
Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling

Afholdes 22. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.15

Frederikshavn…Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, Kattegat Silo , Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Tilmeld

Baggrund

Frederikshavn er med 23.400 indbyggere Vendsyssels næststørste by og med 60.400 indbyggere den næststørste kommune. Byen er især kendt for én af Danmarks største erhvervshavne, som også er en af byens stærkeste vækstmotorer. Den 1.710.000 kvm store havn står over for omfattende udvidelser, der skal forbedre kapacitet og forretningsområder inden for produktions- og lagerfaciliteter, offshore, havvindmølleindustri samt ophugning af skibe og borerigge. Nye ydermoler og 600 meter ny kaj skal etableres, ligesom sejlrenden skal udvides fra 8 til 12 meter. I det sydlige havneområde skal Flådestationen renoveres for 293 millioner kr. I alt kan de samlede investeringer løbe op i 1 milliard kr. frem mod 2020. Arbejdet udføres i to etaper, og alene første etape forventes at føre til 2000 nye arbejdspladser i byen.

Generelt er der udsigt til mange flere arbejdspladser i det nordjyske. I følge en prognose fra de tre kommuner Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev vil der alene i 2017 blive skabt 1.000 nye arbejdspladser i Vendsyssel, særligt inden for metalindustrien, transport, byggeri og fødevaresektoren.

Det kan skabe efterspørgsel på boliger i Frederikshavn, og med kommunens nye Kommuneplan fra 2015 planlægges der nye boligområder blandt andet ved Flade Bakker i Frederikshavn Vest mellem Hjørringvej og Brønderslevvej, samt vest for Knivholt. Også nord for Elling, Øst for Ravnshøj, ved Solbæk Strand syd for Sæby, og i Skagen planlægges der boligområder.

Bymidterne i Frederikshavn, Sæby og Skagen skal udvikles og omdannes, og udviklingen af Frederikshavn Havn åbner op for, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og vandet. Omdannelsen af Sæby havn har fokus på at udvikle rekreative kvaliteter, og der gives mulighed for boligbyggeri på havnen.

Frederikshavn Kommune er Danmarks første Klimakommune, og der arbejdes på en ny Klimatilpasningsplan, på at reducere CO2 og på at gøre Kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2030.

I Skagen, Frederikshavn og Sæby skal der være større erhvervsområder både på havnene og ved de store indfaldsveje, der ligger tæt på motorvejsnetværket. De maritimrelaterede erhverv er i vækst og består af virksomheder, som er beskæftiget inden for reparation og service, cleantech og greenshipping, konventionel havnevirksomhed, ombygning af skibe og fartøjer samt nybygning af fisketrawlere og servicebåde til offshore-industrien. Også erhverv relateret til turisme er i vækst grundet områdets attraktive badestrande, naturlandskaber, kulturhistorie, bynære havne og byernes udbud af butikker, restauranter og hoteller.

Byens Ejendom vurderer, at der vil blive investeret 7 milliarder i byudvikling i Frederikshavn frem mod 2027.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvilke visioner og prioriteter har kommunen for Frederikshavn nu og i fremtiden? Hvad vil udvidelsen af havnen betyde for erhvervslivet og bosætningen i Kommunen? Frederikshavn Kommune har udviklet strategien "Muligheder for Vækst - Muligheder for mennesker" - hvad indeholder den, og hvordan vil man skabe udvikling i byen og kommunen? Frederikshavn var Danmarks første klimakommune og har blandt andet som mål at satse på vedvarende energi. Hvilke visioner på området har kommunen? Hvilke virksomheder ønsker man at tiltrække via sin grønne profil, og hvordan skaber det merværdi for byen og virksomhederne med grønt samarbejde? Hvordan vil man satse på de store muligheder inden for turisme og maritime erhverv?

Birgit S. Hansen , Borgmester, Frederikshavn Kommune

10.00 Frederikshavn fik en ny Kommuneplan i 2015. Hvilke planer og perspektiver for udvikling af boliger, kontorer, butikker og hoteller er der i Frederikshavn? Hvad er behovet? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til bolig og erhverv? I hvilken retning skal Frederikshavn byudvikles, og hvordan vil man sikre byens vækst. Hvilke muligheder er der for bosætning, erhverv, uddannelse og turisme i kommunen? Hvilke muligheder er der for udvikling af midtbyerne er der i Frederikshavn, Skagen og Sæby?

Mikael Jentsch , Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune

10.25 Frederikshavn kan få op til 4 nye boligtårne i op til 12 etager, hvis planerne for Sea Tower ved Apholmenvej virkeliggøres. Hotelpligten for området er blevet ophævet, og det åbner op for byggeri af helårsboliger. Planen er at opføre lejligheder som kombinerede almene boliger og ejerlejligheder. Byggesummen kan løbe op i 400-500 millioner kr. Hvordan ser planerne for grunden ud? Hvad skal der bygges og med hvilken tidsplan? Hvem kommer byggeriet til at henvende sig til og hvad vil de nye boligtårne betyde for udviklingen i Frederikshavn?

Otto Stavad , Beach House A/S

10.50
11.20 Frederikshavn Boligforening står overfor at skulle renovere flere almene boligselskaber over de næste år. Afdelingerne Lindebo, Vinkelgården, Gartnerbo og Cloosparken skal renoveres og der skal etableres tilgængelige boliger for ældre og handicappede. Desuden skal der bygges 14 nye tagboliger. Som samarbejdspartner i REBUS satser boligforeningen på bæredygtig energirenovering, og målet efter renoveringerne er 50 procent lavere energiforbrug og en energistandard, der lever op til BR 20. I alt skal 285 lejligheder renoveres for 545 millioner kr. Der planlægges også nybyggeri i Sæby Havn for 110 millioner kr. Her skal der opføres 90 nye boliger på den sydlige del af havneområdet, hvilket forudsætter nedrivning af 2 gamle fabriksbygninger. Hvilke planer er der for de enkelte afdelinger, og hvordan skal de energioptimeres? Hvordan kommer nybyggeriet i Sæby til at se ud, og hvem henvender det sig til?

Kim Madsen , Direktør, Frederikshavn Boligforening

11.45 Den 1.710.000 kvm store Frederikshavn Havn er én af Danmarks største erhvervshavne, og har stor betydning som vækstmotor ikke bare for Frederikshavn, men hele området. I fremtiden ønsker man at udvikle kapaciteten og forretningsområder inden for produktions- og lagerfaciliteter, offshore, havvindmølleindustri samt ophugning af skibe og borerigge. Der skal blandt andet etableres nye ydermoler, 600 meter ny kaj, sejlrenden skal uddybes fra de nuværende 8 meter til 12 meter, samt bagland, der kan tage tung trafik og deponering. I juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en etape 2 med yderligere 400 meter kaj, samt en uddybning til 14 meter i havnebassinet. I den sydlige del af havneområdet skal Flådestationen renoveres for 293 millioner kr. I alt kan de samlede investeringer løbe op i 1 milliard kr. frem mod 2020. Hvordan ser planerne for havnen ud?  Hvad skal der etableres og med hvilken tidshorisont? Hvilken betydning vil udvidelsen af havnen få for Frederikshavn?

Mikkel Seedorff Sørensen , Administrerende direktør, Frederikshavn Havn

12.10
12.15
11.20 Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber med 3.500 boliger. I Frederikshavn er boligselskabet i fuld gang med at renovere Engparken for 285 millioner kr.
11.45 På vegne af Nordstrand Camping har UBN Arkitekter indsendt et skitseforslag til 42 hotellejligheder, der skal opføres som fritliggende dobbelthuse i 1 etage nord for den eksisterende campingplads mellem Nordre Strandvej og sommerhusområdet Kæret. Antallet af feriehusovernatninger i Frederikshavn Kommune steg i 2015 med 8 procent, hvilket især skyldes fremgang i antallet af norske og tyske turister.I kølvandet på de tal vil vil Nordstrand Camping opføre 42 hotellejligheder på et 75.800 kvm stort areal nord for den eksisterende campingplads. Etableringen af projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan for arealet, der udlægger dette til hotelformål. Da arealerne ligger i kystnærhedszonen med direkte visuel kontakt til kysten, skal der i planlægningen foretages visualisering af bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet. Forvaltningen i Frederikshavn Kommune vurderer, at den skitserede bebyggelse er godt indpasset i kystlandskabet og giver en god overgang mellem kysten og den kommende bebyggelse på arealerne vest for det ansøgte, der kan opføres i op til 8,5 meter og i 2,5 etage.
12.10 Hvordan udvikler markedet for kontorer, butikker og industriejendomme sig i Frederikshavn og Nordjylland? Hvad er behovet og potentialet, og hvilke erhverv søger primært mod Frederikshavn? Hvor er de attraktive placeringer nu og på sigt? Udbud og efterspørgsel. Afkast, priser og investeringsmuligheder.
12.10 Fabriksbygningerne på Saltebakken har stået tomme, siden Martin-Group flyttede hele produktionen til fabrikken på Niels Bohrs vej. Nu er der åbnet op for omdannelse af grunden på Saltebakken, og planen er at opføre boliger i op til 10 etager. Udover 180 lejelejligheder, som bygges i etaper, planlægges der restaurant, erhverv og en 1.500 kvm stor dagligvarebutik. Hvad skal der ske på grunden? Hvad er planerne for de gamle fabriksbygninger, og hvordan kommer det nye byggeri til at se ud? Hvordan kommer området til at hænge sammen med det øvrige Frederikshavn, og hvem flytter ind i de nye lejligheder?
12.40 Udvidelse af Skagen Havn 3. etape: 280 millioner kr. start juni 2017 slut maj 2019. Projektet omfatter ca. 730 meter nyt kajanlæg og et nyt land areal på op til i alt 15,5 ha til brug for havnevirksomheder og vejanlæg. Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område.Fjernelse af den eksisterende ydermole. Forlængelse af den under etape 2 udvidelsen etablerede Nordmole. Uddybning til kote -9 m foran de nye kajanlæg. Vejadgang til havneudvidelsen foregår via Strandpromenaden og Coasterkaj i den eksisterende havns nordøstlige hjørne. Herudover vil der blive etableret en 10 m bred adgangsvej, som anlægges langs den nye stenkastning.
12.40 Det bliver Kristine Jensens tegnestue i samarbejde med billedhuggeren Ingvar Cronhammer og Bjarne Frost Design, der skal udforme den nye Solnedgangsplads i Gl. Skagen. Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen Gammel Skagen præsenterede vinderprojektet ved det offentlige møde fredag den 26. februar 2015 på Kulturhus Kappelborg i Skagen . En solskive og en række nye klitter. Solskiven skal være over 20 meter i diameter, og vil fremstå som det primære element, og klitterne det sekundære. Forslaget tager højde for de nødvendige parkeringspladser og muligheder for ophold og oplevelse af havet og solnedgangen. Hele projektet til 9 millioner kr. finansieres af Realdania med 5 millioner kr. Frederikshavn Kommunen, der er ejer af pladsen bidrager med 2 millioner kr. og Inge og Asker Larsens fond og ENV fonden hver med 1 millioner kr. Der forestår nu detailprojektering og udbud af anlægsarbejderne, der påbegyndes i november 2016. Indvielse af pladsen sker i maj/juni 2017. Entreprisesummen er 6.4 millioner kr. Den økonomiske ramme for projektet er på 6.4 millioner kr. som er tilvejebragt med Realdanias støtte og Frederikshavn Kommune samt Inge og Asker Larsens fond og ENV fonden. . Herefter skal projektet sendes i udbud med realisering i første del af 2017, og indvielse af pladsen forventes i juni 2017.
12.40 Middelfart-virksomheden Bunker Holding, der er en af verdens førende bunkervirksomheder, vil opføre et produktionsanlæg i Frederikshavn, som skal producere LNG til den maritime sektor i Danmark og Sverige. Bunker Holding er sammen med Unioil Supply allerede langt i planlægningen af et produktionsanlæg i Frederikshavn, som skal producere LNG til den maritime sektor i Danmark og Sverige. Skal man, som situationen er i dag, have leveret LNG i Danmark, er man nødsaget til at hente gassen fra en af de store LNG terminaler i udlandet. Med etableringen af produktionsanlægget i Frederikshavn udnyttes det veludviklede naturgasnet, vi har i Danmark, til at producere lokal LNG. Dermed sikres en hurtig, effektiv og sikker leverance af gas til kundernePlaceringen i Frederikshavn er ikke tilfældigt udvalgt. Hvert år passerer 100.000 skibe strædet ved Skagen i enten syd- eller nordgående retning, og Frederikshavn er dermed den mest optimale geografiske placering for det nye LNG samarbejde.  Ifølge Fyens Stiftstidende løber investeringen i det nye anlæg som minimum op i 220 millioner kr.
12.40 Flådestationen i Frederikshavn skal renoveres for 293 millioner kr. Blandt 5 bydende har Arkil vundet udbuddet på renoveringen af kajanlægget. Arbejdet på kajanlægget går i gang i løbet af februar 2016. FBE planlægger renovering og opgradering af Flådestation Frederikshavn. Projektet omfatter renovering af de eksisterende faciliteter på land/vand samt etablering af nye kajfaciliteter ved den eksisterende Sydmole. Renoveringen af de eksisterende kajanlæg omfatter placering af nye spunsvægge foran de eksisterende kajindfatninger. Yderligere skal den eksisterende bølgeskærm og sænkekasse ved Sydmolen renoveres. Supplerende skal der for at være i stand til at forsyne større og mindre skibsenheder, foretages en opgradering af områdets nuværende el-kapacitet på Nordkajen til i alt 2800 A. Yderligere skal der foretages en kapacitetsudvidelse af Flådestationen omfattende anlæggelse af nye kajer i hhv. Sydbassinet og ved Sydmolen. Ved Sydbassin skal etableres 2 stk. flydepontonbroer samt en svingkran med løftekapacitet 7 tons og tilhørende elforsyning. Ved Sydmolen skal der etableres nye anløbskajer i forlængelse af den eksisterende Sydkaj med fem kajpladser - for store og mindre skibsenheder med en samlet kajlængde på ca. 700 m og kajbredde på henholdsvis 35 m og 40 m. De nye kajanlæg skal forsynes med belysning, bunkeranlæg for hhv. el- (2800 A), brændstof- og vandforsyning samt modtageanlæg for spildevand. I såvel Nordbassin, Svajebassin og området foran ny kaj ved Sydmole, skal der uddybes til 8 meters vanddybde. Uddybningsmaterialet skal anvendes som opfyldningsmateriale bag nye kajvægge. Der resterer ca. 18 500 m³ havnesediment som skal oprenses og leveres til lokal spuleplads.
12.40 Hedeboskolen har stået tom siden sommeren 2012, hvor skolerne i Skagen blev slået sammen og samlet i bygninger på Skagen Skole. Nu er den solgt til Trigon Holding, som vil omdanne den til boliger. Hedeboskolen ligger lige ved indgangen til Skagen og med et samlet grundareal på 81.000 kvm - et areal der svarer til Tivoli i København, udgør det en meget synlig og tilgængelig platform for udvikling af spændende nye aktiviteter på toppen af Danmark.Trigon Holding har købt ejendommen for 10 millioner kr. og det indledende arbejde med udvikling af området starter umiddelbart efter overtagelsen af ejendommen den 1. november 2015. Den nye rammelokalplan giver nye muligheder for at anvende Hedeboskolen og det tilhørende areal blandt andet til ferie og fritidsformål samt boliger, og det er også på baggrund af disse nye muligheder, at køberen ønsker at udvikle området.
12.40 Et projekt, der skal få Frederikshavn Station og busterminal til at fremstå som en samlet enhed, skal samtidig sætte rammerne for den fremtidige byudvikling i området.Det primære problem ved stationen og busterminalen, som de fremstår i dag, er, at der er for stor afstand mellem ventesalen og busområdet. Fra stationsbygningen er der heller ikke udsigt til busholdepladserne grundet et højt plankeværk omkring postvæsenets varegård. Som led i projektet forventes posthuset flyttet til en anden lokalitet, hvorved postgården kan nedlægges, og postbygningen kan overgå til andet formål. Herved vil busterminalen kunne rykkes væsentligt længere mod syd, så den får direkte forbindelse med vestenden af stationsbygningen. I den nye busterminal etableres 5 perroner, hver med plads til 2 busser. Al indkørsel til busterminalen sker fra det signalregulerede kryds ved Kirkepladsen. Fra terminalen, og stationen i øvrigt, vil der være fodgængerforbindelse til bymidten via den eksisterende forplads syd for postbygningen. På sigt er det muligt at omdanne det eksisterende parkeringsområde syd for stationen, i sammenhæng med en fremtidig byudvikling.
12.40 Neptun Boligforening Renovering boliger afd 6 Hedevej, Lungvej, Porsevej Skagen. 67 millioner kr. 2020-2021. 48 lejligheder. Renovering boliger afd 7 Skarpæsvej og Parkvej, Skagen. 76 millioner kr. 2020-2021. 82 lejligheder.
12.40 Skagen Boligforening: renovering af 243 lejligheder i 4 etager, Skagavej, Skagen. 225 millioner kr. april 2018-sep 2019. Skagen Boligforening planlægger renovering af Mosegården i Skagen Projektet omfatter en generel renovering af bygningernes klimaskærm, nyindretning af boligerne samt etablering af nye køkkener og bade. Efter planen skal blok 2, Danevej 26-30 fra 1943 rives ned for at skabe åbninger i blok 5, blok 8 og blok 10 ved partiel gennembrydning eller nedbrydning. Efterfølgende er det planen at opføres nyt fælleshus og anlægges boldbane. De 2 butikker på Skagavej 115-117 nedrives. Mosegården reduceres fra 284 til 243 etageboliger.
12.40 april 2018-april 2019. 7000 kvm, 90 lejligheder i 3 etager. Frederikshavn Boligforening planlægger nye boliger på havnen i Sæby. Projektet omfatter opførelse af ca. 90 nye boliger på den sydlige del af havneområdet hvor der ligger 2 gamle fabriksbygninger. Inden projektet kan realiseres skal eksisterende bygninger nedrives.
12.40 maj 2018- april 2020. 13400 kvm 4 etager. Ringvejens Erhvervsinvest planlægger omdannelse af "Fabriksgrunden" og havneområdet i Sæby. Bygherrerollen er ikke endeligt afklaret. Projektet omfatter etablering af en nord-sydgående kanal, der supplerende med en øst-vestgående kanel, opdeler Havneøen i 2 dele. På den vestlige del langs kanalerne tænkes opført karrébebyggelse i 3-4 etager og langs vandkanten punkthuse i op til 5 etager både på ¿Fabriksgrunden¿ og det tilgrænsende kommunale areal. I karrébebyggelsens stueetage forventes etableret omkring 1.400 m2 erhverv i form af detailsalg, cafe mv. I punkthusene samlet ca. 12.000 m2 ejerlejligheder. Stueetagen påtænkes generelt anvendt til parkering og anden ikke boliganvendelse. Der skal udarbejdes lokalplan for området.
12.40 Farm Fun i Ålbæk. 150 millioner kr. aug. 2017-juli 2018. 12525 kvm. 75 lejligheder i 2 etagerProjektet omfatter opførelse af velfærdsbygning/wellness, lejrskole, aktivitetshus og aktivitetshal, fodboldgolf, motionsbane og paintball samt 75 hotellejligheder. Velfærdsbygning/wellness på ca. 650 m2 indeholder svømmebad, spaer, forskellige bade, motionsrum mv. og eventuelt restaurant, aktivitetshal på 2.500 m2 og aktivitetshuse til brug for indendørs aktiviteter såsom legeland, udstillinger, koncerter mv. samt lejrskole påtænkes placeret sammen med ejendommens nuværende driftsbygninger. Hotelferielejlighederne etableres i form af enkeltliggende 1½ etages huse på hver 125 m2. Det enkelte hus indeholder køkken, spiseplads og ophold samt 3 soverum og 2 bad.
12.40 Opførelse af biogasanlæg til 140 millioner kr. juni 2017-dec 2018. 3000 kvm. Bygherreforholdet er ikke afklaret. Det bliver et privat konsortium, som endnu ikke kan oplyses. Ny tidsplan er anslået. Frederikshavn Kommune planlægger et biogasanlæg. Kommunen er fortsat i dialog med en bygherre/investor, som dog endnu ikke er endelig afklaret og derfor ikke kan offentliggøres. Projektet omfatter opførelse af et nyt biogasanlæg, der skal placeres i landområdet i Frederikshavn, Hjørring eller Brønderslev. Anlægget er en del af projektet "Energibyen".
12.40 juni 2020 - juni 2022. 10.000 kvm. 80lejligheder i 2 etager. Hotel Skagen Strand planlægger opførelse af ferieboliger. Projektet omfatter etablering af et feriecenter med ca. 80 ferieboliger samt sundhed- og welnesscenter i forbindelse med det eksisterende hotel Skagen Strand. Der bygges i både 1 og 2 etager. Der skal muligvis senere ombygges kontorer og restaurante på det eksisterende hotel.
12.40 Understedvej, FREDERIKSHAVN. maj 2020- maj 2021. 2500 kvm. Nordjyllands Kystmuseum har planer om at opføre ny museumsbygning. Projektet omfatter opførelse af en ny museumsbygning ved Bangsbo Fort på 2500 m2. Der er landskabsfredninger og lokalplaner i området, som der skal tages særligt hensyn til. Projektet er på et tidligt stadie da der skal indsamles penge via fonde.
12.40 OPførelse af boliger og erhverv. Frederikshavnsvej og Højensvej i Skagen. 80 millioner kr. april 2017-marts 2019. 7380 kvm 20 lejligheder i 2 etager. Søren Hansen, der står bag selskabet Gasværksvej 2, planlægger opførelse af center- og boligbebyggelse i Skagen. Projektet er endnu ikke endeligt defineret, men en godkendt lokalplan for området muliggør opførelse af centerbyggeri med udvalgsvarer, kontorer og liberale erhverv, helårsbeboelse og service station med tilhørende funktioner.
12.40 1. etape: 60 millioner kr. maj 2017-april 2018. 4200 kvm. 40 lejligheder i 3 etgaer. Boligforeningen Vesterport planlægger etageboliger på Strandby Havnefront. Projektet omfatter opførelse af 40 boliger i en etagebygning. Yderligere oplysninger foreligger endnu ikke, da projektet er på et meget tidligt stadie. 2. etape:  50 millioner kr. okt 2017- sept 2018. 4200 kvm 40 lejligheder i 4 etager. . Boligforeningen Vesterport planlægger enkelt- og rækkehuse ved Strandby Havnefront. Projektet omfatter opførelse af 40 boliger som enkelt- og rækkehuse. Yderligere oplysninger foreligger endnu ikke, da projektet er på et meget tidligt stadie.
12.40 OPførelse af ferieboliger Tuxenparken V/ Jens Winthersvej og Skarpæsvej. 58 millioner kr. okt 2017- juli 2019. 3800 kvm 90 lejligheder i 2 etager. Bill Nielsen planlægger at opføre hotel- og ferielejligheder ved Tuxenparken. Projektet omfatter opførelse af op til 74 ferielejligheder og 20 hotellejligheder. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager.
12.40 2500 kvm. Skagen Nordstrand K/S har planer om at opføre byggeri tæt på Minkvej i Skagen, som en del af projektet Skagen Nordstrand. Bygherre er i gang med at afdække hvad det konkrete indhold skal være, da der er åbnet op for mange muligheder med både hotel samt boliger eller erhverv. Projektet er endnu på et tidligt stadie, og der foreligger således ikke nærmere oplysninger.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom