DEAS skal stå for udlejning af 86 nye boliger i Nørresundby

DEAS skal stå for udlejning af 86 nye boliger i Nørresundby

Stigsborg Havnefront tager for tiden fart som nyt byudviklingsmiljø i Nørresundby, og en af de helt store ejendomsaktører i området er Calum, der med udviklingen af Stigsborg Brygge står i spidsen for opførelsen af 86 eksklusive lejeboliger. DEAS skal stå for udlejningen.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

DEAS
Afdelingschef
Lasse Rüsz
T: +45 2778 3880
E: lar@deas.dk

DEAS er udpeget til at varetage førstegangsudlejning samt administration af lejeboligerne, og DEAS igangsætter dermed sit første større nyopførte udlejningsprojekt i Aalborg. Lejerne af de første 43 lejligheder skriver under på lejekontrakterne i juni 2017, og boliger står klar til indflytning i begyndelsen af 2018.

- Ejendommen er hesteskoformet og har en unik beliggenhed ned til Limfjorden med lejligheder i forskellige størrelser fra to til fire værelser, hvor vi i indretningen har fokuseret på en optimal funktionalitet. Næsten alle lejligheder har udsigt over fjorden, og samtlige lejligheder har sydvendt altan, terrasse eller tagterrasse, siger Jakob Axel Nielsen, direktør i Calum.

Kjaer & Richter har sat stregerne til boligbyggeriet, der er det allerførste i udviklingen af Stigsborg-området. Byggeriet blev sat i gang før, før paralleopdraget for helhedsplanen for det 530.000 kvm store område var afsluttet, og det indgår derfor ikke i selve helhedsplanen.

For DEAS markerer det nye samarbejde med Calum en udvidelse vest for Storebælt, som man er stolt over at lande.

- I vores nye samarbejde med Calum ser vi frem til at bidrage med de erfaringer og kompetencer, vi i DEAS har fra en lang række nyopførte udlejningsprojekter i blandt andet København og Aarhus. I øjeblikket er ejendomsbranchens opmærksomhed rettet mod Aalborg, der er i rivende udvikling. Og vi er altid glade for at være med helt fremme, når nye byområder skabes, som vi i øjeblikket ser det ske med Stigsborg, siger Lasse Rüsz, afdelingschef og ansvarlig for udlejning i DEAS.

Stigsborg er centralt beliggende i Nørresundby, men er samtidig placeret i rolige omgivelser ned til Limfjorden. I de kommende år vil Stigsborg i overensstemmelse med den gældende lokalplan udvikle sig til et varieret og attraktivt byområde med 400.000 kvm boliger, kontorer og erhverv.

Tommy Blindkilde, 18. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


22. juni 2017
Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling - Program09.35

Mål og visioner for Frederikshavns udvikling

Hvilke visioner og prioriteter har kommunen for Frederikshavn nu og i fremtiden? Hvad vil udvidelsen af havnen betyde for erhvervslivet og bosætningen i Kommunen? Frederikshavn Kommune har udviklet strategien "Muligheder for Vækst - Muligheder for mennesker" - hvad indeholder den, og hvordan vil man skabe udvikling i byen og kommunen? Frederikshavn var Danmarks første klimakommune og har blandt andet som mål at satse på vedvarende energi. Hvilke visioner på området har kommunen? Hvilke virksomheder ønsker man at tiltrække via sin grønne profil, og hvordan skaber det merværdi for byen og virksomhederne med grønt samarbejde? Hvordan vil man satse på de store muligheder inden for turisme og maritime erhverv?

Birgit S. Hansen, Borgmester, Frederikshavn Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter i Frederikshavn 2017-2027

Frederikshavn fik en ny Kommuneplan i 2015. Hvilke planer og perspektiver for udvikling af boliger, kontorer, butikker og hoteller er der i Frederikshavn? Hvad er behovet? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til bolig og erhverv? I hvilken retning skal Frederikshavn byudvikles, og hvordan vil man sikre byens vækst. Hvilke muligheder er der for bosætning, erhverv, uddannelse og turisme i kommunen? Hvilke muligheder er der for udvikling af midtbyerne er der i Frederikshavn, Skagen og Sæby?

Mikael Jentsch, Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune


10.25

Sea Tower: 4 boligtårne på Apholmenvej

Frederikshavn kan få op til 4 nye boligtårne i op til 12 etager, hvis planerne for Sea Tower ved Apholmenvej virkeliggøres. Hotelpligten for området er blevet ophævet, og det åbner op for byggeri af helårsboliger. Planen er at opføre lejligheder som kombinerede almene boliger og ejerlejligheder. Byggesummen kan løbe op i 400-500 millioner kr. Hvordan ser planerne for grunden ud? Hvad skal der bygges og med hvilken tidsplan? Hvem kommer byggeriet til at henvende sig til og hvad vil de nye boligtårne betyde for udviklingen i Frederikshavn?

Otto Stavad, Beach House A/S


10.50

Kaffepause


11.20

Renoveringer og nybyggeri for 655 millioner kr.

Frederikshavn Boligforening står overfor at skulle renovere flere almene boligselskaber over de næste år. Afdelingerne Lindebo, Vinkelgården, Gartnerbo og Cloosparken skal renoveres og der skal etableres tilgængelige boliger for ældre og handicappede. Desuden skal der bygges 14 nye tagboliger. Som samarbejdspartner i REBUS satser boligforeningen på bæredygtig energirenovering, og målet efter renoveringerne er 50 procent lavere energiforbrug og en energistandard, der lever op til BR 20. I alt skal 285 lejligheder renoveres for 545 millioner kr. Der planlægges også nybyggeri i Sæby Havn for 110 millioner kr. Her skal der opføres 90 nye boliger på den sydlige del af havneområdet, hvilket forudsætter nedrivning af 2 gamle fabriksbygninger. Hvilke planer er der for de enkelte afdelinger, og hvordan skal de energioptimeres? Hvordan kommer nybyggeriet i Sæby til at se ud, og hvem henvender det sig til?

Kim Madsen, Direktør, Frederikshavn Boligforening


11.45

Udvidelse af Frederikshavn Havn til 1 milliard kr.

Den 1.710.000 kvm store Frederikshavn Havn er én af Danmarks største erhvervshavne, og har stor betydning som vækstmotor ikke bare for Frederikshavn, men hele området. I fremtiden ønsker man at udvikle kapaciteten og forretningsområder inden for produktions- og lagerfaciliteter, offshore, havvindmølleindustri samt ophugning af skibe og borerigge. Der skal blandt andet etableres nye ydermoler, 600 meter ny kaj, sejlrenden skal uddybes fra de nuværende 8 meter til 12 meter, samt bagland, der kan tage tung trafik og deponering. I juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en etape 2 med yderligere 400 meter kaj, samt en uddybning til 14 meter i havnebassinet. I den sydlige del af havneområdet skal Flådestationen renoveres for 293 millioner kr. I alt kan de samlede investeringer løbe op i 1 milliard kr. frem mod 2020. Hvordan ser planerne for havnen ud?  Hvad skal der etableres og med hvilken tidshorisont? Hvilken betydning vil udvidelsen af havnen få for Frederikshavn?

Mikkel Seedorff Sørensen, Administrerende direktør, Frederikshavn Havn


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik