A.P. Møller Fonden støtter genopførelse af K.B. Hallen med 55 millioner

A.P. Møller Fonden støtter genopførelse af K.B. Hallen med 55 millioner

Frederiksbergs kommunalbestyrelse har for nylig vedtaget ny lokalplan, der skal bane vejen for genopførelsen af K.B. Hallen, og finansieringen til det 200 millioner kr. dyre projekt er også tæt på at være på plads.

KB har fra Den A.P. Møllerske Støttefond modtaget en bevilling på 55 milliober kr. til støtte for opførelsen af en ny K.B. Hal. Det er en bevilling af en så markant størrelse, at det nu er muligt for KB på et realistisk grundlag at arbejde...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

8. december 2016
Nye skoler i København for 5 milliarder - Program09.35

Nye skoler i København for 5 milliarder

I de kommende år skal der bygges og renoveres flere større skoler i København for at imødekomme det stigende antal af børn i kommunen. Befolkningstallet i København vil stige med 95.000 borgere de næste 10 år. Den store tilflytning til kommunen gør, at der er brug for flere skoler. Hvad er planen for de nye skoler i København? Hvad er status for planerne for byggeri af de nye skoler? Hvad vil de mange nye skoler have af betydning for København?

Pia Allerslev, Børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune


10.00

Fremtidens skoler: Inspirerende arkitektur og åbne undervisningsmiljøer

Nye skolebyggerier skal ikke længere blot være praktiske bygninger med plads til mange mindre klasselokaler. Fremtidens skole skal have plads til den moderne læring, hvor arbejdsmiljø og motivation til læring er i fokus. Den nye Skolereform stiller helt nye krav til skolernes indretning og læringsmiljøer, hvilket har indflydelse på, hvordan de nye skoler bygges. Der skal være mulighed for læring på tværs og plads til bevægelse. Samtidig skal byggeriets kvalitet skabe et godt indeklima gennem gode materialer og lysforhold, da det har indflydelse på betydningen for den læring, der skal foregå på skolerne. Yderligere skal arkitekturen inspirere og give lyst til læring, da den arkitektoniske udformning både har indflydelse på de fysiske muligheder, men også det mentale læringsmiljø. Hvordan skaber man gode og moderne undervisningsmiljøer? Hvordan ser det optimale forhold mellem rum og læring ud i lyset af de seneste års erfaringer?

Rasmus Challi, Arkitekt MAA, Dansk Center for Undervisningsmiljø


10.25

Allianceskolen

Arkitema har i samarbejde med Lendager arkitekter udarbejdet et koncept for en ny skoletypologi, der kaldes allianceskolen. Det er udviklet som en del af projektet Boligliv i Balance, støttet af Realdania. Ideen er at gøre skolen aktiv for et netværk, der rækker ud i hele lokalomådet. Der er et stort potentiale i at se bredere på de menneskelige og fysiske ressourcer, som understøtter læring. Skolens faciliteter kan således bruges til mere end de traditionelle undervisningssituationer, og ligeledes kan undervisningen flyttes ud i lokalområdet. Man vil kort sagt bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen. Man vil skabe netværk til virksomheder, naboer og forældre, og det flydende skel mellem skole og lokalmiljø skal bidrage til en større sammenhængskraft, der også kan skabe forandring f.eks. i et socialt belastet boligområde. Hvad er de konkrete tanker bag allianceskolen? Hvordan understøttes de nye tanker fysisk og arkitektonisk i skolebyggeriets udformning, og hvilken betydning kan konceptet få for skolens nærmiljø?

Heidi Lyng, Arkitekt cand.arch, projektleder, Arkitema


10.50

Kaffepause


11.20

Bæredygtige skoler

Bæredygtighed er også kommet til skolebyggeriet. Hvor man tidligere har fokuseret på billige byggematerialer, har man i dag fokus på at anvende byggematerialer, der har lang holdbarhed, lav vedligeholdelse samt skaber ren luft, mindre støj og sikrer en tilpas temperatur i klasselokalet, så skolen får et godt og sundt indeklima. Brugen af miljøvenlige materialer og svanemærkede produkter sikrer et godt indeklima og minimerer allergener hos elever og lærere. Hvis man samtidig bygger en skole energivenligt, er der mange penge at spare i driften. MT Højgaard har blandt andet stået for ombygning og renovering af Guldberg Skole, som er udpeget til klimaskole. Hvordan bygger man en skole bæredygtigt og energivenligt? Hvordan renoverer man eksisterende skoler, så de lever op til skolereformens moderne krav til undervisning samt til krav om bæredygtighed?

Jonas Vendel Jensen, Bæredygtighedsspecialist, MT Højgaard


11.45

Danmarks første DGNB-certificerede skole

Skolen på Duevej på Frederiksberg skal renoveres og ombygges for 35 millioner. Projektet består af en tilbygning på 1.150 kvm samt ombygning af skolens bevaringsværdige og totalfredede hovedbygning fra 1906. Skolen bliver Danmarks første DGNB-certificerede skole og er dermed udvalgt som pilotprojekt for udarbejdelse af krav til fremtidige skolers DGNB-certificering. Certificeringen for bæredygtighed betyder, at byggeriet skal leve op til en række miljømæssige standarder samt tekniske, sociale, økonomiske og processuelle aspekter, hvilket vil sikre bæredygtighed i et holistisk perspektiv. Hvad indebærer DGNB-certificeringen? Hvilken betydning har det for selve byggeprocessen? Hvad er status for tidsplan og udbud?

Rikke Dahl Jakobsen, Orbicon


12.10

Ny skole med fokus på idræt i Ørestad Syd til 275 millioner

Ørestad skal have en ny skole kaldet Kalvebod Fælled Skole. Skolen skal fokusere på idræt, bevægelse og sundhed. Skolen kommer til at koste 275 millioner kr at bygge og bliver på 11.500 kvm fordelt på 4 etager. Bygningen skal rumme en 3-sporet skole med 336 KKFO pladser samt 168 fritidsklubpladser. Bygningen opføres som en cirkulær bygning omkring en idrætshal på 1000 kvm, som også skal bygges. Udearealet bliver på 9.500 kvm og skal udformes som henholdsvis en fodboldbane og et legeareal. Hvad vil bygningens cirkulære udformning samt centraliseringen af idrætshallen have af betydning for skolen? Hvad er status for plan og udbud?

Anita Lindholm Krak, Arkitekt, Lundgaard & Tranberg


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Jacob Quistgaard

Indehaver, ejendomsmægler MDE i Home Køge taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Ronnie Markussen

Master Builder i Human Habitat taler på Urban gardening og taghaver
Pernille Tufte

Seniorkonsulent i Ældre Sagen taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Lone Rasmussen

Markedschef i Dansk Erhverv taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Stine Poulsen

Landskabsarkitekt MAA og associeret partner i Rubow Arkitekter taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Kasper Tranekær Kullegaard

Partner, Arkitekt i Kullegaard Arkitekter taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Thomas Jacobsen

Indehaver Ejendomsmægler, MDE i RealMæglerne taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jonas Wilstrup

Director of Convention i Wonderful Copenhagen taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Gerti Axelsen

Bygge- og Udviklingschef i Lejerbo taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Klaus Ahm

Director Healthcare & Business Development i Northern Horizon Capital taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Kristian Rasmussen

Projektchef i Mangor & Nagel taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jette Skive

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Klavs Hyttel

Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa i C. F. Møller taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Stig Rømer Winther

Adm.direktør i Femern Belt Development taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater taler på Planloven – løsninger og kommende regelændringer. KURSUS
Pia Morilla

Forstander i Ingeborggården taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Steffen Kaj Pedersen

Partner, Brancheleder hotel- og restaurationsbranchen i PwC taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Frans Davidsson

Akustikekspert i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Brian Tretow-Loof

Seniorpartner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Martin Dyrholm

Partner i TN Asset & Property Management taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Nye skoler i København for 5 milliarder

Nye skoler i København for 5 milliarder

8. december 2016, Konferencen ser på nye skolebyggerier i Københavns Kommune samt fremtidens skole. Læs mere

Fortsæt til artiklen