Grønt lys til 17.000 kvm boliger og erhverv i Valby

Grønt lys til 17.000 kvm boliger og erhverv i Valby

Tommy Blindkilde: Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for 17.000 kvm boliger og erhverv på Poppelstykket nær Ny Ellebjerg Station. Bag byggeplanerne står anpartsselskabet Poppelstykket 8 ved Ulrik Bjerg-Pedersen, administrerende direktør i konkursramte Lion Leasing, som stod for at formidle leasingaftaler for IT Factory.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune
Center for byplanlægning
T: +45 3366 3366

Se på kort

Større kort

Formålet med planerne er at omdanne en del af det eksisterende erhvervsområde til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 185. Byggeriet placeres i området nærmest Køge Bugtbanen.

I alt opføres 12.200 kvm boliger og 3.100 kvm erhverv. Dertil kommer 1.700 kvm ekstisterende erhvervsbyggeri. Tegnestuen Vandkunsten har sat stregerne til byggeriet, som omfatter en slynget bebyggelse i 5-6 etager med erhverv i stueetagen ud mod Poppelstykket og boliger i de øvrige etager. Parkering placeres langs Køge Bugtbanens baneskråning.

NB! Moms ved køb og salg af fast ejendom og byggegrunde. Seminaret afholdes d. 28. april 2015.

Bag planerne på Poppelstykket står anpartsselskabet Poppelstykket 8 ved Ulrik Bjerg-Pedersen, administrerende direktør i det konkursramte leasingselskab Lion Leasing, som formidlede leasingaftaler for det nu hedengangne IT Factory for i omegnen af 300 millioner kr.

Projektområdet omkranses af en række udviklingsområder i Valby. Det gælder F.L. Schmidt-grunden, som udvikles til et blandet bykvarter med 1.000 boliger og erhverv, samt området omkring Ny Ellebjerg Station, som udvides for 521 millioner kr. Dertil kommer Grønttorvsgrunden, hvor der opføres 250.000 kvm byggeri, samt området omkring Valby Idrætspark, hvor en lokalplan, der blev vedtaget i marts 2015, giver mulighed for 70.000 kvm nybyggeri.

21. april 2015

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Send denne nyhed til en ven eller en kollega


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Mads Bue Mørk

Projektudviklingschef i MT Højgaard taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Trine Skammelsen

Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter, Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Lone Irene Wenzell

Borger- og udviklingsdirektør i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Kim Madsen

Direktør i Frederikshavn Boligforening taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Mikael Jentsch

Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kasper Heiberg Frandsen

Associate Partner, Arkitekt MAA i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Rikke Dahl Jakobsen

i Orbicon taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Birgit S. Hansen

Borgmester i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Højhusbyggeri i Aarhus
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Svend Heegaard

Projektchef i Fra gade til by taler på Odense - de store projekter
Rasmus Challi

Arkitekt MAA i Dansk Center for Undervisningsmiljø taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Kim Meilstrup

Afdelingsleder Bygninger & Anlæg i Aarhus Havn taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Torben Grøngaard Jeppesen

Museumschef, Professor, ph.d. i Odense Bys Museer taler på Odense - de store projekter
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Mogens K. Nielsen

Bestyrelsesformand i Foreningen Als-Fyn Broen taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Kim Sander

Projekt- og Driftschef i Region Hovedstaden Psykiatri taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Gunilla Rasmussen

Byplanarkitekt i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på Alternativt boligbyggeri
Jacob Jensen

Områdedirektør i Nordjyske Bank taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Pia Allerslev

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Søren Lind Christiansen

Professionshøjskoledirektør i University College Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder, Højhusbyggeri i Aarhus
Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Urban gardening og taghaver, Alternativt boligbyggeri
Niels Uhrenfeldt

i Universitetshospital Aalborg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling