Grønt lys til 17.000 kvm boliger og erhverv i Valby

Grønt lys til 17.000 kvm boliger og erhverv i Valby

Tommy Blindkilde: Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for 17.000 kvm boliger og erhverv på Poppelstykket nær Ny Ellebjerg Station. Bag byggeplanerne står anpartsselskabet Poppelstykket 8 ved Ulrik Bjerg-Pedersen, administrerende direktør i konkursramte Lion Leasing, som stod for at formidle leasingaftaler for IT Factory.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune
Center for byplanlægning
T: +45 3366 3366

Se på kort

Større kort

Formålet med planerne er at omdanne en del af det eksisterende erhvervsområde til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 185. Byggeriet placeres i området nærmest Køge Bugtbanen.

I alt opføres 12.200 kvm boliger og 3.100 kvm erhverv. Dertil kommer 1.700 kvm ekstisterende erhvervsbyggeri. Tegnestuen Vandkunsten har sat stregerne til byggeriet, som omfatter en slynget bebyggelse i 5-6 etager med erhverv i stueetagen ud mod Poppelstykket og boliger i de øvrige etager. Parkering placeres langs Køge Bugtbanens baneskråning.

NB! Moms ved køb og salg af fast ejendom og byggegrunde. Seminaret afholdes d. 28. april 2015.

Bag planerne på Poppelstykket står anpartsselskabet Poppelstykket 8 ved Ulrik Bjerg-Pedersen, administrerende direktør i det konkursramte leasingselskab Lion Leasing, som formidlede leasingaftaler for det nu hedengangne IT Factory for i omegnen af 300 millioner kr.

Projektområdet omkranses af en række udviklingsområder i Valby. Det gælder F.L. Schmidt-grunden, som udvikles til et blandet bykvarter med 1.000 boliger og erhverv, samt området omkring Ny Ellebjerg Station, som udvides for 521 millioner kr. Dertil kommer Grønttorvsgrunden, hvor der opføres 250.000 kvm byggeri, samt området omkring Valby Idrætspark, hvor en lokalplan, der blev vedtaget i marts 2015, giver mulighed for 70.000 kvm nybyggeri.

21. april 2015

Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Jørn Pedersen

Borgmester i Kolding Kommune taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer i Ecophon taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg: Boligbyggeri for 24 milliarder
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Martin Jensen

Adm. direktør i Bjert Invest taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Poul-Erik Hansen

Indehaver, statsaut. ejendomsmægler i Home taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Saso Nedelkovski

Byggechef i FSB taler på Ungdomsboliger - udvikling og byggeri for 37 milliarder
Kira Maria Svankjær

Chefkonsulent i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Niels Jakubiak Andersen

Administrerende Direktør og Partner i Krydsrum Arkitekter taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Peter Tingsgaard

Formand i Foreningen AquaPark taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Per Juulsen

Direktør i Kollegiekontoret, Århus taler på Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Morten Strunge

Projektchef i AAB, Aarhus taler på Alment boligbyggeri i Aarhus 2016-2026
John Wagner

Adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, DSK taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Mads Schierbeck

Partner i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Jørgen Mogensen

Partner i AK83 taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Nicolai Platzer Funder

Advokat i Homann Law taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027, Alternativt boligbyggeri, Urban gardening og taghaver
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Kim Sander

Projekt- og Driftschef i Region Hovedstaden Psykiatri taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Anders Bengtsson

Erhvervsmægler, Cand.merc., MDE, MRICS, Partner i Nybolig Erhverv taler på Ungdomsboliger - udvikling og byggeri for 37 milliarder
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg: Boligbyggeri for 24 milliarder
Jacob Lemche

Partner, projektleder i Peter Jahn & Partnere taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Lars Hajslund

Direktør i Visit Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Erik Lauritzen

Borgmester i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer, AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i København, Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Rikke Dahl Jakobsen

i Orbicon taler på Nye skoler i København for 5 milliarder