Yderligere 145 ungdomsboliger fordelt på 7.900 kvm er på vej på Nyhavnsgade på Østre Havn i Aalborg. Bag projektet står Plusbolig, som i forvejen administrerer mere end 3.500 lejeboliger i Aalborg, Støvring, Hobro og Farsø.

På Nyhavnsgade 1 og 2 vil Plusbolig opføre 145 ungdomsboliger, og byrådet i Aalborg har nu godkendt, at der gives tilsagn om støtte til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 161 millioner kr.

- Jeg ved, at de er ivrige efter at komme i gang derned, konstaterede rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, da byrådspolitikerne behandlede sagen den 24. april 2017.

NB! Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027. Konferencen afholdes d. 6. december 2017.

De nye ungdomsboliger er tegnet af Skovhus Arkitekter og indgår som et delprojekt i den lokalplan for et 28.500 kvm stort areal på hjørnet af Nyhavnsgade og Beddingen, som Aalborg Kommune har udviklet i samarbejde med TK Development.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 40.000 kvm boliger i 7-10 etager. Dog skal bebyggelsesskalaen nedtrappes til eksisterende bys skala langs Nyhavnsgade, hvilket vil sige 3-7 etager.

Læs mere af artiklen
Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027

Afholdes 23. maj 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Udbuddet af ungdomsboliger kan slet ikke følge med det voksende antal studerende, der i de største byer vokser med 2.000 pr. år. Det ser heller ikke ud til at de studerende bliver færre fremover. I Aarhus er der 11.551 boliger til unge mod 53.715 studiepladser og i Aalborg er forholdet 20.290 boliger mod 26.340 studiepladser. Det skaber en enorm efterspørgsel på ungdomsboliger, og markedet bliver dermed også mere attraktivt at investere i. 

Aarhus er én af Danmarks største studiebyer, og byens mange videregående uddannelser har tilsammen 52.000 studerende. Hvert år strømmer der flere til, og op mod 12.000 nye studerende startede i 2016 på en videregående uddannelse i Aarhus. Udvikling og byggeri af boliger for unge er i rivende udvikling, og det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år som følge af den kraftige tilstrømning af unge og den massive mangel på studieboliger i en af Danmarks største universitetsbyer.

I hele Danmark skal der bygges ungdomsboliger for i alt 37 milliarder kr. frem til 2025, og Aarhus hører sammen med København og Aalborg til de byer, hvor der skal bygges flest ungdomsboliger. Byggeri af ungdomsboliger hører til Aarhus Kommunes topprioriteter, og alene i 2016 opføres der 3.000 nye studieboliger i byen. Byen kan på nuværende tidspunkt gøre godt med omkring 7.500 boliger til unge.

Samtidigt stiller de unge i dag helt andre krav til deres bolig, end tilfældet har været tidligere. Undersøgelser viser, at boligerne ud over at være billige også skal ligge centralt. Derfor er det nødvendigt at bygge nye og modernisere eksisterende boliger, så de bedre svarer til målgruppens forventninger.

Ungdomsboliger bygges af både de almene boligselskaber og private udviklere.

Ungdomsboliger er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for institutionelle investorer - flere spektakulære investeringer har fundet sted i den sidste tid og pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Projektet ’Life In A Box’ er et ungdomsboligkoncept, som er startet med et idealistisk ønske om at finde en løsning på den akutte boligmangel i Aarhus. Senest har også Aarhus Kommune set muligheden for at tage konceptet i anvendelse overfor hjemløse unge. Boligerne er små, velindrettede træhuse, der potentielt også kan være flytbare og dermed anvendelige på midlertidigt uudnyttede byggegrunde i byen. Hvordan startede projektet, og hvad er status og udviklingsmulighederne? Hvilke forhold er vigtige, når man bygger ungdomsboliger, og hvordan holder man prisen nede for de unge, samtidig med at boligen indeholder de funktioner, som den skal? Hvad er de tekniske rammer og krav for en ungdomsbolig?

Thomas Friis , Arkitekt MAA, partner, E+N Arkitektur

Levi Dørken , Projektleder,

10.00 Aarhus modtager årligt op mod 12.000 nye studerende og det skaber et stort behov for byggeri af kollegie- og ungdomsboliger. C.F. Møller er med til at udvikle nogle af de områder, der vil huse de unge i fremtiden, blandt andet Ceresbyen, hvor der opføres 230 delevenlige lejligheder, som henvender sig til unge og studerende. Med udgangspunkt i Ceresbyen gennemgås en række arkitektoniske strategier, som skaber attraktive boformer for studerende og unge mennesker. Hvilke planer har C.F.Møller for udviklingen af ungdomsboliger i Aarhus, og hvordan ser det ud for igangværende projekter?

Klavs Hyttel , Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa, C. F. Møller

10.25 Kollegiekontoret i Aarhus står for administrationen og vedligeholdelsen af over 4500 lejemål. Samtidig står den almene boligorganisation for nybyggeri af tidssvarende boliger til unge. I øjeblikket opfører man 202 nye boliger i Åbyen for 150 millioner kr. Samtidig er der planer om at opføre et nyt Godsbanekollegium til 250 millioner kr. i samarbejde med Arbejdernes Andels-Boligforening, 300 nye studieboliger til 200 millioner kr. ved Tranekærvej i Vejlby samt op mod 90 studieboliger for 50 millioner kr. i Skejby. Alt i alt planlægger man at investere op mod 650 millioner kr. i boliger til unge i Aarhus. Hvordan ser projekterne ud? Hvad skal der bygges, hvor og med hvilken tidsplan? Hvordan matcher man de unges krav om billige og gode boliger i nærheden af Midtbyen?

Per Juulsen , Direktør, Kollegiekontoret, Århus

10.50
11.20 Scandinavian Center i Aarhus vil danne rammen om 133 attraktive boliger for unge og studerende, når 11.000 kvm kontorarealer ombygges til nye ungdomsboliger med attraktivt kort gåafstand til Strøget, banegården, kultur- og byliv, transport og uddannelsessteder. Lejlighederne bliver 2-4 værelseslejligheder mellem 60 og 120 m2. Bygningen får monteret altaner, og der vil blive etableret et gårdmiljø, som vil fungere som fælles grønt område. Hvordan konverterer man kontorbyggeri til ungdomsboliger, og hvorfor er det oplagt at gøre det? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilken betydning vil det få for området og Aarhus?

Anders Tyrrestrup , Partner, CIO, Arkitekt MAA, AART architects

11.45 Tempohousing har i de sidste 10 år bygget boliger baseret på containere, bl.a. verdens største containerby med over 1.000 studieboliger i Amsterdam. Byggeri med færdige rum-moduler har fordele i form af effektiv kvalitetskontrol og rationel fabriksproduktion uden indflydelse af vejrlig. Den korte opførelsestid og standardiserede produktion muliggør en overkommelig husleje samtidig med en fornuftig forrentning af bygningsinvesteringen. I Danmark er fokus særligt på moduler af letbeton, som tilbyder en friere dimensionering af modulerne og mulighed for opførelse i op til 6 etager. Tempohousing bygger i komplet u-organiske og robuste materialer, som yder optimal beskyttelse mod fugt, svamp, vores klima, samt slidtage både indvendig og udvendig.

Erik Hoffmann-Petersen , Direktør, Tempohousing Scandinavia

12.35
12.40
09.35 Hvilke forhold er vigtige, når man bygger ungdomsboliger? Hvordan holder man prisen nede for de unge, samtidig med at boligen indeholder de funktioner, som den skal. Hvad er de tekniske rammer og krav for nybyggeri, omdannelse og modernisering af ungdomsboliger. Udvikling af ungdomsboliger i forhold til familieboliger. Hvad betyder boligens størrelse for den samlede økonomi, og hvordan finder man den optimale størrelse for ungdomsboliger? Kan det gøres billigere at opføre ungdomsboliger?
09.35 Hvad ønsker de unge: god beliggenhed, lav husleje eller højt antal kvm? Flere udlejere i udkanten af Aarhus oplever problemer med at få udlejet deres billige lejemål til unge, og undersøgelser viser også at central beliggenhed og billig husleje er vigtigere for de unge end antallet af kvadratmeter. Kan det lade sig gøre at udforme små, funktionelle boliger til en lav husleje, som samtidig ligger centralt? I Sverige har man set eksempler på billige ungdomsboliger på bare 10 kvm, og ved at anvende container- og præfabrikeret modulbyggeri er der muligheder for at gøre byggeriet billigt. Studenterhus Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening startet projektet Startup Housing, der tilbyder midlertidigt tag over hovedet i to måneder til de nye studerende, som endnu ikke har fundet en permanent bolig i studiebyen. Men hvad gør de studerende efter de to måneder? Hvilke ønsker og behov har de unge til deres bolig? Hvor og hvordan skaffer man flere boliger, som matcher dem?
09.35 Udbuddet af ungdomsboliger kan slet ikke følge med det voksende antal studerende, der i de største byer vokser med 2.000 pr. år. Det ser heller ikke ud til at de studerende bliver færre fremover. I Aarhus er der 11.551 boliger til unge mod 53.715 studiepladser, i Aalborg er forholdet 20.290 boliger mod 26.340 studiepladser og i Kolding 1161 boliger mod 6250 studiepladser. Det skaber en enorm efterspørgsel på ungdomsboliger, og markedet bliver dermed også mere attraktivt at investere i. Blandt investorerne er blandt andet pensionsselskaberne, og også udenlandske investorer viser interesse. Hvordan ser markedet for studie- og ungdomsboliger ud? Hvilke faktorer gør, at det er attraktivt at investere i ungdomsboliger, og hvilke investorer er på banen? Hvilke typer boliger er attraktive for de unge, og hvordan er vægtningen mellem pris og beliggenhed?
10.00 Østre Havn er et af Aalborgs store byudviklingsområder, og nu får området yderligere 145 ungdomsboliger fordelt på 6.900 kvm i følge lokalplanene for et 28.500 kvm stort areal på hjørnet af Nyhavnsgade og Beddingen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 40.000 kvm boliger i 7-10 etager. Dog skal bebyggelsesskalaen nedtrappes til eksisterende bys skala langs Nyhavnsgade, hvilket vil sige 3-7 etager fordelt på 2 blokke. Byggeriet er projekteret til at koste 160 millioner kr. Bag projektet står Plusbolig, som i forvejen administrerer mere end 3.500 lejeboliger i Aalborg, Støvring, Hobro og Farsø. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvordan er behovet og efterspørgslen for boliger til unge i Aalborg?
10.25 Ud over at Gellerup parken står over for en omfattende fornyelse vil bydelen også huse 354 nye ungdomsboliger, som Brabrand Boligforening står for. Boliger opføres som en boligkarré i 7 etager med tagterrasser og gårdrum. Boligerne variere i størrelse fra 16,4 til 39,1 kvm, og det samlede bebyggede areal bliver 12.500 kvm. Anlægssummen skønnes til at ligge på 170 millioner kr. Hvad er behovet for ungdomsboliger i området, og hvordan kommer byggeriet til at se ud? Hvad kan byggeriet af ungdomsboliger tilføre det socialt belastede område?  
11.00 Dansk Boligbyg skal stå for at opføre 16.500 kvm ungdomsboliger for 250 millioner kr. på Katrinebjergvej i Aarhus - under betingelse af, at lokalplanen for projektet vedtages. Byggeselskab Olav de Line står bag planen om de 225 ungdomsboliger, og de skal ifølge Licitationen opføres af Dansk Boligbyg. 1. etape af byggeriet vil så kunne sættes i gang i august 2016. Byggeselskab Olav de Linde planlægger opførelse af boliger på Katrinebjergvej i Aarhus N. Projektet er en del af Katrinebjerg området, hvor udviklingsplanen kan følges på sagsfil "Katrinebjerg - Opførelse af erhverv og boliger". Projektet omfatter opførelse af 225 lejligheder fordelt på 16.500 m2. Herudover skal der opføres en parkeringskælder. Projektet forventes etapeopdelt hvor man opstarter ca. halvdelen af ungdomsboligerne til august 2016. Schmidt Hammer Lassen Architects K/S varetager arkitektrådgivningen. 250 millioner kr. juni 2016-maj 2017. 16.500 kvm 225 lejligheder i 14 etager.
11.00 Thye Ejendomme ApS ombygger kontor til studieboliger. Projektet omfatter ombygning af 2200 m2 af en bevaringsværdi bygning fra kontor til 49 studieboliger. 20 millioner kr. juli 2016- maj 2017. 2200 kvm, 49 lejligheder 5 etager
11.00 Boligforeningen Aarhus Omegn planlægger at opføre ungdomsboliger. Projektet omfatter opførelse af 70 boliger i tilknytning til afd. 1. Projektet er endnu på et tidligt stadie og nærmere oplysninger foreligger derfor ikke. 70 millioner kr. juni 2018- maj 2019. 5000 kvm 70 lejligheder. Præstevangen Viby JBoligforeningen Århus Omegn planlægger nye ungdomsboliger i Rosenhøj. Projektet omfatter opførelse af 50 nye ungdomsboliger. Budget og tidsplan er anslået. 65 millioner kr. feb 2017- jan 2018. 2500 kvm. 50 lejligheder i 2 etager. Viby Rosenhøj.
11.20 Hvordan skaber man flere og billigere boliger til unge midt i centrum? En løsning kan være at omdanne eksisterende byggeri til ungdomsboliger eller skabe nye, billige boliger af containere. Arkitektfirmaet Ole Dreyer står bag flere ombygningsprojekter, hvor tidligere erhvervsejendomme er omdannet til ungdomsboliger, og firmaet har også udviklet et containerboligkoncept, som kan løse de unges boligudfordringer. I Norsgade er en tidligere biograf blevet omdannet til 21 ungdomsboliger og på Gøteborg Allé er Aarhus Techs tidligere undervisningslokaler blevet omdannet til 94 boliger til unge. Samtidig arbejder man med at opføre containerboliger. Hvordan kan man udnytte eksisterende byggeri og omdanne det til ungdomsboliger? Hvilke fordele giver containerboliger? Og hvordan opfylder man de unges ønsker om gode, billige boliger nær centrum?
11.20 Aarhus Kommune har derfor i samarbejde med Studenterhus Aarhus og Brabrand Boligforening igen i år forsøgt at finde midlertidige løsninger til de nye studerende, som endnu ikke har fundet en permanent bolig i studiebyen. Startup Housing tilbyder fra den 19. august og to måneder frem tag over hovedet til de boligsøgende unge. Startup Housing stiller midlertidige boliger til rådighed for byens nye, boligsøgende studerende. Det er i år lykkedes at finde 198 boliger, og det betyder, at man i år kan hjælpe flere studerende end nogensinde, der bl.a. kan få en midlertidig bolig på Aarhus Ø.Det er fjerde år i træk, at det brede Startup Housing-samarbejde kørerDe 198 boliger, som er ca. 50 flere end i 2015, bliver udlejet på ugebasis og er fordelt over hele byen. 10 enkeltværelser på Brandskolen i Aarhus N, ligesom der igen er opstillet beboelsesvogne på Godsbanen og bliver udlejet lejligheder til bofællesskaber i Gellerup. Som noget nyt opstilles der også beboelsesvogne med i alt 56 boliger på Pier 2 på Aarhus Ø, og 24 tomme lejligheder på Hejredalskollegiet udlejes som midlertidige boliger. Det er Studenterhus Aarhus, der har taget initiativ til projektet, og som administrerer de mange midlertidige boliger.
11.20 Hvad ønsker de unge: god beliggenhed, lav husleje eller højt antal kvm? Og hvilke krav har de til deres bolig? JCN-bolig har lang erfaring i at inddrage de unge i byggeprocessen og tænke nye løsninger for ungdomsboliger. Pt opføres Åbyen Kollegium  på hjørnet af Søren Frichsvej og Åbyvej. Et byggeri med 3 blokke i 6 etager med samlet 202 boliger på i alt 8.374 kvm. Hvilke erfaringer har man gjort sig, når det gælder at bygge til unge? Hvilke planer er der for det fremtidige boligbyggeri til unge?
11.45 På grunden i Helsingforsgade, hvor pålægsfabrikken Defco nu ligger, vil der i den nye plan for Katrinebjerg-området blive plads til 30.000 kvm ungdoms- eller kollegieboliger. Defco har planer om at flytte tættere på motorvejen, og den gamle grund vil derfor ligge åben for nyt byggeri. Grunden vil kunne huse op mod 500 nye ungdomsboliger til en anslået byggesum på 800 millioner kr. Hvilke muligheder er der for byggeri af ungdomsboliger på grunden? Hvad gør den oplagt til ungdomsboligbyggeri?
12.10 Der er planer om at opføre 9 boligblokke i op til 6 etager med samlet 182 ungdomsboliger på grunden, hvor det tidligere Kong Chr. IX Børnehjems bevaringsværdige bygninger i Peter Sabroes Gade ligger.  Senest har bygningerne huset pædagogseminarium. Den bevaringsværdige del omdannes til 20 familieboliger, mens ungdomsboligerne opføres med et varierende etageantal i 9 karréer på i alt 10.700 kvm. Grunden ligger tæt på Aarhus Universitet og i cykelafstand til midtbyen. Byggesummen anslås til 120 millioner. Hvordan ser planen for området ud? Hvad skal der bygges, og hvordan kommer det til at appellere til en ung målgruppe? Hvordan integrerer man arkitektonisk det nye byggeri med det gamle, bevaringsværdige?
12.10 Østjysk Bolig vil løse det tilbagevendende problem med mangel på studieboliger i Aarhus ved at opføre containerboliger. Det fortæller Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig. Planen er at skære begge ender af en container og erstatte dem med vinduer. Containeren isoleres, og et færdigt bad- og toilet-modul indsættes. Der lægges trægulv, indsættes køkkenelementer, og containerboligen udstyres med møbler – blandt andet en folde-ud-seng. Og man indsætter døre og vinduer. Konceptet er udviklet af Arkitektfirmaet Ole Dreyer. 39 kvm
12.40 Gasa distributionscentral på Havkærvej 79-83 i Tilst ved Aarhus skal omdannes til 653 boliger, 2.200 kvm kontorer samt en dagligvarebutik og en restaurant. Sådan lyder planerne fra grundejeren, Ejendomsgruppen Danmark. Ejendomsgruppen Danmark planlægger at omdanne den 87.000 kvm store grund, som i dag huser Gasa distributionscentral, til et nyt boligområde. Den nye lokalplan skal give mulighed for at opføre 66.658 kvm boliger fordelt på 10.000 kvm punkthuse i 4-7 etager, 4.840 kvm tæt-lav byggeri i 2 etager, 50.000 kvm karréer i 4 etager og 100 ungdomsboliger med at omfang på 2.400 kvm. Dertil kommer 2.200 kvm kontorer og 1.000 kvm butikker. Ejendomsgruppen har allieret sig med Årstiderne Arkitekter. Planen er, at der skal arbejdes med en forskellighed i arkitekturen, således at der skabes et område der opnår en materiale- og bygningsmæssig variation. Bydelen skal være levende og have et varieret boligudbud samt attraktive byrum.
12.40 i starten af 2016 stikkes spaden i jorden til 100 ungdomsboliger og 40 familieboliger i Risskov Brynet.
12.40 Kollegiekontoret i Aarhus planlægger opførelse af ungdomsboliger i Åbyen. Projektet omfatter opførelse af 202 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Boligerne opføres i 3 blokke i 6 etager samt 1 blok i 5 etager. Under bygningerne opføres kælder og under gårdrum udføres P-kælder. I alt ca. 8 400 m2. Boliger udføres i energiklasse 2015. 145 millioner kr. sept 2016-okt 2017. 8400 kvm 4 blokke med 202 lejligheder i 6 etager.
12.40 Byggeselskabet Mogens De Linde planlægger boliger på Katrinebjerg. Projektet omfatter opførelse af 112 boliger blandet ungdomsboliger og familieboliger hvor der etableres badekabiner. Dertil skal der anlægges p-kælder. 8500 kvm 102 millioner kr. feb 2017- juli 2018. 4 blokke i 6 etager 112 lejligheder.
12.40 Generationernes Hus skal indeholde 100 plejeboliger, 100 ældreboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger for mennesker med fysiskhandicap. 380 millioner kr. jan 2017-oky 2018. 27.500 kvm 304 lejligheder 10 etager
12.40 Kollegiernes Kontor planlægger i samarbejde med Aarhus Universitets Forskningsfond at renovere kollegierne i Universitetsparken. Projektet omfatter planer for renovering af eksisterende kollegieboliger. Der er ikke endelig afklaring om tidsplan for kommende renovering. 500 lejligheder 200 millioner kr. sept 2018- aug 2021.
12.40 Domis Ejendomme og Rune Kilden Management ApS planlægger opførelse af boliger og erhverv på Godsbanearealet. Projektet omfatter opførelse af ca. 200 lejligheder henvendt både til studerende og familier. Der vil bl.a. blive opført et boligtårn på 11 etager. Det er planen at indrette butikker og erhverv i stueplan. 200 millioner kr. feb 2017- sept 2018. 17.000 kvm 200 lejligheder i 11 etager.
12.40 Kollegiekontoret i Århus og Arbejdernes Andels-Boligforening planlægger opførelse af kollegium. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder mellem 300 - 400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære fællesfaciliteter på ca. 1.000 m². Planen er at bygge to kollegier med fælles faciliteter. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Byggeriet udføres efter energikravene i BR 2015. 192 millioner kr. jan 2019- dec 2020. 14.400 kvm 350 lejligheder.
12.40 Kollegiekontoret i Aarhus planlægger opførelse af studieboliger i Vejlby. Tranekærvej/ Bytoften i Risskov. Projektet omfatter opførelse af 300 studieboliger beliggende i Vejlby. Der skal etableres både 1- og 2-værelses boliger. Der skal etableres parkeringspladser ned mod Tranekærvej. De eksisterende bygninger skal delvist nedrives. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. 200 millioner kr. marts 2018- aug 2019. 13.000 kvm 300 lejligheder i 3 etager.
12.40 Boligselskabet Præstehaven udfører nedrivning og genopførelse af nye rækkehuse i afd. 3, Ryhaven. Projektet omfatter nedrivning af 11.648 m2 eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 60'erne og opførelse af tilsvarende nye boliger på samme (eksisterende) sokler samt etablering af nyt fælleshus. Boligbebyggelsen omfatter 100 boliger af 104 kvm, 12 boliger af 73 m2 og 12 boliger af 31 m2. Yderligere skal der opføres 100 nye almene ungdomsboliger af hver 50 m2, som skal placeres på den mest hensigtsmæssige måde i afdelingens nuværende friarealer. 153 millioner kr. jan 2016- dec 2017. 14.448 kvm 224 lejligheder.
12.40 Almenbo Aarhus planlægger at opføre ungdomsboliger i Hasle. Projektet omfatter opførelse af 136 ungdomsboliger fordelt på fire punkthuse på fire etager. Projektet køb af grund og udarbejdelse af lokalplan.90 millioner kr. apr 2017- aug 2018. 7480 kvm 136 lejligheder 4 blokke i 4 etager.
12.40 Arbejder Andels-Boligforening planlægger opførelse af boliger i Risskov. Projektet omfatter planer for opførelse af ca. 65 ungdomsboliger i en bebyggelse med 4 punkthuse i 4 etager. Projektet afventer lokalplan. 80 millioner kr. apr 2017- mart 2019. 4 blokke i 4 etager 65 lejligheder.Kollegiekontoret i Århus og Arbejdernes Andels-Boligforening planlægger opførelse af kollegium. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder mellem 300 - 400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære fællesfaciliteter på ca. 1.000 m². Planen er at bygge to kollegier med fælles faciliteter. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Byggeriet udføres efter energikravene i BR 2015. 192 millioner kr. jan 2019- dec 2020. 14.400 kvm 350 lejligheder.
12.40 Ejeren af en stor ejendom på Gøteborg Allé, SEB Pensionsforsikring, har søgt kommunen om lov til at ombygge en eksisterende kontorbygning til ungdomsboliger i op til 3 etager. Hvad er planen og hvorfor er byggeriet af ungdomsboliger attraktivt for en privat investor? SEB Ejendomme I A/S planlægger renovering og ombygning til ungdomsboliger. Projektet omfatter ombygning af kontorbygningen til indretning af ungdomsboliger. Ungdomsboligerne indrettes i den eksisterende bebyggelse, der ombygges og suppleres med 1 etage på ca. halvdelen af den eksisterende tagflade. Bebyggelsen vil hermed fremstå i 3 etager. Det samlede bruttoetageareal vil være ca. 4.200 m2 og bebyggelsen vil rumme 110 ungdomsboliger. Projektet afventer udarbejdelse af lokalplan. 75 millioner kr. sept 2017- feb 2019. 4200 kvm 100 lejligheder, 3 etager. Gøteborg Allé 5 Aarhus N.
12.40 Aarhus Nord kan få et nyt vartegn på Randersvej, når Hotel La Tour viger for det planlagte 22.671 etagemeter store højhusbyggeri på grunden. Planen er at bygge 31 etager med 310 familie- og ungdomsboliger, primært 2- og 3-værelses lejligheder. Tårnet vil blive 95 m højt og bygningen vil blive udformet som en halvcirkel. Alle lejligheder får altaner, som er integreret i bygningen, hvilket vil give den et tredimensionelt udtryk. Hvordan kommer højhuset til at se ud, og hvilke overvejelser om bygningens udtryk ligger bag? Hvad vil bygningen betyde for området?
12.40 Nordea Ejendomme A/S planlægger ombygning til ungdomsboliger og erhverv. Projektet omfatter ombygning af eksisterende kontorbyggeri i ungdomsboliger og en smule erhverv. Udover ombygning skal der etableres en ekstra etage samt støjforanstaltninger. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan. 50 millioner kr. jan 2017- nov 2017. 5000 kvm 3 etager. Børglumvej 9 AARHUS NC.F. Møller har på vegne af Nordea Ejendomme anmodet om at få vedtaget en ny lokalplan for et 6.350 kvm stort område ved Børglumvej i Vejlby med henblik på at omdanne erhvervsbebyggelse til ungdomsboliger fordelt på 3 etager. Bebyggelsen er placeret i forlængelse af Børglumkollegiet og overfor det fremtidige byggeri med boliger og erhverv på Bryggervej, hvor et gammelt industrikvarter omdannes til 1.600 boliger fordelt på i alt 129.000 kvm.
12.40 Aarhus Kommune planlægger i samarbejde med en boligforening kollegielignende tilbud i Aarhus. Projektet omfatter opførelse af boliger, fælleshus og servicearealer til unge i aldersgruppen 18 -30 år, der har vanskeligt ved at finde fodfæste i uddannelsesmæssig-, arbejdsmæssig og boligmæssig sammenhæng. Gruppen er overvejende karakteriseret ved misbrug, psykiatriske problemstillinger, svage sociale kompetencer og økonomiske problemer. Der er et ønske om at etablere et tilbud, der tilbyder den unge en midlertidig bolig og samtidig sikrer iværksættelse af udrednings- og afklaringsforløb samt støtte i forhold til udvikling af sociale færdigheder. I lyset af ovenstående planlægger kommunen at etablere et samarbejde med en boligforening om et ungdomboligbyggeri, hvor Aarhus Kommune får mulighed for at anvende et antal pladser, f.eks. 15. 65 millioner kr. dec 2017- nov 2018. 5000 kvm
12.40 Lejerbo planlægger opførelse og renovering af boliger. Projektet omfatter opførelse af et punkthus med samt etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse. Der er tale om ca. 26 ungdomsboliger og 25 familieboliger. Endvidere skal eksisterende boliger have renoveret facader og etableret tilgængelighed. 60 millioner kr. feb 2017- juli 2018. 65 lejligheder. Stampesvej, VIBY J
12.40 Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere planlægger opførelse af boliger i Risskov. Projektet omfatter opførelse af 40 ungdoms/studieboliger. Projektet afventer udarbejdelse af ny lokalplan. 2500 kvm 40 lejligheder. 50 millioner kr. sept 2017- aug 2018. Torsøvej 5,7,9, RISSKOV
12.40 Kollegiekontoret Aarhus planlægger opførelse af kollegieboliger på to grunde i Skejby. Projektet omfatter opførelse af ca. 70 kollegieboliger. Jf. gældende lokalplan for de to arealer kan der bygges hhv. 2.300 og 1.100 m2 boliger. Lokalplan er under udarbejdelse. 42 millioner kr. maj 2017 - okt 2018. 3400 kvm 70 lejligheder. Skejbyparken 2-12, AARHUS N
12.40 Opførelse af ungdomsboliger , Gøteborgs Allé 7 Aarhus N. 205 millioner kr. juni 2017 til nov 2018. 17.055 kvm 233 lejligheder i 6 etager. Konstruct ApS planlægger at opføre ungdomsboliger i Aarhus. Projektet omfatter opførelse af 233 ungdomsboliger i op til 6 etager, hele tagarealet udgør en samlet taghave. Alle lejligheder har egen altan.
12.40 Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på 110.000 kvm med blandt andet forsker- og studieboliger. FEAS overtager bygningerne i 2019. Region Midtjylland har solgt det tidligere Århus Kommunehospitaltil FEAS for 807,5 millioner kr. Med salget af ejendommen på Nørrebrogade står Region Midtjylland rustet til at tage hul på et helt nyt kapitel, når Det Nye Universitetshospital i Skejby står klar i 2019. Det samlede bygningsareal inklusive tunneler og kældre under jord er på 143.000 kvm. Det samlede grundareal er på 99.400 kvm. Den solgte ejendom består af 3 matrikler: Nørrebrogade 44, Peter Sabroes Gade 10-12 og Nørre Boulevard 5.
12.40   JCN Bolig er involveret i en del ungdomsboligbyggerier i Aarhus, så måske kunne man få en derfra? Erik Frehr Bygge- og Innovationschef. Boligkontoret Århus 5h En god dag med igangsætning af endnu en konkurrence på Katrinebjerg, Finlandgade / Paludan-Müllers Vej med ca. 115 ungdomsboliger. Sat i  gang med kick-off møde for de 3 yderst kompetente teams: JCN Bolig A/S m. Rubow Arkitekter A/S, Regnbuen-Kontur Arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.  NCC m. Arkitema og Sloth Møller. KG Hansen & Sønner A/S m. Friis & Moltke, MOVE Arkitektur samt Hundsbæk & Henriksen.  Ser frem til hvad de kan få ud at et ambitiøst program samt en fremtrædende placering i det unikke Aarhus Nord...
12.40 Østjysk Bolig vil løse det tilbagevendende problem med mangel på studieboliger i Aarhus ved at opføre containerboliger. Det fortæller Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig. Rigtig mange studerende må vente i flere måneder efter studiestart på at få en studiebolig, som der jo er garanti på at få i Aarhus. Hvert år skal kommunen finde på nye løsninger. Planen er at skære begge ender af en container og erstatte dem med vinduer. Containeren isoleres, og et færdigt bad- og toilet-modul indsættes. Der lægges trægulv, indsættes køkkenelementer, og containerboligen udstyres med møbler – blandt andet en folde-ud-seng. Og man indsætter døre og vinduer. Konceptet er udviklet af Arkitektfirmaet Ole Dreyer. - 39 kvm giver faktisk mange muligheder for en rigtig fin lille bolig. Østjysk Bolig er i øvrigt i fuld gang med at opføre 94 ungdomsboliger på mellem 30 og 45 kvm på Gøteborg Allé. Her er dog ikke tale om containerboliger, men de nye ungdomsboliger ved siden af Aarhus Tech og Århus Akademi ventes klar til indflytning i september 2016.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom