Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

Forbilledligt samarbejde omkring bygningen af Søfartsmuseet i Helsingør og fremragende anvendelse af tyndplader på Musiktorvet i København hædret på Dansk Ståldag. Dansk Ståldag dannede i år som noget nyt ramme om hele to prisuddelinger, Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Tyndpladegruppen
Sekretariatschef
Jørn Nielsen
T: +45 2344 8188

Stålprisen, der uddeltes for 2. gang, gik til arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, ingeniørfirmaet Rambøll, stålleverandøren HSM og bygherren Maritim Museums Byg for deres forbilledlige samarbejde omkring Søfartsmuseet i Helsingør, mens Tyndpladegruppens Arkitekturpris, der blev uddelt for 5. gang, tilfaldt Effekt Arkitekter og Københavns Kommune for brugen af tyndplader på Musiktorvet foran Amager Kulturpunkt på Øresundsvej i København.

NB! Certificering - nye krav i Byggeloven. Seminaret afholdes d. 28. februar 2017.

- De 2 priser bidrager utvivlsomt til at sætte fokus på brug af stål og tyndplader. Derom vidner de senere års stigende interesse og udbredelse, siger sekretariatschef Jørn Nielsen fra Dansk Stålinstitut, der står bag priserne.

- Medvirkende hertil er dels materialernes konstruktionsmæssige muligheder, dels deres formbarhed. Derved udfordrer de den arkitektoniske tanke og idé og bidrager til både det bygningsmæssige udtryk og den funktionelle brug i hverdagen, uddyber han.

NB! Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler. Seminaret afholdes d. 16. november 2016.

For at tilskynde til kreativ og enestående arkitektonisk brug af stål i byggeri hædrer Dansk Stålpris forbilledligt samarbejde mellem arkitekt, entreprenør og stålleverandør.

Dette års vinderprojekt, Søfartsmuseet, er etableret som et underjordisk bygværk udenom den gamle dok. Her fremhæver dommerkomiteen det originale greb, hvormed museet fremstår med en smuk diskretion overfor Kronborg Slot. På tværs af dokkens rum spænder 3 slanke stålbrodragere i top og bund, hvorimellem der er etagehøje glasfacader, der sørger for forbindelse mellem dokkens sider.

NB! Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. Seminaret afholdes d. 7. marts 2017.

Under indgangsbroen til Kronborg Slot er den nederste skrånende brodrager opbygget i 2 dele, som skærer sig ind i hinanden og således naturligt skaber en auditorieopbygning. Anlægget udviser ifølge dommerkomiteen en suveræn anvendelse af stål - både som synligt materiale og som optimeret konstruktionsstål - forenet i et bygningsanlæg af international klasse. Det er således oplagt at tildele Søfartsmuseet Dansk Stålpris 2016, konkluderer dommerkomiteen, og et valg som vækker glæde hos Rambøll.

- Vi stolte af at modtage den danske stålbranches hæderspris for anvendelsen af stål i Søfartsmuseet. Museets svævende broer med frit udsyn, form og hældning har stillet helt særlige krav til valg af materiale, som både skal være stærkt nok og ikke fylde for meget. Det gjorde, at broerne faktisk kun kunne udføres i stål. Vi valgte at udføre broerne med en speciel stålkonstruktion af omkring 2.000 sammensvejsede stålplader, så de danner bokse. De svejsede bokse har den fordel, at de er tilstrækkelig stærke og stive til at modstå bøjning og vridning både på tværs og på langs, i modsætning til konventionelle bjælker og søjler, som kun kan klare kraft i én retning” siger Hans Exner fra Rambøll, der er fagprojektleder for stålkonstruktionerne i Søfartsmuseet.

NB! Udbud + tilbud - de nye regler. Seminaret afholdes d. 23. november 2016.

Tilsvarende har Arkitekturprisens jury været klar i sit valg af hæder og pris på 100.000 kr. til arkitektfirmaet Effekt for Musiktorvet. Her er tyndpladen afgørende for bygningens funktion og udtryk, som giver sig til kende i de visuelle effekter fra ornamenteringen. En effekt som udelukkende er mulig grundet tyndpladens iboende egenskaber, som lader den dekorere gennem traditionelle industrielle produktionsmetoder.

Båret oppe af slanke stålsøjler nærmest svæver den prismeformede aluminiumsbeklædte overdækning over Musiktorvet. Derved synes konstruktionen at ophæve tyngdekraften på den store permeable aluminiumsflade, hvis perforerende ornamentik henter inspiration fra lyset gennem skovens trækroner. Således spejler fladen i en abstraktion den underliggende plads forskellige aktiviteter i den omkringliggende bys konstant summende liv.

Fakta

Dansk Stålpris uddeles ved Dansk Ståldag hvert andet år. Prisen uddeltes første gang i 2014, hvor Den Blå Planet var vinderprojekt.

Dansk Stålpris lægger vægt på et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter. Objektet skal være placeret i Danmark og projektet enten designet, projekteret eller produceret i Danmark.

Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren og stålentreprenøren af et enestående projekt med markant dansk islæt, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde. Både bygninger, konstruktioner, broer og renoveringsprojekter m.m. kan indstilles. Dermed kan eksempelvis indstilles interimskonstruktioner, men ikke maskiner.

Projektet skal være afsluttet og være klar til indflytning eller ibrugtagning inden for de seneste 3 kalenderår i forhold til året for prisoverrækkelsen.

Dommerkomite

Michael Krarup, Gottlieb Paludan

Peter Leuchsenring, Peter Leuchsenring Arkitektfirma

Henrik Polk, COWI

Jesper Gath, Alectia

Alex Mørch-Petersen, ArcelorMittal

Søren Hestbæk, DS Stålkonstruktion

Nominerede projekter

Multisal til Falkonergårdens Gymnasium

Søfartsmuseet i Helsingør

Tommy Blindkilde, 10. november 2016


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


16. november 2016
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Udbudsloven - en introduktion

Kort introduktion til udbudsreglerne. Hvilke indkøb er omfattet af loven?

Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser

Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud er afskaffet. Den er erstattet af en nemmere proces. Hvad gælder ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nu skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det er muligt at opstille kortere frister, men processerne kan alligevel tage længere tid. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen skal på sigt være fuldt digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der er indført en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Der er indført nye supplerende udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der er etableret en ny proces for virksomheders dokumentation af egnethed. Vi ser nærmere på udfordringerne ved anvendelsen af det nye obligatoriske Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) og kommer med tips og tricks. Hvilke krav stilles til udbyders efterfølgende kontrol af ansøgers oplysninger?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Ordregiver skal vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er nu eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det er blevet lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der er bl.a. indført en værdibaseret tærskel for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der er indført en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Ordregiver er i visse situationer forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik