Seminaret er lukket for tilmeldinger - se kommende seminarer
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Seminaret afholdes d. 16. november 2016 kl. 09.00 - 12.45

Kursusbeskrivelse

Danmarks første udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner eller staten her i landet.

Loven sætter derudover rammerne for offentlige indkøb af tjenesteydelser - herunder ejendomsdrift, vedligeholdelse og andre former for facility management af offentlige ejendomme - samt indkøb af varer over en vis værdi til de offentlige institutioner.

Formålet med loven har blandt andet været at skabe større klarhed, fleksibilitet og forenkling af udbudsreglerne.

På seminaret ser vi nærmere på de første erfaringer med det nye regelsæt - og vi sætter særligt fokus på de væsentlige nyskabelser.

Blandt de væsentligste ændringer er:

 • Lovforslaget samler en række regler i én lov og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.

 • Der gives en væsentligt bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling samt mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.

 • Reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes og erstattes af et mere enkelt regelsæt med et krav om, at den offentlige myndighed skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår.

 • Rammerne for små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i offentlige udbud forbedres. Der indføres blandt andet en regel om, at det offentlige ikke må stille større krav til virksomhedernes årsomsætning end det dobbelte af kontraktværdien, samt et følg- eller forklar-princip, der indebærer, at det offentlige skal opdele kontrakter i mindre bidder eller forklare, hvorfor en kontrakt ikke opdeles.

 • Det bliver nemmere for virksomhederne at dokumentere, at de lever op til de krav, der stilles, fordi det kun er den virksomhed, der vinder, der skal indsende fuld dokumentation.


Om talere

Anders Birkelund Nielsen Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun

Anders Birkelund Nielsen rådgiver ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder om udbudspligt, tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt samt gennemførelse af udbud. Endvidere rådgiver han virksomheder, der deltager i udbud, om opfyldelse af egnethedskrav, sikring af konditionsmæssighed og optimering af tilbud i relation til konkrete tildelingskriterier. Anders har herudover stor erfaring med behandling af sager ved Klagenævnet for Udbud og de almindelige domstole.

Derudover beskæftiger Anders sig med kontraktret. Han rådgiver bl.a. om fortolkning af og løsning af eventuelle konflikter knyttet til eksisterende kontrakter.

Anders har siden 2007 undervist i EU-udbudsret, EU Public Procurement Law og Privatiseringsret på Københavns Universitet.Program

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Udbudsloven - en introduktion

Kort introduktion til udbudsreglerne. Hvilke indkøb er omfattet af loven?

Anders Birkelund Nielsen Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser

Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud er afskaffet. Den er erstattet af en nemmere proces. Hvad gælder ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nu skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det er muligt at opstille kortere frister, men processerne kan alligevel tage længere tid. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen skal på sigt være fuldt digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der er indført en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Der er indført nye supplerende udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der er etableret en ny proces for virksomheders dokumentation af egnethed. Vi ser nærmere på udfordringerne ved anvendelsen af det nye obligatoriske Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) og kommer med tips og tricks. Hvilke krav stilles til udbyders efterfølgende kontrol af ansøgers oplysninger?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Ordregiver skal vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er nu eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det er blevet lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der er bl.a. indført en værdibaseret tærskel for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der er indført en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Ordregiver er i visse situationer forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling og afslutning


12.45

Frokost


De kommer også

 • Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
  - Per Nielsen
 • Bech-Bruun
  - Anders Birkelund Nielsen
 • Bomidtvest
  - Flemming Roi Madsen
  - Jesper Sand Danielsen
 • Herningsholm Erhversskole
  - Jørgen Dahl
 • HME Byg & Entreprenør
  - Klavs Bo Kamp
 • JFP - Jørgen Friis Poulsen a/s
  - Søren Trærup
 • Kaiser Domino Advokatfirma
  - Klavs Kaiser
 • LOOP architects
  - Jimmy Sienke Larsen
  - Mette Nymann
 • Max Böegl International SE
  - Torben Jepsen
 • Munck Forsyningsledninger a/s
  - Orla Nielsen
  - Tobias Fogh
  - Amir Valeh
 • NCC
  - Lasse Ebler
 • NCC Construction Danmark A/S
  - Sune Birk Kerndrup
 • Nordisk Wavin A/S
  - Troels Krogh
  - Henrik Brogens
 • Scandi Byg a/s
  - Jesper F. Hoffmann
 • Schneider Electric
  - Dan Jakobsen
 • Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S
  - Niels Erik Væver
 • Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
  - Jens Schear Mikkelsen
  - Tue Gejl Christensen

Praktisk info

Tidspunkt

16. november 2016
Kl. 09.00 - 12.45

Sted

Marselis Hotel – Aarhus
Strandvejen 25
8000 Aarhus C
Telefon: +45 86144411
www.helnan.dk/marselis

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Odense - de store projekter
24. januar 2017, Odense C
Læs programmet

Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
26. januar 2017, Helsingør
Læs programmet

Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
2. februar 2017, Skanderborg
Læs programmet

Andre seminarer

Grønne tage
7. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
8. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven - UDSOLGT
28. februar 2017, København SV
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER