Tomgang for kontorejendomme steget til 13 procent

Tomgang for kontorejendomme steget til 13 procent

Tommy Blindkilde: Væksten stiger langsomt i Danmark, og i 2016 forventer Det Økonomiske Råd (DØR) nu en økonomisk vækst på 1,1 procent. Væksten har ikke betydet lavere økonomisk tomgang det seneste kvartal i Danmark, viser Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Ejendomsforeningen Danmark
Cheføkonom
Morten Marott Larsen
T: +45 2845 5651

Den økonomiske tomgang falder i bolig- og industriejendomme, men stiger for kontor. I Ejendomsforeningen Danmark er cheføkonom Morten Marott Larsen dog ikke nervøs for resultatet på længere sigt.

- Vores forventningsundersøgelse viser, at branchen har høje forventninger til kontor, og selv en langsom vækst kan betyde et stigende antal kontorbeskæftigede, så der er brug for kontorejendomme. Derfor tyder det på, at det kommer til at gå fremad på længere sigt, men i dette kvartal peger tallene den forkerte vej, siger han og fortæller, at niveauet på 13 procent vil falde på lang sigt, fordi der vil blive bygget langt færre nye kontorejendomme, mens de ledige kontorer skal gentænkes til andre formål, hvis den forventede økonomiske aktivitet ikke kommer.

NB! Omdannelse af erhverv til bolig. Konferencen afholdes d. 23. juni 2016.

Den økonomiske tomgang for kontor er faldet det seneste år i Region Syddanmark og lander i dette kvartal på i alt 10,6 procent. Det er 2,6 procentpoint lavere end i oktober 2015 og 5,6 procentpoint lavere i forhold til januar 2015. Også Region Sjælland har en årlig positiv udvikling med et fald i den økonomiske tomgang på 2,4 procentpoint for kontor.

Flere industrilejemål bliver lejet ud, og det smitter positivt af på den økonomiske tomgangsprocent, der er faldet 0,6 procentpoint til 13,2 procent de sidste 2 år.

NB! Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling. Seminaret afholdes d. 26. maj 2016.

- Industri har indtil videre nået bunden, og i fremtiden vil der være flere interesserede kunder selv med en langsom vækst i samfundet. Kunderne ser stadig fremgang og ruster sig til bedre tider, siger Morten Marott Larsen.

Siden sidste kvartal er den økonomiske tomgang faldet i alt 0,2 procentpoint. I Region Syddanmark er den faldet 1,4 procentpoint siden sidste kvartal, i Region Hovedstaden er den økonomiske tomgang faldet 0,4 procentpoint.

10. februar 2016

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Send denne nyhed til en ven eller en kollega


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Pia Allerslev

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Jacob Jensen

Områdedirektør i Nordjyske Bank taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Trine Skammelsen

Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter, Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Kim Meilstrup

Afdelingsleder Bygninger & Anlæg i Aarhus Havn taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Mikael Jentsch

Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Rasmus Challi

Arkitekt MAA i Dansk Center for Undervisningsmiljø taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Birgit S. Hansen

Borgmester i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Rikke Dahl Jakobsen

i Orbicon taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Søren Lind Christiansen

Professionshøjskoledirektør i University College Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Torben Grøngaard Jeppesen

Museumschef, Professor, ph.d. i Odense Bys Museer taler på Odense - de store projekter
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Niels Uhrenfeldt

i Universitetshospital Aalborg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Urban gardening og taghaver, Alternativt boligbyggeri
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Højhusbyggeri i Aarhus
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Mads Bue Mørk

Projektudviklingschef i MT Højgaard taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kim Madsen

Direktør i Frederikshavn Boligforening taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Mogens K. Nielsen

Bestyrelsesformand i Foreningen Als-Fyn Broen taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Kasper Heiberg Frandsen

Associate Partner, Arkitekt MAA i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Kim Sander

Projekt- og Driftschef i Region Hovedstaden Psykiatri taler på ROSKILDE investerer 25 milliarder i byudvikling
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder, Højhusbyggeri i Aarhus
Svend Heegaard

Projektchef i Fra gade til by taler på Odense - de store projekter
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Gunilla Rasmussen

Byplanarkitekt i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på Alternativt boligbyggeri
Lone Irene Wenzell

Borger- og udviklingsdirektør i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027