Stort erhvervsprojekt i 15-20 etager i Aalborg Øst

Stort erhvervsprojekt i 15-20 etager i Aalborg Øst

Lokale projektudviklere står bag et stort erhvervsprojekt, som blandt andet omfatter et højhus i 15-20 etager samt underjordisk parkering i 4 etager i Aalborg Øst. Området ønskes udviklet som et attraktivt erhvervsområde til fremtidens firmadomiciler med inspiration fra Medicon Valley i Øresundsregionen.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Projekt Gruppen
John Bo Nielsen
E: jbn@projekt-grp.dk

 

 

På vegne af Projekt Gruppen ved John Bo Nielsen og Mogens Mathiasen har Årstiderne Arkitekter udarbejdet et projektforslag for et stort erhvervsbyggeri i området mellem Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og NOVI.

Ifølge startredegørelsen for projektet rummer området umiddelbart øst for det kommende supersygehus "et stort potentiale i forhold til at udnytte afsmittende effekter fra den veludbyggede infrastruktur, det nye hospital, samt forsknings- og uddannelsesmiljøet i bydelen".

NB! Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS. Konferencen afholdes d. 8. juni 2017.

Det fremgår videre, at området ønskes udviklet som "som et attraktivt erhvervsområde til fremtidens firmadomiciler der sammen kan få gavn af det dynamiske videns-, forsknings-, innovations-, og sundhedsmiljø i bydelen".

Der foreslås et højhus i 15 eller 20 etager og 65 eller 75 meter i den nordvestlige del af området samt underjordisk parkering i 4 etager. Der arbejdes med en bebyggelsesprocent på 100, hvor der i den gældende kommuneplanramme er mulighed for en bebyggelsesprocent på 60.

By- og Landskabsudvalget skal behandle startredegørelsen på et udvalgsmøde den 4. maj 2017. Forvaltningen har indstillet startredegørelsen til godkendelse med henblik på, at der udarbejdes et lokalplanforslag for projektet.

Tommy Blindkilde, 1. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


8. juni 2017
Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Præsentation og proces: fra idé til ibrugtagning af byggeri

  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


10.00

Planlægning med fokus på lokalplaner

  • Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for en ejendom?
  • Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

Kasper Kornerup Thygesen, Planlægger, Landinspektør, LE34


10.40

Kaffepause


10.55

Intro: Udstykning

  • Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.20

Intro Ejerlejligheder og bygningsarealer

  • Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom.
  • Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.50

Pause


12.05

Ejendomsdannelse i praksis: cases

 Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


12.35

Afslutning og spørgsmål


12.40

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik