Lokale projektudviklere står bag et stort erhvervsprojekt, som blandt andet omfatter et højhus i 15-20 etager samt underjordisk parkering i 4 etager i Aalborg Øst. Området ønskes udviklet som et attraktivt erhvervsområde til fremtidens firmadomiciler med inspiration fra Medicon Valley i Øresundsregionen.

På vegne af Projekt Gruppen ved John Bo Nielsen og Mogens Mathiasen har Årstiderne Arkitekter udarbejdet et projektforslag for et stort erhvervsbyggeri i området mellem Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og NOVI.

Ifølge startredegørelsen for projektet rummer området umiddelbart øst for det kommende supersygehus "et stort potentiale i forhold til at udnytte afsmittende effekter fra den veludbyggede infrastruktur, det nye hospital, samt forsknings- og uddannelsesmiljøet i bydelen".

NB! Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS. Konferencen afholdes d. 8. juni 2017.

Det fremgår videre, at området ønskes udviklet som "som et attraktivt erhvervsområde til fremtidens firmadomiciler der sammen kan få gavn af det dynamiske videns-, forsknings-, innovations-, og sundhedsmiljø i bydelen".

Der foreslås et højhus i 15 eller 20 etager og 65 eller 75 meter i den nordvestlige del af området samt underjordisk parkering i 4 etager. Der arbejdes med en bebyggelsesprocent på 100, hvor der i den gældende kommuneplanramme er mulighed for en bebyggelsesprocent på 60.

By- og Landskabsudvalget skal behandle startredegørelsen på et udvalgsmøde den 4. maj 2017. Forvaltningen har indstillet startredegørelsen til godkendelse med henblik på, at der udarbejdes et lokalplanforslag for projektet.

Læs mere af artiklen
Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Afholdes 8. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Programindhold
Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer.

Planlægning

  • Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen?
  • Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

 

Ejendomsdannelse

  • Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?
  • Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

 

Bygningsarealer

  • Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom.
  • Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

10.00 Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for en ejendom? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

Kasper Kornerup Thygesen , Planlægger, Landinspektør, LE34

10.40
10.55 Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

11.20 Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom. Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

11.50
12.05  Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

Stefan Overby , Partner, Landinspektør, LE34

12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom