Artikler

Historisk lav tomgang for lagerlokaler i Nordsjælland

Opsvinget og øget nethandel har betydet, at Ejendomstorvet.dk aldrig før har registreret så få udbudte lokaler til lager og logistik i Nordsjælland. Opsvinget, nethandel og træge kommuner, lyder buddene på forklaringer fra 2 lokale erhvervsmæglere.

Læs mere
EDC Erhverv Poul Erik Bech henter mægler fra Olav de Linde

EDC Erhverv Poul Erik Bech Odense snupper lokal erhvervsmægler, der i knap 7 år har været udlejningskonsulent hos Olav de Linde.

Læs mere
I denne kommune steg boligsalget mest i 2021

Jysk borgmester glæder sig over, at tilflytning i 2021 har sikret en positiv fremgang i befolkningstilvæksten, og at der er godt gang i salget af både boliger og byggegrunde.

Læs mere
Her kan vandet true mere end 100 gange om året

DMI’s Klimaatlas viser nu, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtidens klima. Især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt vil komme til at opleve, at vandet hyppigt overgår det kritiske niveau.

Læs mere
Danske arkitekter med i projektering af svensk sygehus

Link Arkitektur, Arkitema og Arkitektbolaget er blevet udvalgt til projekteringen af et nyt akuthospital på 100.000 kvm i Växjö.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Jylland: Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

24. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

DOCKEN

22. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fra idé til køb af projekter - branding

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

27. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Frederiksberg - projekter for 6 milliarder

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2021 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen udpeger 6 byudviklingsområder:* Nordens Plads* Hospitalsgrunden* Bispeengen/Bispeengbuen* Campusområderne* Finsensvej Vest* Frederiksberg BakkeIndbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er…

Læs mere
Info

Diakonissestiftelsen

6. oktober 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling af nedslidte ejendomme og konvertering til nye formål

Der er store muligheder for at tilføre en ejendom værdi gennem renovering, ombygning eller driftoptimering. Stadig flere invetorer og ejendomsudviklere specialiserer sig i optimering af ejendomme, hvor potentielet ikke udnyttes til fulde. Dette gælder også energirenoveing af ejendomme, der nyder står bevågenhed, ikke mindst på grund af energispørgsmålets stigende værdi i ejendomshandel.Ganske vist betød det såkaldt…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. oktober 2022 09.00 - 13.10

Tilmeld dig her
Whiskybæltet: Udvikling af boliger - kvm-priser på 100.000 kr

Nordsjælland og ikke mindst de unikke husområder langs Nordkysten er attraktive for både investorer og brugere. Priserne på boliger har igennem de sidste mange år været i top med en stigende tendens og det samme gjaldt antallet af solgte boliger. Dette giver grobund for et stort antal aktuelle boligprojekter i både mindre- og i den helt store skala. Flere store byudviklingsprojekter er også på vej i bl.a. Helsingør, Nivå, N…

Læs mere
Info

Address

27. september 2022 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Jylland: Sådan bliver moms og ny skat for ejendomsprojekter. KURSUS

Når de nye momsregler træder i kraft, formentlig fra 1. juli 2021, kan det ramme ejendomsbranchen og især projektudviklere. De nye momsregler vil bl.a. få betydning, når et ejendomsprojekt skifter karakter undervejs. Med de nye regler skal den fratrukne moms betales tilbage med det samme og det momsbeløb, som skal betales, vil ikke længere alene udgøre den allerede fratrukne moms, men et endnu større beløb. På kurset kan du…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

22. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sådan bliver moms og ny skat for ejendomsprojekter. KURSUS

I 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget et lovforslag L27 A om at ændre blandt andet momsloven. Når de nye momsregler træder i kraft, formentlig fra 1. juli 2021, kan det ramme ejendomsbranchen og især projektudviklere. De nye momsregler vil bl.a. få betydning, når et ejendomsprojekt skifter karakter undervejs. Med de nye regler skal den fratrukne moms betales tilbage med det samme og det momsbeløb, som skal betales, vil ikke længere alene…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ballerup: de store projekter

Ballerup satser i deres Vision 2029 bl.a. på at være en stærk uddannelsesby og en førende erhvervsby i grøn balance. Erhvervsmæssigt satser man primært på danske og nternationale virksomheder inden for Life Science og andre højteknologiske erhvervsgrene.Alene erhvervsområdet Lautrupgård rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Området betegnes ofte som Øresundsregionens …

Læs mere
Info

World Trade Center Ballerup

14. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieprojekter, sommerhuse og udvikling af campingpladser

Campingpladser skal ændres til ferieparker. Nu står de for 1/3 af danskernes overnatninger inden for landets grænser, svarende til 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campingpladser været faldende i de sidste år. For campingpladserne lever ikke op til moderne turisters krav. Derfor har Erhvervsstyrelsen udstedt en…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

8. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Vestegnen: De store projekter

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri…

Læs mere
Info

Scandic Glostrup

6. september 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Trends: Luksus, servicerede boliger, bofællesskaber, senior og share boliger

Nye  kundegrupper på boligmarkedet og livsformer, der ændrer sig hastigt, stiller nye krav til vore boliger. Andre boligformer, der længe har været på markedet, får nu en ny udbredelse i takt med den stigende efterspørgsel.På konferencen retter vi blikket mod følgende boligtyper, der alle har vækstpotentielet på markedet:* Luksusboliger* Servicerede boliger* Erhvervsboliger* Boliger til specielle kundesegmenter*…

Læs mere
Info

DOCKEN

31. august 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Syn og skøn - konfliktløsning ved byggeprojekter. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

14. juni 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: Broen fra Kalundborg til Aarhus til 136 milliarder

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr. Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet.En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9. juni 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sådan udvikles fredede boliger og erhverv

Fredede og bevaringsværdige bygninger besidder unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Imidlertid er der en række krav i regler, der regulerer arbejdet med- og udvikling af fredede ejendomme.Generelt har særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en række…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. juni 2022 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Køge: De store projekter

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i…

Læs mere
Info

Comwell Køge Strand

31. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byudvikling på havne - best practice

I de senere år har de traditionelle havneafsnit mistet liv i takt med, at de er blevet utidssvarende, og accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre. Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. De ældre danske industrihavne udsættes således for en omfattende…

Læs mere
Info

DOCKEN

24. maj 2022 09.00 - 15.30

Tilmeld dig her
Kalundborg: et vækstcenter for enden af Kattegatforbindelsen

Kalundborg er en pittoresk by med stærk økonmi og mange højteknologiske industrivirksomheder.Med en gennemsnitlig vækst på 3,3 procent om året lå Kalundborg Kommune på en sjetteplads blandt alle danske kommuner i perioden fra 2008 til 2017. Samtidig ligger Kalundborg bland landets rigeste kommuner målt på bruttonationalproduktet, og er med et BNP per indbygger på omkring 504.000 kroner på en samlet 10. plads i Danmark…

Læs mere
Info

Kalundborghallernes Restaurant

19. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Forurening i jord og miljøfarlige stoffer i bygninger. KURSUS.

Forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt skal der udføres en screening og en kortlægning af grundlaget for byggeriet.  Ofte er man ikke klar til de udfordringer de møder med bygningsforureninger, hvilket ofte fører til uforudsete udgifter samt en tidsplan der skrider. Derfor kan det være en god investering at vide noget om på forhånd. Det er lovpligtigt forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt, at der skal udføres en…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Syn og skøn - konfliktløsning ved byggeprojekter. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Plejeboliger for 25 milliarder

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort. Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Middelfarts udvikling med projekter for 5 milliarder

Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 38.854 personer til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 procent, og det stigende befolkningstal er en af de vigtige drivkrafter for nye byudviklings- og boligprojekter.Middelfart har i de sidste år gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen.Nu sætter Middelfart gang i en række nye byudviklingsprojekter, hvoraf det største…

Læs mere
Info

SEVERIN

5. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ESBJERG: De store projekter

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet.  Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er…

Læs mere
Info

ECH Park

4. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Træ til etagebyggeri og rækkehuse - nyeste udvikling i træbyggeri

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. maj 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Bofællesskaber for senior - luksus, service og nye eksperimenter

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lyngby: De store projekter

Kgs. Lyngby med ca. 58.000 indbyggere er hjemsted for Danmarks Tekniske Universitet og har med sit store videnspotentiale og attraktive beliggenhed med gode transportforbindelser de bedste forudsætninger for at tiltrække moderne videnstunge virksomheder.Udviklingen er i gang, og flere videnstunge virksomheder har allerede etableret sig i Lyngby. Bl.a. er Microsoft og Novozymes kommet til med domicilprojekter til henholdsvis 450 og 670 millioner kr.Et af resultaterne af tilflytningen…

Læs mere
Info

Scandic Eremitage

27. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: Tiny houses - attraktiv økonomi og større byggemuligheder

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.Denne tendens er i overensstemmelse med de internationale trends, hvor små lejligheder eller det såkaldte microliving vinder ind overalt i verden.Aalborg kommune støtter opførelse af små boliger. Ifølge en boligprognose udarbejdet for Aarhus kommune,…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

26. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
2 trends: Nye andelsboliger og konvertering til lejeboliger

Andelsboligerne har gennem de sidste 100 år været en fast bestanddel i det danske boligmarked og et prismæssigt alternativ til ejerboligen. I hele Danmark er der cirka 210.000 andelsboliger, svarende til 7,5 procent af den samlede boligmasse.Koncentrationen af andelsboligerne er særdeles stor i i København og på Frederiksberg, hvor andelsboligerne udgør ca. 30 procent af boligmassen, samme andel, som ejerboligerne.For nogle år siden har…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Logistik- og industri-projekter - største vækstmarked i Danmark

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer  lav rente og et akkumuleret…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

7. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udvikling og investering i rækkehuse

Rækkehuse oplever en ny blomstringstid. Efterspørgselen fra både lejere og købere er så enorm, at udbuddet dårligt kan følge med. I de første 9 måneder af 2021 ligger salget af rækkehuse på landsplan hele 25procent foran samme måneder af 2020, mens villasalget er til sammenligning 17 procent over.Samtidigt stiger priserne kraftigt. Derfor binder flere og flere udviklere, investorer og husfirmaer an med nye ræ…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. april 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav 2020, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

31. marts 2022 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Viborg: De store projekter

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent.Hermed er der grundlag for boligbyggeri for 2 milliarder kr. og udvikling af flere bydele, hvor udvikling allerede er i gang eller forventes påbegyndt i den nærmeste fremtid.Til projekter, der allerede er godt i gang hører det store igangværende byudviklingsprojekt Viborg Baneby til i alt 5 milliarder kr, der nu er…

Læs mere
Info

Tinghallen

30. marts 2022 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Nordkysten: Byudvikling og ejendomsmarked mellem Hellerup og Helsingør

Nordsjælland og ikke mindst de unikke husområder langs Nordkysten er attraktive for både investorer og brugere. Priserne på boliger har igennem de sidste mange år været i top med en stigende tendens og det samme gjaldt antallet af solgte boliger. Dette giver grobund for et stort antal aktuelle boligprojekter i både mindre- og i den helt store skala. Flere store byudviklingsprojekter er også på vej i bl.a. Helsingør, Nivå, N…

Læs mere
Info

Address

29. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Silkeborg: De store projekter

Silkeborg med 46,923 indbyggere (94.041 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Blandt de største af de nye byudviklingsområder bliver derfor den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. og et lokalplanlagt mulighed for opf…

Læs mere
Info

Scandic Silkeborg

24. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Strategiske partnerskaber

I modsætning til den dominerende fremgangsmåde i dag, hvor hver enkelt  byggesag udbydes separat og til skiftende samarbejdspartnere, består strategiske partnerskaber af længereværende samarbejdsaftaler, der omfatter udførelse af flere projekter.Formålet er at:Reducere byggeomkostningerne Højne kvaliteten på de enkelte byggeopgaverSikre at kræfterne bruges optimaltSkabe et bedre samarbejde på tværs af traditionelle…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: BR18: Ændringer af bygningsreglement 2018. KURSUS.

Regeringen og de fleste politiske partier har i 2021 indgået en aftale om en "National strategi for bæredygtigt byggeri". Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger. Strategiens krav til bygningers klimaaftryk indfases i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

22. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Vejle: De store projekter

Vejle er én af Danmarks hurtigst voksende byer. I 2019 overhalede Esbjerg, hvad befolkningstallet angår, og dermed er blevet Danmarks femtestørste kommune med 118.028 indbyggere i juni 2021. Vejle Kommunes nye bosætningsstrategi frem til 2030 blev vedtaget i august 2021. Ifølge den nye strategi forventer Kommunen at vokse med ca. 1.500 borgere om året. Tilstrømning af de nye borgere og den generelle prisstigningstendens i 2020 har også afsat…

Læs mere
Info

DGI Huset Vejle

10. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
BR18: Ændringer af bygningsreglement 2018

Regeringen og de fleste politiske partier har i 2021 indgået en aftale om en "National strategi for bæredygtigt byggeri". Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger. Strategiens krav til bygningers klimaaftryk indfases i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

9. marts 2022 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Jylland: De nye brandkrav 2020, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

3. marts 2022 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Nordhavn - udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af Ydre Nordhavn og den nye, 2,7 millioner kvm store kunstige ø Lynetteholmen øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. Folketinget har i juni 2021 vedtaget lov om anlæg af Lynetteholm og anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang endnu i løbet af 2021 og med vedtagelsen af loven har By & Havn fået hjemmel til at anlægge…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

2. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
High-end boliger

Danmark oplever en markant økonomisk fremgang og det danske velstandsniveau er nu på sit højeste nogensinde. Derfor stiger efterspørgslen efter high-end boliger så stærkt, at den overgår den generelle efterspørgselsstigning på boligmarkedet. På det københavnske lejlighedsmarked sættes den ene luksuriøse liebhaverbolig kommer efter den anden til salg for stadig højere udbudspriser. Og tendensen mæ…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. marts 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedring. KURSUS

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. februar 2022 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her