Artikler

Horsens Lift flytter til Fyn og udvider

I begyndelsen af 2020 åbner Horsens Lift en ny afdeling i Middelfart. Udvidelsen placerer Horsens Lift tættere på Trekantområdet og den erhvervsudvikling, der er i området. Medarbejdere følger trop.

Læs mere
Heimstaden gør op med det traditionelle indskud på lejeboligen

Sammen med startup-selskabet Keyhole lancerer Heimstaden Danmark nu et nyt produkt, hvor lejeren slipper for at betale det traditionelle indskud ved indflytning i en ny lejebolig.

Læs mere
Byggemuligheder i Sydhavnskvarteret i Aarhus øges til 89.000 kvm

Der tænkes både i højden og i bæredygtig i udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus.

Læs mere
Nu kommer Kattegatbroen til enten 136 milliarder eller 62 milliarder

Horsens, Samsø og Kalundborg bliver de helt store vindere når Aarhus-broen bygges. Der er nu et bredt flertal for at broerne til Aarhus-Horsens-området skal bygges. Kampen står om der skal være både vej og togskinner eller kun vej - det store projekt koster 136 milliarder kr. mens vejprojektet koster 62 milliarder kr.

Læs mere
Spildevandsanlæg til 2 milliarder bygges ved Tangkrogen og Marselisborgs lystbådehavn

På et 120.000 kvm inddæmmet strand-område ved Tangkrogen og Marselis-lystbådehavn udbydes nu opgaven, som i første omgang varer i 8 år, men byggeriet skal fortsætte til 2060 !

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Etablering af elevator i ejendomme KURSUS

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Albertslund: De store projekter

Albertslund lægger i den kommende tid grund til en række spektakulære byudviklingsprojekter.I fremtidens Albertslund bor der ifl. planer 45.000 borgere mod ca. 28.000 i dag. Bare 20 minutter fra Rådhuspladsen i København.En ny letbane vil køre ved Hersted Industripark, som også er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for intelligent teknologi.Det planlagte boligbyggeri i perioden frem til 2031 ligger på i alt 3.903 boliger.Mere end…

Læs mere
Info

Albertslund Idrætsanlæg

12. november 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Butiksmarkedet: lyspunkter i den pressede tid

På trods af de strukturelle udfordringer, som den øgede nethandel har medført er der vis optimisme omkring de lejere, udlejere og investorer, som formår at tilpasse sig de nye omstændigheder. Det er f.eks. indkøbscentre, som har investeret i oplevelser, eller butikker, som har flere forskel- lige butikskoncepter under samme tag. 

Læs mere
Info

DOCKEN

11. november 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Jylland: Finansieringsmodeller for ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. november 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger for milliarder

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed. hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.Blandt andet skal det ifl. regeringens lovforslag gøres det nemmere at blande alment og privat byggeri, samtidigt får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.Et andet nyt lovtiltag skal gø…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. november 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Finansieringsmodeller for ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

29. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Due Diligence - køb og salg af ejendom. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

20. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SØNDERBORG: De store projekter

Sønderborg er ved at blive færdig med en omfattende byudvikling omkring den 50.000 kvm nedlagte industrihavn, som udvikles for 1 milliard kr. efter en masterplan af Frank Gehry. Området har fået kollegium, nye boliger, kontorer, et multikulturhus til 100 millioner kr. og grænselandets største Hotel, Alsik til 600 millioner kr.. Byen er således klar til at modtage de op mod 4000 ekstra turister, som forventes årligt, efter at byen bliver ny…

Læs mere
Info

Scandic Sønderborg

8. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Frederiksberg: De store projekter

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm.Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny lov: Samarbejde mellem almene boligselskaber og private. KURSUS

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.Lovændringen frventes trådt i kraft i januar 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

1. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. september 2020 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

29. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Erhvervslejeloven - ny udvikling

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere
Info

DOCKEN

22. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligmarkedets udvikling 2021-2030

Oven på mange år med voksende boligbyggeri er der i I 2018 blevet slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Det største antal kvm i boligstatistikkens historie. Der blev i 2018 bygget ca. 1,1 million kvm nye parcelhuse samt 498.860 kvm række- og dobbelthuse. Bag de høje byggeaktivitet er gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang, lave renter de seneste år betyder.…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. september 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

DOCKEN

16. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Modulbyggeri - økonomi, tidsplaner, udfordringer og markedsbehov

Modulbyggeri sparer både tid og penge og tiltrækker sig betydelig opmærksomhed blandt byggeriets aktører som et alternativ til det traditionelle byggeri. Flere modulbyggerier har efterhånden set dagens lys. Det giver os mulighed for at vurdere deres anvendelighed som byggeform. Modubyggeriet er enklere og hurtigere, men kan også forenes med arkitektoniske løsninger af høj kvalitet.Hvad containerbyggeri angår, tillader lempelsen i…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Terror, indbrud, hvidvask og IT-angreb i ejendom

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.Konferencen skal gøre det nemmere for…

Læs mere
Info

Københavns Kulturcenter

10. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: SENIOR-boliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

8. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieparker og nye udviklingsmuligheder af campingpladser fra marts 2019

Campingpladserne står for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, svarende til ca. 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campinpldser været faldende i de sidste år. En af grundene kan være, at campingpladserne ikke længere lever op til de moderne turisters krav.…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. september 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Lynetteholm, Nordhavn og Refshaleøen - 200 milliarders byggeri

En ny kunstig ø på ca. 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. juni 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Brandsikring: BR18 krav - forbedringer, nye cirkulærer og lovkrav. KURSUS

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra starten. På dette kursus vil vi beskæftige os nærmere med brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

28. maj 2020 kl. 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
VESTERBRO: De store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i den nye bydel i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

26. maj 2020 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Arveregler og skat for byggeri og ejendom. KURSUS.

I forbindelse med den nye Finanslov, der er trådt i kraft i 2020, er der netop blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at blive hævet til 15%. Loven vil få vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning. Hvad kan dette komme til at betyde for den generation, der står til at overtage og videreføre virksomheder i den…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SENIOR-boliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udstykning af grunde, ejendomme og ejerlejligheder. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
TRÆ - etagebyggeri - udfordringer, løsninger og god økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RANDERS: De store projekter 2020-2030

Randers Kommune ligger centralt placeret i Østjylland tæt på både Aalborg og Aarhus, med gode forbindelser til resten af landet med både motorvej, tog og fly. Kommunen grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. Dette gør Randers til gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er…

Læs mere
Info

Værket

2. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VEJLE: De store projekter, byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

26. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
HORSENS: De store projekter

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra…

Læs mere
Info

Scandic Bygholm Park

24. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Due Diligence - køb og salg af ejendom. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Paragraf 5.2-indgreb: De nye 2020-regler - og muligheder. KURSUS

Boligministeren var i december 2019 klar med et udspil til ny lov for modernisering af boligejendomme, for at begrænse muligheden for huslejeoptimering. Kurset vil se på de nye regler, som vil blive vedtaget i Folketinget inden jul og som forventeligt træder i kraft i 1. januar 2020. Den 29. oktober kom rapporten om opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme, fra en ekspertgruppe, der blev nedsat af Folketinget efter heftig kritik af huslejeforhø…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

29. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny Byggeplan for KØBENHAVN frem til 2031

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.Planen bekendtgøres primo 2020.Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000 boliger i perioden 2019 til 2031 eller ca. 4,2 millioner kvm bolig og ca. 2,8 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. januar 2020 kl. 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Konfliktløsning ved byggeprojekter. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her