Artikler

Investeringer i bæredygtig byudvikling giver PensionDanmark gode afkast

PensionDanmarks arbejde med ansvarlige investeringer skaber gode afkast, vækst og beskæftigelse og flugter samtidig med FNs bæredygtighedsmål frem mod 2030.

Læs mere
Gennemsnitlig salgstid på huse på over 300 dage i 5 danske kommuner

Helt nye tal fra boligsiden Boliga.dk viser nemlig, at det i løbet af det seneste år i gennemsnit har taget 300 dage eller mere at få villaerne og rækkehusene i 5 danske kommuner solgt. I Sønderborg, Assens, Struer og Morsø lyder den gennemsnitlige salgstid på mellem 300 og 322 dage, og i en enkelt kommune tager det 570 dage at sælge huset.

Læs mere
Thylander Gruppen optager 2 nye partnere

Vicedirektør Nils Thygesen og investment director Henrik Køhn er blevet optaget som partnere i Thylander Gruppen.

Læs mere
Roskilde Universitet renoveres for 77 millioner

Regeringen har afsat 750 millioner kr. fra 2016–2019 til fornyelse og vedligeholdelse på de danske universiteter. Et af de første projekter, er ombygningen og renoveringen af bygning 3 på Roskilde Universitet (RUC). Den 3. ældste bygning på RUC omdannes i løbet af 2018 til en moderne og funktionel universitetsbygning.

Læs mere
Nyt udviklingsselskab bag 1.200 boliger i Høje-Taastrup

Ejendomsselskabet Norden, Høje-Taastrup Kommune og Danske Shoppingcentre ved ATP Ejendomme og Danica Pension har stiftet et selskab, der skal stå for udviklingen af et 262.000 kvm stort areal mellem City 2 og Høje Taastrup Station. Her skal der opføres 120.000 kvm boliger, 120.000 kvm erhverv, 10.000 kvm detail og 12.000 kvm offentlige funktioner.

Læs mere

Konferencer og kurser

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. På kurset sættes fokus på den nyeste udvikling indenfor erhvervslejeretten. På kurset prioriteres…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

6. december 2018 kl. 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Entreprisekontrakter i praksis. Kursus

På dette kursus klæder vi dig på til at håndtere de udfordringer, der kan være forbundet med kontraktstyring og indgåelser af aftaler. Med udgangspunkt i entrepriseretten gennemgår vi konkrete eksempler på vilkår i entreprisekontrakter og overvejelser, der ligger bag. Har du stryr på at lave entreprisekontrakter eller trænger du til at få genopfrisket din viden? På denne kursusdag får du en praktisk indfø…

Læs mere
Info

Copenhagen Marriott Hotel

5. december 2018 kl. 08.45 - 16.30

Tilmeld dig her
Aarhus: De store projekter

Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav til udbygningen af boligkapaciteten. I 2016 flyttede over 5.000 personer til Aarhus, og udviklingen fortsatte i 2017 så befolkningen nu er på 340.421 indbyggere.Aarhus Kommunes nye boligpolitik…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

28. november 2018 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Jylland: Projektstyring i byggeriet. Kursus

På dette intensive kursus får du en introduktion til projektstyring og projektledelse af en byggesag. I løbet af kurset bliver du klædt på til at kunne overskue den komplekse projektledelsesopgave i praksis. Kurset tager afsæt i projektets opstart og gennemgår, hvordan du skal forholde dig planlægning, organisering, kvalitetssikring, risikostyring, projektøkonomi i byggeprojektet. Gennem de to kursusdage bliver du introduceret til, hvad…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

14. november 2018 til<15. november 2018

Tilmeld dig her
Forurenede grunde

Udviklere, investorer, entreprenører og rådgivere vil ofte opleve udfordringer, i forbindelse med hvorledes forurening kan håndteres både ved ejendomshandler, ved ejendomsudvikling og ved bygge-/anlægsarbejder.   Kurset skal derfor give et bredt indblik i betydningen af at eje en forurenet ejendom, forhold omkring ejendomshandler og miljø due diligence, samt give gode råd om hvorledes man bedst muligt kan håndtere forurening ved…

Læs mere
Info

DOCKEN

13. november 2018 kl. 09.00 - 15.00

Tilmeld dig her
Den nye planlov – For offentlige institutioner. KURSUS

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er ændret, således at loven nu også skal sikre vækst og udvikling i hele landet.Loven giver administrative lettelser, bl.a. i form af visse muligheder for forkortede høringsfrister ved…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2018 til< 8. november 2018

Tilmeld dig her
Randers - de store projekter 2018-2028

Randers ligger lunt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. De 98.185 indbyggere i 2017 forventes ifølge Danmarks Statistik at stige til 103.391 over en tiårig periode, og kommunen har en vision om at skabe 2.000 nye arbejdspladser inden år 2021. Tilflytningen er…

Læs mere
Info

Værket

7. november 2018 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Lejeloven - årets nyt

På kurset gennemgås den aktuelle retsstilling indenfor boliglejeforhold. Først indledes med en gennemgang af ny lovgivning, der er vedtaget i årets løb, og eventuelle nye vejledninger, der er udstedt. Herefter ses på den gældende retsstilling for lejeforholdets parter i lyset af de vigtigste afsagte domstolsafgørelser, både for så vidt angår aftalens indgåelse, håndteringen af lejeforholdet under dets bestå…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

6. november 2018 kl. 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Jylland: Generationsskifte af ejendom

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Loven for vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning.Omkring 23.000 virksomheder står foran et generationsskifte i de kommende år. Det gælder i høj grad også ejendomsselskaber, for mange af dem, der der købte ejendom i 80erne og 90erne og 00erne står nu med overvejelser om hvordan et…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

1. november 2018 kl. 09.00 - 15.00

Tilmeld dig her
Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet. Kursus

På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med kontraktindgåelsen, hvordan man varsler dagbod o.l. 3 gode grunde til at deltage:– Du får en god forståelse for reglerne for fristforlængelse og dagbod– Du lærer, hvorn…

Læs mere
Info

Copenhagen Marriott Hotel

1. november 2018 kl. 08.45 - 12.00

Tilmeld dig her