Artikler

Fredet nordsjællandsk ejendom sættes til salg

Parti vil sælge sit 650 kvm store hovedkvarter i Søllerød. Den 650 kvm store bygning ligger på en 6.360 kvm stor grund.

Læs mere
Befolkningsudvikling i København

Københavns Kommune voksede med over 9.200 indbyggere i 2022, men hvordan ser fremtidens ud? Hør mere på konferencen "Befolkningsudvikling og ejendomsmarkedet" den 28. marts 2023.

Læs mere
Boligpriserne er tilbage på 2020-niveau

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020. Det seneste halve års boligprisfald har dermed næsten udlignet halvandet års prisstigninger.

Læs mere
Aarhus Kommune udbyder hovedentreprise på nyt stadion til 558 millioner

Et vigtigt skridt på vejen mod et nyt fodboldstadion i Aarhus er nu taget med udbuddet af hovedentreprisen på opførelsen af Nyt Stadion i Aarhus.

Læs mere
Skou Gruppen lander stor rammeaftale

Med en ny rammeaftale kommer Skou Gruppen til at udføre tømrer-, snedker- og murerarbejde på kommunale bygninger i de kommende 4 år.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

29. november 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Omdannelse af erhverv til bolig

Efterspørgslen efter velbeliggende boliger ligger konstant højt, og det samme gælder bolig- og lejepriser, der trods betydelige fluktuationer i den sidste tid har fået et betydeligt nøk opad over de mange sidste år.Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige eller tabsgivende kontorlokaler, butikker, industri- og offentlige bygninger med bynær beliggenhed til profitable boliger. Uviklingen er skyller alleredeh hen over landet og vil…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

2. november 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Digitalisering af byggeriet: Nye koncepter

Den digitale udvikling, som bygge- og ejendomsbranchen siden 00’erne har ladet op til, har for alvor tager fart i disse år. Digitale programmer til så godt som alle faser af byggeprocessen er blevet udviklet og vinder stadig større indpas i bygge- og ejendomsbranchen.

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. oktober 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Flade tage

Flade tage kan være svære at holde tætte og volder ofte problemer med fugt. Det gælder især tagene bygget i 1970erne, men også nyere tage kan være behæftet med fejl. 

Læs mere
Info

DOCKEN

10. oktober 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.   For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværks…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. oktober 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Horsens: De store investeringer

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst. Alene i 2021 er befolkningstallet steget med 2013 personer og ligger i dag på lidt over 94.000 indbyggere. I 2030 forventes Horsens ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et…

Læs mere
Info

Jørgensens Hotel

27. september 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lejeboliger: Udvikling og salg

Usikre økonomiske tider og et ustabilt ejerboligmarked har skabt en boomende efterspørgsel efter lejeboliger i de danske storbyer. Til trods for de mange boligprojekter er tomgangsniveauet historisk lav.

Læs mere
Info

DOCKEN

6. september 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Genopbygning af Ukraine

Den russiske invasion har forårsaget massive ødelæggelser i Ukraine. Det gælder både landets infrastruktur og bygninger. Flere byer er efterladt i ruiner og så længe krigen varer er der udsigt til at ødelæggelserne antager endnu større omfang.Imidlertid er det allerede nu tid til at tænke på genopbygning af Ukraine fra krigsødelæægelserne. Behovet for hjælp til oprydning og genopbygning er…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. juni 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: Nyeste regler for generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

25. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Parkeringsløsninger

Parkeringsmarkedet har i et stykke tid nu været et selvstændigt segment i ejendomsbranchen og en potentiel indtægtskilde på linie med kontorejendomme og andre traditionelle kerneområder af ejendomsmarkedet. Samtidigt har parkeringsmarkedet undergået en betydelig professionalisering, flere aktører er kommet til, ligesom en betydelig internationalisering har fundet sted. Den boomende trafik har sat gang i en udbygning af parkeringspladser, og store…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. maj 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Nyeste regler for generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Investeringer for 25 milliarder i plejeboliger

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Hillerød - projekter og byggeri til 2030

I Hillerød er der gang i store byggeprojekter og de større virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden.  Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnytte den centrale beliggenhed. Konferencen…

Læs mere
Info

Pharmakon

3. maj 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aalborg investerer i byudvikling

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

27. april 2023 09.00 - 12.30

Tilmeld dig her
JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

26. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Branding - fra idé til køb af byggeprojekter

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs, og fra en kommunes synsvinkel.   I juni 2022 blev der indgået en aftale om at ændre planloven, så der bl.a. skabes nye rammer for udvikling af levende byer med varieret boligudbud. Alt med henblik på at sikre mere…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Odenses kommende investeringer

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale byområder og hele byen. I Odense bymidte har den vellykkede omdannelse af Thomas B. Thriges gade til en ny bykvarter sat nye høje standarder for byudvikling, der både er moderne og tro mod byens ånd.Blandt aktuelle største udviklingsområder er:Dalum Papirfabrik, Havnen…

Læs mere
Info

First Hotel Grand

19. april 2023 09.00 - 12.30

Tilmeld dig her
Indre København og Strøget - byudvikling og investeringer

Der er fortsat fuld fart på udviklingen af Københavns centrum. Flere milliardinvesteringer, der vil forandre Københavns indre by, er uder udvikling, heriblandt en storslået udbygning af postgrunden ved Hovedbanegården til et samlet beløb af 5 milliarder, DSB arealet ved Kalvebod Brygge.   Derudover er en række store projekter i støbeskeen, herunder:   * Opgradering af den "billige ende" af Strøget * Renovering og…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Trends: Luksus, servicerede boliger, bofællesskaber, senior- og share boliger

Nye  kundegrupper på boligmarkedet og livsformer, der ændrer sig hastigt, stiller nye krav til vore boliger. Andre boligformer, der længe har været på markedet, får nu en ny udbredelse i takt med den stigende efterspørgsel.På konferencen retter vi blikket mod følgende boligtyper, der alle har vækstpotentielet på markedet:* Luksusboliger* Servicerede boliger* Erhvervsboliger* Boliger til specielle kundesegmenter*…

Læs mere
Info

DOCKEN

13. april 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Microliving - tiny houses, nyeste trends

Tiny houses er "in" og interessen for denne boligform er for tiden enorm  i både Danmark og i udlandet.Den minimalistiske, enkle boligform er beregnet til helårsbeboelse for en eller flere personer og kan udføres i alle byggematerialer både nye og recilkulerede. Træ er dog et af de foretrukne materialer, når man bygger tiny houses.Tiny houses bevægelsen opstod som en spontan bevægelse med rødder i USA både blandt private- og…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. marts 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her