Artikler

Fodboldklubben FCN og Propreco bygger 2.500 boliger og fodboldpark i Hillerød

I december vedtog Hillerøds byråd at der skal bygges 2.500 boliger og et stor fodboldpark syd for byen. Initiativtager er Propreco og fodboldklubben FC Nordsjælland, som er trætte af alt for langstrakte forhandlinger om større forhold med Furesø Kommune, hvor klubben nu hører hjemme.   

Læs mere
Guld til PensionDanmark-byggerier i Aarhus

PensionDanmark har investeret 250 millioner kr. i Zleep Hotels og Alfa Company House Skejby i det nordlige Aarhus, som får DGNB Guld for bæredygtighed.

Læs mere
Sønderjyde vil omdanne industri i Horsens til 65 seniorboliger

En ny lokalplan udlægger et industriområde i den sydøstlige del af Horsens midtby til 65 lejligheder i etageboliger i 3 etager.

Læs mere
Selskab har 75 byhuse på havnen i Kerteminde på tegnebrættet

Lokalplan for et projekt med 75 boliger på mellem 80 og 200 kvm i op til 2,5 etager på Nordre Havnekaj i Kerteminde er sendt i høring.

Læs mere
EY I Esbjerg flytter ind i kontorfællesskab

Efter knap 30 år i et lejemål på hjørnet af Havnegade og Torvegade i Esbjerg, rykker EY sine sine 35 ansatte i byen ind i kontorfællesskab ejet af pensionsselskab

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedering. KURSUS

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er…

Læs mere
Info

DOCKEN

10. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byggeri og ejendomsmarkedet i Danmark 2020-2030

Hvordan kommer byggeriet og ejendomsmarked til at udvikle sig i den kommende tid?

Læs mere
Info

DOCKEN

8. december 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Kattegatforbindelsen til 136 milliarder

VLAK-regeringen afsatte i 2018 60 millioner kr til en undersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat fordelt på 15 millioner kr i 2019, 25 millioner kr i 2020 og 20 millioner kr 2021. Samme år viste en genberegning, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr, mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr. …

Læs mere
Info

DOCKEN

2. december 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Energirenovering af ejendomme: Krav, udførelse, besparelser, leje-regulering. KURSUS

Energirenovering af bygninger udgør et stort potentiale for at mindske varmeregningen og gøre en ejendom mere økonomisk rentabel. Ud over det kan renovering øge salgsværdi af en ejendom og i tilfælde af udlejningsboliger give mulighed for lejeregulering.

Læs mere
Info

DOCKEN

24. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: UDSTYKNING af ejendomme. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

19. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter

Hotellselskaber prøver at tilpasse sig de skiftende livsstil hos deres kunder og er derfor i gang med at differentiere deres hotalprodukter for at ramme de nye kundegrupper. Blandt de toneangivende grupper på hotelmarkedet er de unge millennials, en generation, der sætter det sociale liv i højsædet og for hvem grænsen mellem arbejdet og fritid sløres. Derfor bliver der i hoteludformning i større grad lagt vægt på fælles…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ELEVATORprojekter i ejendomme. Økonomi og udførelse. KURSUS

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

17. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Albertslund - Store projekter - 17.000 nye borgere

Albertslund lægger i den kommende tid grund til en række spektakulære byudviklingsprojekter.I fremtidens Albertslund bor der ifl. planer 45.000 borgere mod ca. 28.000 i dag. Bare 20 minutter fra Rådhuspladsen i København.En ny letbane vil køre ved Hersted Industripark, som også er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for intelligent teknologi.Det planlagte boligbyggeri i perioden frem til 2031 ligger på i alt 3.903 boliger.Mere end…

Læs mere
Info

Albertslund Idrætsanlæg

12. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
BUTIKS-udvikling i en ny tid

På trods af de strukturelle udfordringer, som den øgede nethandel har medført er der vis optimisme omkring de lejere, udlejere og investorer, som formår at tilpasse sig de nye omstændigheder. Det er f.eks. indkøbscentre, som har investeret i oplevelser, eller butikker, som har flere forskel- lige butikskoncepter under samme tag. 

Læs mere
Info

DOCKEN

11. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Jylland: FINANSIERING af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

10. november 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.Blandt andet skal det i forhold til regeringens lovforslag gøres nemmere at blande alment og privat byggeri. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.Et andet nyt lovtiltag skal g…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. november 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Finansiering af ejendomsprojekter. KURSUS

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding. Kurset stiller skarpt på de nye produkter,…

Læs mere
Info

Scandic Sluseholmen

29. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ROSKILDE: De store projekter

Roskilde Kommune er med sine 87.914 indbyggere Danmarks 14. største kommune. Roskilde forventer at vokse med 1.400 nye borgere årligt i årene frem mod 2022 og er derfor i gang med en gennemgribende byudvikling, der blandt andet skal sikre boliger til alle. For at imødekomme den store befolkningstilvækst, bygger man derfor flere steder i områder som Musicon, Vindinge, Trekroner, Viby Sjælland. Kommunen ligger i toppen af søgte områder,…

Læs mere
Info

22. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

20. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SØNDERBORGs store projekter

Sønderborg er ved at blive færdig med en omfattende byudvikling omkring den 50.000 kvm nedlagte industrihavn, som udvikles for 1 milliard kr. efter en masterplan af Frank Gehry. Området har fået kollegium, nye boliger, kontorer, et multikulturhus til 100 millioner kr. og grænselandets største Hotel, Alsik til 600 millioner kr.. Byen er således klar til at modtage de op mod 4000 ekstra turister, som forventes årligt, efter at byen bliver ny…

Læs mere
Info

Scandic Sønderborg

8. oktober 2020 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Frederiksbergs største projekter

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm.Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. oktober 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny lov: Byudvikling af boligselskaber og private. KURSUS

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.Lovændringen frventes trådt i kraft i januar 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

1. oktober 2020 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. september 2020 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Jylland: Skat og moms for projekter og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

29. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Erhvervslejelovens nye regler og krav

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere
Info

DOCKEN

22. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Boligmarkedets udvikling 2021-2030

Oven på mange år med voksende boligbyggeri er der i I 2018 blevet slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Det største antal kvm i boligstatistikkens historie. Der blev i 2018 bygget ca. 1,1 million kvm nye parcelhuse samt 498.860 kvm række- og dobbelthuse. Bag de høje byggeaktivitet er gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang, lave renter de seneste år betyder.…

Læs mere
Info

DOCKEN

17. september 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
SKAT og moms for projekter og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS

På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og fast ejendom samt ved ombygninger, moderniseringer og udlejning.

Læs mere
Info

DOCKEN

16. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
CONTAINER- og modulbyggeri - økonomi, udfordringer og markedsbehov

Modulbyggeri sparer både tid og penge og tiltrækker sig betydelig opmærksomhed blandt byggeriets aktører som et alternativ til det traditionelle byggeri. Flere modulbyggerier har efterhånden set dagens lys. Det giver os mulighed for at vurdere deres anvendelighed som byggeform. Modubyggeriet er enklere og hurtigere, men kan også forenes med arkitektoniske løsninger af høj kvalitet.Hvad containerbyggeri angår, tillader lempelsen i…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sikring af ejendomme - terror, indbrud, hvidvask og IT-angreb

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.Konferencen skal gøre det nemmere for…

Læs mere
Info

Københavns Kulturcenter

10. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
JYLLAND: SENIOR-bofællesskaber - 80.000 potentielle - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

8. september 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieparker afløser campingpladser - nye regler, investeringer og byggeri

Campingpladserne står for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, svarende til ca. 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campinpldser været faldende i de sidste år. En af grundene kan være, at campingpladserne ikke længere lever op til de moderne turisters krav.…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. september 2020 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Ydelsesbeskrivelser til teknisk rådgivning indenfor byggeri. KURSUS

I 2018 og 2019 fik den danske byggebranche både nye AB-betingelser samt nye Ydelsesbeskrivelse for Bygge og Landskab (2018) samt Anlæg og Bygherrerådgivning (2019).Formålet med dette kursus er, at fokusere på brugen og indholdet af de nye ydelsesbeskrivelser for Byggeri, Anlæg og Bygherrerådgivning i sammenhæng med det nye AB-system. Kurset er målrettet bygherrer og tekniske rådgivere.

Læs mere
Info

DOCKEN

27. august 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Den nye byø Lynetteholm, Nordhavnstunnel, Refshaleøen og Nordhavn - udviklingsplaner

En ny kunstig ø på ca. 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. juni 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Brandcertificering 2020 og BR18-brandkrav - løsninger og planlægning. KURSUS

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra starten. På dette kursus vil vi beskæftige os nærmere med brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i BR18 - Bygningsreglementet 2018.Målgruppe: bygherrer,…

Læs mere
Info

Scandic Palace Hotel

28. maj 2020 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
1. juli: Loven mod moderniseringsforhøjelser - håndteringsmodeller. KURSUS

30. januar 2020 blev der indgået en ny aftale om boligreguleringsloven. Hvilken betydning og handlingsmuligheder kan man forvente at de nye regler vil få i praksis? Hvordan vil de nye regler forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer? Aftalen indebærer, at der indføres karensperiode, hvor en køber af en ejendom ikke kan hæve huslejen i de første 5 år efter overtagelsen, hvis der foretages en renovering efter…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

27. maj 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VESTERBRO i Københavns store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og i Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

26. maj 2020 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Generationsskifte og skatteregler for ejendomsaktører. KURSUS

I forbindelse med den nye Finanslov, der er trådt i kraft i 2020, er der netop blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at blive hævet til 15%. Loven vil få vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning. Hvad kan dette komme til at betyde for den generation, der står til at overtage og videreføre virksomheder i den…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SENIORbofællesskaber - planer, investeringer og marked

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udstykning af ejendom. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
TRÆ - højhusbyggeri og større projekter - udfordringer, løsninger og økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RANDERS store byggeprojekter

Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største procentvise befolkningstilvækst. Ifølge Danmarks Statistik vil Randers i 2020 have 98.186 borgere og vil stige til 101.554 borgere over de kommende 10 år. Det betyder en gennemsnitlig forventet befolkningstilvækst på 337 borgere pr. år. Flere store byggerier og nye bydele er på vej og væksten lægger pres på bl.a.…

Læs mere
Info

Værket

2. april 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VEJLEs store projekter - byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

26. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
HORSENS med nye store byggeprojekter

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra…

Læs mere
Info

Scandic Bygholm Park

24. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. marts 2020 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her