Artikler

Svensk burgerkæde vil åbne flere restauranter i Danmark

Svensk burgerkæde har 188 restauranter i hele verden, da kæden netop har åbnet sin 5. danske restaurant.

Læs mere
BoligPortal henter ny marketingchef internt

Ny marketingarbejdet hos lejeboligplatformen BoligPortal kom til virksomheden for 3 år siden.

Læs mere
Sweco søger 80 ekstra medarbejdere

Sweco søger 80 ekstra medarbejdere til projekter indenfor infrastruktur, vand, klima, miljø og energi.

Læs mere
De nye brandkrav

Kurset "De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger", som afholdes den 21. februar 2023, giver indsigt i brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i BR18.

Læs mere
Rudersdal Kommune overvejer salg af skimmelramt boligejendom

I Birkerød er en kommunalt ejet boligudlejningsejendom ramt af skimmelsvamp. Den skal renoveres eller sælges.

Læs mere

Relaterede konferencer

Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   

Konferencer og kurser

Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

DOCKEN

6. september 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

25. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Parkeringsløsninger

Parkeringsmarkedet har i et stykke tid nu været et selvstændigt segment i ejendomsbranchen og en potentiel indtægtskilde på linie med kontorejendomme og andre traditionelle kerneområder af ejendomsmarkedet. Samtidigt har parkeringsmarkedet undergået en betydelig professionalisering, flere aktører er kommet til, ligesom en betydelig internationalisering har fundet sted. Den boomende trafik har sat gang i en udbygning af parkeringspladser, og store…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

24. maj 2023 09.00 - 12.55

Tilmeld dig her
Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur. Den 1. juli 2020 blev…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. maj 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Plejeboliger for 25 milliarder

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. maj 2023 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Hillerød - projekter og byggeri til 2030

I Hillerød er der gang i store byggeprojekter og de større virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden.  Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnytte den centrale beliggenhed. Konferencen…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

3. maj 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Aalborg: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

27. april 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.Der gælder en række særregler for…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

26. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fra idé til køb af projekter - branding

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet…

Læs mere
Info

DOCKEN

25. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.   I juni 2022 blev der indgået en aftale om at ændre planloven, så der bl. a. skabes nye rammer for grøn omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud samt udvikling af…

Læs mere
Info

DOCKEN

20. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Odense: De store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale byområder og hele byen. I Odense bymidte har den vellykkede omdannelse af Thomas B. Thriges gade til en ny bykvarter sat nye høje standarder for byudvikling, der både er moderne og tro mod byens ånd.Blandt aktuelle største udviklingsområder er:Dalum Papirfabrik, Havnen…

Læs mere
Info

First Hotel Grand

19. april 2023 09.00 - 12.30

Tilmeld dig her
Ny udvikling: Strøget og city i København

Der er fortsat fuld fart på udviklingen af Københavns centrum. Flere milliardinvesteringer, der vil forandre Københavns indre by, er uder udvikling, heriblandt en storslået udbygning af postgrunden ved Hovedbanegården til et samlet beløb af 5 milliarder, DSB arealet ved Kalvebod Brygge.   Derudover er en række store projekter i støbeskeen, herunder:   * Opgradering af den "billige ende" af Strøget * Renovering og…

Læs mere
Info

DOCKEN

18. april 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Tiny Houses: Ny megatrend

Tiny houses er "in" og interessen for denne boligform er for tiden enorm  i både Danmark og i udlandet.Den minimalistiske, enkle boligform er beregnet til helårsbeboelse for en eller flere personer og kan udføres i alle byggematerialer både nye og recilkulerede. Træ er dog et af de foretrukne materialer, når man bygger tiny houses.Tiny houses bevægelsen opstod som en spontan bevægelse med rødder i USA både blandt private- og…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Befolkningsudvikling og ejendomsmarkedet

Befolkningstallet stiger og familiestrukturen undergår en kraftig forandring med stadig flere enlige og familier med sammenbragte børn mm. I alt skelner man i dag over 37 forskellige familieformer og også alderssammensætning er under forandring med bl.a. flere og flere ældre mennesker. Alt dette vil i den kommende tid sætte sit aftryk på både boligmarkedet og det offentlige byggeri.I 2022 består Danmarks befolkning af 5.8 millioner personer…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. marts 2023 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Vejle: De store investeringer

Vejle er én af Danmarks hurtigst voksende byer. I 2019 overhalede Esbjerg, hvad befolkningstallet angår, og dermed er blevet Danmarks femtestørste kommune med 118.028 indbyggere i juni 2021. Vejle Kommunes nye bosætningsstrategi frem til 2030 blev vedtaget i august 2021. Ifølge den nye strategi forventer Kommunen at vokse med ca. 1.500 borgere om året. Tilstrømning af de nye borgere og den generelle prisstigningstendens i 2020 har også afsat…

Læs mere
Info

DGI Huset Vejle

23. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieprojekter: Investeringer og luksusbyggeri vokser markant

Ferieprojekter vokser i størrelse og kvalitet - investeringer i luksus betaler sig. Campingpladser skal ændres til ferieparker med masive byggerier til følge.For campingpladserne lever ikke op til moderne turisters krav. Nye regler for byggeri gør dem mere attraktive for professionelle investorer, som vil ændre områderne til ferieparker.For hele leisuremarked gælder det, at markedet bliver mere og mere professionaliseret og flere store…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

21. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Sydhavn: De store projekter

Sydhavn er blevet et af Københavns mest populære beboelseskvarterer og byder fortsat på et kæmpe byudviklingspotentiale.Til de store kommende byudviklingsprojektyer i Sydhavn hører: Udvikling af Jernbanebyen på 550.000 kvm mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade Udvikling af Stejlepladsen på 51.800 kvm Udvikling af 47.000 kvm areal ved ny metrostation ved Sluseholmen Udvikling af 100.000 kvm på Enghave Brygge    

Læs mere
Info

DOCKEN

8. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Opgradering og optimering af ejendomme

Der er store muligheder for at tilføre en ejendom værdi gennem renovering, ombygning eller driftoptimering. Stadig flere invetorer og ejendomsudviklere specialiserer sig i optimering af ejendomme, hvor potentielet ikke udnyttes til fulde. Dette gælder også energirenoveing af ejendomme, der nyder står bevågenhed, ikke mindst på grund af energispørgsmålets stigende værdi i ejendomshandel.Ganske vist betød det såkaldt…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. marts 2023 09.00 - 13.10

Tilmeld dig her
Ejendomsmarkedet i inflationstiden: aktuelle udfordringer for ejendomsmarkedet

Efter mange år med lav inflation og stabile lave renter er både inflation og renter på vej opad.I april 2022 nåede inflationern et rekordhøj niveau med 6.7 procent i forhold til april 2021 - den højeste inflationsniveau siden 1980erne. Den høje inflation og de høje renter, der normalt følger opad med inflationen, har en betydelige følger for ejendomsmarkedet, både på udviklings- og investeringssiden.Der kan v…

Læs mere
Info

DOCKEN

2. marts 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
KURSUS Træbyggeri: introduktion til best practice, regler og erfaringer

Klimaudfordringer og kommende grænseværdiers for CO2 udledning har skabt et øget fokus på hvordan vi bygger og hvilke materialer vi bruger. Træ er en fornyelig ressource som lagrer CO2 så længe den eksisterer, den er let og stærk har lav proces energiforbrug samt let at transportere, hvorfor det giver meget mening at bygge træet ind i bygninger. Så længe det står tørt kan det holde i tusinder af år. Dette…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. marts 2023 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Jylland: Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.   I juni 2022 blev der indgået en aftale om at ændre planloven, så der bl. a. skabes nye rammer for grøn omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud samt udvikling af…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

23. februar 2023 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
De nye brandkrav, brandcertificering - planlægning og løsninger. KURSUS

I juni 2020 kom der nye brandændringer i Bygnignsreglementet. Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet med alle de nye ændringer i 2019 og 2020. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. februar 2023 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Aarhus: De store projekter

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Der er ca. 190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambitionen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser årligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter, der i den kommende tid vil transformere Aarhus…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

24. januar 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
JYLLAND: Broen fra Kalundborg til Aarhus

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet. En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.  

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

17. januar 2023 09.00 - 12.15

Tilmeld dig her
Trends: Luksus, servicerede boliger, bofællesskaber, senior- og share boliger

Nye  kundegrupper på boligmarkedet og livsformer, der ændrer sig hastigt, stiller nye krav til vore boliger. Andre boligformer, der længe har været på markedet, får nu en ny udbredelse i takt med den stigende efterspørgsel.På konferencen retter vi blikket mod følgende boligtyper, der alle har vækstpotentielet på markedet:* Luksusboliger* Servicerede boliger* Erhvervsboliger* Boliger til specielle kundesegmenter*…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. januar 2023 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her