Artikler

Vejen banet for 150 midtsjællandske udsigtsboliger

Omkring midtsjællandsk gård skal der opføres op mod 150 parcel- og rækkehuse med udsigt til sø og landskab.

Læs mere
Stor villahandel i Aarhus tæt på rekord

En 260 kvm stor villa i Aarhus er blevet solgt for 30 millioner kr., hvilket gør den til den næstdyreste i nogensinde i kommunen.

Læs mere
CabInn vil bygge hotel i 9 etager i Esbjerg

CabInn har købt en 2.850 kvm stor grund, der hidtil har været parkeringsplads i det centrale Esbjerg. Her vil kæden måske bygge et 9 etager højt hotel.

Læs mere
Copenhagen Capital får ny økonomidirektør

I forbindelse med offentliggørelse af periodemeddelelse for 3. kvartal 2019 oplyser Copenhagen Capital, at selskabet har fået nu økonomidirektør.

Læs mere
Lundgaard & Tranberg får overskud på næsten 9 millioner

Tabet af opgaven på Postgrunden giver forventninger om et mere afdæmpet aktivitetsniveau hos Lundgaard & Tranberg, som dog kommer ud af det seneste regnskabsår med overskud.

Læs mere

Relaterede konferencer

Konferencer og kurser

Jylland: Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

28. oktober 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. september 2020 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Modulbyggeri - økonomi, tidsplaner, udfordringer og markedsbehov

Modulbyggeri sparer både tid og penge og tiltrækker sig betydelig opmærksomhed blandt byggeriets aktører som et alternativ til det traditionelle byggeri. Flere modulbyggerier har efterhånden set dagens lys, hvad der giver os mulighed for at vurdere deres anvendelighed som byggeform. Modubyggeriet er enklere og hurtigere, men kan også forenes med højkvalitets arkitektoniske løsninger.Hvad containerbyggeri angår, tillader lempelsen i…

Læs mere
Info

DOCKEN

15. september 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ferieparker og nye udviklingsmuligheder af campingpladser fra marts 2019

Campingpladserne står for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, svarende til ca. 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campinpldser været faldende i de sidste år. En af grundene kan være, at campingpladserne ikke længere lever op til de moderne turisters krav.…

Læs mere
Info

DOCKEN

1. september 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Elevatorer - økonomi, installering og løsninger

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere
Info

DOCKEN

17. juni 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Lynetteholm, Nordhavn og Refshaleøen - 200 milliarders byggeri

En ny kunstig ø på ca. 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal…

Læs mere
Info

16. juni 2020 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
BR18 krav til brandsikring - forbedringer, nye cirkulærer og lovkrav. KURSUS

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af brandkravene i Bygningsreglementet. De brandtekniske krav i byggeri kan være komplekse og svært tilgængelige. Hvis man ikke lever op til kravene er det virkelig noget der kan forsinke eller bremse et projekt, så det er en god investering at sætte sig ind i det og tage sine forholdsregler helt fra starten. På dette kursus vil vi beskæftige os nærmere med brandsikkerhed i byggeri med udgangspunkt i…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

28. maj 2020 kl. 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
VESTERBRO: De store projekter

Københavns Vesterbro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter med et blakket ry til en hip bydel med høje boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har sammen med de tilstødende arealer fortsat et betydeligt udviklingspotentiale i den nye bydel i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, den såkaldte Posthusgrund og Carlsbergbyen.

Læs mere
Info

DOCKEN

26. maj 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
SENIOR-boliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Udstykning af grunde, ejendomme og ejerlejligheder. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

DOCKEN

23. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
TRÆ - etagebyggeri - udfordringer, løsninger og god økonomi

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt. Fordi materialet kan ånde giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos bå…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Udstykning af grunde, bygninger og ejerlejligheder. KURSUS

Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer. Planlægning Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for ejendommen? Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

15. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
RANDERS: De store projekter 2020-2030

Randers Kommune ligger centralt placeret i Østjylland tæt på både Aalborg og Aarhus, med gode forbindelser til resten af landet med både motorvej, tog og fly. Kommunen grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. Dette gør Randers til gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune er…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat, Randers

2. april 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
VEJLE: De store projekter, byggeri for 30 milliarder

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og…

Læs mere
Info

Torvehallerne

26. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
HORSENS: De store projekter

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra…

Læs mere
Info

Scandic Bygholm Park

24. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Samarbejde om udvikling af projekter

Hvordan får du som investor borgerne som konstruktive medspillere i byggeprojekter? Forstå kommunens arbejdsgange: Som investor indgår din grund ofte i kommunens strategi for byudvikling. Kommunen ser derfor dit projekt i et større perspektiv, der er defineret i en kommuneplan. Derfor kan det være godt som investor at forstå kommunens arbejdsgange og hvordan kommunen derudfra anskuer dit projekt.  Få indflydelse på kommunens lokalplan:…

Læs mere
Info

Lundgrens

5. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Due Diligence - køb og salg af ejendom. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.Inden for due diligence…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

3. marts 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Terror, indbrud, hvidvask og IT-angreb i ejendom

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.Konferencen skal gøre det nemmere for…

Læs mere
Info

Københavns Kulturcenter

30. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Paragraf 5.2-indgreb på vej - de nye regler og muligheder. KURSUS

Den 29. oktober kom rapporten om opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme, fra en ekspertgruppe, der blev nedsat af Folketinget efter heftig kritik af huslejeforhøjelser efter paragraf 5.2 moderniseringer. Kurset vil se på de nye regler, som vil blive vedtaget i Folketinget og som forventeligt træder i kraft i starten af 2020. Hvis man som udlejer forbedrer sin ejendom, kan man opnå lejeforhøjelse for forbedringen. Man behøver ikke…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

29. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny Byggeplan for KØBENHAVN frem til 2031

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019. Selve planen bekendtgøres primo 2020.Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. januar 2020 kl. 09.00 - 12.50

Tilmeld dig her
Konfliktløsning ved byggeprojekter. KURSUS.

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer. Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

23. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
AALBORG: De store projekter

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000-3.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene…

Læs mere
Info

Aalborg Kongres og Kultur Center

21. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
IT og teknologi i ejendom - PropTech

De nye teknologiske og digitale muligheder vil-, og allerede er i gang med at forandre ejendomsmarkedet og hele ejendomsbranchen. Koblingen mellem ejendom og teknologi kaldt Property Technology eller Proptech har gjort sig stærkt gældende internationalt og er nu også på vej til Danmark.Den digitale- og teknologiske udvikling påvirker alle led i ejendomsudviklingsprocessen: etablering, drift og vedligehold af ejendomme, og alle grupper af markedsaktører:…

Læs mere
Info

DOCKEN

16. januar 2020 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
JYLLAND: Ny ejendomsvurderingslov og -beskatning fra 1. januar. Kursus

De mange klager over ejendomsvurderingerne har betydet, at regeringen i 2013 suspenderede ejendomsvurderingerne for både boliger og erhvervsejendomme.En ny ejendomsvurderingslov blev vedtaget i 2017 og trådte i kraft i januar 2018. I december 2018 vedtog Folketinget at fastholde de gamle vurderinger, fordi IT-systemet ikke var på plads. De første nye ejendomsvurderinger fro boliger kommer derfor fra 1. januar 2020, mens erhvervsejendomme kommer fra 1. januar 2021. Den…

Læs mere
Info

Radisson Blu Scandinavia Hotel

15. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny ejendomsvurderingslov og -beskatning fra 1. januar. KURSUS

De mange klager over ejendomsvurderingerne har betydet, at regeringen i 2013 suspenderede ejendomsvurderingerne for både boliger og erhvervsejendomme.En ny ejendomsvurderingslov blev vedtaget i 2017 og trådte i kraft i januar 2018. I december 2018 vedtog Folketinget at fastholde de gamle vurderinger, fordi IT-systemet ikke var på plads. De første nye ejendomsvurderinger fro boliger kommer derfor fra 1. januar 2020, mens erhvervsejendomme kommer fra 1. januar 2021. Den…

Læs mere
Info

DOCKEN

14. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
ODENSE: de store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, …

Læs mere
Info

First Hotel Grand

10. december 2019 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Co-working: Kontorhoteller og kontorfællesskaber

Måden vi arbejder på er under forvandling og det betyder nye trends i efterspørgselen efter kontorfaciliteter, der i stadig større grad retter sig efter fleksible løsninger, som tilbydes af kontorfællesskaber og kontorhoteller.Et betydeligt vækstlag af innovative firmaer sætter samtidigt pris på videndeling og fleksibilitet, hvad kontorstørrelse og opsigelse af leje angår.Som noget nyt dog, lejer også store firmaer og…

Læs mere
Info

DOCKEN

4. december 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Nye boformer og bofællesskaber

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
AARHUS: de store projekter

De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter er: Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger…

Læs mere
Info

Comwell Aarhus

27. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

26. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Femern-byggeriet og udviklingsmuligheder på LOLLAND

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
ESBJERG: De store projekter

Esbjerg Kommune har en ambition om at sikre en årlig befolkningstilvækst, som en del af Vision 2025. Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet.  Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol…

Læs mere
Info

ECH Park

20. november 2019 kl. 09.00 - 12.20

Tilmeld dig her
Bedre lydforhold - løsninger til nybyg og ejendomme. KURSUS

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

19. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her