Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

LÆS HELE ARTIKLEN – BLIV ABONNENT

FÅ FULD ADGANG TIL ARTIKLER

     Glemt adgangskode?

16. november 2016
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Udbudsloven - en introduktion

Kort introduktion til udbudsreglerne. Hvilke indkøb er omfattet af loven?

Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser

Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud er afskaffet. Den er erstattet af en nemmere proces. Hvad gælder ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nu skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det er muligt at opstille kortere frister, men processerne kan alligevel tage længere tid. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen skal på sigt være fuldt digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der er indført en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Der er indført nye supplerende udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der er etableret en ny proces for virksomheders dokumentation af egnethed. Vi ser nærmere på udfordringerne ved anvendelsen af det nye obligatoriske Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) og kommer med tips og tricks. Hvilke krav stilles til udbyders efterfølgende kontrol af ansøgers oplysninger?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Ordregiver skal vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er nu eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det er blevet lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der er bl.a. indført en værdibaseret tærskel for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der er indført en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Ordregiver er i visse situationer forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling og afslutning


12.45

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Klik her for at få adgang til 18.000 artikler om byudvikling

Nye talere

Jarl Zinn

Specialkonsulent i Økonomiforvaltningen, Københavns kommune taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jacob Steen Møller

Campusdirektør i DTU Danmarks Tekniske Universitet taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Charlotte Flindt Petersen

Direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Bo Hauge

Ejendomsmægler MDE i Nybolig Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Kasper Wilstrup

Ejendomsmælger MDE i E-mægleren taler på Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
Kenneth Egdal Dyrlund

Partner i ABG Sundal Collier taler på Finansiering af ejendom
Jesper Bo Hansen

Managing Director i Catella Corporate Finance taler på Finansiering af ejendom
Jacob Lundgaard

Teamleder i Københavns Kommune taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Henrik Numelin

Operation Manager i VisitNordsjælland taler på Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
Carsten Henriksen

Konstitueret Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stine Poulsen

Landskabsarkitekt MAA og associeret partner i Rubow Arkitekter taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Jan Albrechtsen

Arkitekt MAA i Tegnestuen Vandkunsten taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Jytte Aaen

Indehaver i Nybolig Erhverv Sønderborg taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Daniel Ewerlöf

Asset- & Transaction Manager i Castellum taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Thomas Soelberg

Direktør, Investment Banking i ABG Sundal Collier taler på Finansiering af ejendom
Leika Diana Jørgensen

Cand.polyt i Vind-Vind taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Per Sloth Nielsen

Ejendomsmægler MDE, valuar i EDC taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Dan Hasløv

Indehaver, Arkitekt MAA i Hasløv & Kjærsgaard taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Aksel Fyhn

Adm. direktør i Arkitec taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Stine Nybo

Projektchef i Visit Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Hans Henrik Henriksen

Rådmand i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Bo Sandberg

Cheføkonom & koordinator i Københavnertunnelgruppen i Dansk Byggeri taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Peter Frost-Møller

Partner og byplanlægger i CFBO taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
Kristian Kolstrup

Partner og Manager i Incentive taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jørn Plauborg

Område - og markedschef Region Syd i SlothMøller, Sønderborg Rådgivende Ingeniører taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Torsten Viborg Pedersen

Advokat, Partner i Dahl Advokatfirma taler på Erhvervslejeloven og butikker
Helle Horn Kramer

Statsaut. ejendomsmægler, valuar i Colliers International Danmark A/S taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Curt Liliegreen

sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Per Jørgen Jørgensen

cand.scient i Vind-Vind Aps taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Ole Hjorth

Manager, MRICS i Sadolin & Albæk taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jesper Prip Bonnesen

Specialist, Master in Fire Safety i COWI taler på Grønne tage, Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer, Højhusbyggeri
Jesper Lindhardt

Projektdirektør i UN-Live Museum taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Bjarne Hammer

Founding Partner i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Stig Haumann Langsager

Projektchef i Odense Kommune taler på Odense - de store projekter
Lisa Christiansen

Projektleder i Glostrup Boligselskab taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Kristian Skaarup

i ØsterGro taler på Urban gardening og taghaver
Johannes Roust Aaberg

i BioArk taler på Urban gardening og taghaver
Torben Schwabe

Direktør i Centerforeningen Lyngby Storcenter taler på Lyngby investeringer i byudvikling 2017-2027
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030, Hotellets udvikling 2017-2027, Urban gardening og taghaver
Henrik Schødts

Projektdirektør i Region Hovedstaden taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Peter Damgaard Jensen

Adm. direktør i PKA taler på Finansiering af ejendom
Joachim Borg Kristensen

Projektleder, Senioranalytiker i Nykredit taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Klavs Hyttel

Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa i C. F. Møller taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

16. november 2016, Gennemgang af ændringerne i udbudsloven. Læs mere

Fortsæt til artiklen