Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddelt

Forbilledligt samarbejde omkring bygningen af Søfartsmuseet i Helsingør og fremragende anvendelse af tyndplader på Musiktorvet i København hædret på Dansk Ståldag. Dansk Ståldag dannede i år som noget nyt ramme om hele to prisuddelinger, Dansk Stålpris og Tyndpladegruppens Arkitekturpris.

Stålprisen, der uddeltes for 2. gang, gik til arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, ingeniørfirmaet Rambøll, stålleverandøren HSM og bygherren Maritim Museums Byg for deres forbilledlige samarbejde omkring Søfartsmuseet i Helsingør, mens...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

16. november 2016
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Udbudsloven - en introduktion

Kort introduktion til udbudsreglerne. Hvilke indkøb er omfattet af loven?

Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser

Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud er afskaffet. Den er erstattet af en nemmere proces. Hvad gælder ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nu skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det er muligt at opstille kortere frister, men processerne kan alligevel tage længere tid. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen skal på sigt være fuldt digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der er indført en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Der er indført nye supplerende udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der er etableret en ny proces for virksomheders dokumentation af egnethed. Vi ser nærmere på udfordringerne ved anvendelsen af det nye obligatoriske Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) og kommer med tips og tricks. Hvilke krav stilles til udbyders efterfølgende kontrol af ansøgers oplysninger?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Ordregiver skal vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er nu eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det er blevet lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der er bl.a. indført en værdibaseret tærskel for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der er indført en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Ordregiver er i visse situationer forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling og afslutning


12.45

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. Klik her.

Nye talere

Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer 2017-2027
Jacob Badsberg Larsen

Civilingeniør i Niras taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Seniorboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Stine Nybo

Projektchef i Visit Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Torsten Viborg Pedersen

Advokat, Partner i Dahl Advokatfirma taler på Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
Bo Hauge

Ejendomsmægler MDE i Nybolig Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Per Jørgen Jørgensen

cand.scient i Vind-Vind Aps taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Kenneth Egdal Dyrlund

Partner i ABG Sundal Collier taler på FINANSIERING af ejendom
Daniel Ewerlöf

Asset- & Transaction Manager i Castellum taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030, Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027, Urban gardening og taghaver
Jarl Zinn

Specialkonsulent i Økonomiforvaltningen, Københavns kommune taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Thomas Soelberg

Direktør, Investment Banking i ABG Sundal Collier taler på FINANSIERING af ejendom
Lisa Christiansen

Projektleder i Glostrup Boligselskab taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Jonas Wilstrup

Director of Convention i Wonderful Copenhagen taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Aksel Fyhn

Adm. direktør i Arkitec taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Steffen Kaj Pedersen

Partner, Brancheleder hotel- og restaurationsbranchen i PwC taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Klavs Hyttel

Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa i C. F. Møller taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Bjarne Hammer

Founding Partner i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Stine Poulsen

Landskabsarkitekt MAA og associeret partner i Rubow Arkitekter taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer 2017-2027
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Bill Price

Director Structure i WSP Parsons Brinckerhoff taler på Højhusbyggeri
Leika Diana Jørgensen

Cand.polyt i Vind-Vind taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter
Peter Damgaard Jensen

Adm. direktør i PKA taler på FINANSIERING af ejendom
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Seniorboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jan Albrechtsen

Arkitekt MAA i Tegnestuen Vandkunsten taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Henrik Schødts

Projektdirektør i Region Hovedstaden taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer 2017-2027
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

Jylland: Udbud + Tilbud - de nye regler

16. november 2016, Gennemgang af ændringerne i udbudsloven. Læs mere

Fortsæt til artiklen