Træ - det hotte byggemateriale: JYLLAND

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Evaluations of multi-storey wood buildings

Danish Technological Institute, in collaboration with Alexandra Institute, has carried out post-occupancy evaluations of multi-storey wood buildings, exploring both the technical performance and the user perceptions. Five case study buildings in Denmark and Norway were investigated, focusing on the indoor climate, acoustic performance, fire safety, sustainability and aesthetics, evaluated with a combination of measurements, simulations, field visits, surveys and interviews.

10.00 Nyt om brandsikkerheden

En række nye tiltag omkring brandsikkerhed i forbindelse af trækonstruktioner er i støbeskeen. Hvad kan vi forvente på dette felt i den kommende tid og hvad vil det betyde for træbyggeriet? Bliver dett nemmere eller sværere at bygge i træ? Dansk Standard, DS er i gang med revisionsarbejde af en Eurocode-standard for trækonstruktioner.

10.25 Kontorhus i 20 etager af træ og brugte vindmøllevinger

Med 78 m i højden og 20 etager bliver det kommende kontorhus ”TRÆ” i Aarhus Danmarks højeste træhus. Højhuset, som opføres af pensionsselskabet PFA, skal teste nye metoder til genbrug af træ, glas og udtjente vindmøllevinger. Byggeriet blev sat i gang i juni 2022. Et byggeri den skala vil sætte nye standarder for træbyggeriet i Danmark. Hvilke erfaringer er man i gang med at høste?

10.50 Udviklingen inden for modulbyggeri i træ

Den nyeste udvikling inden for modulbyggeri i træ. Fremtidige løsninger. Fordele og ulemper ved de forskellige modulsystemer.

Simon Hasbøg , Salgschef, BM Byggeindustri

11.15 Kaffepause
11.45 Parkeringshuse i træ

NCC i Danmark har indgået en aftale med det franske arkitektfirma Graam, om et parkeringshuskoncept i træ. Parkeringshusene har bærende konstruktioner i træ, mens parkeringsdækkene er i beton. Graam har allerede udviklet lignende projekter til det franske marked, og erfaringerne derfra viser, at CO2-udledningen halveres.

12.10 Kompositmaterialer med træ

Kompositmaterialer - træ kan indgå i byggematerialer sammen med andre materialer som: beton, plast, harpiks, glasfiber eller biobaserede produkter. Anvendelse. Fordele og ulemper. Brandsikringsegenskaber - er de bedre end massivt træ og andre træprodukter?  Fremtid.

12.35 MINI CO2: banebrydende forsøgsbyggeri i træ

Udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ skal bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri til boligformål med mindst muligt CO2-udledning ved brugen af træ som primær materiale. Huset opføres i Fredericia og byggeriet støttes af Realdania. JAJA Architects er arkitekten.

Kathrin Susanna Gimmel , Partner, JAJA architects

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.

Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.

Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.

Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer.

Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her